Klik billedet
20040428 Nyt fra Hovedbestyrelsen Udskriv Email
Untitled document

Nyt fra B.93's Hovedbestyrelsen – 28. april 2004
 

B93 har fået ny hovedbestyrelse og truffet beslutning om betinget salg af tennishallen på P.H. Lings Alle.

Tirsdag den 27. april 2004 blev der afholdt generalforsamling i klubhuset med cirka 70 deltagere. Hovedpunkterne var:

 

1. Jubilæer

 

Formanden Niels Peter Hahnemann uddelte nåle til jubilarer:

75 år: Erik Brenting

50 år: Arvid Christensen, Michael Stangerup og Flemming Mathiassen

40 år: Gorm Jensen, Gert Troensgaard

 

2. Økonomien på vej frem

 

Hovedbestyrelsen fremlagde regnskab, der viste, at udviklingen for alvor er vendt i positiv retning i 2003. Klubbens indtægter voksede med 97.000 kroner og udgiftsbudgetterne overholdes. Det regnskabsmæssige overskud blev på 106.000 kroner, mens der var et overskud på den løbende drift på 866.000 kroner. Likviditeten er dog fortsat meget stram på grund af den store gæld, som det stadig vil tage nogle år at komme af med.

 

3. Beslutning om betinget salg af tennishal

 

Generalforsamlingen vedtog  - med 47 stemmer for, ingen imod og 11 der undlod -  den afgående formands forslag om betinget salg af B93s tennishal på P.H. Lings Alle til atletikklubben Sparta.

Den skitserede model indebærer, at Sparta bygger en ny hal til B93 med minimum 4 tennisbaner på det nye anlæg. B93 lejer den nye hal, indtil gælden er tilbagebetalt, hvorved den overdrages til B93. B93 fraflytter først den gamle hal, når den nye er klar til brug.

 

4. Ny hovedbestyrelse

 

Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen ved fredsvalg:

Formand: Johnny W. Hansen

Kasserer: Hans Bay

Repræsentant for fodbold: Hans Drachmann

Repræsentant for tennis: Steen Bakmann

Suppleant for fodbold: Torben Klarskov

Suppleant for tennis: Henrik Andersen

 

Venlig hilsen

Hans Drachmann

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3583
Senest opdateret: 22 september 2016