Klik billedet
20080523 Nyt fra Hovedbestyrelsen Udskriv Email
Untitled document

80 års medlemskab af B.93
 
Erik Brenting, der om et par uger fylder 90 år, blev på generalforsamlingen i B.93 hædret for at have været medlem af klubben i 80 år. Ja, der står 80 år.
 
Det er en rekord, der er så imponerende, at klubbens hovedbestyrelse var kommet lidt i vildrede med, hvordan det skulle fejres. Der findes ganske enkelt ikke bestemmelser om 80 års jubilæer i klubben. Men fejres skulle det naturligvis, at vi har så et så godt og trofast medlem som Erik Brenting, som har ønsket at være medlem i den gamle klub i så mange år.
 
B.93 hovedformand Johnny W. Hansen overrakte derfor en beskeden vingave til Erik Brenting, der modtog både vinen og generalforsamlingens største bifald. 

Erik Brenting er stadig i fin form og en fast gæst på Østerbro Stadion og deltager i det daglige liv i klubben. Klubben siger endnu engang tillykke og tak til Erik Brenting.
 
80 års jubilæet var en af en række begivenheder på dette års ordinære generalforsamling i B.93, der havde tiltrukket 129 medlemmer. Et stort og flot antal. Referatet fra generalforsamlingen foreligger nu - download og læs det her [Word, webred.] eller på denne side.
 
Der blev på generalforsamlingen også uddelt nåle for 25 år, 40 års, 50 års og 60 års medlemskab.


Årets leder og Årets B.93'er
 
Pokalen som Årets Leder, der gives til en person, der har ydet en særlig indsats for den samlede klub, blev givet til Henrik Lindholm. Præsentation burde være overflødig men I får et par ord alligevel. Henrik var i cirka 25 år frem til årtusindeskiftet kasserer og den fuldstændigt centrale person i klubbens liv og ledelse.

For det er han tidligere blevet udnævnt til æresmedlem. Selv om Lindholm egentlig havde tænkt sig, at han så skulle trække sig lidt tilbage, så gik det ikke sådan, for der har været hårdt brug for ham. Han har de seneste år været formand for klubbens professionelle selskab B.93 Kontrakt Fodbold Aps, han har været en af deltagerne i forhandlingerne med kommunen om den store idrætsløsning for Østerbro, og da klubben sidste år skulle stifte et nyt selskab - Østerbros Idrætspark A/S - til at opføre den nye hal, så var Henrik igen på banen som central aktør. Nu som bestyrelsesmedlem og kasserer i det nye selskab.

Derudover sidder Henrik Lindholm i al diskretion og holder øje med, at klubbens penge forvaltes korrekt og fornuftigt, så vi holder den positive kurs og udvikling, som klubben er inde i. For den vigtige indsats blev Henrik Lindholm kåret til Årets Leder.
 
Pokalen som Årets B.93'er, der gives til en person, der har gjort en særlig indsats for fodboldafdelingen, blev givet til talentchef Frank Nielsen. Frank trådte til som frivillig, ulønnet talentchef for to et halvt år siden og har ydet et kæmpemæssigt arbejde for at fastholde og udvikle klubbens position som en af Danmarks bedste klubber til at udvikle fodboldspillere.

En position, som ikke giver sig selv, men som kræver dagligt hårdt arbejde. Da sportschef Erling Bøje i efteråret 2006 fungerede som cheftræner for divisionsholdet, trådte Frank også til som sportschef. Frank Nielsen kan mødes stort set hver eneste dag i klubben, hvor han udfører et kolossalt arbejde. For den indsats blev han valgt til Årets B.93er.

 
Sund klub med sundøkonomi og masser af planer
 
Formanden Johnny W. Hansen aflagde i vanlig stil sin meget lange og grundige gennemgang af klubbens arbejde i det forløbne år, som kort kan sammenfattes således: Klubben er inde i en god udvikling med sund økonomi og mange gode og ambitiøse udviklingsplaner, som forfølges målbevidst.

Der udføres i de to afdelinger et meget stort arbejde af hundredvis af frivillige og naturligvis af klubbens ansatte, som heldigvis vokser i antal. I begge afdelinger er der medlemsfremgang, og der arbejdes seriøst med hele tiden at forbedre både den sportslige og den organisatoriske indsats. Formanden takkee alle de frivillige medlemmer og ansatte for det gode arbejde.
 
Klubbens kasserer Hans Bay aflagde for fjerde år i træk et regnskab med et solidt overskud. Klubbens økonomi er sund, og vi er nu begyndt at spare op til opførelsen af den nye hal, som skal bygges ved klubhuset. 
 
Det er også nødvendigt, for vi mangler nogle millioner for at kunne opfør den hal, vi gerne vil opføre. Hovedbestyrelsen opfordrede på generalforsamlingen alle medlemmer til at bidrage til, at vi får løst denne opgave, så vi kan give klubben det store løft fremad, som opførelsen af den nye hal vil være.
 
Hovedbestyrelsen gennemgik forløbet med salget af den gamle hal og arbejdet med at opføre den nye. Der var derefter intens debat og en række spørgsmål, men konklusionen blev, at der nu arbejdes fremad for at få skabt en ny fantastisk hal ved klubhuset ved Svanemøllen.
 
Østerbros Idrætspark A/S fik i begyndelsen af året ny formand, da klubbens æresmedlem Jørgen Norsker, der var med til at etablere selskabet og sætte projektet i gang, valgte at trække sig, hvorefter klubbens tidligere formand Jens Kampmann blev valgt som ny formand for selskabet.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Leo Larsen. Sammen med de øvrige medlemmer og direktør Inder Sapru har selskabet dermed en ledelse, som klubben ikke kunne ønske bedre, og som er den bedste garanti for, at opgaven vil blive løst på den bedste måde. Hovedformanden takkede Jørgen Norsker for endnu en stor og vigtig indsats for klubben.
 
Jens Kampmann var inviteret af hovedbestyrelsen til at gennemgå planerne om den nye hal, hvilket han gjorde sammen med tennisformand Ole Rasmussen. Planen og tegninger kan ses på opslagstavlen i klubben, og der er oprettet en særlig afdeling på klubbens hjemmeside - med titlen B.93 Hallen - hvor der løbende informeres om arbejdet. Endelig vil der jævnligt blive indkaldt til informationsmøder for medlemmerne, hvor arbejdet med opførelsen af B.93 Hallen gennemgås.


Genvalg
 
Kasserer Hans Bay og fodboldafdelingens repræsentant Hans Drachmann blev genvalgt for to-årige perioder på generalforsamlingen. Torben Klarskov Andersen og Flemming Jensen blev genvalgt som suppleanter for de to afdelinger.
 
Generalforsamlingen blev traditionen tro afsluttet med et B.93-hurra ledet af klubbens tidligere anfører Ole Petersen, og derefter bød hovedbestyrelsen på en forfriskning i baren.


Venlig hilsen
B.93 Nyhedsbrevet

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 16067
Senest opdateret: 22 september 2016