Vælg en side

Vi er her klar med det godkendte referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

Østerbro, 7. oktober 2021

Referat af Ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893 tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 20.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Torben Henriksen Dirigent.
Pernille Marcussen Referent.
Pernille Marcussen Stemmetæller

2. Vedtægtsændring
Hovedbestyrelsen stiller forslag om ændring af § 3, 3. sætning i klubbens vedtægter:

“Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”

ændres til

“Klubben skal til enhver tid have minimum 10 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”.

Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 24. august 2021. Der var dog ikke det antal fremmødte, som kræves for at kunne vedtage en ændring af vedtægterne. I henhold til vedtægternes § 16 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. Forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer.

3. Evt.
Ingen punkter.

Dirigent
Torben Henriksen

Referent
Pernille Marcussen

Topfoto af klubhuset: Johan Neve.