;
Vælg en side

Referat af Generalforsamling i B.93 tirsdag 24. august 2021.

 

Der var mødt 23 mennesker op til generalforsamlingen. Her kan du læse referatet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Uddeling af årsnåle
3. Jubilæumsprisen
4. Beretning
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
7. Forslag
8. Valg
9. Valg af revisor
10. Evt.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Hovedbestyrelsen foreslår:

Dirigent: Torben Henriksen
Referent: Torben Klarskov Andersen
Stemmetællere: Palle Banks

2. Uddeling af årsnåle

25 år: Karsten Petersen (ikke til stede), Anders Drachmann

40 år: Thomas Rasmussen, Stig Christensen, F.W. Christensen, Bent Nielsen, Carl Henrik Meyer (ingen til stede).

50 år: Ivar Blegvad, Jens Agerbak, John Bredal, Jens Helsted, Jette Helsted, Kjeld Kjærsgaard, Birgitte Kobberbøl-Jensen (ingen til stede).

60 år: Eigil Roland, Bent Plambech, Jørgen Ritnagel (til stede), Jes Wilhelmsen, Jens Kolding (til stede).

70 år: Bent Jørgensen, Robert Fugger og Erik Andersen (ingen til stede).

3. Jubilæumsprisen

Torben Klarskov begrunder Jubilæumsudvalgets indstilling af årets prismodtager.

Jubilæumsprisen 2021 – Mads Mazanti Jensen
Udvalget bag årets uddeling af jubilæumsprisen: Lone Vandborg, Erling Bøje og Torben Klarskov har valgt at uddele én pris for året 2021.

Torben Klarskov udtaler
Som forhenværende skole-og ungdomsvejleder i Ballerup og Frederikssund Kommuner har jeg været ansvarlig for at udsende elever fra folkeskolens 8. klasser i praktik.

De fleste piger ville gerne i erhvervspraktik som frisører, men vendte ofte skuffede hjem, da de kun måtte feje håraffald op eller gå i byen efter cigaretter til frisørerne.

Hos drengene var det store hit at komme i militærpraktik.

Men der var dog også piger og drenge, der valgte mere utraditionelle praktiksteder.

En af dem var vor prismodtager.

Han var helt overbevist om, at det bedste for ham var at komme i praktik som træner i B.93 og vor daværende træner Erling Bøje var ikke sen til at takke ja til tilbuddet om at få en praktikant, der kunne hjælpe til med at bære bolde og diverse materialer over til Klosterbanen, hvor træningen den gang foregik. Mads havde store evner som træner. Men valgte alligevel at fortsætte som holdleder, hvilket alle har været godt tilfredse med.

Som bibeskæftigelse har vores prismodtager bestået dramatikeruddannelsen på Århus Teater i 2001, og arbejdet som instruktørassistent på forskellige teatre. Siden har han skrevet flere radiospil, filmmanuskripter og skuespil, der alle er blevet produceret.

I slutningen af 2019 blev han opfordret til at overtage redaktørposten af B.93’s medlemsblad. En vanskelig og krævende opgave, som han har løst på fornemste vis.

I denne forbindelse kommer jeg til at tænke på, hvad Edward Collin sagde, da H.C. Andersen viste ham sine første udkast til hans senere så berømte eventyr. ”Men dog Andersen – de er jo digter”.

Og det samme kan man i dag sige om Mads Mazanti Jensen, når man læser hans artikler i medlemsbladet – ”Men dog Jensen – de er jo digter”.

Stort tillykke til årets jubilæumsprismodtager: Mads Mazanti Jensen.

Mads Mazanti modtager Jubilæumsprisen 2021.

4. Beretning fra Hans Drachmann

Formand Hans Drachmann aflagde på hovedbestyrelsens vegne følgende beretning:

Lad mig lige slå det fast med det samme:

B.93 er en stærk klub. Og vi er stærkere end for 10 år siden.

Vi har omkring 3.500 medlemmer, flere end nogen sinde.

Vi har en sund økonomi og vi har styr på økonomien.

Vi har dygtige ansatte, som der løbende bliver flere af.

Vi har sportslig fremgang i begge afdelinger, fodbold og tennis.

Vi har et godt samarbejde mellem de to afdelinger, hvilket er en forudsætning for at vi kan optræde som en stærk og samlet klub.

Vi har et godt anlæg, hvor der løbende sker forbedringer.

Det er så også nødvendigt at være en stærk klub, en stærk idrætsforening, hvis man vil drive en stor og ambitiøs klub i København. Hvis ikke man er stærkt og opfylder de betingelser, jeg her har nævnt, ja bliver man blæst omkuld.

