Vælg en side

Tennisafdelingen er i gang med at forme en ny kultur i klubben, som skal føre til bedre resultater i fremtiden. Vi har taget en snak med sportschef Bo Mortensen om arbejdet med kulturen og de potentielle muligheder.

Hvad er den ideelle tenniskultur anno 2024?

– Vores kultur i Tennisafdelingen formes hver eneste dag gennem de handlinger, ord og den udstråling, som vi vælger.

– Det er derfor afgørende, at vi er opmærksomme på, hvad vi siger, gør og udstråler. Den ideelle kultur afspejler den måde, vi ønsker at være på. På denne måde sikrer vi, at vi bevæger os i den retning, vi ønsker at opnå.

– Konkret ønsker vi, at medlemmerne føler ejerskab for vores klub. Dette bør afspejles i den måde, som medlemmerne behandler vores ansatte samt klubbens faciliteter.

– Vi stræber efter en positiv dialog, hvor medlemmer både passer på klubbens inventar og deltager i plejen af vores udendørsbaner. På denne måde kan vi som en samlet flok bidrage til at skabe en behagelig og god oplevelse i Tennisafdelingen.

Hvad kræver det, før Tennisafdelingen når derhen?

– Det kræver, at bestyrelsen og de ansatte sætter kursen for, hvordan de ønsker, at klubben skal være.

– Derfor skal det løbende drøftes, i hvilken retning klubben ønsker at bevæge sig. Dette er en kontinuerlig proces uden en endelig destination, da klubben konstant gennemgår forandringer.

– Hvad der var rigtigt for fem år siden, er måske ikke relevant i dag. Selvfølgelig er der elementer, der forbliver uændrede, men grundtanken er løbende at evaluere og eventuelt implementere nye beslutninger, som passer til den aktuelle situation.

Hvordan opstod jeres ønske til en ny kultur?

– Ønsket om en ny kultur i Tennisafdelingen opstod gradvist. Et afgørende øjeblik var dog, da både vores 1. Damer og 1. Herrer kvalificerede sig til landets bedste række.

– Dette satte klubben i en position, hvor vi skulle leve op til nye standarder. Derfor satte vi os sammen og indledte en dialog om, hvordan vi ønskede at fremtiden skulle udforme sig.

– Vi besluttede os for at implementere en mere professionel tilgang til klubbens bedste spillere samt at stille større krav til spillernes engagement og deltagelse i klubbens træning på daglig basis.

Tennisafdelingens 1. Damer og 1. Herrer. Foto: B.93.

Hvordan hænger kultur og resultater sammen?

– Resultater opstår som et resultat af de handlinger, vi udfører hver dag, og vores handlinger er med til at skabe kulturen.

– Hvis vores resultater ikke afspejler vores ønsker, er det en klar indikation på, at kulturen skal ændres. Desværre kan vi kun se tilbage for at forstå, om vores handlinger har været de rette eller forkerte.

Er der opstået nogen udfordringer undervejs?

– Det er naturligt for mennesker at sætte spørgsmålstegn ved nye ting, og det er sundt, eftersom det tvinger alle parter til at reflektere over, hvad der er det rigtige i forhold til det ønskede mål.

– Dét, man bare skal være opmærksom på, er, at ikke alle i klubben nødvendigvis har samme mål, og det er vigtigt at være bevidst om.

Camp med juniorer og seniorer. Foto: B.93.

Hvilke ting er afgørende for, I kommer i mål?

– For at vi kan nå vores mål, er det yderst afgørende, at vi holder os på den rette vej ved at holde hinanden ansvarlige for de beslutninger, vi har truffet.

– Derfor er det vigtigt at uddelegere ansvar til nøglepersoner, der kan være en slags ambassadører for klubbens værdier og dermed bidrage til at forme kulturen i Tennisafdelingen.

Hvad vil en ny kultur betyde for Tennisafdelingen?

– En ny kultur betyder, at vi har fingeren på pulsen og er opmærksomme på, hvad vi skal fokusere på i den kommende tid.

– Derfor er det vigtigt, at vi konstant evaluerer os selv og er opmærksomme på, hvad der sker omkring os. På nuværende tidspunkt føles det rigtigt, og derfor har vi en god fornemmelse for fremtiden.

Skrevet af Tobias Schiøler.
Fotos: B.93.