Vælg en side

Årsskrifter 1914 – 1929

Læs om klubbens tidlige historie her.

 

1914. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden I. C. Gandil 

Dette årsskrift, som var det første i klubbens historie, blev indledt således: ”For at imødekomme et på tidligere generalforsamlinger oftere fremkommet ønske om udgivelse af en trykt, årlig beretning om klubbens virksomhed, har bestyrelsen besluttet forsøgsvis i år at udsende en oversigt over resultatet af klubbens sportslige virksomhed i det forløbne år”. Bestyrelsen.

Første side var en indkaldelse til generalforsamlingen, som blev afholdt fredag den 26. februar 1915, kl. 8 (=20.00) i Citys Selskabslokaler i Citygade. Dagsorden var traditionel med beretning fra formanden, aflæggelse af regnskab, valg af formand, valg af fire bestyrelsesmedlemmer, valg af spilleudvalg (fodbold, cricket og tennis), valg af to revisorer og eventuelt. Nederst kunne læses: ”Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig blive arrangeret fællesspisning for medlemmerne (smørrebrød, øl ect.). Deltagelse heri koster kr. 1,50 pro persona”.

Fodbold: Klubben havde deltaget i KBU-turneringen med 4 seniorhold og 4 juniorhold (som var den eneste type ungdomshold). Sammen med de tre andre baneejende klubber (AB, KB og Frem), havde B.93 deltaget i det 11te internationale fodboldstævne med fem engelske og skotske klubber (Clapton Orient, Crystal Palace, Liverpool, Queens Park og Hearts of Midlotian).

I KBU-turneringen 1913/14 sluttede B.93 som nummer to efter KB, men foran Frem, AB, ØB og B.1903. De to bedste hold gik videre til kampen om DM, som var indført året før. Efter at have besejret Vejle 3-0 i semifinalen, tabte B.93 DM-finalen med 2-4 til KB. I KBU-pokalfinalen tabte B.93 semifinalen til KB med samme cifre 2-4.

Cricket: Klubben havde deltaget i KBU-turneringen med 2 seniorhold og 1 juniorhold. Det bedste hold sluttede som nummer to efter AB, men foran KB og Frem. I den afsluttende finalekamp – som var en to dages kamp – mod AB, tabte B.93 med 1 halvleg og 115 point (160 mod 275). På cricketholdene optrådte en stor del af fodboldspillerne fra 1. holdet.

Tennis: Klubben havde afholdt DM udendørs, hvor der blev spillet HS, DS og HD. Vindere blev: Vagn Ingerslev (KB), Inger Hammer (B.93) og Ernst Frigast/Axel Thayssen (B.93). Klubben afholdt også DM indendørs, hvor der deltog udenlandske spillere, som var ret dominerende. I en international turnering i Bremen om de tyske mesterskaber var B.93 repræsenteret ved cand. jur. Aage Madsen, cand. jur. Axel Thayssen og grosserer Harald Waagepetersen.

Bestyrelsen: Cand. phil. I. C. Gandil (formand), konferenceråd C. Gammeltoft (næstformand), fuldmægtig Aage Buntzen (kasserer), cand. jur. Poul Groes (kasserer for tennishallen), tandlæge E. Grave (sekretær), redaktør Johannes Gandil, ingeniør P. N. Holst, assistent Jacob Tannenberg og direktør (for Magasin) W. Vett.

Spilleudvalg: Fodbold: Christian Grøthan, Harald Hansen, Brahm og Johannes Gandil. Cricket: Edvard Gandil, P. Harvey, Winstedt, Thor Sick-Petersen og Vol. Sørensen. Tennis: Aage Madsen, Mørck, Harald Waagepetersen, E. Grave og Olaf Lindstrøm.

Bestyrelsen for A/S Kjøbenhavns Tennishal: Lensgreve Raben Levetzau (formand), konferenceråd C. Gammeltoft (kasserer) og overretssagfører P. Thomsen. Forretningsudvalget for hallen: Cand. phil I. C. Gandil (formand), tandlæge E. Grave (sekretær), cand. jur. Poul Groes (kasserer), overretssagfører P. Thomsen og direktør W. Vett.

 

1915. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Poul Groes 

Indkaldelse til generalforsamlingen, fredag aften kl. 20 i Citys selskabslokaler. I tilknytning til indkaldelse stod: ”Da klubben vil befinde sig i den uvante situation, at skulle vælge ny formand og da der derudover skal vælges 1-2 medlemmer til bestyrelsen samt tages stilling til forslag om kontingentforhøjelse, håber bestyrelsen, at medlemmerne vil møde talrigt op”.

Forklaringen på formandsskiftet var den sørgelige, at formanden siden 1902, cand. phil. I. C. Gandil var død 24. maj 1915. Han faldt af sin cykel, ramt af en hjertelammelse, kort tid efter han var fyldt 50 år. Dermed havde B.93 mistet en af de mest betydende formænd gennem tiderne. Der blev rejst et mindesmærke over I. C. på det gamle anlæg. Se i øvrigt omtale af klubbens formænd.

Også Edvard Gandil var død. Det skete kort før årsskriftet gik i trykken, nemlig den 4. februar 1916. Han var storebror til I. C. Gandil (f. 1865) og Johannes Gandil (f. 1873). Han hørte til den allerældste stok af medlemmer, udgået som han var fra ’Gamle ØB’. Som aktiv deltog Edvard kun i cricket (uden succes). Han var en årrække med i spilleudvalget for cricket. Ligesom broderen I. C. Gandil, var Edvard ungkarl, og hver eneste dag mødte han op på banen, fulgte med i alt hvad der angik klubben. På grund af sit let bevægelige temperament og sine stundom noget bizarre meninger, stod han for mange som lidt af en original, men alle der kendte ham, vidste hvilken ligefrem, trofast og rettænkende mand han var.

Endnu et dødsfald var indtruffet. Carl Olsen, en af klubbens lovende unge spillere, var død 8. august 1915 i en alder af kun 19 år. Til trods for sin unge alder, havde han allerede nået at spille 28 kampe på 1. holdet. Da han blev senior rykkede han straks ind som back på det bedste hold. Dødsårsagen beskriver årsskriftet ikke (Carl omkom under en lystsejlads i Øresund en søndag morgen. Ingen af de tre i båden overlevede kæntringen, red.).

Den første Verdenskrig havde sat sine spor. Det intime samarbejde, som de fire baneejende klubber (AB, KB, Frem og B.93) i de senere år havde fået istandbragt med udenlandske klubber, var fuldstændig ophørt. For den almindelige turnering havde det den indflydelse, at der ikke blev afholdt DM-turnering. Det var lidt ærgerligt, idet B.93 helt suverænt vandt KBU-turneringen med 10 kampe og 19 point, og ville havde været storfavorit til også at vinde DM.

Førsteholdet var involveret i et par usædvanlige afgørelser. I en privat pokalturnering spillede B.93 og Frem 1-1, hvorefter Frem vandt lodtrækningen. I en privat turnering i Hillerød spillede B.93 og KB 1-1, hvorefter KB gik videre, da de havde scoret kampens sidste mål.

