Vælg en side

Jubilæumsnåle i B.93

Jubilæumsnåle 

25 år og 40 års jubilæumsnålen blev for første gang overrakt på generalforsamlingen, fredag den 16. februar 1945 i Restaurant Park, Østerbrogade.

På samme generalforsamling blev det oplyst, at bestyrelsen ville indstifte et æresgalleri med 52 billeder (svarende til klubbens hidtidige leveår), som årligt skulle suppleres med et nyt billede. Dette projekt blev aldrig effektueret.

På generalforsamlingen i 1950 forespurgte Henry Rambusch om muligheden for, at der også blev indført en nål for 50 års medlemskab. Det blev afvist af bestyrelsen, idet man så også skulle markere 60 års medlemskab o.s.v., og at medlemmerne burde være tilfreds med 40 års emblemet.

50 års jubilæumsnålen blev uddelt første gang ved klubbens 80 års jubilæum den 19. maj 1973, men kun til særlig udvalgte. Året efter blev nålen retfærdigvis uddelt til de resterende jubilarer.

60 års, 70 års og 75 års jubilæumsnålen fik en lidt omtumlet start. På generalforsamlingen i 1996 foreslog Jørgen Hammeken, at klubben indførte nåle for 60 og 70 samt 75 års medlemskab. Bestyrelsen ville være positive var svaret. Først fem år senere lykkedes det Jørgen Hammeken at få sit forslag igennem.  Og sammen med Ove Jensen fik Jørgen Hammeken overrakt 70 års nålen på Østerbro Stadion. Det skete i pausen af divisionskampen B.93-Køge den 17. juni 2001.

80 års jubilæumsnålen, som man skulle mene var uopnåeligt, blev uddelt for første gang i 2008 til Erik Brenting. Året efter gjorde Ove Jensen ham kunststykket efter.

Nedenfor en oversigt over uddeling af nåle gennem tiden. Det har altid været sådan, at medlemmet selv skulle anmelde sit jubilæum på kontoret inden generalforsamlingen. Det betyder, at listen ikke er fuldstændig, idet ikke alle medlemmer har anmeldt deres jubilæum, enten fordi de ikke havde styr på, hvornår de var blevet medlem, eller måske fordi en nål ikke sagde dem så meget.

Der mangler oplysning om uddeling af nåle i nogle enkelte år. Så hvis du kan supplere listen er du meget velkommen.

Hvis et medlem melder sig ud efter f.eks. 20 års medlemsskab, og senere melder sig ind igen, er han/hun berettiget til 25 års nålen efter fem år.

80 års jubilæum (nålen uddelt første gang i 2008)

2013
Eyvind Berger

2009
Ove Jensen

2008
Erik Brenting

75 års jubilæum (nålen uddelt første gang i 2004)

2004
Erik Brenting

70 års jubilæum (nålen uddelt første gang i 2001)

2015
Leif Rønnow

2001
Jørgen Hammeken (overrakt på Østerbro Stadion)
Ove Jensen (overrakt på Østerbro Stadion)

60 års jubilæum (nålen uddelt første gang i 2007)

2015
Arvid Christensen
Nels Conrad Siggaard
Flemming Mathiesen

2013
Stig Kargaard
Eugen Pedersen
Paul Rømert

2009
Ole Flemming Hansen

2008
Kaj-Ove Møller
John Runov

2007
Leif Rønnow
Henrik Lindholm

50 års jubilæum (nålen uddelt første gang i 1973)

