Vælg en side

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893:

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 20.00 i klubhuset, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Vedtægtsændring:
Hovedbestyrelsen stiller forslag om ændring af §3, 3. sætning i klubbens vedtægter:

“Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”

ændres til

“Klubben skal til enhver tid have minimum 10 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”.

Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 24. august 2021.

Der var dog ikke det antal fremmødte, som kræves for at kunne vedtage en ændring af vedtægterne. I henhold til vedtægternes §16 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. Forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

17. september 2021
Hovedbestyrelsen