Vælg en side

Her følger referatet fra tirsdagens generalforsamling, der bla. bød på uddeling af nåle til en række hæderspersoner i klubben.

 

Referat af B.93 Generalforsamling

Tirsdag 23. april 2019.
Deltagere: 35

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Torben Henriksen blev valgt som dirigent, Torben Klarskov referent og Palle ”Banks” Jørgensen som stemmetæller.

Dirigenten indledte med at oplyse, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Herefter bad formand Hans Drachmann forsamlingen om at rejse sig og mindes de af klubbens medlemmer der i forgangne år var afgået ved døden: Flemming ”Bejs” Jensen, Ole Jensen og Henrik Lindholm

2. Uddeling af årsnåle

25 år: Benny Gerneke

40 år: Svend Petersen og Jens Kampmann

50 år: Ole Dannebrog Andersen, Claus Vandborg, Flemming Juul Fog og Hans Drachmann

60 år: Knud Dalgaard, Kaj Bak Christensen og Svend Boelsmand Larsen

70 år: Ole Flemming Hansen

75 år: Leif Rønnow.

Kun Benny Gerneke, Ole Dannebrog Andersen, Claus Vandborg, Hans Drachmann og Kaj Bak Christensen var til stede.

Hans Drachmann og Claus Vandborg blev hædret for 50 års medlemskab. Foto: Torben Klarskov.

3. Uddeling af jubilæumsprisen 2019

Udvalget (Lone Vandborg, Erling Bøje og Torben Klarskov) mødtes den 11. april. Der var indkommet 6 forslag og hovedbestyrelsen havde udarbejdet nogle retningslinjer, som udvalget skulle følge.

Da det nu var første jubilæumspris, der skulle uddeles, aftalte udvalget nogle kriterier for at vi kunne finde frem til den rette vinder.

Fravalgt blev de, der oppebar løn i klubben, men dermed ikke sagt, at en lønnet person ikke fremover kan komme i betragtning. Blandt de tilbageblevne fandt udvalget, at der var en person, der skilte sig mest ud.

Palle “Banks” Jørgensen.

Palle ”Banks” Jørgensen er et fyrtårn i vores klub. Han har været medlem af klubben i 64 år. Han har spillet over 1.090 kampe på klubbens mange hold. På første holdet blev det til 10 kampe.

Han har været formand for Old Boys afdelingen, medstifter af Kulturudvalget, TV udvalget, Medlemsbladets redaktion fra 2002, og så har han utallige gange fået klubbens noget vanskelige regnskab til at gå op. Han er heller ikke bange for at give et nap med, når klubbens terrasse skal forskønnes. Så ser man ham med en smøg i den ene hånd og et lugejern i den anden.

Mest kendt er han som klubbens hof-statistiker. Mange andre foreninger ville slikke sig om munden, hvis man havde en sådan ligemand i deres rækker.

Han er i besiddelse af en vidunderlig dobbelttydig humor, som alle deltagere ved den årlige nostalgifest ser frem til at lægge ører til.

Det er derfor, at udvalget med en vis stolthed kan tildele ham denne klubbens første jubilæumspris.

4. Beretning

Formanden aflagde på hovedbestyrelsens vegne følgende beretning:

“Lad os starte med en god nyhed. Klubben havde ved seneste opgørelse 1. april 3.227 medlemmer. Det er det højeste medlemstal, jeg kan huske i de seneste 20 år, og jeg mener, at det må være det højeste medlemstal nogensinde.

Det viser, at vi en stærk og ungdommelig klub.

Fremgangen i medlemstallet afspejler især en meget positiv udvikling i tennisafdelingen, som har haft en meget flot fremgang.

Tennisafdelingen har 1.553 aktive medlemmer.

Fodboldafdelingen har 1.570 aktive medlemmer.

Fodboldafdelingen har en målsætning om at nå 1.750 medlemmer, så der skal altså inviteres små 200 inden for i de kommende år.

Økonomi

Mange medlemmer giver en god økonomi, og B.93 har samlet set en god økonomi. Vi kommer ud af 2018 med et overskud i selve moderklubben på godt 800.000 kr. Det er jo godt.

Men tallene afspejler en meget stærk økonomi i tennisafdelingen, mens der også i 2018 var problemer med økonomistyringen i fodboldafdelingen, der kom ud med et underskud på godt 424.000 kr. Det skyldes både, at indtægterne var budgetteret for optimistisk, og at udgiftsbudgettet blev overskredet. Endelig var fodboldafdelingen udsat for misbrug af klubbens medlemmer, hvilket påførte afdelingen en udgift på 194.000 kr.