2016
Peter Andersen (Mugabe)
Ryan Svensson
Jens Carl Rasmussen
Søren ‘Hattens’ Rasmussen
Torben Henriksen

2015
Michael Stangerup
Erik Norsker
Gert Troensegaard-Petersen
Ole Petersen

2013
Jens Ove Jørgensen
Birgitte Juul-Jørgensen
Ivar Roitmann

2012
Jørgen Steen Jensen

2011
Jens Kolding
Jørgen Ritnagel
Bent Plambeck
Ejgil Roland Petersen
Jes Wilhelmsen

2010
Brian Carlsen
Birger Ralf Jørgensen
Max Buus
Knud Dalgaard

2009
Kaj ‘Boll’ Christensen
Lucette Jensen
Jørgen Brøndberg
Svend Boelsmand

2008
Erik Baagøe
Bernhard Deneke
Finn ’Ludo’ Jensen
Ole Stig Sørensen
Tom Andersen
Torben Klarskov

2007
Per Jürgensen
Palle ’Banks’ Jørgensen
Sven-Erik Jensen

2006

Erik Andersen
C. O. Knudsen
Jørgen ’Skolelærer’ Nielsen

2005
Fritz Juhl Jensen
Lars Søndahl-Wolff

2004
Flemming Mathiesen
Arvid Christensen
Michael Stangerup

2001
Kai Orla Jensen
Kaj Sode-Pedersen
Robert Fugger

1999
John Runov
Rita Meincke
Ole Flemming Hansen
Kurt Olsen
Leif Clemens Pedersen
Kaj-Ove Møller

1998
Gert Øhrwald

1997
Henrik Lindholm
Henry Salomonsen

1996
Erik Holm Larsen
Preben Hammeken
Egon Petersen (Posten)
Bent Struck

1994
Leif Rønnow
Jørgen Jacobsen
Kurt Arnskov

1993
Leif Bergqvist
Henning O. Pedersen
Mogens Tarp

1991
Asger Kristensen
Jens Bay Byrge

1990
Per Bruselius
Leif Andersen
Svend Erik Hansen

1989
Eyvind Møller
Erik Larsen

1988
Børge Carlsen

1987
Arne Winther
Arne Hermansen
Børge ‘KBU’ Christensen
Børge Madsen
Poul Jensen

1986
Poul L. Hansen
Bent Schou Jensen
Knud Petersen
Anker Sørensen
Henry Salomonsen

1985
Aage Christensen

1984
Gunnar Samson
L. Fjelstad
Preben Kargaard

1983
Else Christensen
Renee Meincke
Jørgen Hammeken
Ove Jensen
Eyvind Berger
Børge ’Codan’ Petersen
F. Levring

1982
Børge Hansen
Erik Friis
Svend Harder Sørensen
Anne-Lis Fürst

1981
Kenneth Seidler
Hans Pedersen
John Carstensen

1980
G. Rode-Jepsen
Halvor Larsen

1977
Ernst Henriksen
Knud Østberg
Erik Borg Hansen
Henning Weng-Hansen
Ole Høgberg

1976
Ernst Spiegelhauer

1975
Axel Andersen (indmeldt 1915)
Axel Nielsen (indmeldt 1920)
Harry Villadsen (indmeldt 1924)
Hans Wilcke (indmeldt 1924)
Christen Ramlow
Vilhelm Madsen

1974 (uddelt på generalforsamlingen)
Fritz Gleerup (indmeldt 1923)

1974 (uddelt på den årlige lederfest)
Aage Mobeck (indmeldt 1902)
P. H. Wiinstedt (indmeldt 1907)
Harald Nissen (indmeldt 1909)
Edvin Andersen (indmeldt 1909)
Frederik Kinck Petersen (indmeldt 1910)
Emil Mobeck (indmeldt 1912)
Wilhelm Wihlen (indmeldt 1912)
Michael Johansen (indmeldt 1913)
Frands Oscar Petterson (indmeldt 1913)
Kai Bauerfeind (indmeldt 1914)
Ebba Heidesleben (indmeldt 1914)
Aage Harild (indmeldt 1914)
Knud Freudenthal (indmeldt 1915)
Carl Westphal (indmeldt 1917)
Knud Garval (indmeldt 1917)
Kai Skovgaard, Nilfisk (indmeldt 1918)
Sigurd Jensen (indmeldt 1918)
Aron Cohn (indmeldt 1919)
Einar Hansen (indmeldt 1918)
Magnus Cohn (indmeldt 1919)
E. Friis Hofmann, Hr. (indmeldt 1919)
Aage Norsker (indmeldt 1920)
O. Hinding, Hr. (indmeldt 1920)
Henning Wiig (indmeldt 1921)
Svend Nielsen (indmeldt 1921)
Theresia Madsen (indmeldt 1922)
Niels Christensen (indmeldt 1923)
Minna Jørgensen (indmeldt 1923)
Ove Salomonsen (indmeldt 1923)
Poul E. Andersen (indmeldt 1923)

