Klik billedet
Orientering Udskriv Email
Untitled document

23. marts 2016
Skolen flytter
Akademiet, som åbnede i 2014 som en del af B.93, flytter til Ryparken og skilles fra klubben.


Skolen, som i øjeblikket holder til på B.93 med klasser fra 4. til 9. klasse, flytter med udgangen af juni fra klubben, hvorved samarbejdet mellem skolen og klubben samtidig ophører.

Det sker som konsekvens af, at bestyrelsen for skolen, der er oprettet som en privatskole i henhold til friskolelovgivningen, har valgt at opsige aftalen om brug af lokaler i B.93, taget navneforandring til Københavns Skole & Idrætsakademi og ændret vedtægterne, således at der ikke længere er nogen forbindelse mellem skolen og B.93.

Skolen har samtidig gennem sin formand, Michele Guarini, meddelt, at den har indgået aftale med Fremad Amager fra august 2017. Michele Guarini stoppede i juli 2015 som medejer og sportschef i B.93 Kontraktfodbold Aps, som driver klubbens divisionshold i fodbold.

B.93 har taget skolens beslutninger til efterretning. B.93 vil helt i tråd med klubbens traditioner fortsætte med at udvikle og styrke talentarbejdet med de unge inden for både fodbold og tennis.


Baggrund


B.93's hovedbestyrelse besluttede i foråret 2014 at oprette skolen under navnet B.93's Skole og Idrætsakademi som en selvstændig privatskole, der i dagtimerne kunne anvende lokaler på B.93's anlæg. Formålet var blandt andet at styrke talentudviklingen inden for klubbens sportsgrene fodbold og tennis, samtidig med, at eleverne fik et skoletilbud på højt niveau.

Som friskoleloven kræver, blev skolen etableret med en selvstændig bestyrelse.

Denne bestyrelse opsagde den 28. juni 2015 med et års varsel aftalen om brug af klubbens lokaler, idet skolen ønskede en ny forhandling om aftalen. Skolens bestyrelse angav i opsigelsen ingen begrundelse for opsigelsen, men har senere forklaret, at den anså betalingen for brugen af lokalerne - som var en andel af klubbens udgifter til driften af lokalerne - for at være for høj.

I efteråret erfarede klubben, at skolen havde ændret sine vedtægter, således at den erhvervsdrivende fond, Læringsfonden af 24. juni, fik retten til at udpege flertallet af bestyrelsens medlemmer. Skolens bestyrelse har forklaret, at den anså de oprindelige vedtægter, som gav B.93 ret til at udpege fire medlemmer til skolens bestyrelse, for at være i strid med lovgivningens krav om skolers uafhængighed.

Der blev i løbet af efteråret kun afholdt et reelt forhandlingsmøde mellem B.93 og skolen, da skolen aflyste flere aftalte møder. Det fik klubben til at orientere skolens forældre om situationen, og skolens bestyrelse meddelte i februar, at den havde besluttet at flytte fra klubben.

B.93 kan oplyse, at spørgsmålet om skolens betaling for brug af lokaler på skolens foranledning har været forelagt for Københavns Kommune, som ejer klubhuset og udlejer lokalerne til B.93. Københavns Kommune har svaret, at den ikke ser nogen grund til at foretage sig noget i sagen.

Samtidig har Undervisningsministeriet efter ønske fra B.93 taget stilling til de oprindelige vedtægter og konkluderet, at vedtægterne "opfylder friskolelovens krav om uafhængighed".

B.93 beklager, at et lovende projekt i B.93 er endt på denne måde til skade for skolens elever og forældre og for klubben.

B.93 har anmodet skolen om i sin fremtidige markedsføring og kommunikation at undlade at anvende B.93's navn, da der nu ikke længere er nogen sammenhæng mellem skolen og klubben.


Venlig hilsen

Hans Drachmann, formand for B.93
Christian Lunøe, tennisformand
Morten Hemmingsen, fodboldformand

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 966
Senest opdateret: 22 september 2016