Klik billedet
20070427 Referat af generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

Referat af generalforsamlingen, 24. april 2007

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Torben Henriksen
Referent: Hans Drachmann
Stemmetællere: Freddie Birtø og Palle Banks Jørgensen

Dirigenten konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Inden generalforsamlingen gik i gang, mindedes man med et minuts stilhed de medlemmer, der var døde i årets løb.


2. Jubilæer og prisuddelinger

25 års nålen

Freddie Birtø
Willy Texas Nielsen

40 års nålen
Torben Jensen
Pia Jarvad
Ole Rintza
Jørgen Nordbæk

50 års nålen
Palle Banks Jørgensen
Per Mügger Jürgensen
Svend-Erik Jensen
Torben Klarskov

60 års nålen
Henrik Lindholm
Leif Rønnow
Bent Olsen

KBUs formand Henrik Ravnild var mødt op på vegne af DBUs bestyrelse for at overrække DBUs sølvnåle til Henrik Lindholm og Jørgen Ritnagel for ekstraordinær indsats gennem mange år for B.93.

Gitte Arnskov har haft 20 års jubilæum som ansat på kontoret i B.93 og formanden overbragte hende en kasse med gode varer som tak for en kæmpeindsats gennem årene under vanskelige vilkår.

Årets B.93er
Sportschef Erling Bøje blev valgt som Årets B.93'er efter at have været den centrale ankermand i sidste års redning af divisionsholdet.

Årets leder
Torben Henriksen blev valgt som Årets leder for sit kæmpemæssige juridiske arbejde gennem en årrække og helt aktuelt i forbindelse med salget af den gamle tennishal.


3. Hovedbestyrelsens beretning

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne en meget lang beretning, som forefindes på klubbens kontor. Beretningen blev godkendt ved akklamation.


4. Aflæggelse af revideret regnskab

Kassereren fremlagde klubbens årsregnskab, som viste et overskud på 338.480 kroner. Kontingenterne var steget, og de samlede indtægter var steget. Udgifterne var også steget som følge af øget aktivitetsniveau og flere ansatte. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


5. Indkomne forslag

Ole Klein havde stillet forslag om en vejledende afstemning om ønsker til restaurationen med tre muligheder. 1. B93 overtager lokalerne. 2. Bortforpagtning til almindelig restaurationsdrift. 3. Deleordning, hvor klubben står for restaurationen mandag til fredag, mens køkkenet bortforpagtes alle dage.

Generalforsamlingen drøftede, om og hvorvidt der kunne skabes mere liv og aktivitet i restaurationen. Formanden kunne ikke anbefale en afstemning. Generalforsamlingen samledes om at fortsætte dialogen medlemmerne, hovedbestyrelsen og restauratøren imellem.


6. Valg

Formand: Johnny W. Hansen genvalgt.
Tennisrepræsentant: Jon Bremerskov valgt.
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov genvalgt.
Suppleant for tennis: Flemming Jensen valgt
Valg af revisor: Peer Appel genvalgt.


7. Eventuelt

Jørgen Jensen opfordrede klubben til at arrangere kurser i førstehjælp. Formanden tog positivt mod forslaget.

45 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede med et B.93-hurra klokken 21.33.


Referent: Hans Drachmann

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3371
Senest opdateret: 22 september 2016