Cricket (eller Kricket som årsskriftet skriver det). Det fremgår, at interessen for dette fine og noble spil synes stadigt at blive ringere, ikke alene i B.93, men også i de andre københavnske klubber. B.93 måtte trække 2. holdet, da der ikke kunne samles et tilstrækkeligt antal spillere. Årets KBU-vinder blev AB, de øvrige tre hold, B.93, Frem og KB havde alle vundet en kamp og tabt to.

Tennis. Samarbejdet med udenlandske foreninger var ikke så hårdt ramt som med fodbolden, dog deltog der ingen tyskere i det årlige DM-mesterskab på overdækket bane (indendørs). Lysten til at spille tennis var voksende, og B.93 havde aldrig haft så mange spillere som nu, hvilket i høj grad blev tilskrevet den unge dygtige, engelske træner, Mr. Page.

 

1916. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Poul Groes 

Dette års årsskrift adskiller sig ved at være i et noget mindre format end normalt, hvilket utvivlsomt skyldtes krigens mange vanskeligheder. Indkaldelsen til generalforsamlingen var denne gang en onsdag aften, men uændret i Citys Selskabslokaler. Starten var rykket frem til 19:30, idet lokalerne pga. de ekstraordinære forhold (Første Verdenskrig) lukkede allerede kl. 23:00.

Afsløringen af mindesmærket for I. C. Gandil skete søndag den 8. oktober 1916 på klubbens bane. Mindesmærket var finansieret gennem en indsamling blandt medlemmerne. Efter formanden Poul Groes havde budt velkommen, gav han ordet til overretssagfører Poul Thomsen som var formand for den komité, der havde været nedsat for at søge mindesmærket rejst. I sin tale sagde Poul Thomsen bl.a.:

”Under Gandils ledelse voksede klubben sig stor, han ledede os indadtil, han repræsenterede os med vægt udadtil. Jeg bringer komiteens og bidragydernes tak til alle dem, der hjalp os ved gennemførelsen. Blandt dem vil jeg først af alle nævne arkitekt Søren Lemche, der nu som før var klubben en tro støtte; med redebon velvilje udførte han arbejdet med monumentets komposition, tegninger og meget mere. Jeg nævner billedhugger Petersen-Dan, der modellerede reliefhovedet af Gandil, bronzestøber Bertel Jakobsen, der udførte de forskellige støbninger, og stenhuggermester E. Nielsen, der leverede og tilhuggede stenen”.

Efter at dækket var fjernet overleverede overretssagfører Thomsen mindesmærket til klubben med følgende ord:

Idet jeg nu på komiteens vegne overleverer mindesmærket til Boldklubben af 1893 ved dens bestyrelse, vil jeg fremsige stenens mindeord, som ingeniør P. N. Holst har skrevet over sin afdøde kammerat og ven: Medlemmer af Boldklubben af 1893 rejste denne mindesten for J. C. Gandil – klubbens mangeårige og uovertræffelige formand – dens – opretholder og fornyer – og ypperste kraft – al idræts forstående ven – og forkæmper – ubøjelig i sin viljekraft – bøjelig i sin form – elskelig i sin hele færd – skattet af gamle og unge – sådan bør han mindes – gennem tiderne”.

På klubbens vegne takkede formanden Poul Groes, og lovede, at klubben skulle holde mindesmærket højt i ære og vogte det vel gennem tiderne. Redaktør Johannes Gandil takkede på familiens vegne over den store hæder, der var vist hans afdøde broder. Formanden for DIF, overretssagfører J. L. Nathansen, takkede på sportens vegne og Emil Jørgensen takkede på spillernes vegne.

Endnu et trofast medlem af klubben, Carl F. Hansen, var død. Han døde 2. juledag 1915 i en alder af 46 år. Han havde været passivt medlem af klubben siden stiftelsen. Han støttede sin klub ved at opmuntre spillerne til flid og dygtighed. Han udsatte en mængde nydelige præmier, som blev givet efter sportslige præstationer, og altid når B.93 havde besejret KB, som han anså for klubbens ubetinget farligste konkurrent. Carl var et sjældent bravt menneske, en brillant kammerat og en trofast og hjælpsom ven. Nekrologen var forfattet af Johannes Gandil.

Ved at besejre OB 9-3 i semifinalen var B.93 i DM-finalen. Her blev arvefjenden KB besejret med 3-2, og derved havde klubben vundet sit første DM. Finaleholdet var: Hans Julius Rützebeck – Oluf Kinck Petersen, Emil Jørgensen – Christian Grøthan, Helge Scharff , Lauritz Hansen – Svend Aage Andersen, Michael Rohde, Carl Schultz, Anthon Olsen og Otto Palby.

Cricket. Interessen var stadig faldende, og B.93 stillede kun et seniorhold og et juniorhold til turneringen. Seniorholdet tabte alle tre kampe mod Frem, KB og AB og sluttede derfor sidst i KBU-turneringen.

Tennis. Var i høj grad præget af krigen. Kun svenskere havde været repræsenteret i klubbens turneringer. Klubmester, udendørs, blev Axel Thayssen og frøken Krayenbühl. Herredouble blev vundet af Aage Madsen og Leif Rovsing.

 

1917. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Poul Groes 

Generalforsamlingen blev indkaldt til torsdag den 28. februar 1918 kl. 19:30 i Citys Selskabslokaler. Da lokalerne blev lukket allerede kl. 23:00 fremgik det af indkaldelsen, at medlemmerne mødte op til tiden. Efter generalforsamlingen ville der – hvis tiden tillod det – blive arrangeret fællesspisning. Deltagelsen kostede 2 kroner pro persona, og der skulle medbringes brød- og smørkort. Et problem ved disse årsskrifter er, at der ikke var referat fra generalforsamlingen, som var foregået 11-12 måneder tidligere end årsskriftet udkom. Der var kun en oversigt over bestyrelsen og sædvanligvis også de tre spilleudvalg.

Fodboldsæsonen 1916/17 blev ikke den store sportslige succes, hvilket primært skyldtes, at holdet var ramt af en stribe uheld. I kampen mod AB (2-2), udgik Victor Klein efter få minutter, hvorfor B.93 måtte spille hele kampen med 10 mand (først 51 år senere blev begrebet 12.-mand indført, red.). Topkampen mod KB stod 2-2 til kort før tid, da KB’s Steen Steensen Blicher scorede på en meningsløs lang bold fra midten. I turneringen 1917/18 lagde B.93 stærkt ud ved slå B.1903 med 8-0 i turneringen og KB 1-0 i pokalturneringen, men så skete der noget, der sendte chokbølger gennem klubben, Michael Rohde brækkede benet i landskampen i Stockholm mod Sverige. Uheldet gav Helge Scharff sin eneste landskamp, idet han var reserve (hvert hold måtte have en reservespiller), og som traditionen bød sig, skulle de to reserver være linjevogtere. Han måtte således overdrage flaget, og træde ind på banen. Dermed havde han opnået retten til titlen ’international’.

