Vælg en side

Referat af B.93 ordinære generalforsamling
Tirsdag den 24. april 2018.

Dagsorden

  • Valg af dirigent referent og stemmetællere

Palle ”Banks” Jørgensen blev valgt som dirigent, Torben Klarskov som referent og Klaas Muizelaar og Henning Tøth som stemmetællere.

  • Uddeling af årsnåle

25 år: Kim Millwertz, Mads Kusk og Anja Gulstorff Nielsen.
40 år: Erik Preben Hansen og Henrik Dreiager.
50 år: Erling Bøje Pedersen, Poul Davidsen, Lis Lindholm, Kim Svensson og Claus Vandborg.
60 år: Bent Olsen, Torben Klarskov, Erik Baagøe, Finn ”Ludo” Jensen og Ole Stig Sørensen.
70  år: Leif Clemens Pedersen
90 år: Erik Brenting.

  • Årets leder og Årets B.93`er

Årets leder

Cafeudvalget v) Jens Kolding, Benny Gerneke, Flemming Lauenborg, Ole Ringheim og Henrik Lindholm. Som har samlet penge sammen, lavet brugerundersøgelser, fået malet, istandsat, ny belysning, indkøbt møbler og tv, alt sammen med et formål: At styrke klublivet, så vi alle kan have det sjovere herovre.

Bjarke Møller. Foto: Mark Bernquist.

Årets B.93’er

Bjarke Møller: For en helt usædvanlig stor indsats med at opbygge en pige- og kvindeafdeling i de seneste år. I dag har vi ungdomslicens som en af fire klubber på Sjælland, vi spiller kvalifikation til 3F Ligaen og vi har landsholdsspillere. En kæmpesucces, og et kæmpearbejde.

  • Æresmedlemmer

Hovedbestyrelsen indstillede Torben Klarskov Andersen og Klaas Muizelaar, og de blev valgt som æresmedlem nr. 23 og 24.

  • Beretning (gengives her i fuld længde)

I år fylder den gamle klub 125 år. Markeres på dagen den 19. maj med en masse arrangementer, dobbeltkamp på stadion og fest om aftenen.

125 år er en høj alder, men klubben er i fin fysisk form stadig væk. 3.000 medlemmer, masser af energi, masser af ungdommeligt gå på mod, og så også nogle af de skavanker, der følger med alderen. Kroppen hænger ikke helt så godt sammen, som den skal, og den maksimale ydeevne – i begge sportsgrene – er ikke helt der, hvor vi gerne vil have den, men der trænes og arbejdes på det.

Med det mener jeg, at der på det sportslige område arbejdes godt i både tennis og fodbold. Der er masser af talent i begge afdelinger, bredden er stor, men vi skal et eller to trin op med de allerbedste, hvis B.93 skal tilbage den styrke, vi havde tidligere.

I tennisafdelingen bygges det op ved at udvikle egne talenter, og det skal nok bringe os op i øverste række.

På fodboldsiden blev det i sommer desværre ikke til den oprykning, mange af os havde håbet på. I disse måneder spiller vi så om at undgå nedrykning. Det er årets vigtigste opgave. Jeg opfordrer alle til at bakke op om det.

Samarbejdet mellem afdelingerne er godt. Det skal vi være glade for, og det skal vi fortsætte med, for det er en kæmpe styrke.

Christian Lunøe.

Og lad mig så lige som et eksempel på god ledelse nævne, at tennisformand Christian Lunøe blev modtog Årets Lederpris på Dansk Tennis Forbunds generalforsamling den 17. marts forbundets lederpris. Det var helt fortjent og en anerkendelse af det store arbejde som Christian har udført sammen med andre, og som til daglig viser sig i en meget veldrevet tennisafdeling.

Tillykke med hæderen.

ØKONOMI

Økonomisk blev 2017 et godt år. Lige som 2016 var det.

Kassereren vil gennemgå det nærmere senere under regnskabet, men lad mig blot nævne, at der i 2017 var pæne overskud i begge afdelinger. Den betydelige interne gæld på en million kroner, som fodboldafdelingen opbyggede i 2015, er nu afviklet.