1973 (uddelt ved 80 års jubilæumsfesten)
Knud Rasmussen (indmeldt 1922)
Ejnar Petersen (indmeldt 1921)
Ove Petersen (indmeldt 1920)
Svend Jensen (indmeldt 1919)
Poul Zølck (indmeldt 1914)
Helge Hassel (indmeldt 1913)
Poul Jensen (indmeldt 1909)
Michael Rohde (indmeldt 1907)
Richard Lillie (indmeldt 1901)

40 års jubilæum (nålen uddelt første gang i 1945)

2016
Steen Biilmann
Torben Biilmann
Jørgen Jensen (tennis)
Jon Bremerskov
Lone Vandborg

2015 (ingen)

2014
Per Petersen (Per-P)
Erik Jørgensen

2013
Ole Mortensen
Jørgen Marthin
Henrik Neerup Petersen
Rene Rüssel Tarp
Martin Jacobsen
Britt Schnohr
Finn Jacobsen
Lars Arnskov

2012
Dennis Høgart
Curt Nielsen
Keld Svensson

2011
Ivar Blegvad
Jens Agerbak
Jens Helsted
Jette Helsted
Kjeld Kjærsgaard
Birgitte Kobbernagel Jensen
John Bredal
Svend Aage Bruun

2010
Frederik Bush Pedersen
Michael W. Christensen
Peter Schnoor

2009
Claus Vandborg
Flemming Fog
Hans Drachmann
Ole Danneborg Andersen

2008
Erling Bøje
Kim Svensson
Lis Lindholm
Peter Vang
Paul Davidsen

2007
Jørgen Nordbæk
Ole Rintza
Pia Jarvad
Torben ‘Gummi’ Jensen

2006
Peter Andersen
Søren Rasmussen
Ryan Svensson

2005
Torben Henriksen
Jan Petersen

2002-04 (ingen jubilarer)

2001
Ejgil Roland Petersen
Max Buus
Jens Kolding
Finn Jacobsen
Irene Petersen
Jørgen Ritnagel

2000 (ingen jubilarer)

1999
Kai ’Boll’ Christensen
Lucette Jensen
Børge B. Christensen
Kenn Hansen
Torben Klarskov

1998
Erik Baagøe
Finn ’Ludo’ Jensen
Tom Andersen

1997
Jørgen ’Skolelærer’ Nielsen
Per Jürgensen
Bent Olsen

1996
Leif Milwertz
Palle ’Banks’ Jørgensen

1995
Fritz Juhl Jensen
Rømert Rasmussen
Stig Kargaard

1994
Grethe Bergqvist
Dorrit Tullin
Poul Rømert
Nels Conrad (Sigaard)
Flemming Mathiesen
Arvid Christensen

1993
Erik Andersen
Lars Wolff
Arne Ohrt

1992
Kai Orla Jensen
Robert Fugger
John Runov
Jørgen Finkelstein

1991 (ingen jubilarer)

1990
Kurt Olsen
Bent Jørgensen
Rita Meincke
Helge Nitrup (f. Nielsen)

1989
Kaj-Ove Møller
Ole Flemming Hansen
Ole Kisbye

1988 (ingen jubilarer)

