Vælg en side

Medlemsblade 1970 – 1979

Januar/Februar 1970. Medlemsblad. Redaktør: Ole Klarskov

Redaktøren Ole Klarskov og han stab var den samme som i 1969, altså Preben Kargaard, Jørgen ’Skolelærer’ Nielsen, Torben Klarskov og tennisfolkene Palle Schjødtz og Stig Sonne Holm. Og bladet udkom med en fast rytme, hver anden måned.

I formanden Ove Jensens nytårshilsen kunne man læse, at 1969 som forventet havde haft et svært økonomisk år, men en økonomisk hjælp fra ’Vennerne’ havde gjort, at regnskabet blev tåleligt. I øvrigt var Ove Jensen en særdeles flittig skribent til medlemsbladet.

Formanden for A-spilleudvalget John Andreasen så optimistisk på den nye sæson, ikke mindst pga. de mange nyoprykkede ynglingespillere. Five-a-siden var vundet af Bent Sørensen, Jan Wennecke, Poul Erik Petersen, Hans Chr. Boserup og Niels Gummesen. Årets Becker-skål var tildelt backen Vagn Lund, der var kommet fra Langeland for et par år siden.

Vennerne afholdt sin første generalforsamling. Det foregik i klublokalet i stadionbygningen, hvor der næsten var fuldt hus. En forklaring kunne være, at man indledte med at spise fru Jensens fine skildpadde, eller måske fordi der var banko efter generalforsamlingen. Vennernes første beretning blev holdt af formanden for vennerne, nemlig klubbens formand Ove Jensen. Kassereren Torben Klarskov kunne vise et regnskab med overskud på 22.000 kroner, hvoraf de 17.000 blev hældt ned i klubkassen. Der var en pæn udskiftning i bestyrelsen, idet Torben Klarskov, Arne Ohrt og Flemming Nielsen blev erstattet af Jens Christian Larsen, Marianne Kargaard og Aage Nørgaard.

Der blev indkaldt til årets generalforsamling, som i modsætning til de seneste par år denne gang ikke blev afholdt i ’Karnappen’, men i stedet i Park Restaurationen.

 

Marts/April 1970. Medlemsblad. Redaktør: Ole Klarskov

Generalforsamlingen i Park Restaurant blev grundig omtalt, hele fem sider fyldte referatet. Der var 125 medlemmer til stede, start kl. 19:30 og slut kl. 22:05. Genvalg til formanden Ove Jensen med akklamation. Holger Poulsen, f. 29.09.1888, målmand i 1906/10, på nu 81 år, fortæller om gamle dage. Han måtte stoppe karrieren efter et kompliceret benbrud i en kamp mod Frem på B.93’s baner. Han blev kørt i hesteambulance til Kommunehospitalet. Automobilambulancer eksisterede ikke på det tidspunkt (Holger døde 27.12.1980 som 92-årig, red.).’

Det lune hjørne’ kunne fortælle: Den nye sekretær i Oldboys har i alle de år, jeg kan huske tilbage, heddet Kai Boll. Som sådan er han, så vidt jeg ved, også anmeldt til KBU’s spillerregister. Sandheden er den, at han faktisk hedder Kai Bach Christensen, men da han i sin tid blev meldt ind, læste man forkert, og således blev Kai Bach til Kai Boll – og efter alle de år skal han ikke forvente, at det bliver anderledes! (Kai Boll er med i Kulturudvalget, og han har ikke ’skiftet’ navn, red.).

Tennis: Repræsentanterne i Hovedbestyrelsen var Birgit Juhl-Jørgensen (nyvalgt) og Jørgen Lundgaard (nyvalgt) samt de to forholdsvise nyvalgte Poul Rømert og Palle Schjødtz. Den manglende erfaring opvejes forhåbentlig af viljen til at gøre arbejdet bedst muligt, det var ordene i bladet fra tennissiden. Hvervet som ungdomsleder havde Ole Hans Jensen påtaget sig.

 

 

 

 

Maj/Juni 1970. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Der var sket ændring i redaktion hvor Leif Milwertz var ny redaktør. Ole Klarskov var stadig med i redaktionen. Som ny tennismand var Poul Rømert indtrådt som afløser for Palle Schjødtz og Stig Sonne Holm.

Den nye fritidslov – hvad er interessegrupper. Næstformanden Tage Jørgensen havde et indlæg, hvor medlemmerne blev sat ind i den nye fritidslov, der trådte i kraft 1. august 1969. Som loven var skruet sammen, så det ud til at B.93 ville få glæde af interessegrupperne, med et anslået tilskud på 100 kroner pr. ungdomsmedlem. Klubbens trofaste arbejdsmand gennem 25 år, hr. Hansen, fratrådte for at gå på pension. Hans afløser blev Axel Emil Christensen, som var blevet anbefalet af hans søn, førsteholdets målfarlige angriber, med tilnavnet ’Cyklonen’, Arvid Christensen.

Turen til Portugal. Et ungdomshold var inviteret til Portugal, hvor modstanderne var nogle af de kendte storklubber, bl.a. var B.93 kommet i pulje med Benfica og Sevilla.Truppen der skulle af sted på drømmeturen var: Jan Petersen (Nummer), Find Juhl Jensen, Ejgil Roland Petersen, Bent Plambeck, Hans Chr. Boserup, Gunnar Aagesen, Jens Kolding, Kurt Birger Mortensen, Jes Wilhelmsen, John Frandsen, Kurt Karlson, Finn Ilsø, Allan Møller, John Christensen, Carsten Hansen, som var med på badebillet (meniskskadet) samt en gæst i form af målmanden Carsten Østergaard fra Fremad A. (Henrik Juul var forhindret). Som leder Jørgen Sundquist, Knud Petersen og initiativtageren Børge Strøyer Christensen. Omtale af turen kommer i næste nummer.

Ungdomsudvalget bestod af Jørgen ’Skolelærer’ Nielsen (formand), Tage Jørgensen (interessegrupper), Knud Petersen (cheftræner), Børge Christensen (kontaktmand), Leif Holm (teknikmærker) og Halvor Larsen (talentspejder).

 

 

Juli/August 1970. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Forsiden var et billede af Allan Møller, der havde udmærket sig ved, at være den første i København, der havde erobret DBU’s teknikmærke i guld (på landsplan var Niels Erik Rasmussen, B1901 den første, han beholdt resten af sin karriere tilnavnet ’gulddrengen’, red.).

En stor del af bladet indeholdt et meget udførligt referat af talentholdets tur til Portugal, nærmere betegnet Lissabon, hvor Benfica for første gang holdt et internationalt ungdomsstævne. Resultaterne blev: Sevilla F.C (0-2), Benfica (2-3) og Bayern München (1-6). Pokalen som turneringens bedste tekniker gik til Jens Kolding. Til trods for de tre nederlag var det en meget succesfuld tur, fremgå det af referatet på seks sider.

Fodboldbestyrelsen holdt for anden gang et panelmøde. Der var 50 deltagere. Mødet varede i to timer, og blev betragtet som en succes.

Vore unge. 1. drenge havde været en tur til Landskrona. Juniorerne havde været i Bergerdorf i Tyskland. Og lilleputterne havde været på en heldagstur til Strøby.

 

 

 

 

 

 

 

September/Oktober 1970. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Forsiden var et billede af tennishallen, der var ved at få lagt nyt tag på.

Nyt inspektørpar. Den 1. oktober 1970 skulle Kjeld Hjorth (f. 27-12-1921) tiltræde som ny inspektør, hvor han skulle afløse Bjarne Clausen. Kjeld Hjorth havde været medlem af B.93 i gamle dage (1931/41). Siden da havde han været medlem af Skjold (formand 1948/56). Han havde været med i KBU’s bestyrelse siden 1966, og blev senere formand for KBU (1978/92). Fru Hjorth var et par måneder tidligere startet med rengøring af klubbens lokaler. Hr. og fru Hjorth skulle bo i inspektørboligen ved siden af tennisbanerne (villaen eksisterer stadigvæk, red.).

Tennis: Klubmester blev (udendørs): Henrik Grage, Anne Mette Sørensen, Lise Kaae Evers/Birgit Hinge og Anne Mette Sørensen/Niels Knudsen. Herredouble endnu ikke færdigspillet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November/December 1970. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Der var afholdt ekstraordinær generalforsamling. Seniorudvalget havde foreslået en ændring af reglerne for spilleudvalget (vedtaget). Tennishallen havde fået udskiftet ovenlyset for kr. 95.000,-. Efter tilskud skulle der optages et lån på kr. 80.000,- af Københavns Kommune, men der skulle stilles pant i hallen, krævede klubbens love, at det skulle godkendes af klubbens øverste myndighed, generalforsamlingen. Ikke overraskende blev lånet godkendt.

Det var meningen, at der skulle være afholdt en professionel boksekamp mellem Dick Nelson og Fritjof Hansen på klubbens baner i efteråret. I sidste øjeblik blev kampen aflyst, idet DABU’s forretningsudvalg ikke kunne anbefale kampens gennemførelse.

Afsked med to ungdomstrænere. Knud Petersen, ynglingetræner i fire år, skulle træne Fremad Amager fra 1, januar 1971. Birger Petersen, dengetræner, var blevet træt af de lange rejser mellem Østerbro og Albertslund.

Tennisafdelingen og medlemsbladet. Det nye medlem i redaktionen Poul Rømert beklagede, at der de sidste mange år kun havde været en lille del tennis i bladet. Han opfordrede tennisafdelingen til at være mere aktive med indlæg og nyheder.

 

 

 

 

 

 

Januar/Februar 1971. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz


Medlemsbladet udkom i nyt format og papirkvaliteten var væsentligt forbedret. I redaktionen sad – udover Leif Milwertz – Ole Klarskov, Torben Klarskov, Preben Kargaard og Poul Rømert (tennis). Forsiden var et billede af årets spiller (Beckers skål) Erling Bøje. Nobel og fin i sin optræden, men med et flammende temperament og en fightervilje, som smitter af på de andre spillere på 1. holdet.

Ved afslutningsfesten i klubbens lokaler blev Arvid Christensen og Bernhard Deneke hyldet for deres kamp nummer 200, og Erling Bøje som årets spiller. Ved midnatstid kom Simon Rosenbaum på besøg, og underholdt sammen med en ung dame ved navn Nelly Jane.

I sekundaafdelingen havde man taget afsked med den barske træner fra B.1903, Preben Hansen. Han var erstattet af en gammel kending, nemlig uhyre populære Helge Jensen, der havde været træner for 3. holdet i 1968/69. El Helgos havde været træner i Avedøre i den mellemliggende periode. Det var fortsat Paul Davidsen der tog sig af træningen af de øvrige seniorhold (5. og 6. holdet). I B-spilleudvalget sad Stig Kargaard, Henning Vieg, Flemming Olsen (Barberen) og Knud Dalgaard.

Vennerne havde et arrangement fredag aften den 26. februar i Idrætshuset. På programmet stod badminton, indefodbold med Femina, damegymnastik med KSG, indefodbold med Laudrup (Finn, red.), Salle, Ole Madsen og Flemming Nielsen, damehåndbold med Spies sekretærer mod Bang Rejsers ditto, boksning, indefodbold med fælledklubberne mod 1. holdet og trampolingymnastik. Billetpriser mellem 5 og 12 kroner. Selvom Dirch Passer ikke var med blev overskuddet på kr. 5.397,-.

Nekrolog over Paul Dreiøe, der døde 20-12-1970 som 76-årig. Dreiøe havde været back på 1. holdet (18 kampe), ynglingetræner og været dommer i 1. division, hvor han dømte med et stort B.93-mærke på skjorten – det kunne man dengang. Han var et rent leksikon, når der skulle fortælles om gamle dage. Og det var altid med den uundværlige cigar i munden. Nekrologen skrevet af Preben Kargaard.

Som ny ynglingetræner tiltrådte Kurt Roesgarth, der selv havde spillet for Dalgas og Frederiksholm og været ynglingetræner i KFUM. Five-a-siden blev vundet af Jens Kolding, Steffen Hansen, Henning Tøth, Finn Bertelsen og Karsten Gronemann. De slog i finalen et hold med Hans Paulander, Bent Olsen, Niels Gummesen, Bent Sørensen og Per Jürgensen. Bagefter fælles frokost og andespil med Kurt Olsen som en underholdende ordstyrer.