Det skyldes dog i høj grad nogle ekstraordinære indtægter, som vi ikke vil få i år og de kommende år. Under de pæne tal ligger en ganske krævende opgave med at sikre overholdelse af budgetterne. Der er blevet strammet op, og det vil der fortsat blive.

Samlet set havde moderklubben – før datterselskabernes resultater – et overskud på 1,1 million kroner.

Halselskabet – Østerbros Idrætspark A/S – som driver hallen, har en bundsolid økonomi, hvor der hvert afdrages 200.000 kr. på realkreditlånet.

B.93 Kontraktfodbold Aps, der driver divisionsholdet i herrefodbold kom ud med et underskud på godt 200.000 kr. Det er en meget markant forbedring i forhold til året før, hvilket også til dels skyldes ekstraordinære indtægter. Men der arbejdes dygtigt og ihærdigt af folkene i selskabet på at skabe en bæredygtig økonomi.

KLUBHUS OG SUNDHEDSCENTER

I bygningerne er der især sket noget på to fronter:

1) Cafeudvalget har arbejdet med at istandsætte lokalerne, etablere lektiecafe og styrke klublivet i samarbejde med restauratøren Giacomo, Anette og Chris.

For uden klubliv, ingen klub. Vi kan allerede se de første resultater. Der er et stigende antal arrangementer i cafeen, og der er flere mennesker, der mødes her. Det skal vi bygge videre på, og vi vil ikke mindst gerne se mange flere tennismedlemmer i klublokalerne, nu når sæsonen går i gang.

2) Vi har fået etableret et sundhedscenter i samarbejde med Klinik, der er rykket ind i pavillonen og leverer sundheds- og skadesbehandling og fysisk træning til vores bedste hold i fodboldafdelingen, ungdom og senior.

Styrketræningen er flyttet tilbage til klubhuset, og lokalerne er frisket gevaldigt op. En del af overskuddet i 2017 er blevet investeret i forbedringer.

Vores nye fysioterapeuter står klar til at hjælpe alle i klubben, ligesom det er meningen, at der skal laves arrangementer og foredrag for hold. Brug dem. De står klar.

ANLÆGGET

Der sker en del forbedringer af vores anlæg i de her år.

Tennis

Klubbens lille perle, villaen på det gamle anlæg, blev renoveret både indvendigt og udvendigt og forsynet med ny terrasse sidste sommer. Det er blevet meget flot. Renoveringen skete med et betydeligt støttebeløb fra Københavns Kommunes klubhuspulje. Tak til kommunen for det.

Klubben har selv overtaget vedligeholdelsen af de udendørs baner, og det går fint.

Hallen, som blev opført og bygget i 2009 efter mange, mange bryderier, er blevet det kæmpeaktiv for klubben og for tennisafdelingen, som vi håbede på. Og det har naturligt nok skabt ønsker i tennisafdelingen om at få flere indendørs baner. Det er ikke helt let, da der jo skal være steder, hvor man kan og kan få lov til at bygge, men det er en af de ting, vi kommer til at arbejde med i det kommende år.

Fodbold

På fodboldanlægget har vi netop taget en spritny og helt fantastisk kunstgræsbane på den tidligere bane 4 i brug. Det er en kæmpeforbedring, ikke mindst om vinteren, hvor det jo er en fordobling af klubbens banekapacitet.

Også her siger vi tak til kommunen, både for anlægget og godt samarbejde om det, hvor man lyttede til vores ønsker om græskvalitet, lys, og faciliteter rundt om banen.

Vi fik – som omtalt sidste år – jo ikke opfyldt vores ønsker om at få mere baneplads i den lokalplan for Østre Gasværk Kvarteret, som politikerne på rådhuset vedtog. Men vi får et bedre anlæg.

Som I kan se, flytter lokalplanen lidt rundt på vores baner. Det sagde vi ja til, fordi vi som sagt mener, at det giver et bedre anlæg.

Og vi håber og arbejder for flere forbedringer.