1987
Bent Struck
Erik Holm Larsen
Henrik Lindholm
Povl Holm
Egon Petersen (Posten)
Gudmund Nielsen

1986
Leif Andersen
Poul Hansen

1985
Ingen jubilarer

1984
Kurt Arnskov
Jens K. Byrge
Jørgen Jacobsen
Leif Rønnow

1983
Preben Hammeken
Henning O. Pedersen
Carl Otto Hansen
Svend Erik Hansen

1981
Ingen jubilarer

1980
Ingen jubilarer

1982
Arne Winther
Gustav Vøhtz
Børge Carlsen

1977
Anker Sørensen
Børge Madsen

1976
Hans Pedersen
Viggo S. Jørgensen
Knud Petersen
Eigil Hansen

1975
H. Weng Hansen (indmeldt 1927)
Poul L. Hansen (indmeldt 1933)
Aage Christensen (indmeldt 1934)
Preben Birksom (indmeldt 1934)
Eyvind Berger (indmeldt 1934)
John Andreasen (indmeldt 1934)
Victor Andersson (indmeldt 1931)

1974
Gunnar Samson (indmeldt 1934)
John Caspersen (indmeldt 1933)
Victor Andersson (indmeldt 1931)

1973
Aage Blomberg (indmeldt 1932)
Børge Petersen, Codan-Børge
Svend Aage Østerby (indmeldt 1924)
Else Christensen (indmeldt 1931)
Svend Harder Sørensen (indmeldt 1932)
Hugo Andersen (indmeldt 1931)
Jørgen Hammeken (indmeldt 1932)
René Meincke, Dansk Shell (indmeldt 1932)
Erik Friis (indmeldt 1932)

1971
Annelise Fyrst
Halvor Larsen
John Carstensen
Erik Brems
Falkner Levring
Børge Hansen
Svend Aage Galle

1970
Ole Høgberg
G. Rode-Jepsen
Eigil Gram
Erik Grønqvist
P. Mensel
Ove Jensen

1969
Erik Brenting
Aage Nørregaard

1968
Alex Larsen
Carl Stoltz
Henry Uldaler
E. Borg-Hansen
Ernst Henriksen
Ernst Spiegelhauer
Raymond Hansen

1967
Palle Block-Jørgensen
Kaare Block-Jørgensen
Sven Kjær

1966
Harry Willadsen
Christen Ramlow
Arthur Jeppesen (Shell)
Enok Rasmussen (Shell)
Vilhelm Madsen
Fritz Gleerup

1965
Niels Christensen, direktør
Minna Jørgensen, fru
Ove Salomonsen, grosserer
Poul E. Andersen (Shell)
Poul Reinhardt (Shell)

1964
Theresia Madsen, fru
Ivar Thomsen, civilingeniør
Svend Groth, repræsentant
Henning Hansen, bankbestyrer
Ejner Madsen, købmand (indmeldt 1907)
Knud Rasmussen, direktør

1963
Poul E. Andersen, prokurist
Knud Østberg

1962
Henning Wiig
Aage Kofoed
Niels Turin
Svend Aage Bruun
Svend Nielsen
O. R. Hinding
Einar Petersen
Aage Mobeck

1961
P. T. Jørgensen, bankfuldmægtig
Aage Norsker, kontorchef
Aage Viit Nielsen, viceinspektør
P. F. Heidensleben, direktør
Ove Petersen, prokurist
Niels Tage Hansen, grosseer
Gunnar Hansen, frugthandler

1960
Magnus Cohn, grosserer
Svend Aage Jensen
Carl Andersen, direktør
E. Friis Hoffmann, bankbestyrer

1959
Kaj Skovgaard, repræsentant
Olaf A. Olsen, assistent
Paul Dreiøe, kontorchef
Sigurd Jensen
Ane Crohn
Knud Dirach, grosserer
Ejner V. Hansen
Svend Hougaard, revisor
E. Hollender, trikotagehandler
Orla Larsen