Det kommer jeg tilbage til.

Medlemstallet
Vi har nu som sagt rundt regnet 3.500 medlemmer. Det er cirka 300 flere end for et år siden.

I disse år er det ikke mindst tennis, der har en vældig succes med at tiltrække flere medlemmer, afdelingen har nu omkring 2.000 medlemmer.

Fodboldafdelingen har været hårdt ramt af coronaen. Hvis der ikke er aktivitet på banerne, kan man jo ikke tiltrække nye medlemmer, og der vil være flere der går. Fodboldafdelingen har været nede under 1.300 aktive medlemmer, og det er ikke godt. Nu er tallet knap 1.500, men vi har en fælles målsætning om, at vi skal være 1.750 medlemmer.

Så ingen skal holde sig tilbage med at sprede det glade budskab. B.93 er en god og åben klub, hvor vi gerne ser nye og glade medlemmer.

Økonomisk
Økonomien vil kassereren gennemgå senere, men kort fortalt:

På trods af coronaen kom vi godt igennem 2020, og vi holder fortsat en fornuftig økonomisk kurs.

Coronaen betød færre indtægter i form af kontingenter i fodboldafdelingen, men samtidig var der også færre udgifter, fordi turneringerne lå stille i stort omfang.

På samme måde mistede man indtægter i tennisafdelingen, fordi aktiviteten var nedsat, men afdelingen kører generelt som en velsmurt maskine og har styrke til at modstå negative anslag.

Da klubben samtidig fik coronastøtte fra både staten og foreningerne endte vi nogenlunde som forudsat i budgettet med et pænt overskud.

Og i den forbindelse er det værd at nævne, at den interne gæld på cirka 450.000 kr., som fodboldafdelingen oparbejdede i 2018, nu er fuldstændigt afviklet og erstattet af en lille intern opsparing. Det er der grund til at glæde sig over.

Halselskabet – Østerbros Idrætspark A/S – som driver hallen, har en bundsolid økonomi,  hvor der hvert afdrages 200.000 kr. på realkreditlånet.

B.93 Kontraktfodbold Aps, der driver 1. holdene for mænd og kvinder har stadig svært ved at skabe balance i økonomien, men der er positive ting i gang. Således fik vi i foråret nye investorer ind – repræsenteret af Daniel Rørbæk og Philip Lotko i bestyrelsen – som mod et kapitalindskud har erhvervet 20 procent af anparterne i selskabet.

Og det vigtigste er, at de nye medejere kommer med en masse energi og planer for, hvordan man kan styrke de kommercielle aktiviteter for 1. senior og skabe en større opbakning på stadion.

Velkommen til dem.

Når vi får flere med bag 1. holdet i fodbold, er det også naturligt, at andres rolle bliver lidt mindre. Det er på den baggrund, at vi senere skal behandle et forslag fra hovedbestyrelsen om at ændre vedtægterne, så klubben kan have en mindre ejerandel end hidtil.

Sportsligt
Noget af det bedste, der kan ske for en klub, er, at man har sportslig succes.

Det skaber større opbakning til klubben, det tiltrækker medlemmer, det forbedrer økonomien.

Derfor er det glædeligt, at vi på en række områder ser en god sportslig udvikling.

I tennisafdelingen har de bedste herrer netop kvalificeret sig til næstbedste nationale række.

Stort tillykke med det. Vi ser frem til, at vi kommer op i den bedste, hvor B.93 hører til. Vi er på vej.

Der arbejdes fortsat målrettet og kvalificeret med ungdommen, som vel aldrig har haft så mange medlemmer som nu, og tennisafdelingen forfølger en strategi om, at det er vores egen ungdom, der skal bringes os op i de bedste rækker.

Tennisafdelingen har med stor succes afholdt internationalt stævne i foråret. Der sker virkelig noget.

Bredden i tennisafdelingen er stor. Og der er mange aktiviteter, som gør, at hvis man vil spille tennis bare for sjov men samtidig have tilbud om at udvikle sit spil, så er B.93 bare en god klub at være i.

Vores 1. hold i fodbold har gjort en god indsats i det forløbne år. Strategien med at bygge på klubbens egne talenter er for alvor slået igennem.

Vi fik betydeligt succes i pokalturneringen, hvor vi slog AaB fra superligaen ud, og hvor vi vandt den ene af to kampe mod AGF og var snublende nær på at skabe en stor overraskelse. Men der er ingen tvivl om, at det har givet genlyd i fodbolddanmark, hvor man har lagt mærke til, at der sker noget positivt i B.93.