Dødsfald. Det mangeårige medlem, kunstmaleren N. E. Esmann, var død 24. november (1970). En hyggelig og morsom mand. Det er selvsamme Esmann, der står bag maleriet af klubhuset (Pavillonen).

Tennishallen. Kort før sæsonen var det utætte glastag erstattet af et nyt af plastik. Det nye tag gav problemer i form af kondensvand. For at forbedre udendørsbanerne var nedsat et udvalg bestående af Poul Rømert, Niels Knudsen, Gert Knudsen, Jens Erik Larsen og Jørgen Lundgaard.

 

Marts/April 1971. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Gunnar Rode-Jepsen var fratrådt som klubbens sekretær efter 25 års tro tjeneste. På generalforsamlingen blev han hyldet, og formanden Ove Jensen overrakte ham et ur med inskription. Rode-Jepsen var redaktør af medlemsbladet 1954/57 og igen 1961/69 (53 blade i alt). I samme nummer var der et langt interview med jubilaren.

Generalforsamlingen blev afholdt i Park Restaurationen. Overskrifterne på beretningen var medlemstallet (1751 medlemmer), tennishallen, fritidsloven, funktionærerne, det åbne anlæg, tennis og fodbold.

Spilleudvalgene var valgt: Ebbe Madsen (formand), John Andreasen (1. holdet), Robert Fugger (2. holdet) og Erik Dennung (træner) udtog 1. og 2. holdet. Stig Kargaard, Henning Vieg og Helge Jensen udtog 3. og 4. holdet. Og Flemming Olsen, Knud Dalgaard og Paul Davidsen (træner) udtog 5. og 6. holdet. Det såkaldte ungdomsudvalg bestod af: Jørgen Ritnagel (formand), Tage Jørgensen (bestyrelsen), Jørgen Nielsen (bestyrelsen), Børge Christensen (ynglinge), Leif Holm (lilleput), Erik Holm Larsen (junior) og Valdemar Pociot (puslinge).

 

 

 

 

Maj/Juni 1971. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

De kun to fodboldbaner på anlægget betød stor belastning. Der var sket en forbedring, idet B.93 nu fast disponerede over Klosterbanen. Banen var dog i dårlig stand med store huller. KI ville godt reparere den, men da der altid var træning eller kamp, var det svært at gennemføre.

Tennis. I anledning af DLTF fyldte 50 år, udkom der en jubilæumsbog. Drivkraften bag bogen var Frede Lauritzen og 93’eren P. R. Jørgensen. I samme nummer kunne man læse om nyindførelsen ’Tie-break’, som efter pres fra amerikanske fjernsynsselskaber var indført forsøgsvis i udvalgte turneringer.

Et langt indlæg af Torben Klarskov bar overskriften ”Om demokrati på sportspladsen”. Med ord som privilegiesamfund, ligeberettigelsessamfundet og fællesskabssamfundet var den leninistiske artikel forbeholdt de lærde.

Ungdomsafdelingen havde benyttet vinterpausen til at afholde mesterskaber i bordtennis og bob. Bordtennis blev vundet af Peder Lund (drenge) og Ole Ringheim (lilleputter). Bob blev vundet af John Iversen (drenge). Hos lilleputter vandt Ole Ringheim foran Hans Drachmann.

 

 

 

Juli/August 1971. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Klubben havde inviteret borgmester Børge Schmidt og direktør Aage Gerlach til et besøg på anlægget.

Der var enighed om, at rækværket ind mod Lægeforeningens boliger trængte til en udskiftning. En udvidelse af anlægget med 5-6 meter ind i vildnisset i ’Præstens Have’ blev også drøftet. Man drøftede også mulighederne ved en nedrivning af Lægeforeningens boliger, som var bevilget af kommunalbestyrelsen, men manglede fredningens ophævelse (det blev aldrig til noget, red.).

Nekrolog over Olaf Lindstrøm. Klubbens tidligere formand var død, han blev 85 år. Læs mere om Lindstrøm under formænd og æresmedlemmer.

Formanden for spilleudvalget Ebbe Madsen måtte efter et halvt år trække sig pga. en forfremmelse i sit arbejde hos Spies Rejser. I stedet rykkede John Andreasen op som formand, og Per Jürgensen blev nyvalgt. I hvert nummer bragte man et billede og en lille tekst på nye debutanter på 1. holdet. Denne gang var det Ejgil Roland Petersen, Gunnar Aagesen, Børge Bech Jensen og Finn Ilsø Larsen. Og i øvrigt fik Ejgil og Gunnar begge senere i livet formanden Ove Jensen som svigerfar.

 

 

 

September/Oktober 1971. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

I forrige nummer havde Torben Klarskov stillet spørgsmålstegn ved reglerne for studerende, hvor studerende ved udvalgte steder kunne slippe med halvt kontingent. Mon han rejste spørgsmålet på vegne sin jævnaldrende ven, studerende Leif Lykke. Nu kunne det være lige meget, idet bestyrelsen pr. 1. januar afskaffede den såkaldte ’studierabat’.

Historien bag billedet. Et nyt tiltag, man bragte et billede og fortalte historien bagved. Første billede var cricketholdet fra 1893, holdet som overraskende vandt turneringen med Frem, KB og AB.

Teknikermærker. Siden sidst var der uddelt sølv til: Benny Madsen, Ib Møller og Gert Petersen (bror til Ole P.). Bronze til: Henning Brandt, Steen Christoffersen, Steen Hansen, Jean Jensen, Peter Jørgensen, Kurt Rasmussen, Ole Ringheim og Allan Rotheisen.

 

 

 

 

 

November/December 1971. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

På min vej gennem klubben. Var et fast punkt i hvert blad. Det var formanden Ove Jensen, der stod bag den faste artikel. Denne gang kunne bl.a. læses, at kunstmaleren Karsten Rytting, Schweiz havde foræret klubben to malerier, der havde fået plads på endevæggen i opholdslokalet.

Tillykke til Poul Zølck, der fyldte 70 år den 28. oktober. Også tillykke til Børge Christensen, der runder 50 år. Også tillykke til Niels Ole Bihlet, kendt og skattet spiller fra 1. til 4. holdet, der var blevet gift.

Historien bag billedet. Denne gang var det fodboldholdet fra 1901, der vandt KBU-turneringen. Det var samme år, at B.93 var flyttet fra Fælleden til egne baner, og derved var klubben nu ’baneejende’.

Ungdommen i 1972. I sommerpausen stoppede Poul Zølck, nu måtte det være nok udtalte den knap 70-årige. Ny cheftræner i puslingeafdelingen blev den tidligere back på 1. holdet, Erik Gynild, som havde gennemgået alle DBU’s kurser, lige som Jørgen Jørgensen, der var drengetræner. Som ny træner for ynglingene havde man engageret den hæderkronede 1. holdsspiller Jørgen Jacobsen. Cheftræner for juniorerne var Torben Klarskov.

 

 

 

 

Januar/Februar 1972. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz
 

Redaktionen var den samme som i 1971, bortset fra at Poul Rømert var blevet erstattet af Ole Hans Jensen mht. tennisstoffet. Der var stadig problemer med, at få tennisafdelingen til at komme med indlæg, det var Ole Hans’ største udfordring.

Ved afslutningsfesten blev Becker-skålen tildelt Leif Kronholm. En særlig pokal, skænket af Ove Fogh Pedersen, med navnet ’Kristian Foghs pokal’ (sønnens navn), som blev uddelt for en særlig indsats, tilfald den elegante sweeper Finn ’Ludo’ Jensen. DS-holdet havde ret suverænt vundet DS. Verner Christensen overrakte pokalen fra Stævnet til DS-holdets anfører Palle Banks, idet B.93 var det bedst placeret 2. hold.

En flot sæson for de tre bedste seniorhold. Divisionsholdet blev nummer 2 (71-25), 2. holdet blev nummer 1 (41-15) og 3. holdet blev nummer 1 (78-22). Divisionsholdet var i semifinalen mod Fremad A. i DBU’s pokalturnering, Skærtorsdag kl. 10:00 i Sundby Idrætspark (tabte uheldigt 1-3, red.).

Holdleder for 1972 var Robert Fugger (1. hold), Flemming Olsen (2. hold), Paul Davidsen (3. hold), Karsten Gronemann (4. hold), Henning Vieg (5. hold) og Ole Mårtensson (6. hold). Træner var Erik Dennung og Helge Jensen.Historien bag billedet. Var denne gang cricketholdet fra 1950, som først vandt københavnsmesterskabet foran AB og KB og derefter vandt DM ved at besejre AaB i Aalborg efter en spændende kamp. Det blev eneste gang, at B.93 vandt DM. Blandt spillerne kan nævnes brødrene Svend og Helmut Nielsen, Eyvind Berger, Knud Petersen, Erik Christensen (Maler), Ove Jensen og brødrene kåre og Palle Bloch Jørgensen.

Preben Kargaard blev 50 år i starten af januar. En kort artikel med overskriften ’utroligt – men sandt’ fortalte om Prebens mange fortræffeligheder som leder – i bestyrelsen, i spilleudvalg, i redaktionen af medlemsbladet og som sekretær for klubben. En strålende repræsentant for klubben. Kjeld Hjorth, klubbens inspektør, var fyldt 50 år den 27. december (1971). Den populære opsynsmand havde spillet i B.93 som ungdomsspiller. Som senior spillede han i HIK og Skjold. Blev senere formand og æresmedlem i Skjold og formand for KBU.

Josef Kozeluh, 81 år, kunne fejre 50 års jubilæum som professionel tennistræner i Danmark. Kozeluh var født i Prag i 1890. Da han bosatte sig i København i 1931 blev han fast træner for B.93, og havde været det lige siden.

 

Marts/April 1972. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Klubbens 1. og 2. hold – med damer – var i starten af januar på en tur til Las Palmas på Gran Canaria, i alt 43 personer. Turen var beskrevet over adskillige sider af Palle Banks. Der blev spillet tre kampe, mod Telde (4-0), Galdar (5-4) og Las Palmas (2-1). Trænerstaben var Erik Dennung og ikke mindst turen højdepunkt(er) El Helgos Jensen. Ledere var John Andreasen, Kai Orla Jensen, Jørgen ’Skolelærer’ Nielsen, Per Jürgensen, Robert ’Filippo’ Fugger og Henning Vieg.

Tanker ved et årsskifte. Et langt indlæg af kassereren Henrik Lindholm med tanker om klubbens fremtid og muligheder, som slutter af med de problematiske baneforhold. På generalforsamlingen trak Lindholm sig i øvrigt tilbage som kasserer, og blev afløst af Knud Dalgaard. Lindholm vendte tilbage til pengekassen i 1982/98. Generalforsamlingen var som sædvanlig meget udførligt omtalt.

Har vi lederkrise i tennis. Et langt indlæg fra Ole Liljegren der undrede sig over, at tennis – i modsætning til fodbold – ikke kunne levere læsestof til medlemsbladet. Den nye repræsentant for tennis i bladudvalget, Ole Hans Jensen, havde været aktiv, så hele seks sider (ud af 20) var tennisstof – helt usædvanligt.

 

 

 

Maj/Juni 1972. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Redaktionen var ændret. Den meget aktive Torben Klarskov var udtrådt, efter han var indtrådt i klubbens bestyrelse. Tennis havde fået Poul Horn som tilførelse.

Historien bag billedet. Holdet fra sæsonen 1905/06 med bl.a. Harald Hansen, Axel Thufason, Alf Olsen, Emil Jørgensen og Victor Klein.

Et langt indlæg af Torben Klarskov bar overskriften ”Om demokrati på sportspladsen”. Med ord som privilegiesamfund, ligeberettigelsessamfundet og fællesskabssamfundet var den leninistiske artikel forbeholdt de lærde.

Nekrolog over Anthon Olsen, der var død 17. marts som 82-årig. Det var en af klubbens helt store spillere, der havde et kanonskud. Anthon spillede 227 kampe/268 mål i perioden 1904/28 samt 16 A-landskampe/14 mål.