1958
Carl Westphal, assistent
R. Adolph, vognmand
Knud Garval, ingeniør

1957
Axel Guldager
Poul Offenbach
Henning Benz
Christian Petersen
Axel Andersen

1956
Oscar Schmidt
Th. Genckel
Bruno Larsen
Knud Freudenthal
Svend Wulff-Hansen
Orla Haag

1955
Kai Bauerfeind
Henry Demant
Victor Hansen
Aage Harris
Ebba Heidensleben
Niels Holst
Hans V. Jensen
Kaj Jørgensen
August J. Nielsen
K. Plougmann
Fritz Tarp
Poul Zølck

1954
Michael Johansen
Helge Hassel
Hjalmar Hansen
Frands Pettersson
Georg Larsen
Axel Poulsen
Frederik Nexøe Larsen
William Offersen
Einar Madsen

1952
Ingen jubilarer

1953
Emil Mobeck
Charles Jensen
Vilhelm Wihlen

1951
Edwin Andersen
Poul Jensen
Frederik Kinck Petersen

1950
Carl H. P. Bendtsen
Otto Brandt
Harald Nissen

1949
Harald T. Waagepetersen

1948
Michael Rohde
P. H. Wiinstedt
K. Mørck
Thor Sick-Petersen

1947
Inger Barfod, fru

1946
Georg A. Lorentzen
Svend V. Berendt

1945 (første uddelingsår)
William Gram, kaptajn (indmeldt 1905)
Helge Scharff, civilingeniør (indmeldt 1905)
Erik Petersen, direktør (indmeldt 1905)
Olaf Lindstrøm, kontorchef (indmeldt 1905)
Harald Berner, kontorchef (indmeldt 1903)
Anthon Olsen, maskinmester (indmeldt 1903)
E. Nordstedt, inkassator (indmeldt 1903)
Laurits Jensen, sportsjournalist (indmeldt 1903)
Oluf Kinck Petersen, redaktør (indmeldt 1903)
Aage Mobeck, assurandør (indmeldt 1902)
Poul Groes, overretssagfører (indmeldt 1902)
Victor Klein, revisor (indmeldt 1901)
Carl Johan Klein, arkitekt (indmeldt 1901)
Sophus Clausen, fuldmægtig (indmeldt 1901)
Richard Lillie, rådmand (indmeldt 1901)
A. Jacobsen, viktualiehandler (indmeldt 1897)
Henry Rambusch, ingeniør (indmeldt 1897)
Aage Buntzen, fuldmægtig (indmeldt 1893)
Johannes Gandil, direktør (indmeldt 1893)

25 års jubilæum (nålen uddelt første gang i 1945)

2016
Poul Fenger
Erik Petersen
Niels Molander
Torben Rasmussen (Lieberoth)
Ninette Troensegaard-Petersen
Bent Ole Lind

2015
Jørgen ‘Ost’ Jensen

2014
Ole Gade Lorentzen

2013
John Juul Fog
Klaas Muizelaar
Torben Frank

2012
Jens Jørgensen
Flemming Johansen
Michael Olesen
John Møller Petersen
Kasper Thrane

2011
Jacob Scharff

2010
Henriette Dannebro Andersen
Stefan Due Jensen
Peter Jensen
Jørgen Skydsgård

2009
Poul Andersen (Store Poul)
Jens Ritnagel
Marco Ecks
Simon Lübecker
Benny Gerneke

2008
Bent Mortensen
Antonio Eca
Michael Mathiassen

2007
Willy ‘Texas’ Nielsen
Freddie Birtø

2006
Flemming Jensen
Finn Christensen
Stig Christensen
Sven Rasmussen
Thomas Rasmussen
Gitte Arnskov

2005
Anders Marko Juhl
Jens Ritnagel
Dina Garcia

2001
Leo Noer
Steen Biilmann
Lars Pedersen

1999
Jørgen Frederiksen
Per Petersen
Stig Pedersen

1998
Lars Arnskov
Allan Møller
Finn Jacobsen
Lucette Jensen
Georg Pætges
Henrik Neerup Petersen
René Rüssell Tarp

1997
Morten Christensen
Tim Østerberg
Per Holm Hansen
Peter Grahn
Ole Rintza
Dennis Høgart

1996
Jørgen’Swing’ Christensen
Jørgen Vind Andersen
Ivar Blegvad
John Bredal
Mogens Hansen
Lars Højberg
Lars Mortensen
Eddie Schønbeck
Benny Madsen
Knud Dalgaard

