Klik billedet
Aftale før generalforsamling Udskriv Email
Untitled document

  Udskriv Email


Der er lørdag den 17. april indgået en aftale mellem hovedbestyrelsen og tennisbestyrelsen, som indebærer
- At tennisbestyrelsen trækker sit forslag om vedtægtsændringer
- At der nedsættes et udvalg, der skal drøfte problemerne og fremlægge løsningsforslag inden 15. oktober 2010
Alle medlemmer opfordres til at deltage i generalforsamlingen.

Aftalen indebærer, at der er enighed om følgende:

"Grundlag for proces i B93
Generalforsamlingen træffer beslutning om nedsættelse af et udvalg, der skal gennemføre en proces for at drøfte de problemstillinger, som afdelingerne igennem en periode har oplevet i samarbejdet afdelingerne i mellem og med hovedbestyrelsen.
Herunder drøfter udvalget økonomiske og juridiske problemstillinger m.v.
Udvalget udarbejder forslag til fremtidssikrede løsninger, herunder også eventuelle nødvendige ændringer af vedtægterne, samarbejdsaftaler m.v.
Udvalget sammensættes af 2 medlemmer af fodboldafdelingen og 2 medlemmer af tennisafdelingen.
Derudover deltager en repræsentant for Dansk Boldspil Union og Dansk Tennis Forbund i udvalget.
Udvalgets arbejde ledes af en uvildig proceskonsulent, der udpeges af Dansk Tennis Forbund og Dansk Boldspil Union i fællesskab.
Udvalgets arbejde afsluttes senest 15. oktober 2010.

17. april 2010"

Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 3204
Senest opdateret: 22 september 2016