Allerede før sommeren sidste år kunne Hovedbestyrelsen konstatere, at der var problemer med fodboldafdelingens økonomi, og der blev også skredet ind med udgiftsstop, opkrævning af ekstraordinært kontingent, ligesom der skete udskiftninger i fodboldbestyrelsen i efteråret. Det begrænsede underskuddet, men det kunne ikke forhindre det.

Det betyder, at fodboldafdelingen igen har opbygget en intern gæld, efter at den ellers var blevet fjernet i 2017. Det er brandærgerligt.

Til gengæld kan vi efter de første måneder i 2019 konstatere, at der er kommet betydeligt bedre styr på det, og der er udsigt til, at fodboldafdelingen vil betale underskuddet af over et par år.

Halselskabet – Østerbros Idrætspark A/S – som driver hallen, har en bundsolid økonomi, hvor der hvert afdrages 200.000 kr. på realkreditlånet.

B.93 Kontraktfodbold Aps, der driver divisionsholdet i herrefodbold, kom efter et 2017, hvor der næsten var balance i regnskabet, ud med et betydeligt underskud på 1,3 millioner kr. Der er derfor besluttet en kapitaludvidelse i selskabet, og der arbejdes på at forbedre resultatet i de kommende år.

Sportsligt

På det sportslige område er det gået fornuftigt.

Vi kunne for et par uger siden glæde os over, at klubbens 2. divisionshold for herrer kvalificerede sig til oprykningsspillet, hvilket var meget positivt.

De bedste kvinder rykkede sidste år i 3F Ligaen, hvor holdet kom til at møde nogle meget stærke hold. I foråret spiller holdet derfor i kvalifikationsligaen med håb om at få en ny sæson i 3F Ligaen.

Vi besluttede i efteråret, at vi med virkning fra 1. januar ville lægge 1. kvindesenior ind under B.93 Kontraktfodbold Aps med henblik på at udnytte en række synergier, både sportsligt, ledelsesmæssigt og kommercielt. Gode mennesker har skaffet et kapitalindskud, så kvinderne forhåbentlig får et godt afsæt.

I ungdomsafdelingen i fodbold arbejdes der godt med både eliten og den store bredde.

I tennisafdelingen er der en meget positiv udvikling i gang ikke mindst i ungdomsafdelingen. Der har lige været Danmarksmesterskaber, hvor juniorer fra B.93 har taget to guld, to sølv og en bronze hjem til klubben. Tennisafdelingens plan er, at vi ved hjælp af egne talenter skal kunne kvalificere os til de bedste rækker for både mænd og kvinder i løbet af nogle år.

De to store planer

Hovedbestyrelsen har i de seneste to år arbejdet på at styrke fundamentet under klubben og gøre foreningen mere driftssikker og mindre sårbar over for udskiftninger i bestyrelse og blandt de frivillige. Kort sagt: Vi ønsker at grundmure og fremtidssikre klubben.

Det har vi gjort ved at vedtage og gennemføre to planer, som understøtter hinanden:

Den ene er den, vi kalder helhedsløsningen. Med den har vi lavet en samlet beskrivelse af den bemanding, vi ønsker i klubben, med sportsligt ansatte, en kommerciel afdeling og til at lede det hele en klubchef.

Vi er jo en lille koncern med forskellige afdelinger. Med helhedsplanen ønsker vi at gøre op med sektortankegangen og i stedet arbejde efter devisen, at vi er en klub, som alle arbejder for og samarbejder om at styrke.

Et vigtigt led i denne plan er som sagt ansættelsen af en klubchef med ansvar for administration, økonomistyring og personaleledelse. Vi gennemførte en ansættelsesproces i januar og februar. Vi fik 55 ansøgninger – mange kvalificerede – og blandt dem valgte vi Pernille Marcussen, som 1. marts tiltrådte som klubchef. Mange har sikkert allerede mødt Pernille.

Herfra skal der blot lyde et velkommen til Pernille, som allerede er kommet godt ind i arbejdet og har defineret en række af de opgaver, der skal løses.

Med ansættelsen af klubchefen har vi fået organisationen på plads. Opgaven for os alle er nu at støtte Pernille og bakke op i hendes arbejde med at skabe samling og en sikker drift i klubben. Vi har store forventninger.

Den anden plan er vores masterplan for udvikling af klubhus og anlæg, som de forenede bestyrelser vedtog i juni 2018. Det er en samlet plan for, hvordan vi vil forbedre forholdene i klubhuset, så vi får en bedre arbejdsplads for de ansatte og en mere åben og imødekommende klub for medlemmerne. Samtidig beskriver den de forbedringer af idrætsfaciliteterne, som vi arbejder med.