1995
Hans Drachmann
Michael W. Christensen

1994
Claus Vandborg
Ole Dannebrog Andersen
Egon Jørgensen
Jørgen Nordbæk

1993
Paul Davidsen
Erling Bøje
Kim Svensson
Peter Andersen
Arne Meier Carlsen
Steen Hartvig

1992
Torben ‘Gummi’ Jensen

1991
Kenn Hansen
Søren Rasmussen
Jens Rasmussen
Henning Vieg
Jørgen Brøndberg
Ryan Svensson

1990
Steen Christoffersen
J. E. Bech
Ivan Rasmussen
Preben Fahrenholtz
Find Juhl Jensen (et par år for sent)

1989
Arne Plambeck
Kaj Vesterskov
Jens Jørgensen
Tom Andersen
Preben Neergaard
Ole Helding
Jens Kolding

1987
Bent Olsen
Jørn Svendsen
Per Albin Andersen
Marianne Kargaard
Jes Wilhelmsen
Ejgil Roland Petersen

1986
Bent Plambeck
Jørgen Ritnagel
Max Buus
Hans Christian Boserup
Erik Skaksen
Per Bastgaard
Jørgen Dam
Ebbe Madsen
Holger Madsen

1985
Lucette Jensen
John Falken
Jørgen Nielsen
Jesper Hjulmand

1984
Leif Milwertz
Kai ’Boll’ Christensen
Kurt ’Sejerø’ Nielsen

1983
Palle ’Banks’ Jørgensen
Finn ’Ludo’ Jensen
Børge Lind

1982
Lars Stryg Jensen

1981
Leif Andersen
Ralph Nørregaard

1980
Dorrit Tullin
P. E. Tullin
Ole Mårtensson
Arvid Christensen
Otto Jacobsen
Flemming Mathiesen
Eugen Pedersen
Finn Pedersen
Ole Hans Jensen
Ove Fogh Pedersen

1978
Tage Jørgensen

1977
Kai Orla Jensen
Robert Fugger
Kaj Sode-Pedersen

1976
Bjarne Eklund
Poul F. Dorch
Thomas Wiinstedt
Erik Andersen
H. E. Thøgersen (Shell)
A. Lorenzen (Shell)
Inge Bakander (Shell)
Inger Andersen (Shell)

1975
Anker Sørensen (indmeldt 1937)
Finn Knudsen (indmeldt 1939)
Jørgen Gudmand (indmeldt 1942)
Kai-Ove Møller (indmeldt 1948)
Knud Hansen (indmeldt 1948)
Leif Clemens Petersen (indmeldt 1949)
Rita Meincke (indmeldt 1949)
Kurt Olsen (indmeldt 1949)
Helge Nitrup, f. Nielsen (indmeldt 1949)
H. Frydschou (indmeldt 1949)
Emil Edelskov (indmeldt 1949)
Arna Arnskov (indmeldt 1950)
Bent Jørgensen (indmeldt 1950)
Ole Løgager

1974
Jørgen Sundquist (indmeldt 1948)
Egon Petersen (Posten)
Niels Knudsen (indmeldt 1948)

1973
Bent Struck (indmeldt 1946)
K. Oxholm Jungersen (indmeldt 1946)
Erling Wiinstedt (indmeldt 1944)
Tage Hartvig-Andersen (indmeldt 1944)
Flemming Cohn (indmeldt 1946)

