Vælg en side

Tidsplanen for anlæg af den nye kunstgræsbane er blevet ændret. Planen er nu, at arbejdet går i gang på nuværende bane 4 mandag den 23. oktober, og om alt går vel, står banen klar midt i april til næste år.

Det var egentlig meningen, at arbejdet skulle være gået i gang i september, så banen kunne stå klar i november, men det har vist sig at tage længere tid end håbet for Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning at få de nødvendige tillader i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Det skulle blandt andet undersøges, om det var nødvendigt at foretage en miljøvurdering – en VVM-undersøgelse – som man kender fra anlæg af for eksempel Storebæltsforbindelsen. Det vist sig heldigvis ikke at være nødvendigt.

Forsinkelsen betyder, at det kun er jordarbejderne, der vil blive foretaget i løbet af oktober og november, mens man ikke kan lægge selve græsset om vinteren, men må vente til foråret kommer, forhåbentligt i marts måned.

Den nye kunstgræsbane har været et stort ønske i klubben i mange år, så udsættelsen betyder blot, at vi får et par måneder mere til at nyde forventningens glæde.

Kunstgræsbanen vil blive udstyret med et lysanlæg på 250 lux, som er krævet af DBU. Den vil blive indhegnet, dog således at der ikke vil blive hegn mellem den nye og den gamle kunstgræsbane. Her vil vi bevare den nuværende tribune og kiosk, og pavillonen i hjørnet mod klubhuset vil også blive stående, men området vil blive bundet sammen af et fliseområde, så det også vil være attraktivt for tilskuere i elegante sko at komme og se fodbold, når B.93 spiller.

Og som noget nyt vil der i forlængelse af den nuværende tribune blive opført et arkitekttegnet redskabs- og materialehus med 8-10 rum, som vil blive fordelt retfærdigt til de forskellige afdelinger. Huset vil blive malet i modens aktuelle farver, hvilket vil sige sort som kiosken.

Så der er ingen grund til ikke at glæde sig.

Læs nyheden om kunstgræsbanen fra 18. september 2016.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Yderligere oplysninger

Hans Drachmann
Hovedbestyrelsesformand
dra@b93.dk