Med lokalplanen blev der afsat penge til en fodboldbane på toppen af parkeringshuset. Men hverken kommunen eller vi syntes, at det var en særlig god idé. Derfor arbejder vi i stedet på at bruge pengene til nogle andre forbedringer. Vi taler med kommunen om flere muligheder:

— nyt græs og nyt lys på gammel kunst

— en 5-mands kunstgræsbane nord for gammel kunst

— en halv 11-mandskunstgræsbane mod nord

— og en 8 mands kunstgræsbane – uden lys – på Strandvejsskolen.

Det skal vi forhandle om i de kommende måneder. De første ting skulle kunne sættes i gang i 1. halvdel af 2019.

Det er der også brug for, da byggeriet på gasværksgrunden går i gang næste år. Det betyder, at bane 3 bliver nedlagt i begyndelsen af 2019, og at vi går en bane ned fra begyndelsen af 2019 til begyndelsen af 2021, fordi den nuværende boblehal først bliver revet ned, når den nye skøjtehal står klar.

Familieidrætsområdet

Som I ved, har vi nu i et par år arbejdet med at anlægge et familieidrætsområde mellem hallen og pavillonen, hvor minifodboldbanen er anlagt som en første etape.

Det er et stort og ambitiøst projekt til 3,5 millioner kroner ex. moms. Og måske også for ambitiøst. I hvert fald har vi ikke haft held til at skaffe penge til det indtil nu.

Det kan derfor være, at vi skal indstille os på at tænke nyt.

Tilhørere ved B.93’s generalforsamlingen 21. april 2018. Foto: Torben Klarskov.

DET KOMMENDE ÅR

Klubhus og anlægsplan

Det er vi så småt gået i gang med, og tanken er, at vi i de kommende måneder får udarbejdet en samlet plan for udviklingen af vores klubhus og anlæg i de kommende år frem til 2021.

Vi har kun et første udkast, så det er for tidligt at sige noget skråsikkert om det, men hovedprincipperne vil være, at vi skal lægge planer, der vil:

— forbedre idrætsarealerne

— gøre klubhuset mere åbent og indbydende for medlemmer og gæster

— skabe bedre forhold for de ansatte, som vi jo har 12 af.

— skabe mulighed for at forbedre klubbens økonomi.

Helhedsplanen

Vi arbejder også på det, vi har kaldt en helhedsløsning, hvor vi gentænker og styrker organisationen med to formål:

1) vi skal gøre klubben bæredygtig, så vi ikke risikerer, at den blæser omkuld på grund af manglende økonomistyring eller ligegyldighed.

2) vi skal skabe et langt bedre samarbejde mellem alle i klubben og få klubben til at hænge sammen som det, den er og har været i 125 år: Én klub.

Nicolai Kaas Nordstrøm.

Planen indebærer blandt andet at vi arbejder hen mod at få en klubchef eller adm. direktør for hele klubben, ligesom vi vil samarbejde om det kommercielle arbejde til gavn for hele klubben. Det er allerede i gang med vores nye kommercielle direktør Nicolai Kaas. Velkommen til Nicolai.

ØNSKER FOR FREMTIDEN

Jubilæet

En jubilæumskomite anført af Torben Klarskov, Palle Banks og Jørgen Ritnagel har forberedt jubilæet med en række arrangementer på selve dagen – pinselørdag – hvor de også har sørget for, at vejret bliver fantastisk.

Der er aktiviteter på anlægget, dobbeltkamp på stadion og fest om aftenen. Husk at melde jer til. Mange prominente gæster er inviteret til receptionen om formiddagen.

Der bliver også udgivet et jubilæumsskrift, som I også skal skynde jer at købe. Det bliver mange penge værd om nogle år.
Sidste gang, vi havde rigtigt jubilæum – for 25 år siden – var 500 medlemmer med til at fejre det i den gamle tennishal. Dengang var vi 2.000 medlemmer. I dag er vi 3.000. Lidt simpel hovedregning siger, at så bør vi blive 750 i år.

Det er ingen selvfølge, at en klub bliver 125 år og mere. Det kræver, at der er folk, der passer på den og arbejder for den. Det er der generationer, der har gjort før os, og det er heldigvis stadig mange, der gør, selv om indstillingen til det at være i en forening er blevet forandret, og opbakningen til en gammel klub ikke er så stærk som tidligere.

