Vælg en side

Medlemsbladets historie

Medlemsblade er udkommet siden 1914 i tre forskellige former:

1914 – 1941: Som et årsskrift (28 numre, 1002 sider)
1942 – 2001: Som et medlemsblad (338 numre, 5462 sider)
2002 – 2012: Som et fodboldblad (40 numre, 1864 sider)
2012 – : Som et medlemsblad (antal numre og sider er aktuelt ikke opgjort, webred.).

Der er således i alt udkommet over 400 blade på omkring 9000 sider, så der er læsestof nok. Og bladet fortsætter med at udkomme, og fortsat med Torben Klarskov som chefredaktør. Det er efterhånden ikke mange klubber der længere udgiver medlemsblade. Det skyldes den dyre portoudgift og så har nettet i mange tilfælde overtaget. Derudover er der udkommet jubilæumsskrifter, første gang i 1943.

Alle medlemsblade gennem historien

Her finder du en beskrivelse af samtlige årsskrifter, medlemsblade og fodboldblade gennem historien (se også beskrivelsen i bunden af denne side, webred.):

Årsskriftet startede i 1914

Bestyrelsen skrev i den første beretning: “For at imødekomme et på tidligere generalforsamlinger oftere fremkommet ønske om udgivelse af en trykt, årlig beretning om klubbens virksomhed, har bestyrelsen besluttet forsøgsvis i år at udsende en oversigt over resultatet af klubbens sportslige virksomhed i det forløbne år.” (Signeret Bestyrelsen).

Medlemsbladet startede i 1942

I det første nummer, der udkom i juni 1942, kunne man indledningsvist læse: “På generalforsamlingen i år blev det meddelt under beretningen, at man fra bestyrelsens side nærede interesse for tanken om et medlemsblad, idet vi i lange tider har savnet et sådant meddelelsesmiddel til vore medlemmer.” (Signeret Bestyrelsen).

Fodboldbladet startede i 2002

I det første nummer, der udkom i september 2002, kunne man i forordene læse: “Først i sommeren satte en gruppe fodboldmedlemmer sig sammen, for at drøfte muligheden for at udgive et fodboldorienteringsblad indtil Hovedbestyrelsen igen kan skaffe de økonomiske muligheder for at udgive B.93s Medlemsblad. Udgivelsen blev accepteret under forudsætning af, at det kunne udgives uden at belaste klubbens økonomi.” (Signeret Freddie Birtø).

Redaktionsjobbet blev overtaget af Torben Klarskov i 2010, som i 2012 ændrede det fra et fodboldblad til igen at være et medlemsblad. Samtlige blade er i Kulturudvalgets varetægt. Alle bladene er indbundet, og derudover findes der en del dubletter. Bladene har – af naturlige årsager – haft skiftende redaktører.

Redaktøroversigt

 • 2012 – xxxx  Torben Klarsov (nu igen som medlemsblad)
 • 2010 – 2012 Torben Klarskov (som fodboldblad)
 • 2002 – 2009 Freddie Birtø (nu som fodboldblad)
 • 1989 – 2001 Freddie Birtø (som medlemsblad)
 • 1981 – 1988 Ole Klarskov 1974 – 1981
 • Ole Hans Jensen 1970 – 1974
 • Leif Milwertz 1969 – 1970
 • Ole Klarskov 1961 – 1969
 • G. Rode-Jepsen 1959 – 1960
 • Poulander Jørgensen 1959 – 1959
 • P. T. Jørgensen 1958 – 1958
 • Verner Christensen 1954 – 1957
 • G. Rode-Jepsen 1946 – 1953
 • P. T. Jørgensen 1942 – 1945
 • Bendix Christensen 1914 – 1941
 • Bestyrelsen (Årsskrifter)

Hvis vi rangerer redaktørerne efter antal udgivelser er ranglisten:

 1. Freddie Birtø (95 numre)
 2. P. T. Jørgensen (80 numre)
 3. G. Rode-Jepsen (53 numre)
 4. Ole Klarskov (43 numre)
 5. Ole Hans Jensen (35 numre)
 6. Bendix Christensen (35 numre)
 7. Leif Milwertz (23 numre)
 8. Poulander Jørgensen (4 numre) og
 9. Verner Christensen (1 nummer).

Den aktuelle redaktør, Torben Klarskov, er ikke medregnet (foreløbig fire numre i 2010). Og så må vi naturligvis ikke glemme, at redaktørerne har haft en stribe hæderkronede redaktionsmedlemmer. Navnene på disse vil fremgå i beskrivelsen af hver enkelt år.

Planerne med siden var oprindeligt at bringe et billede af et udvalgt blad år for år (97 år) og tilknytte en tekst for årets udgivelser. Kort inde i processen blev de tre ansvarlige – Klaus B. Johansen (webredaktør), Torben Klarskov (alt indenfor foto) og Palle Banks (tekst) enige om, at vi tager sgu’ og lægger samtlige blade på nettet. Skal der være fest, så lad der være fest.

Det betyder, at du kan se et foto af samtlige 401 blade (opgjort pr. 31-12-2010), og hver enkelt blad får en tekst med hovedindholdet. Da der skal scannes over 400 blade og læses 8088 sider, vil det tage sin tid. Vi gætter på et par måneder – eller tre, måske fire, eller nærmere fem (vi blev færdige ultimo maj 2011, så det tog 2 1/2 måned, webred.).

Hvis der skulle være enkelte artikler du gerne vil nærlæse, så send en mail til Palle Banks.

Venlig hilsen
Web-redaktionen, 7. maj 2012 v) Palle “Banks” Jørgensen
Tilrettet af Klaus B. Johansen, 2. december 2017