Cricket. Interessen var fortsat vigende. Normalt var de fire baneejende klubber Frem, AB, KB og B.93 med i KBU-turneringen, men antallet var reduceret til kun tre, idet Frem ikke havde tilmeldt hold. B.93 tabte begge turneringskampene. I unionskampen København mod Jylland var Michael Rohde eneste repræsentant for B.93. Anthon Olsen havde meldt afbud og Vigo (med et g) var reserve. Et lyspunkt i mørket var, at klubbens juniorhold, med bl.a. Poul Zølck og Poul Jensen, vandt turneringen.

Tennis. I lighed med sidste år kunne konstateres en glædelig fremgang. Tennishallen havde været nødt til at indskrænke spilletiden, idet man måtte lukke et par timer tidligere pga. manglende kul. Klubbens udmærkede træner, Hr. Rheinknecht, var blevet indkaldt til tysk soldatertjeneste.

Klubbens bestyrelse ved årets udgang: Overretssagfører Poul Groes (formand), konferenceråd C. Gammeltoft (næstformand), fuldmægtig Aage Buntzen (kasserer), redaktør Johannes Gandil, ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst, cand. jur. Aage Madsen, ingeniør Henry Rambusch, grosserer Harald T. Waagepetersen og direktør W. Vett.

 

1918. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Poul Groes 

Generalforsamlingen var indkaldt til torsdag den 27. februar 1919. Denne gang fandt generalforsamlingen sted i ’Café Nationals Selskabslokaler’ i Jernbanegade. Efter generalforsamlingen ville der som sædvanlig blive arrangeret fællesspisning. Deltagelse kostede kr. 3,50 pro persona. Brød- og smørkort skulle medbringes.

Den 19. maj fyldte klubben 25 år. Der var ca. 1400 medlemmer, og det betød at B.93 var den næststørste klub i landet (efter KB). Krigen var slut, og vejen fremad var fri og åben, vejen fremad til nye bedrifter. Det planlagte 25 års jubilæumsskrift, der lå færdigt som manuskript, blev udsat til et senere belejligt og bedre økonomisk tidspunkt (udkom aldrig, første jubilæumsskrift kom i 1943, red.).

På jubilæumsdagen, 1. Pinsedag, samledes en del mennesker på klubbens anlæg, hvor man i opholdsværelset ved et glas vin mindedes dagens højtidelige begivenhed. Festudvalget havde besluttet at holde jubilæumsfesten som en friluftsfest lørdag den 22. juni.

Festen måtte skubbes til om søndagen pga. en voldsom regn. Da formanden holdt sin velkomsttale for de 500 deltagere begyndte regnen på ny. Medens ungdommen trods den nedstrømmende regn troligt holdt ud hele aftenen på den til danseestrade omdannede tennisbane, samledes de ældre i den illuminerede (betyder oplyste, men det ved enhver jo, red.) Pavillon, hvor de gamle begivenheder blev genopfrisket og mange morsomme anekdoter fortalt. Klokken 23:00 satte et smukt fyrværkeri punktum for festen.

Sæsonen 1917/18 blev ikke den store succes, en tredjeplads efter KB og Frem. Det gik noget bedre i KBU-pokalturneringen, hvor det blev sejre over HIK (10-1), HB (10-0) og Borup (6-0) efter en noget heldig lodtrækning. Finalemodstanderen var Frem, der blev besejret 5-2 (4 mål af Anthon Olsen).

B.93 spillede mod Ørgryte om ’Ørgryte-93 pokalen’ i fire kampe (1917/18), som gav disse resultater med B.93 nævnt først: 0-0 (ude), 1-0 (hjemme), 2-2 (ude) og 5-4 (hjemme), hvorved B.93 med pointcifrene 6-2 havde vundet den store pokal.

Cricket. Der var stadig kun tre hold i KBU-turneringen, AB, KB og B.93. Som sidste år tabte B.93 begge sine turneringskampe (underligt man ikke spillede dobbeltturnering, red.). I juniorrækken var kun tilmeldt to hold. Da B.93 vandt begge kampe, forsvarede de mesterskabet fra sidste år. Cricket havde vanskelige forhold, idet fodbolden år efter år slugte et stykke land af cricketspillets i forvejen ikke særlig omfangsrige gebet.

Tennis. Det største problem var mangel på bolde, hvilket betød, at spillerne blev sat på ration (boldration, red.). Medlemmernes forbrug af bolde havde man slet ikke kunnet tilfredsstille. For at bøde herpå besluttede bestyrelsen sig til – ligesom i KB – at udleje bolde (højest fire i alt) til månedsmedlemmerne for betaling.

DBU’s mesterskab for overdækket bane var betegnelsen for DM indendørs. Tennissporten lå under DBU indtil 1920, hvor DLTF (nu: DTF) blev et selvstændigt forbund direkte under DIF. For første gang var B.93 ikke arrangør af mesterskabet. Det skyldes, at KB i vinterens løb havde fået sin tennishal på Pile Allé færdigbygget. Det blev til et enkelt mesterskab for B.93 i ’Dobbeltspil for herrer’ ved Aage Madsen og Harald T. Waagepetersen.

Klubbens bestyrelse var: Overretssagfører Poul Groes (formand), konferenceråd C. Gammeltoft (næstformand), fuldmægtig Aage Buntzen (kasserer), ingeniør Svend Berendt, redaktør Johannes Gandil, ingeniør, cand. polyt. P. N. Holst, cand. jur. Aage Madsen, grosserer Harald T. Waagepetersen og direktør W. Vett.

Klubbens sekretær: prokurist Helge Lüchow. Revisorer: bankkasserer R. Koch og kontorchef S. Gram-Hanssen. Leder af juniorafdelingen: ingeniør Henry Rambusch og assistent Michael Rohde.

 

1919. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Poul Groes 

Generalforsamlingen fandt sted 28. februar 1920 klokken 19:00. Denne gang foregik det i Langeliniepavillonen. Der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem (tennis), idet cand. jur, politiassessor Aage Madsen ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen ville der som sædvanligt blive arrangeret fællesspisning. Deltagelse heri kostede 4 kroner pro persona.

Sæsonen 1918/19. Før anden halvdel af sæsonen så det ikke godt ud, med kun seks point i kufferten. Erindringen om de sidste kampe i efteråret (ØB 8-0 og KFUM 5-0) og en – for de flestes vedkommende – rationel boksetræning i vinterens løb bevirkede dog, at holdet fra begyndelsen var i det rette kamphumør. Så foråret sluttede med lutter sejre: ØB 8-2, AB 5-3, KB 5-3, KFUM 8-0, Frem 2-0 og B.1903 1-0. Derved blev det til en 2. plads efter AB, der i sæsonen kun tabte den ene kamp til B.93.