1971
Ralph Petersen
Kate Hansen

1970
Ove Bock
Kurt Arnskov
Herluf Andersen
Leif Holm
Henning Petersen
Leif Rønnow
Torben Nielsen
Preben Willumsen

1969
Mogens Nielsen
John Carstensen
Kay Steenberg
Leif Bergqvist

1968
Henning Petersen
Carl Rasmussen
T. Hartvig Andersen
Peben Hammeken

1967
Verner Christensen
Børge Carlsen

1966
Svend Erik Hansen
Per Bruselius
Gustav Vøhtz

1965
John Erik Brunbech
Olav Christiansen, bankfuldmægtig
Poul Flemming Jørgensen (Gudhjem)
Erik Larsen, inspektør
Henning Rosenkrantz, grosserer
Poul Wennecke, fuldmægtig

1964
Arne Hermansen, overlærer
Eyvind Møller, distributionschef
Ib Segner, fuldmægtig
B. Dissing Sørensen, overlærer
Ejner Petersen, overtrafikassistent
Tage Olsen, fuldmægtig
Karl Otto Hansen, kontorchef

1963
N. Perch Møller, revisor
P. E. Funder, grosserer
Bent Schou Jensen, vognmand
Svend Bjarnæs
Verner Jespersen
Børge Christensen, assistent
Aage Wedel, ekspeditient
Arne Winther, repræsentant

1962
Viggo Steensen
Thor Juul
Jørgen Boye Nielsen
Henry Salomonsen
Ingemann Petersen
Svend Nielsen

1961
Gudrun Ramlow, fru
Kjeld Schrøder, regnskabschef
Knud Lund, fuldmægtig
Viggo S. Jørgensen, arkitekt
Erik Mobeck
Knud Petersen
Willy Carlsson

1960
Bent Kozeluh
Jørgen Hammeken
Morten Nielsen, boghandler
Erling Klein (Dansk Shell)
Poul Pedersen
John Andreasen
Eyvind Berger
Aage Christensen
Preben Bohnsen Birksom
Eigil Hansen

1959
Erna Frederiksen, fru
Anne-Lise Fürst, fru
Erik Friis
Ole Mobeck assurandør
G. Grønbech, pensioneret værktøjsmager
John Caspersen, disponent
Wiggo Svendsen, forvalter
Gunnar Samson, grosserer
Preben Kargaard, repræsentant
Oscar Rasmussen, direktør
Knud Andersen, kontorchef

1958
Else Christensen, frøken
Svend Harder Sørensen
René Meincke, fuldmægtig
Poul Fjældstad, prokurist
Aage Blomberg, repræsentant
Halvor Larsen, slagter
Victor Andersson

1957
Svend Aage Galle
K. K. Damgaard
Emanuel Kirkager
E. O. Pedersen
Børge Hansen

1956
Leif Christoffersen
Walther Christoffersen
Arne Klimer (f. Nielsen)
Aage W. Kjær
Hugo Andersen
Carl Petersen

1955
Herluf Andersen
E. Brems
Eigil Gram
Ove Jensen
F. Levring
G. Rode-Jepsen

1954
Erik Brenting
Aage Nørgaard

1953
Erik Christensen
Sandberg

1952
Palle Bloch-Jørgensen
Kaare Bloch-Jørgensen
Sven Kjær

1951
Christen Ramlow
Ernst Spiegelhauer
Harry Willadsen
Vilhelm Madsen
Fritz Gleerup
Raymond Hansen
Arthur Jeppesen (Dansk Shell)
Enoch Rasmussen (Dansk Shell)

1950
Minna Jørgensen
Margrete Blumenhagen
Svend Giørtz
Niels Christensen
Jørgen Krøll
Aage Warburg
Ove Salomonsen
Ingeborg Petersen
P. E. Andersen
P. Reinhardt
S. Olsbroe

