Vælg en side

Her får du årets – og årtiets – nytårshilsen fra Hans Drachmann.

 

Kære B.93’ere

Vi går nu ind i ikke blot et nyt år med et nyt årti, og det er en god anledning til at se lidt nærmere på, hvad der er sket i den gamle klub i  2010’erne, og hvad vi har af planer for de kommende 10 år.

Først og fremmest går vi ind i det nye årti med flere medlemmer end nogensinde før, og jeg tror godt, jeg tør sige, at klubbens samlede aktivitetsniveau aldrig har været højere. Vi har styr på økonomien, og vi har gode og spændende planer for de kommende år, så alt i alt er det en sund og stærk klub, der nu går ind i et nyt årti.

For 10 år siden var vi 2.700 medlemmer i B.93. Og det var faktisk rekord dengang. I 2019 har vi rundet 3.300 medlemmer nogenlunde ligeligt fordelt i de to sportslige afdelinger. Det er ganske godt og gør B.93 til en af Danmarks største idrætsklubber.

Ved klubbens 125 års jubilæum i 2018 satte vi som mål, at vi ved næste jubilæum skulle være 4.000 medlemmer. Vi er godt på vej.

Bedre anlæg

Flere medlemmer kræver flere og bedre faciliteter, og det er da også en af de højt prioriterede opgaver for klubbens ledelse.

For 10 år siden – i september 2009 – indviede vi den nye tennishal, der fordoblede antallet af indendørsbaner fra to i den gamle hal ved Østerbro Stadion til fire i den nye på Svanemølleanlægget. Hallen har siden vist sig at være lige præcis den gevinst for klubben, som vi håbede på dengang, og den er et stort aktiv i tennisafdelingens arbejde på at få flere aktive. Ikke mindst har afdelingen haft stor succes med at få mange flere børn og unge.

Vi indledte for et år siden for alvor arbejdet med at få udvidet hallen med en ekstra tennishal med to baner og en tilbygning med omklædning til fodboldafdelingen og aktivitetslokaler. Det er en højt prioriteret opgave i 2020 og de kommende år. Det er også en stor opgave, som vi ikke kan gennemføre på et halvt eller et helt år, men vi har begrundet håb op, at det vil lykkes i løbet af de kommende år.

For fodboldafdelingen har den nye lokalplan for Østre Gasværk Kvarteret været en af de helt store og vigtigste ting i det forløbne tiår. Arbejdet gik i gang i begyndelsen af 2015. Vi kæmpede hårdt for at få udvidet vores fodboldbaneareal, men havde desværre ikke held med det. Til gengæld får vi et anlæg, der er forbedret og hænger bedre sammen med den øvrige klub. I øjeblikket har vi afgivet en bane til byggeri af den nye skøjtehal, men den får vi tilbage på området, hvor den midlertidige skøjtehal ligger, i foråret-sommeren 2021. Hele processen vil dermed have taget mere end seks år.

Hovedbestyrelsesformand
Hans Drachmann

Flere unge

Sportsligt arbejdes der godt og dygtigt i begge afdelinger, hvor vi ikke mindst har gode resultater i arbejdet med ungdommen.

I Tennisafdelingen er der masser af unge talenter, og håbet er, at vi i løbet af 2020’erne igen vil få vores bedste seniorhold i de bedste rækker, baseret på talenter, vi selv har uddannet.

I Fodboldafdelingen fastholder vi traditionen som en af Danmarks bedste klubber til at udvikle talenter, men konkurrencen er hård og de økonomiske midler i dansk fodbold er ulige fordelt. Men vi giver ikke op, og det må ligeledes være et klart mål, at vi inden for de kommende år skal have vores bedste herrer op i 1. division.

I 2010’erne fik vi som noget nyt etableret en pige- og kvindeafdeling, der spiller med på højeste nationale niveau. På kort tid er B.93 blevet den stærkeste klub i Københavns Kommune inden for pige- og kvindefodbold. Vi håber, at det vil kunne trække nye kræfter til, som kan styrke udviklingen.

I begge afdelinger har vi en stor bredde med spillere i alle aldre. Det skal vi fortsætte med i de kommende år, hvor vi skal sikre, at B.93 er en klub med gode forhold, et godt kammeratskab og godt humør for alle, uanset hvilket niveau, man spiller på.

Flere ansatte

Vilkårene for at drive en idrætsforening i Danmark og ikke mindst i København ændrer sig hele tiden. De økonomiske tilskud er blevet mindre, og det er blevet vanskeligere at skaffe frivillige til de mange små og store opgaver.

Der er heldigvis stadigvæk mange, der gør en stor indsats som frivillige i B.93, og det skal de have tak for. Men en stor klub som vores har brug for fastansatte til at få hverdagen til at fungere og støtte de frivillige. Vi har i de seneste ti år løbende udvidet staben af ansatte, så vi i dag har 15 fastansatte personer til at holde styr på både det administrative, driften af anlægget og de sportslige aktiviteter. Senest fik vi i 2019 opfyldt et ønske gennem mange år om at ansætte en klubchef.

Vi har i dag et meget velfungerende samarbejde mellem klubbens to afdelinger, og vi samarbejder godt og med højt humør i klubbens hovedbestyrelse. Det er ingen selvfølge, men det er en stor gevinst for alle, og det skal vi naturligvis fortsætte med.

Samlet set kan vi gå ind til det nye årti og til de nye opgaver med optimisme men også med en bevidsthed om, at ingen ting kommer af sig selv.

Vi håber, at mange flere vil være med i de kommende år.

Vi har en stor og god klub. Vi har et godt anlæg, som er placeret i Danmarks bedste bydel, og hvor vi er ved at få en helt ny by – Nordhavn – som nærmeste naboer. Det skal vi udnytte til at gøre klubben endnu større og stærkere i de kommende år.

Tak til de mange – ansatte som frivillige – der har gjort en indsats for klubben og tak til de mange, der støtter klubben på anden vis.

Godt nytår til alle.

 

De bedste hilsener

Hans Drachmann
Formand for Hovedbestyrelsen

Topfotoet viser Hans Drachmann sammen med presse- og kommunikationschef Claus Vandborg i forbindelse med generalforsamlingen i april 2019.

P.S. Du kan med statsgaranti sørge for at få denne nytårshilsen og andre gode opbyggelige B.93 nyheder, hvis du tilmelder dig B.93’s nyhedsbrev her. Se eksempler på tidligere nyhedsbreve.