Klik billedet
20081121 Millioner til B.93 Hallen Udskriv Email
Untitled document

Byggeri af ny B.93-hal sikret

Opførelsen af den nye B.93 Hal med fire tennisbaner ved siden af klubhuset ved Svanemøllen er nu sikret. En stor og fornem donation på tre millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal betyder, at finansieringen af hallen nu er så solid, at der kan indgås aftale med entreprenører om opførelse af hallen. Byggeriet ventes at gå i gang omkring årsskiftet.
 
Jens Kampmann, der er formand for B.93's datterselskab Østerbros Idrætspark, som skal opføre hallen, siger:
 
"Jeg er særdeles glad for det tilskud. Det er afgørende for, at vi nu kan gennemføre projektet og opføre hallen med fire tennisbaner".
 
Opførelsen af den nye hal er en del af den samlede idrætsplan for Østerbro, som Københavns Kommune vedtog i foråret 2007. Som led i planen har B.93 solgt den gamle tennishal ved Østerbro Stadion til Sparta, som til foråret går i gang med at ombygge den til atletikhal. Indtægten fra halsalget skal sammen med opsparing og tilskud gøre det muligt at opføre den nye tennishal med fire baner samt omklædning og klublokaler ved siden af B.93' klubhus ved Svanemøllen.
 
"Vi har selv skaffet temmelig mange penge til byggeriet, men vi manglede omkring fem millioner kroner for at få det til at hænge sammen. Vi kan nu se, at vi med tilskuddet fra A.P. Møller kan få det til at hænge sammen", siger Jens Kampmann.


Byggeriet af hallen
 
Den nye hal skal efter planen stå klar, så tennisspillerne kan rykke ind, når sommersæsonen i 2009 er færdig. Dermed vil et mere end 10 år gammelt ønske om at få en ny og større hal blive opfyldt. Tennisspillerne fra B.93 spiller i den nuværende vintersæson fortsat i den gamle hal.

Københavns Kommune har den 27. oktober givet dispensation fra lokalplanen, idet den nye hal opføres lidt anderledes end det var tænkt, da lokalplanen blev vedtaget for omkring 10 år siden. Der har været afholdt licitation på byggeriet, og klubbens halselskab venter at kunne indgå kontrakt med en entreprenør inden for få uger.
 
Den samlede idrætsplan for Østerbro betyder også, at Østerbro Stadion renoveres og ombygges med udvidet fodboldbane og forbedrede forhold for atletikken, så det smukke gamle stadion vil leve op til både DBUs krav til fodboldstadions og til kravene til afholdelse af internationale atletikstævner. Ombygningen gik i gang i september og skal efter planen være færdig i juni næste år.

Der skal bygges et nyt klubhus til fælledklubberne ved Vibenshus Runddel, og en ny skøjtehal til KSF og Skøjteklub Københavns skal opføres i Ryparken som erstatning for den gamle mellem Østerbro Stadion og Parken, som er revet ned. Grunden er solgt til Parken, som vil opføre en multihal til håndbold og koncerter.
 
Gennemførelsen af den store idrætsplan har undervejs skabt nogle vanskeligheder og problemer for de enkelte klubber, men alt tyder på, at planen vil føre til, at alle involverede idrætsklubber på Østerbro får bedre forhold.


Samarbejde er vejen frem
 
B.93 har haft et godt samarbejde med kommunen og med Sparta og de andre idrætsklubber om gennemførelsen af helhedsløsningen. Der er skabt en god kontakt og dialog mellem mange klubber på Østerbro, og B.93 ser frem til at fortsætte og udbygge dette samarbejde i de kommende år.
 
Et resultat af det forstærkede samarbejde er, at Sparta og B.93's fodboldafdeling bliver de første leverandører af idrætstilbud på højt niveau til eleverne på et nyt eliteidrætsakademi, som kommunens eliteidrætsorganisation, Team Copenhagen, har etableret.

Med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi får unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere deres uddannelse med træning og kamp. I første omgang inden for fodbold og atletik. Senere med andre sportsgrene. Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd Gymnasium, der i 2010 fusionerer i det nye Gefion Gymnasium tæt på Østre Anlæg, deltager i samarbejdet sammen med Niels Brock Handelsgymnasium. Senere skal andre uddannelsesinstitutioner deltage.


Venlig hilsen
B.93 Nyhedsbrev

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3428
Senest opdateret: 22 september 2016