Samarbejdet mellem 1. senior og ungdomsarbejdet er godt, efter at vi i klubben i 2018 lavede en ny organisation. De sportslige resultater for de bedste ungdomshold er gode. For eksempel vandt det bedste U19-hold den nationale 1. division.

Målet er at få de bedste hold rykket fra de næstbedste til den bedste række.

Vi har også masser af succes og gode oplevelser blandt de mange hold i fodboldafdelingen. I Medlemsbladet, som styres med sikker hånd af Mads Mazanti, har man kunnet læse om hold, som har været med helt fra børneårene og nu gør det fornemt som seniorhold.

Men det er også klart, at tilbuddet til børneholdene og breddeholdene i de senere år ikke har været godt nok under presset af de økonomiske problemer, der har været.

Der er valgt en ny fodboldbestyrelse med meget engagerede og erfarne medlemmer i efteråret, og de arbejder målrettet på at rette op på det. Vi skulle gerne begynde at se resultaterne her i efteråret, og det glæder vi os til.

Også på kvindesiden går det sportsligt godt. De bedste kvinder kvalificerede sig til oprykningsspillet men havde dog ikke held til at komme i den bedste række. Økonomisk er det også vanskeligt at få tingene i balance, men der gøres en stor indsats af Laurits Smed og hans folk.

Der arbejdes også godt med pigeungdommen, men det står klart, at vi er ikke lykkedes med at tiltrække piger, og vi har meget svært ved at tiltrække frivillige ledere i pigeafdelingen. Jeg tror ikke kun, det er i B.93, det er sådan. Jeg tror, det er et generelt problem, og vil godt være så fræk at opfordre ikke mindst kvinderne til at melde sig på banen. Det kan ikke kun være unge og halvgamle mænd, der skal arbejde for pigerne og kvinderne.

Fodboldafdelingen har fået støtte fra kommunen til et projekt, der skal tiltrække flere piger, først og fremmest i bredden. Det har haft svære startbetingelser på grund af coronaen, men der er også brug for en opstramning i det arbejde. Vi kan ikke drive en ambitiøs pige og kvindeafdeling, hvis medlemstallet er så lavt, som det er nu. 180 ved seneste opgørelse. En nedgang på mere end 40 procent på blot 2 år.

Jens Kolding modtager sin 60-års jubilæumsnål af formand Hans Drachmann.

Anlægget
Som man kan se, er der for alvor gang i arbejdet med at forbedre fodboldanlægget. Det har vi arbejdet for i de seneste 6-7 år, og vi er nu ved at få nyt græs på den gamle kunst og få anlagt en helt ny kunstgræsbane. Og til næste forår eller sommer skulle vi have fået den bane, som vi udlånte for at muliggøre skøjtehalsbyggeriet tilbage.

Men det skal gøre ondt i nogle måneder, før det bliver godt. Man kan ikke anlægge tre nye baner og samtidig spille på dem, så vi er nødt til at være fleksible, smarte og hensynsfulde i det næste halve års tid.

Til gengæld kommer vi så ud med tre nye kunstgræsbaner af høj kvalitet og 2,5 græsbaner. Det vil, så vidt jeg kan bedømme, være bedre end på noget tidspunkt tidligere, og det vil gøre det muligt for os at give et godt tilbud til børn, unge og ældre på Østerbro, i Nordhavnen, på Nørrebro og i resten af byen.

På tennissiden arbejder vi især med at skabe ekstra banekapacitet om vinteren. Det er jo lidt af en udfordring at gå fra 18 baner i sommerhalvåret til 4 indendørsbaner i vinterhalvåret. Derfor har vi fået omlagt 4 udendørsbaner til helårsbaner, og det er en fornøjelse at se, at der er aktivitet på banerne hele året.

Vi har også i de seneste to et halvt år arbejdet med planer om at udvide tennishallen med en ekstra hal med to tennisbaner og en ny midterbygning. Vi har også fået støtte på 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til at kvalificere projektet og gå i dialog med byggemyndighederne.

Men det viste sig at være tæt på en umulig opgave at få indledt denne dialog. Og i stedet for at gå i dialog med os om halbyggeriet valgte kommunen at rejse en række problemer, som kommunen tilsyneladende ser i vores samlede aftaleforhold om vores anlæg.

Kommuneforhandlingerne
Det startede egentlig et helt andet sted end hos os, nemlig med at kommunens interne revision havde kortlagt en lang række ulovlige forhold i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det krævede en alvorlig oprydning og et helt ledelseslag blev fyret.