Et medlem efterlyste bedre service til divisionskampene. Der var begyndt at komme et program udført af juniorafdelingen på primitiv vis, men klubben kunne godt på en eller anden måde fremtrylle noget musik i pausen. Der er så ’dødt’. I øvrigt var det starten med kampprogrammer til kampene.

 

 

August/September 1972. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Nummeret burde retteligen have heddet Juli/August. Forsiden var for en gangs skyld forbeholdt tennis. Et billede af Henrik Grage og Ole Hans Jensen, som skulle være med til, at man bevarede livet i 1. division.

Vennerne var igen blevet synlige. Den nye formand Marianne Kargaard og Torben Klarskov havde arrangeret et stort loppemarked i tennishallen (bane to) fredag, lørdag og søndag de første dage i september måned (overskud på DKK 6.600,-). Af øvrige tiltag var målaktier, halstørklæder, nøgleringe, tændstikker og banko. En bustur til 1. holdets kamp i Helsingør havde ikke mindre end 110 deltagere.

Dødsfald. Aage Vitt Nielsen var død. Han var fodboldleder, en storartet arbejdskraft i 30’erne og 40’erne. Han var i bestyrelsen 1941/48 som menigt medlem. Hans arbejde som skoleinspektør tog efterhånden så megen tid, at han ikke kom så meget i klubben. Aage Vitt var en af de drivende kræfter bag skolelandsholdet.

Historien bag billedet. Denne gang handler historien om holdet fra 1915/16 med bl.a. Michael Rohde, Carl Schultz, Anthon Olsen og Emil Jørgensen.

 

 

 

September/Oktober 1972. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

For andet nummer i træk var forsiden forbehold tennis, denne gang den stærke doublespiller Niels Knudsen.

Historien bag billedet. Denne gang var det holdet fra 1922 der var afbilledet. En del af spillerne så som Svend Jensen, Poul Jensen, Poul Zølck, Michael Rohde, Svend Petersen, Fritz Tarp, Kaj Uldaler og Carl Stoltz var også med i 1930, hvor B.93 blev tredobbelt mester og fik tilnavnet ’Champagneholdet’.

Nekrologer. Hele tre af de gode medlemmer var døde. Den tidligere kasserer, revisor Hans Jacobsen, som havde været klubben en god leder. Den tidligere 1. holdsspiller, købmand, 69-årige Poul Offenbach (Boffa), der især var kendt for sit altid smittende humør. Og tennisspilleren 50-årige Emmerik Jensen, professor i patologisk anatomi ved Københavns Univesitet, der var død under en bjergbestigning i Grønland. Emmerik var en af Danmarks mest erfarne bjergbestigere, og hvordan uheldet kunne ske på bjerget var uforståeligt.

Tennis. Anne Mette Sørensen tabte DM-finalen til Gitte Ejlerskov (tidligere Grage), HIK (tidligere B.93). Det var 12 gang Anne Mette var i en DM-finale, og hun havde tabt alle 12 finaler (senere vandt hun i alt 26 DM’er, red.). Og i øvrigt rykkede 1. holdet ud af 1. division. Tennisredaktionen efterlyste gamle blade, bøger, tidsskrifter og billeder til låns eller til eje.

 

 

November/December 1972. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Så lykkedes det omsider, efter fire år i 3. division var divisionsholdet tilbage til 2. division. Og det skete med manér, 22 kampe, 20 vundne, 1 uafgjort og 1 tabt og en målscore på imponerende 73-16. Pointhøsten på 93,2 % er stadig rekord i en DM-turnering, hvor holdene mødtes indbyrdes mere end én gang. Siden maj 1971 havde holdet spillet 44 kp.-39 v. -1 u. – 4 t. og en målscore på 150-50.

Holdledere til den nye sæson blev valgt på det traditionelle spilleudvalgsmøde, hvor dirigenten ligeså traditionelt var Svend Aage Østerby. Valgene faldt på, Henning Vieg (1. holdet), Flemming Olsen, barberen (2. holdet), Karsten Gronemann (3. holdet), Ole Mårtensson (4. holdet), Bjarne Kolding (5. holdet) og Bjørn Bakkendrup (6. holdet). Som ny spilleudvalgsformand efter John Andreasen var valgt Preben Kargaard.

Det lukkede 7. hold fejrede store triumfer med 20 kampe og 37 point og en målscore på 108-21. Holdet bestod af: Tommy Andersen, Eugen Pedersen, Leif Milwertz, Erik Andersen, Bent Olsen, Jørgen ’Luffe’ Petersen, Robert Fugger, Flemming Mathiesen, Per Jürgensen, Jørgen Finkelstein, Kurt Olsen, Finn Pedersen, Tom Andersen, Erik Baagøe, Ebbe Madsen og Peter Bork.

Tillykke. Til arkitekten Viggo S. Jørgensen (60 år) og Svend Aage Østerby (60 år). Begge to meget aktive ledere i klubben.

Dødsfald. Magnus Simonsen, tidligere 1. holdsspiller, landsholdsspiller og sportsredaktør på Politiken (’Simon’) var død som 71-årig. Også Chris Kaargaard, aktiv i vennerne og gift med Preben Kargaard var død. En kendt og populær skikkelse i klubben, mor til Marianne og Søren Kargaard.Fodbold teknikmærker. Der var gået tre år siden Allan Møller tog guldmærket. Nu blev antallet forøget til fire, idet Ole Petersen, Jørgen Møller og Ivan Rasmussen alle bestod guldprøven. Siden starten i 1968 havde B.93 nu guld (4), sølv (20) og bronze (80). Manden bag de mange mærker var ungdomstræneren Leif Holm.

Ynglingeholdet med bl.a. John Verner, Dennis Brooker, Ole Petersen og Søren Rasmussen (Hattens) var på en spændende 7-dagestur til London. Der blev spillet kampe mod: Southend United (1-1), Arsenal (0-3) og Queens Park Rangers (0-2).

 

Januar/Februar 1973. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Redaktionen bestod af Leif Milwertz (ansv.), Ole Klarskov, Preben Kargaard, Ole Hans Jensen og Poul Horn. Fra årets sidste nummer var Leif Holm indtrådt i redaktionen.

Divisionsholdet med damer og ledere – i alt 35 personer – havde været på en belønningstur en uge i december måned til Madeira. Referent på turen var Palle Banks Jørgensen, som pr. tradition havde svært ved at begrænse sig, fem sider skulle han bruge. Der blev spillet to kampe mod Club Sport Maritomo (1-2 og 1-1). Hjemmeholdet havde fordel af 5.000 tilskuere i ryggen samt ikke mindst dommerne. Den afgående træner Erik Dennung havde generøst overladt jobbet som cheftræner til den festlige 3. holdstræner El-Helgos (Helge Jensen). Ledere på turen var John Andreasen, Knud Dalgaard, Ole Mårtensson og Gert Knudsen (tennis).

Årets spiller (1972) blev Vagn Müller, der fik ’Beckers skål’. Ove Fogh havde udsat en pokal i 1971, som blev tildelt Finn ’Ludo’ Jensen. Nu var pokalen blevet en halvårspokal, foråret 1972 tildelt Bernhard Deneke, og efteråret 1972 tildelt Leif Kronholm. Og som noget nyt havde Erik Kisbye udsat en topscorerpokal, som tilfaldt Bent Andersen, der havde scoret 20 mål i sæsonen. Som man kan forstå, var der inflation i Danmark.

Historien bag billedet. Denne gang var det pokalvinderholdet fra 1934 der blev portrætteret. B.93 vandt i finalen med 4-2 over Frem (20.000 tilskuere). Den oprindelige finale 14 dage tidligere var sluttet 0-0 (22.000 tilskuere). Blandt spillerne kan nævnes Svend Jensen (Lange Svend), Kaj Hansen (Lille Kaj), Fritz Tarp (Greven), Henry Nielsen (Brormand), Poul Zølck (Bager), Kaj Uldaler og Carl Stoltz.

Tennis havde fået en ny professionel træner, Mogens Timmermann, der tidligere havde virket som træner i HIK og KB. I bladet blev desuden omtalt et tennismøde, hvor man skulle drøfte oplæg til vedtægtsændringer og generel diskussion om tennisafdelingens problemer. Der kom skuffende kun 35 medlemmer til mødet.

 

Marts/April 1973. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Beretningen fra årets generalforsamling var som sædvanlig udførlig. Det var sidste gang Ove Jensen aflagde formandsberetningen, han ønskede ikke genvalg, og blev afløst af John Andreasen. Medlemstallet var 1703, fordelt med fodbold (707), tennis (633) og passive (363).

I forbindelse med skiftet var der et portræt af både Ove og John A.Børge Christensen havde modtaget DBU’s sølvnål, som kræver 25 års lederarbejde. Børge havde været klubbens juniortræner (1947/60), medlem af ungdomsudvalget (1960/66), klubbens hovedbestyrelse (1966/69), lilleputtræner (1969/71), ynglingeleder (1971/73). I KBU havde han været medlem af ungdomsudvalget (siden 1957), medlem af ynglinge-UK (siden 1963) og medlem af trænerudvalget (siden 1968). I DBU havde Børge været medlem af ungdomsudvalget (siden 1966) og medlem af ynglinge-UK (siden 1968).

Historien bag billedet. Denne gang var billedet af DM-vinderne fra 1942 (næstsidste gang) med brødrene Arno og Helmut Nielsen og Kaj og Poul O. Hansen samt Hans Pedersen, Jørgen Hammeken, Ernst Spiegelhauer, Paul L. Hansen og Arne Sørensen (senere landstræner).

Der var en efterlysningsannonce i bladet, lidt utraditionel: ’Pokaler. B.93 har vundet mange pokaler igennem tiderne, men hvor er de henne? Oplysning sendes til klubben eller Kai Orla’. Om annoncen gav resultat vides ikke. Til gengæld vides, at klubben i 80’erne ved et indbrud i Stadionbygningen, fik stjålet klubbens mest værdifulde pokaler.

B.93 – igen en storklub i tennis. Det var overskriften på et interview med den nye tennistræner Mogens Timmermann. Ved Texaco-Cup var Timmermann blandt de otte spillere. De øvrige var Carsten Lange, Henrik Löchte Jensen, Jørgen Ravn, Kurt Reinhard, Ole Hans Jensen, Poul Christensen og Birgitte Nakskouv.

Dødsfald Viggo Steensen. Midt i sin sport – tirsdag aften den 13. marts – faldt Viggo om på banen, netop som timen var forbi. Han blev kun 57 år og efterlod sig kone og to børn. Viggo sad i bestyrelsen 1950/53. Han gik med liv og sjæl op i sine trænings- og turneringskampe, med en enestående kampgejst, der til tider slog gnister.

 

Maj/Juni 1973. Medlemsblad. Redaktør Leif Milwertz

Klubbens 80 års fødselsdag, lørdag den 19. maj startede med, at bestyrelsen samledes kl. 08:30 til morgenkaffe. Tre kvarter senere lagde man blomster ved relieffet af I. C. Gandil, som hængte i Stadionbygningen. Derefter hejstes flaget i overværelse af mange ungdomsspillere fra AB, KB, B1903, Frem, Vanløse og Tasmania som deltog i en ungdomscup i anledning af jubilæet.

Der var reception mellem 10:00 og 12:00 i klublokalet. Under receptionen overraktes en klubnål til redaktør Gunnar ’Nu’ Hansen for hans støtte til ungdomsturneringen og for hans indsats for dansk fodbold. Ved jubilæet blev uddelt en nyindstiftet 50 års medlemskabs nål, dog kun til ni udvalgte medlemmer. Modtagerne var Knud Rasmussen (indmeldt 1922), Einar Petersen (indmeldt 1921), Ove Petersen (indmeldt 1920), Svend Jensen (indmeldt 1919), Poul Zølck (indmeldt 1914), Helge Hassel (indmeldt 1913), Poul Jensen (indmeldt 1909), Michael Rohde (indmeldt 1907) og Richard Lillie (indmeldt 1901). Det var også meningen, at nålen skulle være uddelt til P. H. Wiinstedt og Henning Wiig, men det var ikke lykkedes, at få kontakt med dem. Nålen blev kun uddelt hvis man var til stede. En noget speciel regel for en 50 års nål.