Vi er allerede kommet ganske langt. Lad mig først nævne nogle af de ting, der er blevet gennemført:

— 2. salen er istandsat og indrettet som det, vi kalder konferencen med moderne AV-udstyr. Det skete sidste sommer.

— Stueetagen er sat i stand her i årets første måneder. Vi har fået skabt lys og luft og større åbenhed ind til kontor, til nyindrettede lektiecafe og til cafeen.

— Flere af omklædningsrummene har fået en ny overhaling. Det samme har bagtrappen.

— Kontoret er nyindrettet med nye skriveborde og stole og andre møbler, så kontoret nu kan fungere som fælles arbejdsplads for alle de ansatte i klubhuset. Vi har så indrettet møde- og fordybelsesrum i kulturudvalgets tidligere lokale, og Kulturudvalget er flyttet tilbage på 2. salen.

Tidligere har vi renoveret villaen på det gamle anlæg, og vi har indrettet og forbedret pavillonen. Så samlet set er der sket en betydelig opgradering af vores anlæg i de her år.

De store opgaver i de kommende år bliver at færdiggøre og forbedre idrætsfaciliteterne. Her skal jeg lige nævne de to helt store projekter:

  1. Vi arbejder på at opføre en ekstra tennishal, som også skal forsynes med en forlængelse af den nuværende midterbygning med omklædningsfaciliteter til fodboldafdelingen i stuen og faciliteter til tennisafdelingen på 1. sal.

Vi har indgået aftale med bygherrerådgiver og arkitekt, som har udarbejdet dette projekt, som vi nu er i dialog med kommunen om. Det er jo første betingelse for at det kan realiseres. Vi skal have lov af kommunen inden for de rammer, som lokalplanen sætter.

Når vi forhåbentlig får et positivt svar på det, vil vi gå i gang med en systematisk fundraising. Der er tale om et byggeri til ca. 15 millioner kr. – det er ikke endeligt prissat – og de penge skal vi skaffe dels gennem opsparing, tilskud og evt. låntagning. Det sidste skal gerne være så lille som muligt. Den gode udvikling i tennisafdelingen gør, at vi allerede nu har oparbejdet en opsparing, som kan bruges til formålet.

  1. Det andet store projekt er selvfølgelig omlægningen af fodboldbanerne som led i udviklingen af Østre Gasværkkvarteret. I har sikkert lagt mærke til, at kommunen er gået i gang med byggeriet af en permanent skøjtehal på bane 3. Det betyder, at vi i de kommende to år vil mangle en bane, men i 2021 skulle vi så gerne have et anlæg, der er cirka 400 m2 større – det er ikke en herregård – men først og fremmest skulle det gerne være kvalitativt bedre end det, vi har kendt:

Mere sammenhængende og med mere kunstgræs og måske også med en kunstgræsbane på Strandvejsskolen – formentlig dog uden lys – som vi vil kunne få ret til at anvende.

Vi tror på, at der bliver stærkt brug for idrætsfaciliteter på Østerbro i de kommende år, i takt med, at der kommer 40.000 nye beboere i Nordhavnen. Vi vil gerne give et godt idrætstilbud til dem. Derfor vil vi fortsat arbejde på at få adgang til nye idrætsfaciliteter i Nordhavnen.

Medlemsbladet

Vi fik sidste år ny redaktør af Medlemsbladet, efter at Torben Klarskov efter en lang og fornem indsats ønskede at stoppe som redaktør. Tak til Torben for en formidabel indsats.

Torben Klarskov.

Vi overvejede i den anledning, om det i en moderne digital tidsalder fortsat giver mening at udgive et medlemsblad på papir. Og vi nåede frem til, at det gør det i allerhøjeste grad. Så må andre kalde os gammeldags. Vi er ligeglade.

Vi har i dag en løbende og hurtig nyhedstjeneste, der via hjemmeside og Facebook informerer godt og grundigt om det, der sker i klubben. Det er min påstand, at der aldrig nogen sinde tidligere har været udsendt så meget information om livet i klubben, om holdenes og spillernes resultater og om de personer, der skaber livet i klubben til daglig, nemlig medlemmerne og de mange frivillige.

Tak til hjemmesideredaktionen og kommunikationsafdelingen for det.

Men der er ting i en klub som vores, der er for vigtige til kun at kunne eksistere på de elektroniske medier, hvor de jo ret beset forsvinder igen ud af opmærksomhed og hukommelse relativt hurtigt igen.

Der er også brug for, at de vigtigste af de ting, der i dag er dagens og ugens nyheder, men som om nogle år er en vigtig del af klubbens historie, bliver fastholdt. Det er sket i Medlemsbladet siden 1914, og vi endte med at konkludere, at det også bør ske fremover.