Da revisionen var færdig med det, gik den i gang med de andre forvaltninger og opdagede, at på kultur- og fritidsområdet var der mange vidt forskellige aftaler mellem kommunen og klubberne. Dem ønskede de så at afskaffe og erstatte med nogle helt nye.

Og B.93 blev en af de første klubber, måske den første, som de tog fat på.

Det har nu stået på i mere end halvandet år og været en af de mest tidskrævende, bøvlede og ukonstruktive opgaver, som vi har brugt hundredvis af timer på i Hovedbestyrelsen. Og vi har været nødt til at hyre kvalificeret advokatbistand fra et af de store advokathuse, hvilket I vil kunne se, når vi næste år aflægger regnskab for 2021.

Vi har også trukket på bistand fra DIF, DGI og DBU.

Vores anlæg er et af vores største og vigtigste aktiver, og vi ville ikke lade os blæse omkuld af kommunen.

Nu er det sådan, at B.93 siden 1917 har haft lejekontrakt på anlægget som typisk kører i 30 år ad gangen. Den nuværende kører til 2040. Den er udarbejdet af kommunen selv, underskrevet af overborgmesteren og godkendt i Borgerrepræsentationen. Og den kan kommunen selvfølgelig ikke bare fjerne, selv om den godt kunne tænke sig det.

Et af problemerne er, at kommunen er som et uhyre med syv hoveder. Syv forvaltninger, hvor den ene ikke ved, hvad den anden laver. Det har således givet sig nogle helt mærkværdige udslag. Bare et par eksempler:

  • Kommunen påstod, at vi ikke betalte husleje, hvilket var lodret forkert. Det kunne vi selvfølgelig dokumentere
  • Kommunen påstod, at vi havde lagt tennishal i et halselskab – Østerbros Idrætspark – uden kommunens vidende. Sandheden er, at kommunen selv har været med til at indgå aftalen, som kommunen da også har underskrevet. Den måtte vi så fremsende. Kommunen undlod dog at læse det, vi sendte frem, så de påstod endnu engang, at de ikke kendte noget til det. Så fremsendte vi selvfølgelig venligt aftalen igen.

Og sådan er der en lang række eksempler, som jeg ikke skal trætte med. Det er nok, at vi er trætte af det i Hovedbestyrelsen.

Efter godt halvandet år er vi da også ved at få klargjort de faktiske forhold, og det er nu ved at stå klart, at der er tre områder, hvor kommunen mener, at der er problemer, som skal løses, for at alle regler kan være opfyldt.

  • De vil ændre forpagtningsaftalen med vores restauratør
  • De vil ændre klubbens aftale med Klinik
  • Og de vil ændre aftalen om halselskabet Østerbros Idrætspark.

Vi besluttede i foråret at styrke vores kontakter til politikerne i Borgerrepræsentationen, og vi har inviteret alle partier til møde herude i klubben. Vi har holdt en række møder, og vi fortsætter hele vejen rundt. Og vi kan heldigvis konstatere, at der er en ganske stor politisk velvilje i partierne.

Alle er enige om, at aftalerne skal være lovlige, men politikerne har ikke noget ønske om at gøre livet unødigt surt for os.

Det har heldigvis skabt lidt bevægelse i tingene, så vi er rimeligt fortrøstningsfulde.

Vi tror, at vi kan finde nogle fornuftige pragmatiske løsninger, som ikke ødelægger eller alvorligt forringer vores mulighed for at drive en velfungerende klub.

Men det viser, som jeg sagde i indledningen, at i København skal man være stærk, hvis man vil overleve som idrætsforening.

I den forbindelse kan man godt stilfærdigt – og det gør vi også over for politikerne – bede bystyret om at overveje, om ikke der er en grund til at den københavnske idræt – især holdidrætten – samlet set klarer sig så dårligt.

Når det er sagt, så skal det med i fortællingen, at vi gennem mange år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er vores nærmeste samarbejdspartner i kommunen.

Det er jo heller ikke derfra, at initiativet til dette langvarige og bedrøvelige forløb er udgået.

Vi har et godt anlæg, som netop i disse måneder bliver endnu bedre med nye kunstgræsbaner, og det skyldes ikke mindst Kultur- og Fritidsforvaltningen og politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget.

Det skal vi selvfølgelig huske, og vi regner da også med, at vi ender med igen at få et godt og konstruktivt forhold til kommunen samlet set.

