Vælg en side

Referat af Generalforsamling i B.93 tirsdag 30. juni 2020

 

Der var mødt 20 mennesker op til generalforsamlingen. Her kan du læse referatet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Uddeling af årsnåle
3. Jubilæumsprisen
4. Beretning
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
7. Forslag
8. Valg
9. Valg af revisor
10. Evt.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Hovedbestyrelsen foreslår:

Dirigent: Torben Henriksen
Referent: Torben Klarskov Andersen
Stemmetællere: Palle Banks

Alle de ovennævnte blev valgt. På grund af det ringe fremmøde, mente man at en stemmetæller ville være tilstrækkeligt.

Inden den ordinære generalforsamling gik i gang, mindedes man de tre medlemmer i perioden, der var afgået ved døde.

Tommy Andersen, Torben Ågerup og Paul Rømert Rasmussen.

2. Uddeling af årsnåle

25 års medlemsskab: Ebbe Lund Nielsen

40 års medlemsskab: Hans Christian Hesselberg

50 års medlemsskab: Peter Schnohr (Tennis) og Michael W. Christensen,

60 års medlemsskab Brian Carlsen

3. Jubilæumsprisen

Ligesom mange andre har været nødsaget til det, så har også jubilæumsudvalget været i den situation, at vi har konfereret sammen via de digitale medier.

Vi var forberedt på en generalforsamling i april måned, og havde i god tid adviseret, at medlemmer af B.93 kunne indstille medlemmer af B.93 til årets jubilæumspris/ priser.

Vi fik en del flere indstillinger end det første år, men måtte desværre konstatere, at ikke medlemmer af B.93 havde indstillet ikke medlemmer af B.93 til prisen. Hvilket medførte en del polemik.

Det er imidlertid helt klart Trebanden Lones, Erlings og min opfattelse, at det bør være sådan. Hvis dette ikke er tilfældet, må spørgsmålet herom behandles på klubbens generalforsamling.

Udvalget har i år valgt at indstille to personer. En fra tennisafdelingen og en fra fodboldafdelingen, og vores valg er begrundet i en langvarig frivillig indsats for klubben fra de 2 herrer. I ligeberettigelsens hellige navn, skal vi nok sørge for at finde egnede kvindelige kandidater, såfremt bestyrelsen beder os fortsætte i udvalget. Vi er som bekendt kun valgt for en to-årig periode.

Første prismodtager kommer fra Tennisafdelingen. Han har ydet en årelang indsat i hovedbestyrelsen, været formand for tennisbestyrelsen, og via sin plads i klubbens økonomiudvalg og som klubbens ulønnede direktør i halselskabet Østerbro Idrætspark, har han fået styr på tennisafdelingens økonomi.

Tidligere var han en vigtig nøgleperson i de forhandlinger, der førte til salget af den gamle tennishal og opførelsen af den nye hal på Svanemølleanlægget, beslutninger der har skabt grundlaget for en meget positiv udvikling i tennisafdelingen, og som tillige har ført til bedre forhold mellem tennis og fodbold. Han blev i 2018 æresmedlem nr. 22 i klubben.

Navnet er, hvis I ikke allerede har gættet det – Klaas Muizelaar, og det er bestemt ingen hindring at være født hollænder, men der følger ikke tulipaner med udmærkelsen.

Anden prismodtager kommer fra fodboldens verden. En stabil holdleder i klubben gennem mere end 45 år. I 2011 blev han hædret med Vinterturneringens lederpris. Han er medlem af klubbens Kulturudvalg. I 2011 lagde han fodboldstøvlerne på hylden, men genoptog karrieren igen i 2012 da DBU København indførte en 70+ turnering.

Netop fyldt 80 scorede han 4 mål i en kamp mod Rødovre. Hvorfor Palle døbte ham score Kaj. Mange kender ham under hans øgenavn Kaj Boll, som han vist nok fik fordi sekretæren ikke kunne læse hans håndskrift. Selv om Kaj er nordjyde, så er han er meget flink og rolig personlighed, der har den egenskab, at lytte alvorligt til andre og kun sige noget, når det giver mening. Kaj modtog i 2012 klubbens guldnål og i dag skal vi hylde ham som den 3. modtager af klubbens jubilæumspris. Tillykke til Kaj Bak Christensen, som jo er hans rigtige navn.