Vi var så heldige, at Mads Mazanti meldte sig som redaktør. Dermed har vi fået en meget velskrivende redaktør med et stort kendskab til livet i klubben. Mads har haft sin debut. Det gik fornemt. Vi ser frem til mange flere medlemsblade med Mads som redaktør.

Mads Mazanti.

125 års jubilæet

B.93 fyldte 125 år 19. maj sidste år. Det blev naturligvis fejret. Vores jubilæumskomité anført af Torben Klarskov, Palle Banks og Jørgen Ritnagel sørgede en fantastisk fest med reception om formiddagen, kampe på stadion om eftermiddagen – især godt arrangeret med store sejre – samt fest i klubhuset om aftenen.

Der blev også udgivet et jubilæumsskrift, som der endnu kan købes eksemplarer af til en meget favorabel pris. Men så skal I være hurtige. Det bliver mange penge værd om nogle år.

Samlet set en fejring i en fantastisk stemning, som viste, at det ikke er tom snak, når vi snakker om at genskabe den fantastiske stemning og fællesskabsfølelse i klubben, som har skrantet lidt i en årrække. Lad os arbejde videre på det.

Tak til komiteen for en fornem indsats.

Vi brugte jubilæet til at sætte en målsætning om, at vi skal være 4.000 i alt inden for en kortere årrække. Som sagt indledningsvist har vi i dag det største medlemstal nogensinde, så det er en realistisk målsætning. Det vil gøre klubben stærkere på alle måder.

Der er stadig mange opgaver, vi skal løse, men det lover godt for fremtiden, at man kan være 125 år og stadig så livskraftig.

Endelig skal jeg sige, at vi har et eksemplarisk samarbejde i hovedbestyrelsen, hvor vi altid når frem til at træffe beslutningerne i enighed.

Til sidst tak til de mange frivillige og ansatte, som hver dag gør en stor indsats for den gamle klub.

Tak for ordet.”

Der var ingen af de forsamlede der havde spørgsmål til beretningen, der derefter blev godkendt med applaus.

5. Regnskab

Klubbens kasserer Peter Lysdal aflagde regnskabet for 2018. Regnskabet ligger til gennemsyn på klubbens kontor.

Gurpaul Singh spurgte indtil en ekstra indtægt i 2017, der ikke var med i 2018 regnskabet. Det var et tilskud fra Skat. Han ville også vide, hvorfor kontingent indtægterne var meget højere. Det skyldtes, at der var opkrævet ekstra kontingent i løbet af året.

Regnskabet blev herefter godkendt.

6. Kontingent

Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent for passive 550 kr. Det blev vedtaget.

7. Forslag

Mads Mazanti havde fremsat et forslag, der gik ud på at få løst det presserende problem, at der ikke var repræsentanter fra klubben til stede ved kampe og træning.

Det betød, at alle rendte frustrerede rundt og ledte efter en nøgle til omklædningsrum. Efter en længere debat om mulige løsninger lovede klubbens nye klubchef Pernille Marcussen at se nærmere på sagen.

Hans Drachmann og Pernille Marcussen.

8. Valg

Formand Hans Drachmann blev genvalgt for en to-årig periode.

Repræsentant for tennis: Adam Mollerup var på valg og ifølge bestyrelsen ikke uvillig til genvalg. Ivo Skolmen mente, at en kandidat, der vil vælges, bør møde op. Han opstillede derfor. Der blev afholdt skriftlig afstemning, hvor de to tennismedlemmer, der deltog i generalforsamlingen, stemte.

Resultatet blev en stemme til Adam Mollerup og en til Ivo Skolmen. Dirigenten besluttede derefter, at der skulle foretages lodtrækning. Denne resulterede i, at Ivo Skolmen blev valgt.

Suppleant for tennis repræsentant: Adam Mollerup valgt for en et-årig periode.

Suppleant for fodbold repræsentant: David Kendal blev valgt for en et-årig periode.

9. Valg af revisor

Time Vision blev genvalgt.

10. Eventuelt

Carlo Merolli fremkom med to ideoplæg.

1) Ønske om et ”rigtigt” ur ude på banerne.

Svar: Hans Drachmann undersøger det nærmere.

2) Større synlighed i form af billeder af klubbens unge på væggene.

Svar: Der hænger allerede en del billeder af vore bedste ungdomsspillere i lektiecafeen. Der vil blive hængt flere billeder op – da nogle af vore bedste ungdomsspillere har det med at forlade klubben, når de har skrevet kontrakt med større klubber.

Generalforsamlingen sluttede med et ægte B.93 hurra kl. 21.10.

Torben Henriksen
Dirigent

Torben Klarskov                                                                 
Referent