I efteråret 1919 var holdet ramt af sygdom fra tre af de førende spillere, Fritz Tarp, Michael Rohde og Otto Palby, og tabte både til AB og KB. Til vintertræningen oprustede man med gymnastikundervisning af Hr. sergent Ebbesen og boksetræning under ledelse af Hr. Harald Bahnsen.

En bombe under økonomien var, at Regeringen og Rigsdagen den 4. oktober 1919 havde lovfæstet en ”40%’s forlystelsesskat” på alle offentlige fodboldkampe. Det kunne ikke undgå at blive til ubodelig skade for hele fodboldspillet (ordningen blev ophævet i efteråret 1920, red.).

Fra sæsonen 1919/20 var indført en ynglingerække. B.93 stillede med to hold, og fortsatte med fire juniorhold.

Cricket. Juniorholdet vandt for fjerde år i træk KBU-turneringen, og vandt derved den udsatte pokal til ejendom. Det var første gang, at B.93 vandt en KBU-pokal til ejendom. Seniorafdelingen havde igen to hold med, til gengæld vandt ingen af de to hold nogen af de i alt fire kampe. Spilleudvalget bestod af: P. Harvey, Wiinstedt, Poul Jensen og Svend Aage Andersen.

Tennis. Det første fredsår gik for en væsentlig del i opfyldelse, og resultaterne der opnåedes overfor udlandet, afgav et fuldt gyldigt bevis for den fremgang. Det lykkedes klubben at skaffe et parti hårdt tiltrængte bolde. Klubben havde endvidere, ved til stadighed for egen regning at hjemtage rekvisitter – der blev solgt til medlemmerne til indkøbspris – meget stærkt bidraget til, at sidste års rekvisitmangel nu var afhjulpet. Hallen havde gennemgået en større reparation, og der var malet i lysere farver; ved den nye maling er bl.a. rådet bod på den kalamitet, at boldene blev sorte efter en halv times spil; de forbliver nu stadig rene og lyse.

Der foregik et væld af forskellige turneringer, så som: Turneringen om de Løvenskioldske pokaler – Turneringen om træningspokalerne af 1916 – London-pokalen – Påsketurneringen – DBU’s mesterskab for overdækket bane – Pokalkampen København-Stockholm – Pokalkampen København-Paris – B.93’s klubmesterskaber – Pokalkampen Malmø-B.93 – Pokalkampen Helsingborg-B.93 – Klubmatchen mellem Boldklubben af 1893 og Kjøbenhavns Boldklub – DBU’s mesterskab på åben bane. Spilleudvalget bestod af: Aage Madsen, Oluf Kinck Petersen, Helge Hassel, Olaf Lindstrøm og A. Lange.

 

1920. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Poul Groes 

For første gang i årsskriftets ’karriere’, som startede i 1914, var der ikke indkaldelse til generalforsamlingen, i dette tilfælde 1921.

Det var ikke lykkedes, trods ihærdige forsøg, at få genoptaget traditionen med at få besøg af engelske hold om sommeren. Alle var enige om, at krigsårenes savn af de gamle læremestre havde betydet et stort tab for dansk fodbold. Der var lys forude, idet den forkætrede lov om forlystelsesafgift på 40% blev ophævet i oktober. En anden stor skuffelse var, da Telegrafen bragte bud fra Belgien om, at Danmark var slået ud ved OL ved at tabe 0-1 til upåagtede Spanien.

I klubhuset, Pavillonen, var blevet indlagt elektrisk lys i efteråret. Helt så lyst var det ikke for førsteholdet, der i anden halvdel af turneringen 1919/20 godt nok vandt over KB (1-0) og Frem (7-3), men tabte til B.1903, ØB og AB. Derved måtte B.93 nøjes med en 4. plads efter B.1903, KB og AB. Til gengæld vandt holdet Malmø FFs 10 års jubilæumsturnering ved sejre over Helsingborg 3-1 og Malmø FF 5-1.

Sommerens store begivenhed, sommerturen, gik i 1920 til Sverige, til byer som aldrig havde haft besøg af et dansk hold. Der blev spillet mod: Motala 7-1, Linköbing 11-0, Vesteraas 2-1, Köbing 3-0, Eskiltuna 7-1, Kamraterna Norköbing 8-1, Ørebro Sportsklub 8-1. Altså syv kampe, syv sejre, målscore 46-5. En svensk avis kaldte turen for ”B.93s hærgningstogt gennem Sverige”.

Cricket. Der var sket den ændring i reglerne, at halvlegene var blevet tidsbegrænsede, så man undgik, at kampene strakte sig over hele søndagen. Frem havde igen tilmeldt sig turneringen. Et problem var, at cricketkampene ofte foregik når fodboldholdene var på sommertur, men det var ens for alle holdene. Folk der spillede cricket, var for det meste nogle, som også spillede fodbold. I årets turnering sluttede B.93 sidst efter nederlag i alle tre kampe mod Frem (94-129), KB (123-228) og AB (58-200).

Tennis. Efter afslutningen af krigen var tennissporten i fremgang. Et betydningsfuldt led i tennissportens historie var dannelsen af Dansk Lawn-Tennis Forbund (DLTF), der havde hørt under Dansk Boldspil Union (DBU).

B.93 spillede en årlig kamp mod KB, udendørs, som i år havde KB som arrangør. Siden starten i 1917 var resultaterne blevet: 2-11 (1917), 1-6 (1918), 3-5 (1919) og 3-4 (1920). I årets knebne nederlag blev det til sejre til Povl Henriksen, Axel Petersen og doubleparret Olaf Lindstrøm/Poul Groes.

 

1921. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden P. N. Holst 

Da året gik ind, var det ikke just under gode auspicier for B.93. Det gamle år kastede sine skygger over det. Men forholdene bedrede sig; 1921 artede sig lysere og lysere; og da det gik ud, var det i skæret af Spaniens sol.

Inden generalforsamlingen blev der truffet en vigtig afgørelse. Kontrakten med ’Stævnet’ var udløben, så klubbens bestyrelse valgte at træde ud og gå i koalition med KB for at arrangere engelske og skotske hold til kampe i maj og juni måned. Omtrent samtidig hermed erhvervede B.93 fra Olaf S. Windinge det tredje og sidste bind af sin historie, omhandlende fodbold, bestilt i anledning af jubilæet 1918, velskrevet, bygget på grundige kildestudier. Klubbens hele ’vita ante acta’ (forudgående liv) er dermed gået over i historien. (Kulturudvalget er i besiddelse af det håndskrevne materiale, 10 stilehæfter, i alt 360 sider, som er skrevet ordret af i Word, red.).

Sæsonen 1920/21 sluttede med en tredjeplads i KBU-turneringen. I pokalturneringen tabte B.93 med 2-3 mod B.1903. I den nye sæson lagde B.93 ud med sejre over AB 6-2 og Frem også med 6-2, men de to øvrige kampe gav nederlag mod KB 1-3 og B.1903 2-3. Fælledklubben B.1903 var for alvor begyndt at blande sig med de fire baneejende klubber.

