Klik billedet
Forslag fra kreds af tennis- og fodboldmedlemmer Udskriv Email
Untitled document

Indsendt 2. april 2011


Forslag til beslutning på generalforsamling:

Generalforsamlingen opfordrer hovedbestyrelsen at arbejde for en fortsat positiv udvikling i klubben på følgende grundlag:

1. Hovedbestyrelse og repræsentantskab skal sikre, at der er konsensus om fremtidige strategiske beslutninger for klubben.

2. Hovedbestyrelse og repræsentantskab arbejder efter den vedtagne økonomiske fordelingsnøgle, som bygger på ligeværdig betaling til klubbens fælles administration og husleje og betaling for faciliteter i forhold til brugsretten til faciliteterne. 

3. Brugsretten til klubbens faciliteter er fordelt således:

Tennisafdelingen har brugsretten til:

 • udendørs tennisbaner på det nye og det gamle anlæg
 • hal med indendørs tennisbaner i henhold til lejekontrakt mellem halselskabet og B.93.
 • kontorvillaen på det gamle anlæg ved P.H. Lings Alle.


Fodboldafdelingen har brugsret til:

 • fodboldbanerne på Svanemølleanlægget
 • kælderen, 1. sal og 2. sal i klubhuset ved Svanemøllen
 • loungen på Østerbro Stadion.


Der er fælles brugsret til:

 • lokalerne i stueetagen i klubhuset ved Svanemølleanlægget, som bruges til kontor, mødelokaler, motionsrum, kulturudvalg og restauration
 • terrassen foran klubhuset
 • arealet nord for tennishallen.


4. Hovedbestyrelsen arbejder ud fra følgende aftaler og beslutninger vedr. opførelse af en multihal:

 • Opførelsen af multihallen indgår i lejekontrakten for Svanemølleanlægget mellem B.93 og Københavns Kommune
 • Generalforsamlingens enstemmige beslutning 16. november 2006 om at bemyndige Hovedbestyrelsen til at opføre en hal til boldspil
 • Den fælles beslutning 2.6.2008 på møde mellem hovedbestyrelsen og bestyrelsen i Østerbros Idrætspark om at placere multihallen på arealet nord for tennishallen i henhold til vedtaget tegning.


5. Hovedbestyrelsen skal forsøge at få en aftale med Københavns Kommune om at få et areal på den ubenyttede del af Østre Gasværk til placering af multihallen, som i så fald skal anvendes til fodbold, håndbold og bordtennis som beskrevet i udviklingsplanen fra Sport 2100.

For at fremme denne mulighed etablerer B.93 et nyt datterselskab – et anpartsselskab - som overtager navnet Østerbros Idrætspark, og hvor B.93 indskyder anpartskapitalen. Det nuværende halselskab omdøbes til B.93 Hallen A/S.

6. Mulighederne for et praktisk samarbejde med skøjteklubberne Skøjteklub København og KSF undersøges med henblik på at fremme muligheden for at få et areal til opførelse af multihal på gasværksgrunden.

7. Såfremt B.93 således får mulighed for at opføre multihallen på Gasværksgrunden, skal arealet nord for tennishallen kunne bruges til tennisrelaterede sportsfaciliteter samt opførelse af pavillon til fysisk træning.

8. Såfremt forsøget på at få tilstillet et areal på gasværksgrunden til opførelse af en multihal ikke er lykkedes inden 31.12.2013, arbejder hovedbestyrelsen efter de trufne beslutninger og aftaler om opførelse af multihal nord for tennishallen. Fristen kan forlænges, såfremt der er enighed i hovedbestyrelsen.

9. Fodboldafdelingen og tennisafdelingen har fuld frihed til at tilrettelægge de sportslige aktiviteter inden for rammerne af den fælles klub.

10. Parkeringspladser og friarealer, som kommunen har påbudt Østerbros Idrætspark A/S at anlægge, etableres hurtigst muligt og billigst muligt af det nuværende ØI A/S inden for den overordnede plan, der er vedtaget og godkendt af Københavns Kommune.

11. Fodboldafdelingen frafalder kravet om kompensation på 500.000 kr. fra tennisafdelingen som kompensation for det tab, som tennisafdelingens kampagne mod fodboldafdelingen i foråret 2010 medførte.

12. Arbejdet evalueres i februar 2012 med deltagelse af repræsentanter fra DBU og Dansk Tennis Forbund.


Begrundelse:

B.93 har brug for, at konflikten mellem afdelingerne i klubben bilægges. Denne beslutning sikrer, at ingen af afdelingerne kan nedstemmes i vigtige strategiske beslutninger, og den beskriver samtidig de konkrete mål, som klubben ønsker at arbejde hen imod til fordel for både fodboldafdelingen, tennisafdelingen og idrætten på Østerbro.

Bag forslaget står en kreds af medlemmer fra både fodboldafdelingen og tennisafdelingen, som ønsker en konstruktiv udvikling til gavn for B.93.


Forslagsstillere:

Jørgen Norsker
Henrik Lindholm
Jens Helsted
Kaj Sode-Pedersen
Bo Eklund
Jørgen Wenshøj
Poul Christensen
Johnny Wetterstein Hansen
Hans Drachmann
Nicolai Bo Hjeds
Bjarne Eklund
Steen Billmann

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 3763
Senest opdateret: 22 september 2016