Da Klaas Muizelaar ikke kunne være til stede, havde han fremsendt følgende udtalelse, som han ønskede ville blive taget med i referatet.

– Tusind tak for jubilæumsprisen, jeg betragter det som en ære at være udvalgt til denne. Jeg ser prisen som en erkendelse af ikke alene min frivillige indsats for klubben, men også alle de andre frivillige som bruger en god del af deres tid på at bringe klubben videre.

– Lad os alle sammen arbejde på at gøre klubben endnu mere attraktiv ved at udnytte de muligheder der er i kraft af fantastiske anlæg, mange medlemmer og aktive medvirkende. Og ikke mindst lad os lytte til medlemmernes ønsker. Tak til jubilæumsudvalget, og jeg vil bruge ferien til at spekulere på om pengene kan anvendes til nogle gode formål.

– Hilsen, Klaas

4. Beretning fra Hans Drachmann

Lad os starte med at holde mandtal:

Vi er 3.207 medlemmer, så vidt jeg har kunnet tælle mig frem til. Det er stort set det samme som for et år siden, men det dækker over, at der har været en tilbagegang i fodboldafdelingen – delvis på grund af coronakrisen – mens tennisafdelingen har en meget positiv udvikling og er nu den største afdeling.

De helt aktuelle tal er:

Fodbold: 1.425 aktive
Tennis: 1.684
Passive: 98 passive

Fodboldafdelingen har en målsætning om at nå 1.750 medlemmer, så der mangler 325, som gerne skulle inviteres inden for i den kommende tid.

Vi har jo en god en sund klub, som det må være attraktivt at være medlem af.

Økonomi
Økonomien vil kassereren gennemgå senere, men kort fortalt blev 2019 et år, hvor der var godt styr på økonomien i alle moderklubbens afdelinger.

Samlet set et overskud på en million. Størst i tennisafdelingen, men fodboldafdelingen fik afviklet to tredjedele af den gæld, som blev opbygget i 2018. Så afviklingen af gæld går planmæssigt.

Halselskabet – Østerbros Idrætspark A/S – som driver hallen, har en bundsolid økonomi, hvor der hvert afdrages 200.000 kr. på realkreditlånet.

B.93 Kontraktfodbold Aps, der driver divisionsholdet i herrefodbold, har som andre ambitiøse klubber en vanskelig opgave med at skabe balance i økonomien. Det skete heller ikke i 2019, men der arbejdes over en bred front på at skabe forbedringer og ikke mindst på at styrke organisationen og få flere gode kræfter med i arbejdet.

Sportsligt
På det sportslige område går godt i begge afdelinger.

Der er en stor bredde i begge afdelinger, der arbejdes godt med den talentfulde ungdom, og der er grund til optimisme for de bedste hold i både tennis og fodbold.

De to store planer
Hovedbestyrelsen har i det seneste år arbejdet videre med de to store planer, som vi vedtog for et par år siden og som skal lægge fundamentet for en stærkere klub.

Den ene er den, vi kalder helhedsløsningen. Med den har vi lavet en samlet beskrivelse af den bemanding, vi ønsker i klubben, med sportsligt ansatte, en kommerciel afdeling og til at lede det hele en klubchef.

I marts sidste år fik vi ansat Pernille Marcussen som klubchef, og hun har i høj grad bidraget til, at der nu er styr på pengene og at vi dermed har fået et godt økonomisk resultat.

Den anden plan er vores masterplan for udvikling af klubhus og anlæg, som de forenede bestyrelser vedtog i juni 2018.

Første etape var at forbedre forholdene i klubhuset med lokaler, der samlede en stor del af personalet i forbedrede lokaler i stueetagen og som samtidig gjorde klubhuset til et mere åbent og imødekommende sted for medlemmer og gæster. Den del er gennemført.

Den anden del handler om forbedring af idrætsfaciliteterne. Det er store planer, vi arbejder med her, og det er planer, som involverer Københavns Kommune, og det går dermed ikke helt så hurtigt, som vi kunne ønske, men der sker alligevel noget. Man skal bare være tålmodig.

Som bekendt arbejder vi på at opføre en ekstra tennishal, som også skal forsynes med en forlængelse af den nuværende midterste bygning med omklædningsfaciliteter til fodboldafdelingen i stuen og faciliteter til tennisafdelingen på 1. sal.

