Klik billedet
20060119 Nyt fra Hovedbestyrelsen Udskriv Email
Untitled document

Kære B.93ere
 
Infobrevet er nu tilbage med en ny udgave.
 
Flerårig renoveringsplan for tennishallen
 
Hovedbestyrelsen har besluttet at udarbejde en flerårig renoveringsplan for vores smukke gamle tennishal på Gunnar Nu Hansens Plads. Der vil blive indgået aftale med et firma om udarbejdelse af en prioriteret plan, som vil blive gennemført de kommende år, så tennishallen igen kommer til at fremstå så smukt ogordentligt, som den gamle hal bør gøre.
 
Muligheden for dette er skabt ved, at kasserer Hans Bay og fodboldafdelingens repræsentant i hovedbestyrelsen, Hans Drachmann, har gennemført en forhandling med Sparta Atletik, hvor tennistræner Ernst Ecks også deltog. Hovedbestyrelsen har krævet, at Sparta Atletik yder en årlig betaling for brugen af lokaler, el, vand og varme i tennishallen, som de har haft kontorer i de seneste cirka fem år.

Der er derfor indgået en fast aftale med Sparta om betaling af et engangsbeløb for 2005 og en fast årlig leje fremover. Samlet blev resultatet af kassererens forhandling med Sparta en forbedring af tennisafdelingens budget med 120.000 kroner i 2006 og et fast årligt beløb derefter.

 
Økonomi
 
Der arbejdes på at færdiggøre moderklubbens regnskab for 2005, men det kan allerede nu oplyses, at vi kommer ud af 2005 med et pænt resultat med overskud i både hovedbestyrelse, fodbold og tennis. Der udarbejdes afdelingsopdelte regnskaber, som viser, at fodbold i 2005 ligesom i 2004 bidrager med det største overskud somplanlagt efter de økonomiske problemer i 2000-2002.
 
De seneste tre års økonomiske oprydning og forbedringer har betydet, at klubben per 31.12.2005 er de facto gældfri.
 
Der budgetteres med et overskud på 200.000 kroner i 2006. Hovedbestyrelsen har besluttet, at fra og med 2006 vil de respektive afdelinger - hovedbestyrelse, tennis og fodbold - selv disponere over det overskud, der er oparbejdet i egen afdeling ved årets afslutning. Det kræver, at ingen afdeling kommer ud med underskud, og det vil der blive ført en benhård kontrol med fra hovedbestyrelsens side.


Generalforsamling 2006

Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 28. marts klokken 19.30 i klubhuset, Café Frederiks. Sæt kryds i kalenderen. Vigtigt at mange møder op, får mulighed for at stille spørgsmål, debattere og komme med forslag.


Ny inspektør

Kenan Saini er tiltrådt som ny inspektør, som afløser for Finn Jacob, der har sidste dag 20.1. Velkommen til Kenan. Og til alle andre: Tag godt imod ham.

 
Venlig hilsen
Hans Drachmann
Redaktør af Infobrevet

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3130
Senest opdateret: 22 september 2016