Det er der ellers grund til. En klub som B.93 har så mange værdier og tilbyder så mange ting, som der er brug for i dagens Danmark. I B.93 kan man:

— få livslange venskaber

— udvikle sig som idrætsudøver og styrke sin sundhed

— få indfriet sine ambitioner, også når de er store.

— lære at omgås, forstå og blive venner med mennesker, der er forskellige fra en selv.

— få en hjælpende hånd fra klubmedlemmer, der kan vise vej til arbejde, uddannelse mm.

Det er sådan set opskriften på, hvordan man kan tilegne sig en masse kompetencer, som der er mere brug for end nogen sinde i Danmark, og samtidig bare have det sjovt, have et fristed.

Det skal vi passe på, bevare og udvikle.

Mit ønske vil være, at vi vil bruge jubilæumsåret og de mange gode ting, der sker i klubben, til at styrke opfattelsen af, at vi alle er en del af den samme klub.

Uanset om vi kommer fra fodbold eller tennis, er unge og ambitiøse eller halvgamle og knap så hurtige, så er vi en del af samme klub, og der er ingen, der kan undværes. Og vi bliver bedre, hvis vi hjælper og støtter hinanden.

Ikke mindst håber jeg, at vi vil støtte vores bedste seniorhold i de to afdelinger, så vi kan få dem tilbage i toppen af dansk idræt, hvor man spiller om Danmarksmesterskaber.

Tak til alle de mange, mange frivillige, der gør en kæmpeindsats for klubben. Og tak til de ansatte, der hver dag får hjulene til at køre.

Tak for ordet.

Kommentarer til beretningen

Torben Klarskov oplyste, at der på jubilæumsfondens konto nu var indbetalt 87.300 kr. Det var stadig muligt at indbetale et beløb til fonden også efter jubilæet.

Spørgsmål til beretningen fra Stig Kargaard, som spurgte om man ikke hyggede sig for meget i B.93, nu hvor endnu en oprykning var endt med at være lige ved.

Ole Ringheim besvarede spørgsmålet og redegjorde for B.93 Kontraktfodbold ApS’ prioriterede planer med hensyn til økonomi og sportslig aktivitet.

Torben Ernst spurgte til den ekstra bevilling som kommunen havde stillet klubben i udsigt til forbedring af anlægget. Om der ikke kunne sættes lys på det gamle tennisanlæg. Det lovede formanden at kigge nærmere på. Spørgsmålet ville blive behandlet på de kommende repræsentationsmøder.

Herefter blev beretningen vedtaget med akklamation.

Kassereren Adam Mollerup gennemgik klubbens regnskab.

En kommentar fra Bjarke Møller om ikke det var tid til at ændre formuleringen børne-og pigefodbold. Hvilket naturligvis ville blive ændret.

Regnskabet blev vedtaget med akklamation. Regnskabet er fremlagt på klubbens kontor.

  • Kontingent

Kontingent for passive forblev uændret 550 kr. pr. år.

  • Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

  • Valg

Peter Lysdahl. Ny kasserer.

Kasserer Adam Mollerup ønskede at trække sig som kasserer. I hans sted blev Peter Lysdahl fra Fodboldafdelingen valg. Jørgen Ritnagel blev genvalgt som repræsentant for fodboldafdelingen, Adam Mollerup blev indvalgt som tennisrepræsentant, David Kendal blev valgt som suppleant for fodbold for en et-årig periode. Tennisafdelingen blev bedt om at stille med en suppleant fra tennis i løbet af den kommende måned.

  • Valg af revisor

Der var genvalg til Sven-Erik Jensen fra Time-Vision.

  • Eventuelt

Claus Vandborg gjorde opmærksom på, at han var berettiget til en nål for 50 års medlemskab, hvilket formanden straks overrakte ham.

Mødet sluttede kl. 20.30. Der var 25 medlemmer til stede. Jørgen Ritnagel satte sig i spidsen for det traditionelle 93 hurra, der afslutter enhver generalforsamling.

Dirigent Palle ”Banks” Jørgensen.
Referent Torben Klarskov.