Om eftermiddagen var der frokost for bestyrelsen, ovennævnte ni nålemodtagere samt andre honoratiores. Tidligt på aftenen var der middag for lederne til de forskellige hold i ungdomsturneringen. De to arrangører Børge Christensen og Torben Klarskov blev hyldet. Om aftenen var der åbent hus, tilrettelagt af Aage Nørregaard. Der kom flere end forventet, anslået 200 medlemmer. Det gav kaotiske tilstande hos Anni og Kristian Jensen i restaurationen.

Dødsfald. Det tidligere bestyrelsesmedlem (1938/47 og 1954/66) P. T. Jørgensen var død efter nogen tids sygdom. Han var valgt af tennis, men interesserede sig lige så meget for fodbold. P. T. var også redaktør af medlemsbladet 1946/53 og 1959. Det kan tilføjes, at forbogstaverne stod for Poul Tage (red.).

Historien bag billedet. Denne gang var det DM-vinderne fra 1946 der var i fokus. Holdet havde navne som Jørgen Hammeken, Knud Børge Overgaard, Jørgen Leschly Sørensen, Arne Sørensen, Ernst Spiegelhauer, Paul L. Hansen, Henry Salomonsen, Kaj Hansen, Helmut Nielsen, Arne Petersen, Per Brandtmar og ikke mindst målmanden Ove Jensen. Holdet er historisk, idet de vandt klubbens niende og – foreløbig – sidste DM.

Spåner & splinter. Var en ny rubrik som var startet af Peter Gram. Meningen med siden var, at initiativtageren ville komme med nogle sportsnoter fra hele verden.

 

Juli/August 1973. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Plankeværket ind mod Lægeforeningens boliger var blevet udskiftet. Det skulle herefter være slut med, at miste bolde til naboen, som ofte beholdte vildfarne bolde, eller øgede hærværk på disse. Nu kunne ’Brumlebys’ beboer spise deres aftensmad i fred. Hegnet kostede klubben DKK 35.000,-. Resten klarede KI.

Kontoret ville som et forsøg overgå til EDB. I første omgang ville hallejen bliver blive opkrævet hver måned via EDB.

Spåner & splinter havde sin debut. Omhandlede noget om en landskamp i 1874, en bokser fra 1917, en fodboldkamp i Wien for 60 år siden og nogle vittigheder. Intet havde spor med B.93 at gøre, så relevansen var til at overse.

Medlemsbladet havde tidligere meddelt, at Poul Christensen var den tennisspiller, der havde vundet flest klubmesterskaber. Det blev nu dementeret, idet Henning Wiig havde meddelt, at det var ham. Ved hjælp af Svend Harder og Henning Wiig havde man fundet frem til, at Wiig havde vundet 48 klubmesterskaber, og det måtte være rekorden.

 

 

 

September/Oktober 1973. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Der var afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. august i klubbens lokaler. Eneste punkt på dagsorden var, at klubben skulle optage et lån stort DKK 250.000,- i Københavns Idræts Fond. Formålet var en større istandsættelse af de udendørs tennisbaner, hvilket var kalkuleret at koste DKK 350.000,-. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 119-20 (tre blanke stemmesedler).

Hvem er han? En ny artikelserie, som erstattede ’Historien bag billedet’. Det var fortsat Preben Kargaard, der skrev artiklerne. Første mand i den nye serie var meget passende Gottfred Klint, klubbens første formand.

Focus på John Andreasen. Et spændende – og morsomt – interview med den nye formand foretaget af ’BK’. Efter moden overvejelse er jeg ret sikker på, at det må være Bjarne Kolding, der gemmer sig bag initialerne.

Tennis holdt tennismøde i restauranten. I referatet kunne læses: Der var kommet ca. 35 tennisspillere, hvilket må siges at være et sørgeligt lille, men trods alt pænt antal! På mødet kunne man glæde sig over, at B.93 var kommet tilbage til 1. division. Som vinder af 2. division/øst skulle B.93 spille (hjemme) mod vinderen af vestkredsen Brabrand. Det blev en sejr på yderste marginaler 5-5 og 12-10 i sæt.

Shell-klubben kunne fejre 50 års fødselsdag. Den 15. september 1923 stiftedes Shell-klubben med det formål at give de ansatte i Shell lejligheden til at dyrke sport. Det vedtoges at indmelde medlemmerne i B.93 (tennis).

 

November/December 1973. Medlemsblad. Redaktør Leif Milwertz

Tennisbanerne var gravet op som et led i omlægningen. Et billede på forsiden viste udgravningerne, som lignede et helt månelandskab.

Hvem er han? Denne gang var det I. C. Gandil der var portrætteret af Preben Kargaard. I 13 år ledede I. C. (som stod for Jørgen Christian, red.) klubben, på en sådan måde, at han altid vil stå som et lysende eksempel på, hvad en formands initiativ og arbejdsvilje betyder for en stor idrætsklub liv og fremtid. I.C. døde som 50-årig, da han i 1915, under en cykeltur i Dyrehaven, faldt død om med et hjerteslag. Der blev efterfølgende rejst en mindesten på anlægget over I. C. Gandil. Læs mere om I.C. Gandil under Formænd.

Teknikermærke. Antallet af gulddrenge var steget til fem, idet Steen Krogh Hansen havde bestået guldprøven. Derefter var antallet af mærker på guld (5), sølv (33) og bronze (98). Og det var stadig Leif Holm, der var primus motor.

Ungdomsafdelingen bestod af ynglinge (2 hold), junior (4 hold), drenge (4 hold) og lilleput (4 hold). Placeringerne var væsentlig forbedret i forhold til 1971 og 72 kunne lederen af ungdomsafdelingen Torben Klarskov bevise med et resultatskema. Antallet af medlemmer var steget pænt.

Preben Kargaard kunne berette om et godt fodboldår. Divisionsholdet var blevet en fin nummer fire (næstbedste række). DS-holdet havde været en blanding af godt og ondt. KS-holdet, Helge Jensens 1. hold, var kommet flot i efteråret. A-rækkeholdet (5. hold) var blevet en suveræn rækkevinde, stor ros til manageren Bjarne Kolding. Den anden rækkevinder var ikke overraskende 7. holdet. Oldboys, The Dennung boys, klarede sig også flot.Januar/Februar 1974. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Redaktionen bestod af Leif Milwertz (ansv.), Ole Klarskov, Preben Kargaard, Leif Holm, Peter Gram, Ole Hans Jensen, Poul Horn og Lise-Lotte Brente. Efter det første nummer byttede Leif Milwertz (pga. manglende tid) og Ole Hans Jensen plads, således sidstnævnte nu var ansvarshavende. Ole Hans Jensen var ansat i Stadion Sport hos Erik Hansen (KB), hvor han var specialist i opstregning af tennisketsjere. Redaktionen var udvidet med tre personer. Leif Holm var en kendt fodboldleder. Peter Gram var mangeårigt fodboldmedlem, skulle være kontakten til B.93 Venner og som statistikker. Lise-Lotte Brente, tennismedlem, skulle være kontakten til tennis ungdom.

Hvem er han? Som de to foregående gange var det en af de tidligere formænd der var portrætteret, og denne gang var det klubbens tredje formand, nemlig Poul Groes.

Ved den årlige lederfest, afholdt i restaurationen, blev den nyindførte 50 års nål uddelt til 30 gamle medlemmer, hvoraf de fleste var til stede. Nålen var allerede uddelt ved klubbens 80 års fødselsdag til de ni mest prominente jubilarer.

Divisionsholdet var for tredje år i træk på en tur sydpå. Ligesom forrige år var rejsemålet Gran Canaria, afrejse 3. januar. Deltagerantallet var 39, inklusiv 14 damer. Lederstaben bestod af Jørgen ’Skolelærer’ Nielsen, Kai Orla Jensen, Preben Kargaard samt de tre trænere Knud Petersen, Helge Jensen og Paul Davidsen. Og så var der et væld af holdledere, nemlig Henning Vieg, Karsten Gronemann, Ole Mårtensson, Bjarne Kolding og Bjørn Bakkendrup. Der var også blevet plads til 14 spillere og det var unødvendigt, idet der ikke blev spillet nogen kampe. Sædvanen tro var turen beskrevet af Palle Banks.

Ved divisionsholdets afslutning (1973) blev Beckers skål tildelt Henrik Juul. Den specielle pokal fra Ove Fogh tilfaldt Kenn Hansen.

Dødsfald. Tennisspilleren Paul Friderich Heidensleben var død 74 år gammel. Han var født i Tyskland, og kom til Danmark i starten af 20’erne. På tennis banen mødte han klubkammeraten, den kvindelige danske mestre Ebba Meyer, og de blev makkere for livet og boede i Rungsted i 40 år.

 

Marts/April 1974. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Forsiden var prydet af Michael Rohde, der var fyldt 80 år. Den mest markante skikkelse i B.93 gennem en tidsalder. Om formiddagen holdt klubben reception for Michael Rohde, og det strømmede til med gratulanter. Herefter var klubben vært ved en frokost, hvor mange gamle landsholdskammerater (Pauli Jørgensen, Carl Skoma’r Hansen m.fl.) var inviteret. Blandt de mange berømtheder var også Gunnar ’Nu’ Hansen. B.93 fik på strålende vis sagt tak til en af dansk idræts største personligheder.

Hvem er han? Der var system i sagerne, denne gang var det klubbens fjerde formand, P. N. Holst, der var portrætteret, og igen var manden bag ordene Preben Kargaard. Da formændene er omtalt separat på hjemmesiden bruger vi ikke spalteplads her. Først i 2010 lykkedes det undertegnede – via en hemmelig agent – at finde ud af P.N. stod for Peter Nicholaj.

Forretningsfører. Som et eksperiment oprettede klubben en stilling som forretningsfører. For en periode på seks måneder var Torben Klarskov ansat, dagligt 11:00 til 15:00.

Generalforsamlingen blev afholdt i restaurationen. Omkring 100 medlemmer deltog. Kassereren Knud Dalgaard blev erstattet af Bjarne Kolding, og Torben Klarskov (som nu var ansat) blev afløst af Svend Erik Bentzen og Jørgen ’Skolelærer’ blev afløst af Finn ’Ludo’.

I tennis gjorde Georges Yelken comeback efter et år i udlandet. (underdirektør i Danske Bank, afsluttede sit liv i slutningen af 80’erne pga. økonomisk morads, red.). Han afløste Jens Christian Lorentzen.

Talenttræner. For at gøre mere for de mange talenter havde man ansat Benny Gluver i en ny stilling som talenttræner. Benny havde spillet ungdomsfodbold i B.93 og havde spillet på Skolelandsholdet. Som træner havde han gennemgået alle DBU-kurser. Han havde været træner for Skjold, Helsingør og Svebølle.

Dødsfald. Josef Kozeluh, den meget populære tennistræner, var død. Han var født i 1890 i Prag, og tennis blev det meste af hans liv. Han blev i 1913 professionel verdensmester i herredouble sammen med sin bror Karel. Siden 1921 havde Josef engagementer med B.93, og fra 1931 bosatte han sig fast i Danmark og blev dansk statsborger. Hans tilknytning til B.93 varede således i over 50 år.

 

Maj/Juni 1974. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Forsiden viste en ny fodboldplakat til divisionsholdets kampe. Det var den kendte vittighedstegner Hans Qvist (far til KB-målmanden Ole Qvist), der stod for den humoristiske plakat, som viser en B93-målmand, der passer sit mål samtidig med han læser avisens sportssektion.

De nye omlagte tennisbaner – alle 12 – var blevet indviet. I UK sad Mogens Timmermann, Henrik Løchte og Carsten Lange. En af de kendte skikkelser i tennisafdelingen, Teresia Madsen, blev omtalt i forbindelse med hendes 75 års fødselsdag. Teresia og hendes mand Wilhelm havde spillet tennis i 50 år.

Hvem er han? Denne gang var der omtale af Olaf Lindstrøm, der var klubbens formand i perioden 1929/42. Olaf var tennisspiller, og vandt DM i herredouble i 1926. Det var altså en tennismand der sad i formandsstolen i 30’erne, da B.93 var meget dominerende i fodbold. I 1931 var medlemstallet helt oppe på 2900.

