Klik billedet
Forslag til generalforsamlingen Udskriv Email
Untitled document

11. april 2016
Tre forslag til generalforsamlingen
Der er stillet tre medlemsforslag til generalforsamlingen tirsdag den 19. april kl. 19.30 i klubhuset.


Forslag 1

Hans Bay har stillet forslag om ændring af klubbens vedtægter ved indsættelse af ny § 12.1:

"De spillere, som er en del af 1. Senior truppen, og som har kontingentfrihed, har ikke stemmeret til generalforsamlingen og ikke stemmeret til fodboldårsmødet".

Begrundelse
Af samarbejdsaftalen mellem B.93 og B.93 Kontraktfodbold Aps fremgår det af § 11.2 og 11.3:

"Selskabet betaler spillernes kontingent halvårligt i april og september måned. For perioden 1.7.2015 til 30.6.2020 er der aftalt kontingentfrihed for de spillere som er en del af 1. Seniortruppen."


Forslag 2


Hans Bay har stillet forslag om ændring af klubbens vedtægter ved indsættelse af ny § 13.1:

"På klubbens årlige ordinære generalforsamling vælges medlemmer til Ø.I.’s bestyrelse. Valgberettigede er medlemmer, der har været medlem af B.93 uafbrudt i mindst 10 år. Der vælges to medlemmer hvert år, som vælges for en periode på to år."

Begrundelse
Østerbros Idrætspark er ejer af klubbens kronjuvel nemlig vores tennishaller. Det bør derfor være klubbens øverste myndighed – generalforsamlingen – der udpeger Ø.I.'s bestyrelse.


Forslag 3


Christian Lunøe har stillet følgende forslag til generalforsamlingen i B.93 den 19. april 2016:

Der oprettes på forsøgsbasis en triatlonafdeling i B.93. Forsøget løber i ét år frem til næste generalforsamling, som til den tid tager stilling til, om den nye afdeling skal indlemmes i klubben med alle rettigheder. Afdelingen kaldes fra starten B.93 Triatlon. Projektet forankres i hovedbestyrelsen, der bemyndiges til at gå videre med det konkrete udviklingsarbejde.

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 779
Senest opdateret: 22 september 2016