Vælg en side

B.93 har haft besøg af DBU.

DBU – med bestyrelsesformand Jesper Møller og adm. direktør Jacob Jensen i spidsen – besøgte for nylig B.93.

Bestyrelsesmedlem i B.93 Kontraktfodbold ApS Ole Ringheim fortæller her om mødet.

Ole Ringheim 

– Vi havde en rigtig god snak om dansk fodbold helt generelt, og ikke mindst det akademiarbejde som B.93 og andre klubber laver hver eneste dag.

– Med stigende krav og forventninger til det såkaldte stjernesystem, som vi i øvrigt er tilhænger af, bliver det stadigt mere udfordrende at møde alle krav. Især når man ønsker at være blandt de bedste i Danmark og være med til at udvikle talentmassen for både drenge og piger.

– Vi var af den opfattelse at både Jesper og Jacob udviste stor forståelse for vores udfordringer, og var enige i vores betragtning, at det ikke er nok med kun en håndfuld store akademier i Danmark.

– Med de såkaldte solidaritetsmidler som bliver distribueret gennem UEFA helt centralt, er der et begrundet håb af flere af disse midler kan finde deres vej til dansk fodbold, og dermed øge muligheder for at støtte de danske licensklubber med et dedikeret akademi set-up. Det krydser vi fingre for kan ske i fremtiden.

– Herudover fik vi også muligheden for at diskutere udfordringerne med at afvikle alle vores kampe på Østerbro Stadion. Østerbro Stadion er et af de mest benyttede stadions i Danmark, og Københavns Kommunens lokale driftsfolk gør et kæmpe arbejde for at B.93 og andre, således at man kan spille så meget fodbold her, som nu er muligt.

– Der er en stærk mistanke om der er en udfordring med dræn og måske kloaksystem, som ikke fungerer optimalt. Københavns Kommune har engageret et firma som p.t. forsøger at undersøge sagen til bunds. Vi håber det vil være mulig – ikke alene at få forbedret evt. problemer med banen, men måske få anlagt en hel ny bane med varme i banen ved samme lejlighed.

– Sidstnævnte er et krav fra DBU, hvis vi skulle komme i 1. division, og DBU lovede at støtte os så meget det nu er muligt. Varme i banen vil give græsset bedre vækstmuligheder, så både B.93 og de andre brugere af stadion vil kunne komme tidligere i gang med sæsonen.

– Banen er for våd i starten og slutningen af hver sæson, og bør være “plan” med løbebanen. Om sommeren er det i øjeblikket ikke muligt at vande banen inden en kamp, eller i pausen, da anlæg deles med vandtilgang til nogle af de andre klubber omkring stadion.

– Udover den negative økonomiske konsekvens ved at lægge kampe andre steder, vanskeliggør det arbejdet for vores dejlige fanklub, samtidig med at opgaven ved at brande og gøre Østerbro Stadion til et naturligt samlingspunkt hver anden lørdag eftermiddag, bliver endnu sværere.

– Vi møder god forståelse fra både lokale politikere og Københavns Kommune, og vi vil fortsat drømme videre om at se og optræde på en ny og opgraderet bane, hvor både vores kvinder og mænd kunne afvikle deres hjemmekampe hele året.

 

På topfotoet ses venstre ses bestyrelsesmedlem i B.93 Kontraktfodbold ApS Ole Ringheim, adm. direktør i DBU Jacob Jensen, bestyrelsesmedlem Jørgen Ritnagel, bestyrelsesmedlem Flemming Lauenborg, bestyrelsesformand i DBU Jesper Møller og Sportsdirektør/Talentchef Martin Møller Jensen. Foto: B.93.