Omtale af 1. holdets træner Knud Petersen der fyldte 50 år og Ernst Spiegelhauer, der fyldte 60 år.

Talentholdet deltog i en nyopfindelse Østersø-Cup. Udekampen mod Hannover 96 gav en overraskende sejr på 1-0 (Dennis Brooker). Det blev til nederlag 1-3 ude mod IFK Malmø. Truppen bestod af: Michael Stangerup (målmand), Leo Christiansen, Dennis Brooker, Steen Jepsen, Mogens Løber, Ole Andersen, Per Rintza, Kim Nielsen (Fuglen), Ole Petersen, Jan Bush, Johnny Jacobsen, John Verner og Ib Møller.

 

Juli/August 1974. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Forsiden var prydet med et billede af klubbens gamle formand, Richard Lillie, i anledning af han fyldte 90 år. Der var et længere interview med den 90-årige i det efterfølgende nummer af medlemsbladet.

Hvem er han? I rækken af formænd der blev portrætteret var turen kommet til Helge Hassel, der besad formandsstolen i de svære krigsår 1942/46. Restriktioner betød, at der i en periode ikke måtte komme tilskuere til divisionskampene, rejser blev aflyst pga. generalstrejker og økonomien var vanskelig. Man måtte derfor lave kontingenttillæg for at klare sig igennem. Helge Hassel var den første der blev æresmedlem af Dansk Tennis Forbund.

Ove Petersen, mangeårigt medlem og kasserer i klubben i 1961/66, kunne fejre sit 50 års jubilæum i Carl Jacobsens Vinhandel, en flittig annoncør i klubben. Den altid elskværdige kasserer, var prokurist i firmaet. Ove Petersen var i mange år revisor for klubben.

Med B.93 på Langeland. Det var i mange år en fast årlig tradition, at et ’udvalgt hold’ bygget op omkring det lukkede 7. hold, tilbragte en weekend hos Humble Boldklub. Det primære var nok ikke det sportslige, men nærmere, at få så meget humle i Humble som muligt. På den front var B.93 godt kørende med Støvsugeren i spidsen, tæt forfulgt af Jens Carl. Arrangør af turene var oftest Eddie Schønbeck, som benyttede Peter Vang til chefmanager (når han var til disposition, red.). Den gamle 93’er Verner Christensen, der var bosat i Humle, var en del af arrangementet.

Ungdomsafdelingen. Ynglinge: Træner John Christensen, leder Birger Rohde Hansen. Junior: Træner Erik Gynild, leder Leif Holm. Drenge: Træner John Rintza, leder Jørgen Ritnagel. Lilleputter: Træner Svend-Erik Bentzen, leder Torben Klarskov.

 

September/Oktober 1974. Medlemsblad. Redaktør: Leif Milwertz

Forsiden var et holdbillede af 1. lilleput fra Idrætsparken, hvor de tabte pokalfinalen mod Frem med knebne 3-4. Træner var David Christensen. Blandt spillerne kan nævnes: Wlady Jatczak, Lars Højberg, Mogens Hansen og Claus Jensen, der alle fik kampe på divisionsholdet.

Hvem er han? Denne gang var turen nået til Richard Lillie, der netop var fyldt 90 år. Udover omtalen var der også et fødselsdagsinterview begået af Leif Milwertz, så den gamle formand havde rigtig været i fokus i to blade i træk.

Teknikmærket havde svære tider pga. de ringe baneforhold. Det var dog lykkedes, at få gulddreng nummer seks. Det var 17-årige Ole Rojas, der gennemførte guldprøven og stadig med Leif Holm som manden bag prøverne.

Tennis. Klubmester i herresingle blev Henrik Grage for syvende gang i træk. Det kneb traditionelt, at få afviklet klubturneringen til tiden, denne gang var ingen undtagelse kunne man læse af Pia Larsens referat. En oversigt over klubmestrene gennem tiden – før og nu – findes desværre ikke.

Der udkom ikke noget medlemsblad for november/december. Forklaringen kom i første nummer i 1975. Bladet var blevet sløjfet pga. klubbens økonomiske situation. Vi skal huske på, at bladet blev udsendt til samtlige medlemmer, godt nok var der favør på portoen til foreningsblade, men alligevel.

 

Januar/Februar 1975. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen


Redaktionen var rekordstor med hele ni medlemmer. Udover Ole Hans Jensen bestod den af Leif Milwertz, Leif Holm, Ole Klarskov (annoncer), Peter Gram, Karsten Sørensen, Ole Helding og fra tennis Poul Horn og Lise-Lotte Brente (som blev erstattet af Allan Jacobsen midt på året). På listen savnedes Preben Kargaard, der gennem mange år havde været en af bladets førende skribenter. Til trods for sin udtræden af redaktionen var Kargaard dog fortsat en flittig skribent i bladet.

Forsiden af bladet var forbeholdt divisionsholdets oprykning til 1. division (som indtil 1991 var navnet på landets bedste række). Det talentfulde 72-hold skulle kun bruge tre sæsoner på at rykke to rækker op. Holdets træner Knud Petersen levede op til sit øgenavn ’Garfar’, da han fejrede oprykningen på Odense Stadion med en meget stor cigar. Se “Garfar” billedet fra oprykningsfesten i omklædningsrummet her.

Afslutningsfesten var holdt med højt humør. Jens Kolding, holdets stjerne, modtog fortjent Beckers skål som årets spiller. Fiduspokalen fra Ove Fogh tilfaldt Hans Paulander. Spillerne havde efter hver kamp stemt om, hvem der skulle have pokalen. Erik Gynild var ny træner for 1. holdet. Han fik Benny Gluver som hjælpetræner. Som træner for de unge seniorer var udvalgt John Christensen (Chesmann).

Sæsonens holdledere var: Poul Bjørnholt (1. hold), Ole Mårtensson (2. hold), Knud Vesterdahl (3. hold), Birger Rohde Hansen (4. hold) og Johnny Engel (5. hold).B.93’s Venner levede stadigvæk. Forretningsudvalget bestod af: Ulla Andreasen, H. Frydschou, Peter Gram, Marianne Kargaard og Karsten Sørensen. Revisor var klubbens formand John Andreasen.

Ynglingeholdet havde været en tur i London med Birger Rohde, Johnny Engel og Knud Dalgaard som ledere. Der blev spillet mod London Athletic Association (6-1) og Arsenal FC (1-6). Referent på turen var Benny Madsen. Blandt de øvrige spillere omtaler referatet: Jens Carl Rasmussen (målmand), Jan Dennis Petersen, Ole Andersen (anfører), Allan Josefsen og Ivan Rasmussen. På holdbilledet fra turen genkendes endvidere Ole Rojas, Steen Jepsen og Ib Møller.

 

April/Maj 1975. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Klubben havde mistet en af de største personligheder. Poul Zølck var død 27. marts i en alder af 73 år. Hans indsats i 93 hører til blandt de længste og bedste i klubbens historie, skriver den tidligere formand Knud Rasmussen i nekrologen. Og så var ’Bager’ en – nej den mest – farverige person klubben har haft.

Tennis. Træneren gennem to år Mogens Timmermann, havde ikke fået forlænget sin kontrakt. I stedet havde man arrangeret Ole Hans Jensen som tenniskonsulent. Medlemsbladets redaktør var White Sports tenniskonsulent.

Hvem er han? Portrættet denne gang var af Erik Becker, der havde været formand i perioden 1948/52. Hans navn kom frem hvert år, når førsteholdet valgte årets spiller, som så fik overrakt ’Beckers skål’. Som de øvrige formænd, er Becker portrætteret på siden med formænd gennem tiden.

Divisionsholdet havde for fjerde år i træk været en uge sydpå. Denne gang var rejsemålet Malta (november 1974). Det meget amputerede hold skulle spille en enkelt kamp på Galdars frygtede grusbane. Modstanderne var Maltas landshold, der var ved at forberede sig til en kamp i Nations Cup mod de tyske verdensmestre. Nederlaget blev på 2-5 (Steen Mortensen og Bent Andersen). De sidste fem minutter spillede Henrik Juul forward. Lystavlen bestod af to flagstænger, hvor der blev hejst en kugle op ved scoring. Turen havde kun deltagelse af 29 personer, leder var Preben Kargaard. Referatet af turen var ikke uventet begået af Palle Banks.

Ole Andersen blev klubbens syvende gulddreng. Han spillede back på 1. ynglinge og på talentholdet og var træner i drengeafdelingen. Hans karriere blev dog på de bonede gulve indenfor finansverden (Mr. Private Equity, blev indvalgt i Danske Banks bestyrelse i 2010, red.).

Ynglingeholdet fik ny træner, nemlig den tidligere 3. holdstræner, berømte og populære, Helge Jensen (El-Helgos). Som assistenttræner fik han Leif Lykke, studerende. Ny leder af afdelingen blev Børge Christensen, som også var leder for ynglingelandsholdet, hvor han gik under navnet ’Onkel Børge’.Juni/Juli/August 1975. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Medlemstallet var opgjort til 1941, fordelt med 812 i fodbold, 744 i tennis og 385 passive. Samtidig havde man opgjort antallet af frivillige ledere til 81½ (hvem den halve var, fremgår ikke direkte, red.).

Vi går tæt på Erik Gynild var overskriften. Gynild var blevet 1. holdstræner ved årsskiftet, efter forinden kun at have trænet ungdomshold i klubben. Ikke desto mindre skulle han være træner for 1., 2. og 3. holdet. Alle førsteholdstrænerne har deres eget afsnit på hjemmesiden.

Hvem er han? Denne gang var det Helge Scharff, der var klubbens formand i 1952/55. Noget af en hædersmand, der både nåede en lang aktiv karriere på 1. holdet i perioden 1912/31 (224 kampe/1 sølle mål) og i bestyrelsen (1936/55). Og så fik ’Skipper’ en enkelt landskamp, ude mod Sverige (2-1), under lidt tragikkomiske omstændigheder. Han var reserven til landskampen, der var kun en reservespiller i de tider, hvorfor han startede kampen som linievogter! Efter 25 minutters spil brækkede Michael Rohde benet, og derved fik Scharff sin landsholdsdebut. Hvem der overtog flaget vides ikke.

Spot-Light var navnet på en ny rubrik. Definitionen på rubrikken var ting, som kunne bære en hel artikel, altså korte nyheder. I premieren kunne man f.eks. se/læse om to nye debutanter på 1. holdet, nemlig Palle ’Kojak’ Ravn (Er det her det sner) og Søren ’Hattens’ Rasmussen. Man kunne læse, at tennisspilleren Niels Knudsen, der virkede som baneinspektør og bestyrelsesmedlem, havde fået en datter sammen med Marianne. Jan Højland var blevet gift med Randi Kjær.

Juniorholdet havde været på en tur til England i næsten 14 dage. Den første kamp på turen var mod Holloway School (3-6). Kampen blev spillet på en kunststofgræsbane (vel første gang et 93-hold har spillet på ’kunst’). Næste kamp var mod klassemandskabet Chelsea (0-6), herefter spillede – og vandt – man over Islington (2-0). Sidste kamp på turen var en revanchekamp mod Holloway (1-1). Turen sluttede af med et besøg på Wembley, hvor man nøjedes med at blive fotograferet (forsidebillede på dette medlemsblad). Leder af turen var Leif Holm, blandt spillerne kan nævnes Hans Drachmann, Tim Østerberg og Ole Ringheim.

 

September/Oktober 1975. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Forsidebilledet var fra en divisionskamp, hvor træneren Erik Gynild og lederen Preben Kargaard på bænken, ligner to der lige har fået besked om, at svigermor kommer på besøg i hele weekenden. Billedet har ofte været gengivet.

Hvem var han? Så var turen nået til Knud Rasmussen, der var formand i hele 14 år (1955/69). Den længste periode en formand har siddet. Det var fortsat Preben Kargaard der stod for portrætterne, ligesom han var fast skribent på ’på min vej gennem klubben’. Her kunne man bl.a. læse, at Leif Clemens Pedersen berettede sidste nyt fra USA (som pensionist bosatte Leif sig på St. Croix, hvor han arrangerede ture for B.93’s ungdomshold).