Det næste år
Lad mig slutte med at skitsere de vigtigste opgaver, som vi skal løse i det kommende år:

  • Vi vil følge færdiggørelsen af fodboldbanerne. Et arbejde, som blev indledt for cirka 7 år siden, og som nu ser ud til at nærme sig en lykkelig afslutning
  • Vi vil arbejde videre med planerne om at udvide hallen
  • Vi vil arbejde aktivt i bestyrelsen for B.93 Kontraktfodbold Aps for at gennemføre den styrkelse af det økonomiske og organisatoriske fundament, som er meget vigtig. Målet er at styrke hele klubben
  • Vi skal have afsluttet forhandlingerne med kommunen om vores aftaler
  • Og som noget af det allervigtigste skal vi have genskabt klublivet efter coronanedlukningen.

Vi har i flere år konstateret en strukturel ændring af livet i idrætsklubberne, som af mange opfattes mere som et tilbud, man vælger og betaler for, end som en forening, man er en del af.

Oven i kom så coronaen, der igennem halvandet år har betydet, at man reelt ikke kunne komme i klubhus og omklædning. Og hvis man ikke mødes ved siden af aktiviteten på banerne, så er det ikke længere en forening.

Og det vil vi være.

Derfor er det vigtigt, at alle ved og forstår, at klubhuse og omklædning er blevet åbnet igen. Kom og vær med.

Vi kan ikke løse det alene fra klubbens ledelse. Vi håber, at mange vil være med til at genskabe klublivet.

Alle disse opgaver kan vi kun løse, hvis vi arbejder godt sammen internt. Og vi har heldigvis i mange år haft et godt samarbejde i hovedbestyrelsen og mellem de to sportslige afdelinger. Det skal vi bevare, for det gør os stærke.

Til sidst tak til de mange frivillige og ansatte, som hver dag gør en stor indsats for den gamle klub.

Tak for ordet.

Det bliver i familien. Formand Hans Drachmann overdrager sønnike Anders Paaske Drachmann nålen for 25 års medlemskab.

Kommentarer fra salen
Christian Lunøe oplyste forsamlingen om at lejeaftalen med kommunen om anlægget ved P. H. Lings Alle er forlænget med 40 år – frem til 2060.

Valdemar Jensen efterlyste aktiviteter, der kunne sørge for at flere af vore ungdomsmedlemmer benyttede klubbens lokaler. Opfordrede til nedsættelse af et tværfagligt udvalg. Formanden lovede at tage spørgsmålet op på det forestående repræsentantskabsmøde.

Beretningen blev vedtaget med akklamation.

5. Regnskab

Klubbens kasserer Peter Lysdahl fremlagde årets regnskab, der viste et fornuftigt overskud i såvel tennis som fodbold og hovedbestyrelse. Regnskabet kan udleveres på klubbens kontor.

6. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer

Formanden foreslog uændret kontingent 550 kr. årligt.

7. Forslag

Hovedbestyrelsen stiller forslag om ændring af §3,3 i klubbens vedtægter;
”Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”.

Ændres til
”Klubben skal til enhver tid have minimum 10% af anparterne eller aktierne i dette selskab”

Formanden begrundede forslaget. Dirigenten oplyste at i følge klubbens vedtægter skulle dette forslag vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var mødte tilstrækkelig mange medlemmer op til generalforsamlingen. Imidlertid kunne forsamlingen tilkendegive ved afstemning, at forslaget blev taget op på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. For forslaget stemte 20 medlemmer 3 medlemmer undlod at stemme. (3/4 af de tilstedeværende)

Den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted indenfor en måneds tid. Medlemmerne opfordres til at møde op.

8. Valg

Følgende var på valg:

Formanden: Hans Drachmann – genvalg
Repræsentant for Tennisafdelingen: Christian Tiedemann (valgt)
Suppleant for fodboldrepræsentant: David Kendal – genvalg
Suppleant for Tennisrepræsentant: Nicolai Reffstrup

9. Valg af revisor

Genvalg til firmaet Time Vision.

10. Evt.

Dirigenten foreslog at der blev sat plads af til nogle legeaktiviteter for de mindste ude på terrassen. David Kendal kunne oplyse, at klubbens restauratør var i færd med at genetablere klubbens petanquebane.

Generalforsamlingen afsluttedes 21.52 med et hurra for klubben

Referent: Torben Klarskov.
Dirigent: Torben Henriksen

Skrevet af Claus Vandborg.
Topfoto af Hans Drachmann under sin beretning for det forløbne år og supplerende fotos: Mads Mazanti. Fotoet af Mads er taget af Valdemar Jensen med Mads’ kamera.