Den 19. december startede B.93’s senere så berømte tur til Spanien, som varede hele 23 dage. Deltagerne på rejsen var, kontorchef Gotfred Klint (næstformand), redaktør Johannes Gandil (bestyrelsen), ingeniør Svend Berendt (bestyrelsen) som udgjorde lederne, derudover Carl Marx (holdets massør). Spillertruppen bestod af: Kai Olsen, Georg Larsen, Poul Jensen, Fritz Tarp, Christian Grøthan, Charles Jensen, Edvard Olsen, Oscar Jensen, Poul Jensen, August Bøge og anføreren Anthon Olsen (alle B.93), samt gæsterne: Valdemar Laursen (KB), Steen Steensen Blicher (KB), Poul ’Tist’ Nielsen (KB), Leo Dannin (KB), Gabriel Petersen/Ejrnæs (AB) og Viggo Jørgensen (B.1903). I alt 21 personer, heraf 17 spillere (heraf kun en målmand, Kai Olsen, lidt forunderligt, red.). Ikke alle kunne få fri, der var afbud fra Michael Rohde, Magnus Simonsen og Helge Scharff.

Første stop på turen var Paris, hvor der blev gjort ophold i to døgn. Den 22. december rejste man videre med tog til Bilbao, hvor de første kampe skulle spilles. Juleaften foregik i selskab med den danske ingeniør A. Hermansen. Der blev spillet to kampe mod Atletico Bilbao de to juledage (3-4 og 3-2). Et døgn i tog bragte truppen til Madrid, hvor der den 29. december blev spillet en kamp mod et udvalgt hold (5-2). Herfra videre i tog til Barcelona, hvor der blev spillet tre kampe mod Barcelona (2-1, 1-4 og 2-0) den 1., 3. og 6. januar 1922. (Vimplen fra de tre kampe hænger indrammet på Slottet, red.). Herfra med tog til Paris, hvor der blev overnattet, før turen med tog gik gennem Frankrigs krighærgede landstrækninger, Belgien og Tyskland. Der blev gjort et døgns ophold i Køln, og herfra i tog via Warnemünde. Den 11. januar var truppen tilbage i København, efter en helt igennem vellykket – og oplevelsesrig – tur.

Cricket. Efter fem år i træk at været blevet sidst i KBU-turneringen lykkedes det at komme væk fra jumbopladsen. Vinder blev AB foran B.93, KB og Frem. De mest kendte på ’93-holdet var Michael Rohde, Poul Zølck og Poul Jensen.

Tennis. Sammenlignet med de to forgangne år havde tennisafdelingen vist en glædelig fremgang og udvikling. Tilgangen havde været så stor, at det til tider kneb stærkt med at skaffe baner. I tennishallen havde alle timer været optaget fra kl. 07:00 til 22:00. Det tidligere opholdsværelse var blevet ombygget, hvorved det var blevet dobbelt så stort, og nu fremtrådte som et smukt og hyggeligt ’Tea-Room’, hvor man fra den nyindrettede balkon havde et fint overblik over banerne.

En stor stab af unge spillere var i færd med at rykke frem. Klubben havde ved at engagere den tjekkoslovakiske træner hr. J. W. Kozeluh fra Prag, skaffet en absolut førsteklasses lærer. Det var – efter turnus – i år B.93 der stod for afviklingen af Dansk Lawn-Tennis Forbunds mesterskaber på overdækket bane, ikke som tidligere Dansk Boldspil Unions mesterskaber. Der var i år indført yderligere to rækker, nemlig dobbeltspil for damer (DD) og blandet dobbeltspil (MD). Det blev kun til et halvt mesterskab til klubben, det var Agnete Goldschmidt, der i blandet dobbeltspil vandt sammen med den svenske gentleman Ch. Wennergren.

I DM på åben bane, også kaldet udendørs, fejrede B.93 store triumfer. Damesingle blev vundet af Margrethe Kähler. Herredouble af Erik Fenger og Povl Henriksen. Damedouble af Ebba Meyer og Agnete Goldschmidt. Mixdouble af Ebba Meyer og Axel Petersen. Altså fire ud af fem mesterskaber.

 

1922. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden P. N. Holst 

Lejemålet på anlægget løb i 25 år, det vil sige frem til 1. januar 1926. Fra udlejeren Københavns Idrætspark var modtaget en opsigelse pr. denne dato. Der var ikke tale om nogen fjendtlig handling, men KI stod foran nogle store bebyggelser på strækningen fra B.93’s indgang ved Jacobskirken langs Østerbrogade og Idrætsvej, og første skridt var opførelsen af et biografteater langs nævnte indgang. Det var ikke planen, at B.93 skulle afgive noget af sit anlæg som sådan.

Stævneklubberne var blevet delt i to grupper efter B.93 og KB var gået sammen udenfor sammenslutningen. Nu var de fem oprindelige klubber, som også omfattede AB, B.1903 og Frem, igen gået sammen om et fælles ’Stævnet’ med aftaler de næste tre år. Klubben havde haft et fint sportsligt år, ikke mindst fodboldafdelingen. I KBU-pokalturneringen vandt B.93 med 4-0 over Frem (22. oktober). Ved pokalfesten blev Michael Rohde tildelt B.93’s fingerring (guldringen), som den femte i rækken.

Førsteholdet spillede ikke så mange turneringskampe. Til gengæld spillede de i 1922 først de tre kampe i Barcelona, så spillede de i Malmø mod Kamraterne (3-1), de spillede i Århus mod AGF (5-1), de spillede to kampe i Helsingør (6-0, 5-0), de havde besøg af det ungarske mesterhold MTK, Budapest (3-4, 3-2), de havde besøg af Sparta, Prag (9-0, 2-3), de spillede ude mod Malmø FF (3-0) og Helsingborg IF (3-1).

Cricket. Afdelingen var noget handicappet af sommerens ualmindelige megen regn. Førsteholdet sluttede efter KB og AB, men før Frem. De to øvrige crickethold, 2. senior og juniorholdet, vandt begge deres rækker.

Tennis. Interessen var i stigning såvel fra spillernes som fra publikums side. I tennishallen var der fuldt optaget fra kl. 7 morgen til kl. 10 aften. Af hensyn til publikummer var der indrettet plads til en ståtribune bag bane 1. Udendørs var der også problemer med at skaffe baner til alle, så man overvejede at stoppe for indmeldelser.

Tennis havde forlænget kontrakten med træneren J. W. Kozeluh fra Tjekkoslovakiet, der hele dagen var fuldt optaget af at indvi såvel begyndere som viderekomne i tennisspillets mysterier. Klubmestre, udendørs, blev Axel Petersen i HS, Margrethe Kähler i DS, Povl Henriksen og Alling i HD og Olaf Lindstrøm og frøken Warburg i MD.

Klubbens bestyrelse var: P. N. Holst (formand), Gotfred Klint (næstformand), Aage Buntzen (kasserer), Olaf Lindstrøm (sekretær), Johannes Gandil, Arnold Kargaard, C. J. Klein, Alf Rasmussen og Aage Mobeck.