Spot-Light kunne fortælle, at Svend Jensen og Gunnar ’Nu’ Hansen begge blev 70 år, at Ib Møller og Dennis Brooker havde debuteret på 1. holdet, at kulturminister Niels Matthiasen havde genoptaget tennisspillet, at Aage Tveding var tiltrådt som klubbens forretningsfører, efter han var gået på pension fra Landmandsbanken (som nu hedder Danske Bank, red.).

Statistikeren Peter Gram kunne fortælle, at han sammen med Ole Helding havde brugt 1400 timer i løbet af to år på, at finde divisionsholdets målscorer gennem tiden. De havde siddet nede i kælderen under tennishallen og brugt forgængeren G. A. Lorentzens materiale. Gad vide hvad der er sket med målstatistikkerne; for 25 år senere lavede Palle Banks samme arbejde (plus holdopstillinger m.v.).

Divisionsholdet i tennis måtte atter en tur ned i 2. division. De fem kampe mod KB, Lyngby, HIK, Aarhus 1900 og Hørsholm/Rungsted indbragte nul point og en ’målscore’ på 7-43. Holdet bestod af Henrik Grage, Ole Hans Jensen, Poul Christensen, Asbjørn Poulsen, Niels Knudsen, Bjørn Beck, Truls Enghoff, Birgit Juul Jørgensen, Marianne Reenberg og Lene Thomsen.

 

November/December 1975. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Medlemsbladets tidligere redaktør og nuværende annoncesælger Ole Klarskov, stoppede med dette nummer pga. manglende tid. Redaktøren efterlyste en ny mand til posten, og nævnte samtidig, at det ikke blev let, når man var vant til at modtage en ’kuvert’ fra Klarskov, hvor alt var klappet og klart. Og for øvrigt vendte Ole Klarskov tilbage til bladet i 1981.

Medlemsbladet var som regel på 16 sider, hvoraf annoncerne kun optog 2-3 sider. Størst annoncør var Stadion Sport, der nappede hele bagsiden. Øvrige var Edelskovs Turisttrafik, Carl Jacobsens Vinhandel, Shell, Øbro Lillebil, Privatbanken, White Sport og Sparekassen SDS.

Focus på Rintza. Den nye inspektør hed Erik Rintza, 55 år, tidligere træner i Svendborg, Holbæk og Skovbakken. Det var Ole Helding, der havde begået interviewet. I øvrigt noget han gentog 36 år senere, dog var det nu med hans tre sønner Per, John og Ole. Faderen Erik døde i 1985, hvor han boede på Fyn. Læs interviewet med Per, John og Ole Rintza i Fodboldbladet nr. 36 (marts 2011).

Fodboldungdom, ynglinge-nyt. Afdelingens to trænere, Helge Jensen og Leif Lykke, sluttede i afdelingen. El-Helgos skulle være træner for 1. junior i HIK, medens studerende Leif Lykke skulle træne 3. lilleput. En helt ny mand i klubben Gert Hansen skulle træne 1. ynglinge. Han kom fra Lillerød, hvor han havde været træner for 1. holdet med kapaciteter som Torben Klarskov og Leif Lykke. Artiklen er skrevet af Claus Vandborg, som sidenhen blev en god, og morsom, skribent i bladet.

 

Januar/Februar 1976. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Redaktionen på otte mand var gengangere fra sidste år, nemlig redaktøren Ole Hans Jensen samt Leif Milwertz, Leif Holm, Peter Gram, Karsten Sørensen, Ole Helding og fra tennis Poul Horn og Allan Jacobsen. Ansvaret for annoncesalg var overtaget af Ole Helding efter Ole Klarskov, der var stoppet pga. manglende tid.

Forsiden var ægteparret Teresia og Wilhelm Madsen, der netop havde fejret guldbryllup. Tennisægteparret havde også begge været medlem af B.93 i over 50 år. Og de havde altid været søde mod redaktøren, så der var mange gode forklaringer på den lidt utraditionelle ugebladsforside.

Kontraktspillere i dansk fodbold. Der var stillet forslag om kontraktfodbold til DBU’s kommende generalforsamling, initiativtageren var AGF-formanden Poul Hyldgaard. Forslaget blev kommenteret, af klubbens formand John Andreasen, som absolut ikke var tilhænger af betalt fodbold. Det redegjorde han for i et langt indlæg. Forslaget blev ikke vedtaget (60 stemmer for, manglede 14 ja-stemmer). Dansk fodbold skulle vente endnu et par år (Harald Nielsen og Helge Sander), før der blev indført betalt fodbold (1978).

Fodboldspilleudvalget. Skulle vælges på et møde 9. december (1975). Der skulle ske en del nyvalg, idet Preben Kargaard (fm.), Poul Bjørnholt og Ole Mårtensson alle var stoppet pga. manglende tid. Som ny spilleudvalgsformand valgtes Kurt Arnskov. Øvrige holdledere blev Kurt Olsen (1. hold), Jørgen Nielsen (2. hold), Birger Rohde (3. hold), Johnny Engel (4. hold) og Kaj Jessen (5./6. hold). Træner for 1. holdet var fortsat Erik Gynild, nu med Erling Bøje som hjælpetræner. Paul Davidsen var træner for 3.-4. holdet og Kaj Jessen eller Kaj Petersen for 5.-6. holdet.

Divisionsholdet havde for femte år i træk været på en uges tur til udlandet. Efter Gran Canaria, Madeira, Gran Canaria og Malta gik turen denne gang til Israel. Turen var arrangeret af holdlederen Poul Bjørnholt, der havde inviteret sin arbejdsgiver Niels Mathiasen med (meldte afbud). På turen deltog 30 personer, heraf 13 damer. Leder på turen var Preben Kargaard og Poul Bjørnholt. Der blev spillet en enkelt kamp, det var mod Maccabi, Tel -Aviv, som vandt med hele 4-0. Referent til medlemsbladet var denne gang Erling Bøje, som overgik sin forgænger (Banks, red.), ved at skulle bruge to medlemsblade til at berette om turen.

 

Maj/Juni 1976. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen


Forsiden af bladet afslørede en ny epoke. For første gang skulle divisionsholdet spille med reklamer på trøjen. Klubben havde indgået en aftale med firmaet Hans Just om, at spille med Jägermeister på trøjen. En aftale der indbragte DKK 90.000,- over to år. B.93 var en af de sidste divisionsklubber, der havde spillet uden reklame. På forsidebilledet udveksler formanden John Andreasen og marketingschefen Erik B. Andersen håndtryk, medens Jens Kolding i midten agerer fotomodel.

Generalforsamlingen 24. februar på det åbne anlæg, dirigent Henrik Lindholm. Hovedteamet blev klubbens indstilling til eventuelt betalt fodbold. Ungdomsformanden Svend-Erik Bentzen blev erstattet af Jørgen Ritnagel, der derved fik sin debut i bestyrelsen. De fire tennisrepræsentanter Marianne Reenberg, Gert Knudsen, Jens Erik Larsen og Georges Yelken afgik alle. De blev erstattet af Jens Helsted, Jørgen Ravn, Poul Christensen og Birgit Juul Jørgensen. En voldsom udskiftning.

Hvem er han? Nu var turen nået til Ove Jensen, eller Ove Bech Jensen som han ofte blev kaldt efter han blev formand (1969/73). Igen var det Preben Kargaard, og igen var det en meget læsevenlig artikel.

Spot-Light kunne berette, at Einar Petersen (Onkel Einar) var blevet 70 år i al ubemærkethed. Einar var kendt som populær puslingetræner. Det var mere ukendt, at han rent faktisk spillede to 1. holdskampe i 1934. Landsholdsspilleren Poul L. Hansen (Røde Poul) var blevet 60 år og Dirch Passer var blevet 50 år. KSF havde vundet DM i ishockey med 93’erne Leif ’Skipper’ og broderen Jan Christiansen på holdet.

Dødsfald. Tennisspilleren Niels Holst, f. 24-12-1901 var død 08-03-1976. Han havde siddet både i spilleudvalg og bestyrelsen tillige med han trænede klubbens seniorers. Niels Holst var ikke kommet i klubben de sidste par år pga. uoverensstemmelser med nogle ledere. Redaktøren Ole Hans Jensen fik sin tennisinteresse fra Holst, som var en god træner, men derudover også var årsagen til, at Ole Hans spillede en del år i KB.

 

Juli/August 1976. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Forsiden var igen med Jens Kolding, denne gang fordi han havde skrevet kontrakt med hollandske Roda. Hans rådgiver i forbindelse med kontraktforhandlingerne var klubbens formand John Andreasen, som altid var parat til at hjælpe. Og det er helt sikkert, at det har været gratis rådgivning.

Ynglingeholdet havde været til en turnering i Paris, hvor man blev nummer syv efter, at have spillet mod C.A. Romainville (0-0), F.C. Lorient (0-3), Sparta Rotterdam (0-2) og Olympia Laxten (2-0). Turens leder var Gert Theil (Hansen), Leif Holm og den piberygende studerende Leif Lykke. De spillende reportere på turen var Claus Vandborg og Hans Drachmann.

Spot-Light kunne fortælle om nogle interessante tilgange af spillere. Janusz Haren var kommet fra polske Lodz, Jan Timm var kommet fra Brønshøj, Jens Stovgaard fra AB og Torben Kristiansen fra Nivå.

Tennisholdet spillede 5-5 mod Bagsværd i 2. division øst. De fire herresingler blev spillet af Ole Hans Jensen, Asbjørn Poulsen, Torben Biilmann og Bjørn Beck. De to damesingler bestod af Marianne Reenberg og Birgit Juul Jørgensen. I de fire doubler var desuden deltagelse af doublespecialisten Niels Knudsen.Købmanden blev KTU-mester. Det var Poul Christensen (B.93), der sammen med Tom Christensen (KB) vandt herredoublen over 93-parret, Niels Knudsen og Asbjørn Poulsen med 6-1, 5-7, 6-2 og 6-1.

Resultatet af årets klubmesterskab i Bridge blev at Allan Fogel og Reinhold Nathanson vandt med 1337 point. Det var tredje gang på fire år parret blev mester. På andenpladsen kom John Andreasen og Povl Barfod, medens Kaj Sode og Niels Knudsen måtte nøjes med en syvendeplads. Bridgeklubbens bestyrelse bestod af Willy Johanneson, Jørgen Andersen og Hans Christian Andersen.

 

September/Oktober 1976. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Helge Hassel, 80 år. Omtalen af den tidligere formand var skrevet af Milly Vang Nielsen fra DTF, og omhandlede derfor primært Hassels virke for tennissporten. Hans virke for B.93 havde for nylig været omtalt i medlemsbladet.

Jan Højland fortalte om livet som professionel i 1860 München. Artiklen skulle være starten på en fast rubrik i medlemsbladet med nyt fra Jens Kolding og Jan Højland, som var proffer i Holland og Vesttyskland.

Hans Pedersen, tidligere målmand på divisionsholdet, medlem af spilleudvalget og bestyrelsen var pr. 12. juli tiltrådt som inspektør for klubben. Under overskriften ’Gammel målmand vogter nu buret i garderoben’ havde Leif Holm skrevet en artikel om Hans P.

Som ny divisionstræner var ansat John Sinding fra årsskiftet. Erik Gynild, der havde ønsket at se nye græsgange, skulle træne Glostrup IF 32. Der skulle også findes en ny træner for 3. og 4. holdet, idet Paul Davidsen stoppede. Kaj Petersen, kaldet Kaj Spids, fortsatte som træner for 5. og 6. holdet.

Maccabi fra Tel-Aviv var på genvisit i Danmark. Det lykkedes ikke, at få revanche for nederlaget i vinter (0-4), idet israelerne på Østerbro Stadion en onsdag aften vandt med 4-2 (Ole Jensen og Steen Jepsen).

Tennisafdelingen var fyldt 75 år (Sct. Hansdag). Klubben havde valgt, at forbigå begivenheden i tavshed. Medlemsbladet valgte, at bringe en artikel om klubbens tennishistorie fra bladet ’Tennis’, skrevet af den tidligere storspiller Milly Vang Nielsen. I øvrigt lykkedes det ikke divisionsholdet, at vende tilbage til 1. division i 1976. Det blev kun til en tredjeplads i 2. division/øst efter AB og Hvidovre.