1949
Theresia Madsen
Martha Thomsen
Ivar Thomsen
Jens Petersen
Gunnar Hansen
Henning Hansen
Svend Groth
Georg Hansen

1948
Knud Østberg
Vagn Agerholm-Petersen
Poul Nielsen
Poul Andersen

1947
Svend Aage Bruun
O. Hinding
O. Hviid-Hansen
Harald Nissen
Aage Kofoed
Helge Lüchow
Svend Nielsen
Niels Turin
Henning Wiig

1946
Orla Larsen
Niels Tage Hansen
Ejner V. Hansen
Svend Petersen
Michael Johansen

1945 – første uddeling  (indmeldt år)
P. F. Heidensleben, direktør (1920)
Aage Witt Nielsen, kommunelærer (1920)
Aage Norsker bankfuldmægtig (1920)
P. T. Jørgensen, bankkasserer (1920)
Ove Petersen, kasserer (1920)
Hertha Jensen, fru (1920)
A. Lambrecht, fru (1920)
N. T. Hansen, grosserer (1920)
Svend Jensen (1919)
E. Hollender, trikotagehandler (1919)
Anna Hammer Larsen, frøken (1919)
Magnus Cohn (1919)
Gunnar Petersen (1919)
C. V. G. Hitzmann (1918)
Knud Dirach (1918)
Aron Cohn (1918)
Sigurd Jensen (1918)
Poul Dreiøe, kontorchef (1918)
Richard Eriksen (1918)
Olaf A. Olsen, assistent (1918)
K. Skovgaard Nielsen (1918)
Knud Garval, ingeniør (1917)
Frede Pedersen, prokurist (1917)
R. Adolph, vognmand (1917)
Carl Westphal (1917)
O. Schmidt, herreekviperingshandler (1916)
Poul Offenbach, overassistent (1916)
Gunnar Smith, bankfuldmægtig (1916)
Axel Guldager, fuldmægtig (1916)
Henning Benz, kontorchef (1916)
Hans Lindholm, bankfuldmægtig (1915)
Bruno Larsen (1915)
Harry E. Moe, guldsmed (1915)
Knud Freudenthal, assurandør (1915)
Einar Menning, fuldmægtig (1915)
Th. Genckel, konditor (1915)
Hans V. Jensen, prokurist (1915)
Aage Harild, bogholder (1914)
Henry Demant (1914)
Kai Plaugmann (1914)
Ebba Heidensleben, fru (1914)
Kai Bauerfeind, sportsredaktør (1914)
Carl Albert Andersen (1914)
Poul Zølck, bagermester (1914)
Niels Holst, grosserer (1914)
Viggo Hansen, grosserer (1914)
Fritz Tarp, direktør (1914)
Niels Lage, sporvognsfunktionær (1914)
Victor Hansen, højesteretsdommer (1914)
Kaj Jørgensen, mekaniker (1914)
Axel Poulsen, direktør (1913)
Georg Larsen, grosserer (1913)
Einar Larsen, ekspeditionssekretær (1913)
Frands Pettersson, afdelingschef (1913)
Hjalmar Hansen (1913)
Helge Hassel, grosserer (1913)
Frithiof Nexøe-Larsen, grosserer (1913)
Vilhelm Wihlen, skomagermester (1912)
Charles Jensen, skomagermester (1912)
Emil Mobeck, assurandør (1912)
Poul ’Pølse’ Jensen, prokurist (1911)
Frederik Kinck-Petersen, disponent (1910)
Arnold Kargaard, afdelingschef (1909)
Carl Bentzen, bankbestyrer (1909)
Edward Andersen, grosserer (1909)
Michael Rohde, overassistent (1908)
Harald T. Waagepetersen, grosserer (1908)
K. Mørck, kontorchef (1907)
H. Wiinstedt, afdelingschef (1907)
Thor Sick-Petersen, ingeniør (1907)
Svend V. Berendt, installatør (1906)
Inger Barfod, fru (1906)

20. april 2016 / Palle ”Banks” Jørgensen