 

1923. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Gotfred Klint 

Ved generalforsamlingen 14. marts 1923 trådte P. N. Holst tilbage efter to år på posten, og blev afløst af Gotfred Klint, der havde været formand fra stiftelsen i 1893 til 1902. Efter 20 års otium stod Klint nu igen i spidsen for den klub, der alle dage havde haft hans store interesse.

Dødsfald. Tennisspilleren Carl Edvard Thune Middelboe døde som 48-årig den 16. februar 1924. Carl var som alle Middelboe’er født sportsmand. Han dyrkede i tidens løb mange slags idræt: Skøjteløb, cykling, sejlads, skisport oppe i Finland og tennis. Da det blev besluttet at søge anlagt en tennishal, var Middelboe straks fra begyndelsen med; han sad i den første komité, og han deltog i arbejdet i mange år. Han sad også i klubbens bestyrelse 1906/10, ligesom han var aktiv i spilleudvalget. Middelboe kom fra et godt, fint hjem, og det prægede ham også som sportsmand. Han var altid en fuldt ud gentleman.

I Påsken var 1. holdet på genvisit i Prag, hvor man spillede to kampe mod Sparta Prag (0-3, 2-5). Kampene blev spillet på en hård bane, bolden var ureglementeret og de danske spilleres utryghed overfor deres modstanderes spillemåde kan delvis forklare om end ikke undskylde nederlagene. Bortset fra det var det en fin tur med besøg på de smukkeste steder i Prag, Schandou og Dresden.

Om sommeren, 1. juni 1923, vandt B.93 sensationelt over det engelske professionelle hold Huddersfield, der var engelske mestre, med 4-3 på B.93’s egen bane. Og alle hjemmeholdets fire mål blev scoret af Michael Rohde.

Cricket. Det var kun med besvær, at det lykkedes at få gennemført KBU-turneringen. Årsagen hertil var dels den korte tid, der var til rådighed, og dels det dårlige vejr. B.93 havde tilmeldt hold i alle tre turneringer, 1. hold, 2. hold og juniorhold. Og B.93 blev nummer to i alle tre turneringer.

Tennis. I klubben var den linje, der var fulgt de sidste par år, forbindelsen med udlandets førende klubber, blevet yderligere fortsat. Foruden de stadig tilbagevendende matcher mod Haag, Bremen, Prag, Malmø, Stockholm og Helsingborg var yderligere kommet arrangementet med Sporting Club de Paris, utvivlsomt den klub i Europa, der havde de bedste spillere.

Desværre havde frøken Margrethe Kähler, pga. et langvarigt sygeleje, været forhindret i at deltage i de fleste af årets turneringer. Det forventedes, at man igen så hende på banen i 1924. Hendes sejre over Mme Billout og Mme Le Besnerais i foråret gav gode løfter for fremtiden.

Spilleudvalgene bestod af: Fodbold: Svend Berendt, Poul Jensen, Arnold Kargaard og Michael Rohde. Cricket: Hj. Hansen, Philpott, L. Simonsen, J. Wiemann og Wiinstedt. Tennis: Olaf Lindstrøm, H. Bener, Frede Petersen, H. Holst og Oluf Kinck Petersen.

 

1924. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Gotfred Klint 

Dette årsskrift adskilte sig i høj grad fra de tidligere 10 (1914/23), idet der ingen tekst var overhovedet. Det var alene en gang opremsning af resultater (som der også var i de tidligere årgange), i alt 19 sider, fordelt på fodbold (9 sider), cricket (3 sider) og tennis (7 sider).

Fodbold: Sæsonen 1923/24 sluttede med en blød 3. plads efter B.1903 og KB og foran Frem, AB og KFUM. De øvrige seniorhold: 2. hold (nr. 4), 3. hold (nr. 1) og 4. hold (nr. 3). I ungdomsrækken blev 1. ynglinge en suveræn vinder med 13 kampe og 26 point og en målscore på 75-3. Det var en række med hele 14 hold, bl.a. mange af de mindre klubber, så som HB, Standard, Union, Velo, Viktoria og B.1908. Klubbens 2. ynglinge vandt også deres række med 12 kampe og 22 point, målscore 78-11.

De fire øvrige ungdomshold og placeringen: 1. junior (nummer 2), 2. junior (nummer to), 3. junior (nummer 1) og 4. junior (nummer 1). I alt spillede de seks ungdomshold 70 kampe, 62 vundet, 5 uafgjorte, 3 nederlag og målscore 356-51. Kun en tumpe frygtede ikke ’93’s ungdomshold. En stor succes for ungdomslederen Michael Rohde.

Cricket. Der var deltagelse af de sædvanlige hold, 1. og 2. holdet senior og juniorholdet. I alle tre rækker var der kun deltagelse af de fire baneejende klubber, AB, KB, B.93 og Frem. Det blev til en tredjeplads til 1. holdet, en 1. plads til 2. holdet og en tredjeplads til juniorerne.

Cricketresultaterne var i årbogen forsynet med diverse statistikker om spillernes scorede point og kastning. Årets topscorer var J. Wiemann med 105 point, samme havde også rekorden med 344 kast, og det var også ham der havde taget flest gærder med 10 af slagsen. Samme statistik var der for de to øvrige ’93-hold.

Tennis. Havde resultater fra: Sandemann Pokalen, Træningspokalerne af 1916, Coupe Mixon, Old Boys, B.93 ude mod Haag, B.93 ude mod Sporting Club de Paris, DM-mesterskaberne indendørs, DM-mesterskaberne udendørs, Klubmesterskaberne udendørs, Juniorholdet mod Helsingborg, B.93 ude mod Malmø LTK, B.93 hjemme mod Malmø LTK, Skjold-turneringen, Løvenskiold-Pokalen, Sandeman-Pokalen og B.93 mod Prag hjemme.

Klubmester udendørs blev: Axel Petersen i HS, frøken Ebba Meyer i DS, frøken Ebba Meyer og Olaf Lindstrøm i MD og Victor Hansen og Victor Klein i HD. Der blev ikke afviklet klubmesterskaber i damedouble.

 

1925. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Gotfred Klint 

Ligesom sidste år indeholdt årsskriftet, der var trykt på Nørrebros Centraltrykkeri, alene resultater fra de tre sportsgrene, fodbold (9 sider), cricket (3 sider) og tennis (5 sider).

Fodbold. Placeringer 1924/25: 1. hold (nr. 3), 2. hold (nr. 1), 3. hold (nr. 1), 4. hold (nr. 2) og 5. hold (nr. 1). Ungdom: 1. ynglinge (nr. 5), 2. ynglinge (nr. 1), 1. junior (nr. 5), 2. junior (nr. 4), 3. junior (nr. 1) og 4. junior (nr. 1). I alt spillede de 11 hold: 150 kampe, 109 vundet, 12 uafgjort og 29 tabte – målscore 556 – 227.