 

November/December 1976. Medlemsblad. Redaktør Ole Hans Jensen

Forsiden var prydet af det lukkede 7. hold, som for femte år i træk havde vundet rækken. Holdet med mange gode navne bestod af: Bent Jørgensen (Støvsugeren), Poul Bjørnholt, Eugen Pedersen, Max Buus, Finn ’Ludo’ Jensen, Lasse Specht (Tarok), Leif Kronholm, Jørgen Finkelstein, Flemming Mathiesen, John Rasmussen (Bolmann), Per Jürgensen, Arvid Christensen, Oskar Nielsen, Eddie Schønbeck, Finn Pedersen og Jan Nevers. De sidste fem år havde holdet spillet 104 kampe, 91 sejre, 6 uafgjorte og 7 nederlag, målscore 497-124, imponerende.

Tom Søndergaard, årgang 1944, klubbens gamle stjernespiller, havde et indlæg omkring sin fodboldkarriere, som startede i B.93 og fortsatte i Rapid Wien, Ajax (hvor han spillede sammen med Johan Cruyff) og Metz. På det stærke landshold fra 1967 med Kresten Bjerre, Finn Laudrup, Ulrik le Fevre var Tom Søndergaard en af de bærende kræfter. Holdet blev splittet for alle vinde, da næsten hele holdet blev professionelle i udlandet (og så ikke måtte spille på landsholdet). Efter Tom S. var vendt hjem fra Metz, var han nu træner for HIK. Han sluttede sit indlæg af med: “Grundet min sparsomme fritid kommer jeg desværre for lidt i B.93″ (Tom døde som kun 53 år i 1997, red.).

John Sinding. Medlemsbladets Ole Helding havde lavet et interviewe med den nye divisionstræner, der skulle afløse Erik Gynild i 1977.

 

 

Marts/April 1977. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen


Redaktionen bestod af: Ole Hans Jensen (ansv.), Leif Milwertz, Leif Holm, Ole Helding (annoncer), Poul Horn og Allan Jacobsen. Ud var gået Peter Gram og Karsten Sørensen. I årets løb blev Poul Horn (tennis) erstattet af Ryan Svensson (fodbold).

Årets første nummer var forsinket, så de varslede fem numre i 1977, blev kun til fire.

Ove Skands, klubbens næstformand, tennisrepræsentant, var død 9. februar, efter et hjertestop. Han blev kun 57 år. Ove kom til B.93, da AB i midten af 60’erne flyttede fra Nørre Allé til Bagsværd. Efter at have undslået sig flere gange, blev han indvalgt i  bestyrelsen i 1973. Ove Nielsen, som han hed tidligere, var en kendt håndboldspiller fra HG, med hvem han vandt adskillige mesterskaber. Det blev også til 11 landskampe/19 mål i perioden 1940/48.

Generalforsamlingen blev afholdt 22. februar i klublokalene i Stadionbygningen, dirigent var Henrik Lindholm. Spørgsmålet om professionel fodbold skulle behandles på DBU’s generalforsamling den kommende lørdag. Forslaget om, at B.93 skulle stemme nej, blev vedtaget med stemmerne 55-4 (og 19 blanke). Og forslaget blev i øvrigt ikke vedtaget på generalforsamlingen hos DBU.

Jens Kolding fortalte om sit nye arbejde som professionel hos hollandske Roda. Han havde allerede haft besøg af ungdomstrænerne David Christensen og Finn ’Ludo’ Jensen.

Traditionen tro havde divisionsholdet været på en tur til de varmere himmelstrøg. I slutningen af november måned (1976) tilbragtes en uge på Tenerife. Leder på turen var Per Jürgensen og Jørgen Ravn (tennis) fra bestyrelsen samt holdlederne Kurt Olsen og Kurt Arnskov, der gik under betegnelsen Dupont og Dupont. Der blev ikke spillet kampe på turen, som denne gang er refereret af angriberen Torben Kristiansen. Øvrige spillere var Henrik Juul, Gunnar Aagesen, Jan Wennecke, Kenn Hansen, Leo Christiansen, Jan Timm, Find Juhl Jensen, Frank Rasmussen, Dennis Brooker, Steen Jepsen, John Iversen og Ib Møller.

Ved årsskiftet var Brønshøj Boldklub flyttet fra deres hyggelige omgivelser på Rådvadvej til nye besiddelser i Tingbjerg. Banerne og træskuret på Rådvadvej blev overdraget til Boldklubben Stefan.

Ungdomsformanden Jørgen Ritnagel kunne meddele denne stærke opstilling til den nye sæson. Ynglinge: Gert Hansen, Leif Lykke, Kim Petersen og Leif Holm (leder). Junior: David Christensen, Ryan Svensson, Flemming Svensson og Jørgen Ritnagel (træner, leder). Drenge: Finn ’Ludo’ Jensen, Ole Andersen, Kim Petersen, Michael Thing, Mads Mølgaard og Benny Gerneke (leder). Lilleput: Torben Klarskov, John Verner, Ton Vieg Hansen, Kim Svensson, Carsten Andersen, Ole Helding og Ole Rintza (leder). Puslinge: Finn Pedersen, Carsten Sørensen, Bent Jørgensen, Hans Drachmann, Steen Jørgensen, Valdemar Poiciot, Ejnar Petersen, Claus Vandborg og Børge Christensen (leder).

 

Maj/Juni 1977. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Den tidligere 1. holdsspiller (1941/46) Arne Sørensen, der spillede 89 kampe/20 mål, og repræsenterede B.93 i 14 af sine 30 A-landskampe, var død som 59-årig.

Efter uoverensstemmelser med sine holdkammerater i B.1903, skiftede Arne Sørensen til B.93 som 23-årig. Arne Sørensen var landstræner, da Danmark vandt OL-sølv i Rom i 1960. Nekrologen var en afskrift fra Aktuelt (Knud Lundberg). Lidt underligt.

Nyt restauratørpar. Restaurationen var overtaget af 37-årige Kurt Olsen, den tidligere 1. holdsspiller, og ægtefællen Tove. Mange var mødt frem på receptionsdagen for at ønske Kurt og Tove samt deres to piger Annette (17 år) og Gitte (11 år) held og lykke. På menukortet stod der bl.a. pariserbøf (11 kroner), biksemad (13 kroner) og to lune deller med kartoffelsalat (10 kroner). Åbent alle ugens syv dage i otte timer.

Årets gyser blev annonceret af Erling Bøje, der var chefarrangør af en kamp fredag den 24. juni mellem det succesfulde 72-hold contra 77-holdet. Arrangøren forventede, at Jens Kolding fra Roda var med, medens det var mere tvivlsomt med Jan Højland fra 1860 München.

Tennisafdelingens gentleman, Kaj Sode Pedersen havde rundet de 50 år. De sidste 12 år havde Sode gjort et stort arbejde på lederfronten, både i bestyrelsen (1962/65), spilleudvalget og som juniorleder. (den nu pensionerede adjunkt, er stadig aktiv i klubben her 33 år senere, nu i bridgeafdelingen, red.).

 

August/September 1977. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Spørgsmålet om betalt fodbold var aktualiseret, efter Helge Sander og Harald Nielsen, havde offentliggjort tanken om en professionel liga uden om DBU. I et langt interviewe bekendtgjorde formanden John Andreasen, at klubben stadig var modstander, indtil en generalforsamling sagde noget andet.

Resultatet af ’Årets gyser’ endte med en sejr på 3-1 til 72-holdet på mål af Jens Kolding og Svend Petersen samt et selvmål. For 77-holdet scorede Frank Rasmussen. Efter kampen, der havde samlet små 500 tilskuere, blev der festet igennem i klublokalet.

Nekrolog. Tennisspilleren E. Hye-Knudsen, der var født 29-01-1907 var uventet død som 70-årig i sit sommerhus på Bornholm (08-08-1977). Hye-Knudsen sad i bestyrelsen 1956/64 og igen 1966/68, sidste gang som kasserer. I mange år var Hye-Knudsen fast chauffør, når 1. holdet (fodbold) skulle spille i provinsen.

Spot-Light kunne fortælle, at klubbens tidligere træner Helge Jensen blev 50 år, at den tidligere professionelle 93-spiller Tom Søndergaard havde gjort comeback i dansk fodbold for HIK i 3. division og var blevet udtaget til Alliancens hold, at angriberen Torben Kristiansen havde fået job i Svendborg og at målmanden Peter Jørgensen, kommet fra Kalundborg, havde debuteret på 1. holdet.

Tennis havde fået et par unge debutanter på 1. holdet, Lone Vandborg på bare 16 år, der havde spillet i B.93 hele sin karriere og Birgit Kristensen på 20 år, der var kommet fra Sønderborg. Til DM i Odense var B.93 kun repræsenteret af Ole Hans Jensen og Asbjørn Poulsen, som begge hurtig blev slået ud.

 

November/December 1977. Redaktør Ole Hans Jensen

Forsiden viser den nye målmand på divisionsholdet Peter Jørgensen, der stråler af kampvilje. Med 11 point i de sidste syv kampe lykkedes det 1. holdet at undgå en truende nedrykning.

DBU havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 29. oktober med henblik på, at stemme om indførelse af professionel fodbold. Processen var fremskyndet efter presset der var opstået, da Helge Sander og Harald Nielsen truede med en piratliga. I samme anledning holdt B.93 den 26. oktober et medlemsmøde, hvor indstillingen stadig var negativ til professionelle fodbold, 47 var imod, og kun tre for. På DBU-mødet blev betalt fodbold vedtaget med stemmerne 95-14. Vedtagelsen af betalt fodbold fyldte en del af medlemsbladet. Ynglingespilleren Hans Drachmann syntes det var helt rimeligt, at 1. holdsspillerne skulle have betaling for deres indsats, og sluttede af med at sige: “Alt i alt mener jeg, at denne ændring i dansk fodbolds struktur vil medføre kvalitetsforbedringer for B.93 og de andre divisionsklubber, mens mindre klubber får trange kår“.

Som noget nyt var gammelmandsrækken oldboys udvidet med veteranhold, hvor minimumsalderen var 42 år. Holdet sluttede på en 7. plads i den første sæson. Blandt spillerne kan nævnes: Kai Orla Jensen, John Andreasen, Jørgen Ravn, Ebbe Madsen, Kai Boll Christensen, Jørgen Jacobsen, Oskar Nielsen, Jens Helsted, Finn Pedersen, Ole Mortensen og Knud Hansen. Oldboys var blevet nummer to (efter KB), topscorer Svend Petersen (11 mål), Arvid Christensen (9 mål) og Eugen Pedersen (7 mål).

Det berømte 7. hold vandt endnu en gang rækken, men det var ikke uden vanskeligheder. Sidste kamp, hjemme mod KB, bagud 0-4 til et kvarter før tid. Helt utroligt lykkedes det, at udligne til 4-4, hvorved man snød KB fra mesterskabet. Der ligger et billede af holdet fra denne kamp her.

Fodbold, ungdom, mistede tre ledere. Gert Hansen, ynglingetræner, der havde været to år i klubben, havde valgt at stoppe. Leif Holm havde valgt, at udskifte ungdomsafdelingen med seniorafdelingen. Torben Klarskov havde valgt at holde pause.

Svend Harder Sørensen, tennisspiller, fyldte 70 år. Redaktøren Ole Hans Jensen kunne i sin artikel bekendtgøre ’Svennemand er fyldt 70’. Han var medlem af hovedbestyrelsen 1961/62. Svend Harder var en meget ivrig tennisspiller, nok den der havde tilbragt flest timer på banerne, bortset fra nu afdøde træner Josef Kozeluh.

 

Januar/Februar 1978. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen


Redaktionen hele året: Ole Hans Jensen (ansv.), Leif Milwertz, Leif Holm, Ryan Svensson, Ole Helding og Allan Jacobsen (tennis). Samme opstilling som man sluttede med i 1977.

Nekrolog. Willy Jacobsen, medlem af bestyrelsen 1956/61, var død i en alder af 67 år (21-11-1977). Direktøren havde et par måneder forinden fejret 50 års jubilæum i Gutenberghus. Willy var målmand på de bedste hold som ungdomsspiller. Han var elegant i tale og skrift.