Vi har udarbejdet tegninger og foreløbige budgetter, men vi har haft meget svært ved at komme i dialog med kommunen, hvor den ene afdeling kræver en tilladelse fra en anden afdeling for at gå i dialog med os.

Men vi håber, at vi måske kan få lidt fremdrift i projektet nu.

I hvert fald fik vi sidst i 2019 et tilsagn om udviklingsstøtte på 200.000 kr. fra klubhuspuljen, som ligger under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vi havde søgt om et tilskud på 2,8 millioner kr., og i det lys kan 200.000 kr. jo godt lyde som et lidt beskedent beløb.

Men det dækker over, at kommunen har indført en ny praksis, hvor man i første omgang ønsker at støtte store projekter med et beløb til udvikling og forberedelse af projekterne, i håb om, at de så forløber efter planen og uden store ekstraregninger.

Vi har altså nu fået en foreløbig kommunal blåstempling af projektet. Og det seneste nye er, at bevillingen, som var sendt lidt ud i fremtiden på grund af det tidligere anlægsstop, nu er rykket frem på grund af Coronakrisen, så vi kan bruge de 200.000 til at kvalificere projektet allerede i dette efterår.

Derefter går arbejdet så i gang med at fondraise og skaffe flere penge. Men vi har via den opsparing, som er foretaget i tennisafdelingen, et udgangspunkt, der ikke er så ringe endda.

Ophævelsen af anlægsloftet har også givet håb om, at vi nu snart kan få afsluttet den omlægning og forbedring af fodboldbanerne, som der har været arbejdet med, siden arbejdet med lokalplanen for Østre Gasværkkvarteret blev indledt for 5-6 år siden.

For nylig holdt vi møde med kommunens folk, og det, vi nu arbejder med er:

  • etablering af nyt græs på gammel kunst
  • omlægning af den kommende bane 3 til kunstgræs

… og hvis vi er heldige, får vi det anlagt, så det hele er færdigt, når vi i foråret/sommeren næste år også skal have den femte bane, som vi har udlånt til skøjtehalsbyggeriet, tilbage.

Der er ingen tvivl om, at det er to højt prioriterede opgaver for hovedbestyrelsen i det kommende år.

Det er i den forbindelse en dejlig kendsgerning, at vi har et virkelig godt samarbejde i hovedbestyrelsen, hvor vi altid når frem til at træffe beslutningerne i enighed. Det er med til at gøre klubben stærk og det er til fordel for begge afdelinger.

Til sidst tak til de mange frivillige og ansatte, som hver dag gør en stor indsats for den gamle klub.

Tak for ordet.

Ingen havde spørgsmål til beretningen, der derfor blev vedtaget.

5. Regnskab

Regnskabet ligger på kontoret til gennemsyn. Kasserer Peter Lysdahl omdelte det af Time Vision godkendte regnskab til de fremmødte.

Det fine regnskab blev gennemgået af kasserer Peter Lysdahl med diverse bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.

Hovedbestyrelsen foreslår uændret passivt kontingent, 550 kr./år. Vedtaget.

7. Forslag

Ingen indkommet.

8. Valg

På valg er:

Kasserer: Peter Lysdahl villig til genvalg. – Genvalgt.

Fodboldafdelingens repræsentant: Jørgen Ritnagel villig til genvalg. – Genvalgt

Suppleant tennis: Tennisformanden Christian Lunøe foreslår Christian Tiedemann. Formanden oplæste en anbefaling fra Christian Lunøe. Da Christian Tiedemann selv var til stede, kunne han supplere med at fortælle om sine forventninger til det kommende arbejde.

Suppleant fodbold. David Kendal er villig til genvalg. – Genvalgt.

9. Valg af revisor

Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af Time Vision. – Genvalgt.

10. Evt.

Flemming Lauenborg gjorde sig til talsmand for, at de unge medlemmer af vores klub, kunne blive repræsenteret af deres forældre ved klubbens generalforsamling og at disse ville få stemmeret.

Det medførte en længere debat i salen for og imod. Hovedbestyrelsen vil se nærmere på forslaget.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Forsamling udbragte det traditionelle leve for klubben

Mødet sluttede kl. 20.25.

Referent: Torben Klarskov.
Dirigent: Torben Henriksen

Skrevet af Claus Vandborg.
Topfoto: Claus Vandborg.