I efterårets første kamp mod KB (3-2) stillede B.93 med dette hold: Svend Jensen – Erling Christensen, Charles Jensen – Christian Grøthan, Poul Jensen, Helge Scharff – August Bøge, Michael Rohde, Poul Offenbach, Anthon Olsen og Svend Petersen.

Cricket: Som de foregående år deltog de fire baneejende klubber i de tre KBU-rækker, 1. hold senior, 2. hold senior og juniorrækken. I 2. holdsrækken havde der sneget sig en ny klub med derudover, navnet var F. C. C. Slutplaceringerne for B.93: 1. hold (nr. 2), 2. holdet (nr. 2-3) og Junior (nr. 3-4).

På 1. holdet blev benyttet 17 forskellige spillere: L. Simonsen, Max Nielsen, Hjalmar Hansen, Anthon Olsen*, Svend Petersen*, Poul Zølck*, J. Wiemann, Michael Rohde*, N. Lage, C. Thomsen, C. Toft, Svend Aaquist, P. H. Wiinstedt, E. Petersen, A. Meldgaard, William Gram* og Svend Jensen*. De med * markerede er dem som også var 1. holdsspillere i fodbold.

Tennis: DM, indendørs, blev afholdt i B.93’s tennishal. Klubbens mestre blev: Axel Petersen i HS, Povl Henriksen og Arne Velschou-Rasmussen i HD og Ebba Meyer og Md. Golding (Frankrig) i DD. I klubmesterskaberne, udendørs, blev mestrene: Axel Petersen i HS, fru Else Dam i DS, Povl Henriksen/Arne Velschou-Rasmussen i HD, og Else Dam/Povl Henriksen i MD.

 

1926. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Gotfred Klint 

For tredje år i træk var årsskriftet kun med resultater fra klubbens tre sportsgrene, fodbold (9 sider), cricket (4 sider) og tennis (7 sider).

Fodbold. I KBU-turneringen 1925/26 kunne B.93 selv afgøre om de ville vinde turneringen, det krævede kun sejr over KB, der for en gangs skyld lå dårligt placeret, og i øvrigt stillede med en del reserver. Selvom B.93 førte 2-0, blev det alligevel til et nederlag på 2-3, og derved blev B.1903 mestre, og efterfølgende vandt fælledklubben også DM. I perioden 1912/13 til 1926/27 gik KBU-vinderen direkte til DM-finalen mod Provinsmesteren, bortset fra enkelte år, hvor nummer to i KBU også gik videre til DM-slutspillet.

Fodbold. Placeringer 1925/26: 1. hold (nr. 2), 2. hold (nr. 1), 3. hold (nr. 1), 4. hold (nr. 6), 5. hold (nr. 2) og 6.hold (nr. 3). Ungdom: 1. ynglinge (nr. 2), 2. ynglinge (nr. 1), 1. junior (nr. 1), 2. junior (nr. 2), 3. junior (nr. 4) og 4. junior (nr. 6). I alt spillede de 12 hold: 154 kampe, 111 vundet, 11 uafgjort og 32 tabte – målscore 634 – 234.

Cricket: Det var igen de fire klubber AB, KB, Frem og B.93, der skulle afgøre KBU-mesterskabet. Forskellen fra tidligere var, at man denne gang spillede en dobbeltturnering. Årets slutplaceringer: 1. hold (nr. 2), 2. hold (nr. 3) og Junior (nr. 2). Førsteholdet benyttede disse 18 spillere: Tom Peel, P. H. Wiinstedt, C. Lage, C. Toft, J. Wiemann, N. Lage, E. Petersen, Hjalmar Hansen, C. J. Thomsen, F. Nissen, E. Olsen, Max Nielsen, Poul Zølck, L. Simonsen, S. A. Jensen, H. Hansen, Michael Rohde og Christian Bentzen.

Tennis. DM, indendørs, blev afholdt af KB. I herresingle vandt B.93’eren Axel Petersen over klubkammeraten Povl Henriksen med 6-1, 6-1 og 6-1. Damesingle blev vundet af Ebba Meyer (B.93), der slog fru Morville (KB) med 6-4 og 9-7. Også herredouble blev en succes for klubben, idet Povl Henriksen og Olaf Lindstrøm vandt finalen over Greig (England) og Henning Larsen (KB) med 6-1, 6-3 og 6-4.

Der var spillet nogle klubkampe mod Oslo Tennisklub (4-1), Sct. Moritz Tennis Club (2-4), Kungliga Lawn-Tennis Klub (2-5) og Sporting Club de Paris (2-8). Klubmestre, ude, blev: Axel Petersen HS, Else Dam DS, Axel Petersen/Freudenthal HD og Else Dam/Povl Henriksen MD.

 

1927. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Gotfred Klint 

For fjerde år i træk var årsskriftet kun med resultater fra klubbens tre sportsgrene, fodbold (9 sider), cricket (3 sider) og tennis (11 sider). Det skal retfærdigvis siges, at der var en lille tekst før tennisresultaterne.

Fodbold. Der var ellers nok at skrive om. KBU-turneringen 1926/27 blev vundet i overlegen stil af B.93 med 18 point, foran B1903 (12 p.), AB (9 p.), Frem (8 p.), KB (7 p.) og Fremad A. (6 p.). Som vinder af KBU-turneringen skulle B.93 spille mod vinderen af Provinsmesterskabet, i dette tilfælde Skovshoved. Det blev en sikker sejr på 5-1. Det eneste skår i glæden var, at KBU-pokalfinalen blev tabt 2-3 mod Frem.

Fodbold. Placeringer 1926/27: 1. hold (nr. 1), 2. hold (nr. 1), 3. hold (nr. 1), 4. hold (nr. 2) og 5. hold (nr. 5). Ungdom: 1. ynglinge (nr. 2), 2. ynglinge (nr. 4), 1. junior (nr. 1), 2. junior (nr. 4), 3. junior (nr. 5) og 4. junior (nr. 6). I alt spillede de 11 hold: 158 kampe, 116 vundet, 13 uafgjort og 29 tabte – målscore 640 – 241.

Cricket. Der var kun tre deltagere i KBU-turneringen, idet Frem kun stillede op i 2. holdsrækken. I den bedste række spillede man dobbeltkampe mod AB (84-147 og 83-155) og KB (56-144 og 62-86), og så skal man jo ikke være professor for at regne ud, at det blev til en sidsteplads. Klubbens 2. hold blev nummer tre ud af fem hold. Juniorholdet blev nummer tre ud af fire hold.

Tennis. Som nævnt var der en indledende tekst, hvor man glædede sig over nogle af de unge spillere, nemlig Elsebeth Frederiksen, Martha Pio, Jonna Gandil og Ernst Asmussen, som alle var omkring 20 år. Endvidere kunne man læse:

”Selvom klubbens bedste spiller i begyndelsen af året har meldt sig ud, er der dog ingen grund til at beklage dette – tværtimod, det giver kun de øvrige lejlighed til yderligere at komme frem”.

Bemærk, at man ikke nedværdiger sig til at skrive navnet på vedkommende (som var Axel Petersen, der var skiftet til KTK – han vendte tilbage til klubben året efter, red.).