Nekrolog. Carl Stoltz var død i en alder af 72 år. Han var en fremragende tekniker, boldkunstner og lynende hurtig. Spillede 187 kampe/85 mål på 1. holdet. Efter vedtagelsen af betalt fodbold havde formanden John Andreasen, der ellers var en af de største modstandere, reageret hurtigt og der var indgået aftale med fire nye spillere, nemlig Lars Hansen, Kim Lyshøj, Frank Olsen og Henrik Sørensen samt fire af vore egne Finn Ilsø, Ole Jensen, Find Juhl Jensen og Ole Petersen. I første omgang ville klubben ikke etablere et selskab til at drive betalt fodbold.

Divisionsholdet havde i november måned (1977) været på den årlige belønningstur, denne gang var rejsemålet Mallorca. Deltagerantallet var på 26 spillere og ledere samt et ukendt antal ’madamser’. Der blev ikke spillet kampe. Rapporten fra turen er begået af holdlederen Henry Jørgensen.

 

April/Maj 1978. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Forsiden var et billede af Finn Pedersen, der var ny ungdomsformand. Hans nærmeste medhjælpere var Børge Christensen, Paul Davidsen samt Bruno Jacobsen som sekretær. Som træner/leder havde man en stribe gode folk. Ynglinge: Erik Preben Hansen og Leif Lykke. Junior: David Christensen, Jørgen Ritnagel, Kim Petersen og Carsten Thomsen. Drenge: Finn ’Ludo’ Jensen, Benny Gerneke, Torben Thorhauge, Michael Thing, Jan Christoffersen og Mads Mølgaard. Lilleput: John Verner, Claus Vandborg, Ole Helding, Carsten B. Andersen, Kim Svensson, Frank Rasmussen og Flemming Olsen. Puslinge: Bent Jørgensen, Ryan Svensson, Finn Christensen, Jørgen Christensen, Claus Petersen, Flemming Poielot samt ikke mindst gode gamle Ejnar Petersen (Onkel Ejnar).

Nekrolog. Den tidligere formand Knud Rasmussen (1955/69) var død i en alder af 68 år. Knud ’Ras’ var den formand der havde siddet længst i stolen, og under sit formandskab var han den bærende kraft i forbindelse med flytningen til lokalerne i stadionbygningen. I perioden 1932/40 spillede han 35 kampe/2 mål på det stærke førstehold. Læs mere om “Ras” under Formænd.

Vennernes bestyrelse så således ud: Ole Mortensen, Georg Pætges, Mogens Andersen, Peter Gram, Hans Kristensen og Ole Rintza. Overskuddet var på 5.000 kroner, som gik til ungdomsarbejdet. Vennerne solgte målaktier, rosetter og lommetørklæder med B.93s symbol (15 kroner).

 

Juni/Juli 1978. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Pressechefen i krydsild. Efter indførelsen af betalt fodbold havde B.93 etableret en professionel afdeling, som en del af organisationen. Som pressechef, ulønnet, var engageret et af klubbens egne medlemmer Erik Kisbye, som kom ud af en dansefamilie.

Talentturneringen. Efter tre års pause var B.93 atter tilmeldt turneringen. De to første kampe havde givet sejre. Hjemmesejr på hele 8-1 over Fredensborg (Claus Vandborg/4 mål, Steen Krogh Hansen/1, Klaus Juliussen/1, René Rylander/1 og Carsten Jørgensen/1). På udebane blev Vanløse besejret med 3-1 (Claus Vandborg/2 mål og Klaus Juliussen/1).

Junior på udvalgt ynglingehold. Claus Jensen, anfører på 1. junior, havde repræsenteret B.93 på KBU’s ynglingehold i Hamborg. Den fornemme indsats blev ikke mindre af, at Claus manglede det meste af sin venstre arm. Til trods for handicappet fik Claus sin debut på divisionsholdet som 17-årig.

Klubben havde fået en ny forretningsfører, nemlig den pensionerede oberstløjtnant Allan Adolph. Han havde været chef for FN tropperne i Jægerspris. Stillingen som forretningsfører var et halvdagsjob, hvor hovedopgaven var at koordinere det daglige arbejde på kontoret.

Divisionsholdet havde i den første sæson med betalt fodbold fået en rigtig god start. Den allerførste kamp i historien blev spillet i Idrætsparken B.93-AGF 3-1. Det første betalte mål blev scoret af Lars Hansen (der var hentet i KB), der blev dobbelt målscorer. Efter otte kampe havde B.93 vundet fem og spillet tre uafgjorte. Derved førte B.93 landets bedste række, og det var ikke sket siden 1946 (det endte med en 7. plads, red.).

 

September/Oktober 1978. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Forsiden var et billede af tennisspilleren Lone Vandborg, der helt suverænt havde vundet Junior-DM i damesingle.

Drengeholdet vandt pokalfinalen i Idrætsparken ved at slå Hvidovre med 3-1 (0-1) på mål af Per Holm (2) og Per Nyløkke Jørgensen (1). En stor holdindsats, og samtidig en god propaganda for klubbens ungdomsafdeling. Holdet i finalen var: Kristian Duckert, Jan Pedersen, Michael Christiansen, Michael Ruhwald, Jan Mathiesen, Henrik ’Moes’ Petersen, Per Nyløkke Jørgensen, Per Holm, Peter Nielsen (Tysker), Tommy Hansen og Peter Rasmussen. På bænken: Poul Erik Bech og succestræneren Finn ’Ludo’ Jensen.

Drengeholdet vandt også den årlige B.93 Cup med sejre over HIK (2-0), OB (4-1) og Avarta (1-0). Ynglingerækken blev vundet af Fremad A., Juniorrækken af Gladsaxe, lilleput af B.93 og miniput af OB.

Sport-Light kunne berette, at Klaus Juliussen var flyttet tilbage til Næstved, at Erling Bøje ville vende tilbage til B.93 som DS-træner efter et år i Greve, at Ole Helding havde afløst Børge Christensen i ungdomsudvalget og at Carsten Jørgensen havde debuteret på 1. holdet.

Tennis. Ved DM for junior blev B.93 den mest suveræne klub med tre mesterskaber. Lone Vandborg blev som nævnt en suveræn mester i damesingle uden at afgive sæt. I herredouble blev B.93’s doubleekspert Michael Ask mester sammen med Peter Bastiansen (KB). I mixdouble vandt Michael Ask sammen med frøken D. Møller (AB).

 

Februar/Marts 1979. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Redaktionen bestod af: Ole Hans Jensen (ansv.), Leif Milwertz, Ryan Svensson, Ole Helding, Willy Johanneson og Allan Jacobsen. I foråret indtrådte fodboldfolkene Peter Gram, Brian Carlsen og John Verner. Samtidig udtrådte tennismanden Allan Jacobsen.

Forsiden på årets første nummer var et billede af Michael Rohde. Årsagen var den sørgelige, at Michael Rohde var død 84 år gammel. Også den tidligere formand for Hakoah, Reinhold Nathansen, var død, han blev 61 år. Han blev ofte brugt som dommer af B.93.

Kontoret bestod af Allan Adolph (forretningsfører), Anni Jensen (bogholder) og Lis Weichert (kontordame). Pr. 1. februar ville der blive indført EDB, og lønnen ville blive udbetalt via multidata. Kontingentet var for fodboldseniorer (o/18 år) kr. 300,- og tilsvarende for tennis kr. 400,-.

Træner og leder i ungdomsafdelingen var for ynglinge: Erik Preben Hansen, Leif Lykke og Bruno Jacobsen. For junior: Finn ’Ludo’ Jensen, Kim Petersen, Torben Thorhauge og Poul Raasdal. For drenge: David Christensen, Jørgen Ritnagel, Ole Helding, Jan Kristoffersen og John Skovsdahl. For lilleputter: Claus Vandborg, Michael Thing, Bent Jørgensen (Støvsugeren), Carsten Andersen, René Rylander, Lars Bo Christensen og Leif Willumsen. For miniputter: Ryan Svensson, Finn Christensen, Erik Norsker, Flemming Olsen, Jan Petersen, Ejnar Petersen, Flemming Pociot og Jørgen Christensen.

 

April 1979. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Nekrologer. I løbet af 10 måneder havde klubben mistet hele tre æresmedlemmer. Først Knud Rasmussen (10-04-1978, 68 år), så Richard Lilje (25-07-1978, 93 år) og senest Michael Rohde (05-02-1979, 84 år). Formanden John Andreasen mindedes de tre medlemmer på sin sædvanlige velformulerende måde. Også den tidligere formand Erik Becker var død (17-05-1979, 81 år).

Leo Dannins rejselegat (oprettet i 1965), administreret af DBU, var for første gang tilfaldet en 93’er. Modtageren var Leif Holm, der gennem mange år havde gjort en stor indsats for klubben. Rejselegatet på 6.000 kroner skulle bruges til en stor sportsbegivenhed. Medlemsbladets Willy Johansson havde interviewet legatmodtageren.

Carsten Jørgensen var udtaget til det såkaldte amatørlandshold, som skulle forsøge at spille Danmark til OL i 1980. Som forberedelse var truppen i februar måned på et træningsophold i Portugal. Carsten berettede om turen. Det lykkedes ikke amatørlandsholdet at kvalificere sig (tabte begge kampe mod Finland). Kontraktspillere kunne ikke deltage på holdet, også selvom den månedlige lønseddel var på f.eks. 500 kroner.

 

 

 

Juni/Juli 1979. Medlemsblad. Redaktør; Ole Hans Jensen

Det var en periode hvor klubben mistede mange af sine gamle koryfæer. Nu var den legendariske målmand Svend Jensen, bedre kendt som ’Lange Svend’ også død. Han blev 73 år. Udover 255 kampe for B.93 spillede Lange Svend imponerende 41 landskampe, og det var dengang Danmark spillede 4-5 landskampe om året.

Medlemsbladet gik tæt på 1. lilleput, der blev trænet af Claus Vandborg. Holdets spillere nævnes nu i vilkårlig rækkefølge.: Kenn Jacobsen, Peter Strauss, Stig Pedersen, Jan Sedenius, Henrik Hansen, Henrik Hildebrandt, Carsten Sørensen, Johnny Trassborg, Henrik Plæhn, Michael Thiberg, Thomas Nielsen, Brian Nielsen, Christian Larsen og Claes Hansted.

Bladet præsenterede, traditionen tro, billede og tekst på nye debutanter på 1. holdet. Denne gang var det Carsten Sørensen (kommet fra Glostrup), Ib Saabye (kommet fra ØB), Henrik Thomsen (kommet fra Suderø på Færøerne) samt Hans Drachmann, som var kommet fra klubbens egen rugekasse.

Tennis, 1. holdet, vandt 9-1 over Greve og med samme cifre 9-1 over Nykøbing F. og var favorit til at vinde 3. division. Holdet bestod af Torben Biilmann, Lone Vandborg, Birgit Jørgensen, tivolirestauratøren Bent Ingevold, Stefan Bielawski, Peter Lundmark og Robert Pedersen.

 

 

Oktober 1979. Medlemsblad. Redaktør: Ole Hans Jensen

Traditionen tro afholdt ungdomsafdelingen i august måned ’B.93 Cup’. Der blev spillet i rækkerne: ynglinge, junior, drenge, lilleput og miniput. Fire hold i hver række, tre indledende puljekampe med afsluttende finalekamp. Vinder i 1979 blev AB (yng.), B.1903 (jun.), Brøndby (dr.), OB (lilleput) og B.93 (miniput). Turneringens højdepunkt var præmieoverrækkelsen, som blev forestået af den mest kendte 93’er, nemlig skuespilleren Dirch Passer, som det ses af forsiden.

Spot-Light kunne berette, at den tidligere målmand Henrik Juul, var startet på en ny fodboldkarriere i den navnkundige klub Dølle-Fjelde-Musse.

Der var billeder af en del jubilarer på 1. holdet, nemlig: Peter Hertz (50 kampe), Steen Jepsen (50 kampe), Ole Petersen (150 kampe), Gunnar Aagesen (50 kampe), Lars Hansen (50) og Ole Jensen (150 kampe.).

Skrevet af Palle “Banks” Jørgensen, juni 2011.