Vælg en side

Old Boys Foreningen

Old Boys Afdelingen har sin egen forening, som er en klub i klubben. Der betales et årligt kontingent, som siden 1988 har været på 250 kroner. Medlemstallet har de sidste 30 år ligget på 80-100. Foreningen ledes af en formand, en kasserer og en sekretær, som vælges på den årlige generalforsamling i marts måned.

Da kontingentet i 1988 blev forhøjet fra 200 kroner til 250 kroner var formålet, at forhøjelsen skulle bruges til klubbens 100 års jubilæum fem år senere. Det betød, at Old Boys formanden Paul Davidsen, bedre kendt som ’Oste-Paul’, den 19. maj 1993 kunne overrække klubformanden Jørgen Norsker en check på 25.000 kroner.

Foreningen har som sådan ingen love, den styres af traditioner; ’Sådan plejer vi at gøre’.

Old Boys Foreningen blev født den 22. oktober 1948, hvor den stiftende generalforsamling fandt sted i klublokalet Pavillonen på det helt gamle anlæg på P. H. Lings Allé. Forinden havde et udvalg bestående af Fritz Tarp, Svend Aage Østerby og P. H. Wiinstedt lavet de indledende øvelser. De 39 fremmødte valgte en bestyrelse bestående af: Victor Klein (formand), Svend Aage Østerby (næstformand), Aage Witt Nielsen (kasserer) og Emil Mobeck (sekretær).

De første år var foreningen en selskabelig forening for fodbold- og cricketspillere. Det første arrangement i november 1948 gik ud på, at deltagerne medbragte deres egen madpakke, hvorefter der var andespil med fine præmier. Blandt de kommende arrangementer blev talt om en gåtur en søndag formiddag og en kegleaften.

Næste generalforsamling blev afholdt den 26. september 1949. Genvalg til bestyrelsen Klein, Østerby, Aage Witt og Mobeck. Der var kun mødt 20 medlemmer frem til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen kunne deltagerne nyde den medbragte mad og senere Demants fornøjelige harmonikaspil.

Frem til 1961 var Old Boys en selskabelig forening. Men på generalforsamlingen i 1961 blev oprettet endnu en forening. John Andreasen blev valgt som ny formand for den gamle forening. Formand for den nye forening, som var for aktive oldboysspillere, blev Aage Nørregaard. Den nye forening havde nærmest karakter af et spilleudvalg, og foreningen fik en kort levetid, inden man igen kun var en forening.

Det er derfor, der nogle gange diskuteres, hvornår Old Boysforeningen er født, er det 1948 eller 1961. Svaret er 22. oktober 1948.

Der findes ikke en fuldstændig oversigt over hvordan bestyrelsen så ud i perioden 1948 til 1981. Ud over de allerede nævnte er vi stødt på: John Andreasen (formand 1961/67), Anker Sørensen (formand 1968), Leif Rønnow (formand 1969/70), Halvor Larsen (formand 1976/81), Børge Petersen, Helge Nitrup, Henry Uldaler, og Svend Bjarnæs.

Fra 1981 har følgende været i bestyrelsen

Formand: Knud Hansen (1982), Kai Orla Jensen (1983/88), Kaj ’Boll’ Christensen (1989/90), Paul Davidsen (1991/96), Jørgen Ritnagel (1997/09) og Palle ’Banks’ Jørgensen (2010>).

Kasserer: Eugen Pedersen (1981/86), Palle ’Banks’ Jørgensen (1987/99) og Ole Petersen (2000>).

Sekretær: Hans Hesselberg (1981/91) og Per Jürgensen (1992>).

Som det fremgår, er forbruget af bestyrelsesmedlemmer uhyre beskedent. Foreningens revisor, Finn ’Ludo’ Jensen, har siddet på bilagene siden 1996.

Foreningens eneste indtægt er kontingentet fra medlemmerne. Det udgør omkring 20.000 kroner om året. Foreningen giver tilskud til OB-arrangementerne, vinterturneringen, dommere og andre arrangementer. Formuen andrager ca. et års kontingent.

Gennemsnitalderen på medlemmerne ligger på omkring 65 år. Forklaringen på den høje gennemsnitsalder er, at det de sidste mange år ikke er lykkedes, at få nye oldboysspillere med i foreningen. Yngste medlem er således i dag 50 år. Fremtidsforskere vil nok pege på, at foreningen har en begrænset restlevetid.

Se de aktuelle medlemmer af Old Boys Foreningen på fodbold.b93.dk.

17. marts 2015 / Palle ’Banks’ Jørgensen