 

1928. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Gotfred Klint 

Dette årsskrift var en variation, der var kun resultater for fodbold og cricket. Modsat var der for tennis kun omtale, og altså ingen resultatoversigter – højst besynderligt.

Fodbold. Forrige sæson 1926/27 var jo gået fremragende, spørgsmålet var om 1927/28 kunne leve op til det. Det kunne den i høj grad. Holdet vandt KBU-turneringen, DM-mesterskabet og denne gang også KBU-pokalfinalen. Der blev altså gjort rent bord, sådan skal det være. Holdet: Svend Jensen – Fritz Tarp, Ejner H. Hansen – Poul Zølck, Poul Jensen, Haldur Lasthein – Georg Hansen, Michael Rohde, Svend Petersen, Kaj Uldaler og Carl Stoltz.

Fodbold, placeringer 1927/28: 1. hold (nr. 1), 2. hold (nr. 1), 3. hold (nr. 1), 4. hold (nr. 2) og 5. hold (nr. 1). Ungdom: 1. ynglinge (nr. 2), 2. ynglinge (nr. 3), 1. junior (nr. 2), 2. junior (nr. 5), 3. junior (nr. 3) og 4. junior (nr. 11). I alt spillede de 11 hold: 171 kampe, 112 vundet, 19 uafgjort og 40 tabte – målscore 578 – 292.

Cricket. For første gang var KBU-turneringen med fem hold. Det nye hold var FCC, der havde været med i den næstbedste række de sidste par år. På grund af de mange – alt er relativt – var det i år kun en enkeltturnering, hvor de to bedste skulle spille finalekamp. Resultaterne mod: KB (192-165), AB (58-151), FCC (140-125) og Frem (147-83). I finalen tabte B.93 til AB med 121-404. I 2. holdsrækken blev B.93 nummer to. Juniorerne blev også nummer to.

Tennis. Som nævnt bestod årsoversigten kun af en beretning. Resultaterne havde ikke levet op til sidste års forventninger. Til gengæld havde tilgangen til spillet som sund og fornøjelig sport været særdeles god, men kvaliteten af spillet – og spillerne – havde ikke holdt trit med den store tilstrømning, som egentlig talt fandt sted til klubbens tennisbaner.

Oversigten omtaler ikke, at Axel Petersen er vendt tilbage. Til gengæld skriver de, at kun Axel Petersen stråler som klubbens og landets bedste spiller. Træningspokalen i herredouble, om hvilken der havde været spillet siden 1916, blev endelig i foråret 1928 vundet til ejendom af Povl Henriksen og Arne Velschou-Rasmussen efter en lang og bevæget femsætters kamp mod Einer Ulrich (HIK) og Axel Petersen.

Og så slutter beretningen med denne svada:

”Skulle denne korte beretning ikke i alle måder have omtalt samtlige begivenheder, er grunden hertil den, at spilleudvalget indenfor tennis har været splittet og ikke så lidt uenig på forskellige punkter. Det har derfor måttet overlades til udenforstående at samle de forskellige resultater. Man må håbe, at de i virkeligheden betydningsløse uoverensstemmelser indenfor vor gamle klub må være bilagte, således at alle kræfter i stedet for må samles om arbejdet på at fremme det gode samarbejde indenfor B.93 og højne vor tennis standard, således at vi fortsat må stå som landets førende klub.” (Det fremgår ikke, hvem der har skrevet disse vise ord, red.).

 

1929. Årsskrift. Redaktør: Bestyrelsen v/formanden Olaf Lindstrøm 

Årsskriftet var tilbage til tidligere tids standard. Omtale af hver af de tre afdelinger, fodbold, cricket og tennis, krydret med resultater fra året.

Indledningen var skrevet af Johannes Gandil, der kunne fortælle, at klubben havde skiftet formand, idet Gotfred Klint var blevet erstattet af Olaf Lindstrøm på generalforsamlingen i februar måned.

Dødsfald. Lauritz Olsen var død som 59-årig den 12. maj 1928. Han var en af de gamle ØB-medlemmer, der ved sammenslutningen med M.B., blev ’93’er ved stiftelsen. Lauritz spillede 28 kampe på 1. holdet (1896/04). En halfback med stor energi og udholdenhed. Han var klubbens kasserer i fire år (1896/00).

Også Viggo Petersen var død. Han var født 05-02-1871 og døde 03-01-1929 og blev således 57 år. Viggo var medstifter af klubben, og sad i bestyrelsen i det første år 1893/94. I mange år var Viggo en af cricketholdets bedste spillere. Han var en trofast og fornøjelig kammerat.

Juniorholdet havde vundet pokalfinalen under KBU ved at slå B.1903 med 2-0 i en omkamp, den første kamp var sluttet 1-1. Holdet i de to finalekampe var: Christian Crone – Svend Aage Østerbye, Gerhard Sørensen – Alfred Larsen, Svend Nørregaard, Erling Wiinstedt – Erik Friis, Kurt Nielsen, Henry Nielsen, Kaj Robdrup og Poul Rasmussen.

Fodbold. Placeringer 1928/29: 1. hold (nr. 3), 2. hold (nr. 2), 3. hold (nr. 1), 4. hold (nr. 3), 5. hold (nr. 5) og 6. hold (nr. 6). Ungdom: 1. ynglinge (nr. 1), 2. ynglinge (nr. 7), 1. junior (nr. 4), 2. junior (nr. 1), 3. junior (nr. 1) og 4. junior (nr. 1). I alt spillede de 12 hold: 166 kampe, 117 vundet, 13 uafgjort og 36 tabte – målscore 628 – 268.

Cricket. Var i dette årsskrift alene tilgodeset med resultaterne. Der var fire hold i dette års turnering, nemlig AB, KB, FCC og B.93. I finalen tabte B.93 til KB med 213-319. I nyskabelsen pokalturneringen vandt B.93 over Frem, men tabte til AB. Klubbens 2. hold delte tredjepladsen med KB og FCC. Juniorerne blev nr. to.

Tennis. Året 1929 medførte et sportsligt set meget betydeligt tab, idet Axel Petersen ved sin overgang til professionalismen allerede i årets første måneder ubestridt stod som Skandinaviens stærkeste singlespiller. Meningerne om Axel Petersens stilling var indenfor klubben meget delte. Årsskriftet mente retfærdigvis at måtte fremhæve Axel Petersens ligevægtige og beskedne optræden på banen, hvorved han altid havde gjort sin klub ære. Povl Henriksen, forkætret og forgudet, var nu ubetinget klubbens førstemand.

På spindesiden var tennis blevet noget svækket, idet fru Blumenhagens knæskade så ud til at være alvorlig. Hun havde vundet Achen Pokalen og fru Blumenhagen havde været tæt på at besejre frau Friedleben ved de indendørs mesterskaber. I en klubkamp mod KB havde B.93 overraskende vundet med 6-5.

Skrevet af Palle “Banks” Jørgensen, maj 2011.