Vælg en side

Østerbros Idrætspark A/S’ historie

Selskabet blev oprettet 21. juni 2007 og har altid været 100% ejet af Boldklubben af 1893.

Baggrunden for oprettelsen af ØI var, at moderklubben havde solgt Tennishallen (to baner)  ved Østerbro Stadion til atletikklubben Sparta, salgspris 18,5 mio kroner (gæld 4,0 mio kroner). Af flere grunde ønskede klubben at udskille Tennishallen fra klubbens daglige drift.

Provenuet fra salget samt diverse tilskud fra fonde og kommunen blev benyttet til at opføre en ny tennishal på Svanemølleanlægget med fire baner, altså en fordobling af banekapaciteten. Den samlede pris for byggeriet blev på omkring 23 mio. kroner.

Selskabets første formand var moderklubbens tidligere formand og æresmedlem, nemlig Jørgen Norsker. Et andet æresmedlem, Henrik Lindholm, var selskabets første kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var Søren Daugbjerg og Simon Hermansen fra tennisafdelingen samt Axel Thrige Hermansen, udpeget af Østerbro Lokaludvalg.

Da forhandlinger med kommunen og hovedentreprenøren skulle i gang lykkedes det at få Jens Kampmann til at indgå i projektet sammen med Leo Larsen, begge aktive tennisspillere i klubben. Det var to af de tunge drenge i erhvervslivet, Kampmann som tidligere miljøminister (verdens første) og et utal af bestyrelsesposter og Leo Larsen, tidligere departementschef i Miljøministeriet og direktør for Sund og Bælt Holding.

Kampmann afløste Norsker som formand i ØI, og Leo Larsen blev menigt medlem af bestyrelsen, der havde Inder Sapru som direktør.

Indvielse af den nybyggede tennishal fandt sted 20. september 2009, og blev foretaget af overborgmester Ritt Bjerregaard sammen med selskabets direktør Jens Kampmann.

Efter halprojektet var færdiggjort udtrådte Jens Kampmann, Henrik Lindholm og Leo Larsen af bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2010. De blev erstattet af advokat Torben Henriksen (formand), Jens Agerbak, Peter Brøndum, Michael Pedersen og Niels Jørgen Holdt (Sparta), der sammen med Simon Hermansen udgjorde den næsten nye bestyrelse.

Udover Tennishallen ejer ØI også multiminibanen foran klubhuset, i daglig tale Slottet.

Og da B.93 i sommeren 2014 startede en ny privatskole – ”B.93’s Skole-og Idrætsakademi” (94 elever) – investerede ØI i en pavillon på 230 m2 til klasseværelser og fitnessrum. Pavillonen blev købt af Ølstykke Kommune og fragtet til Østerbro i tre dele.

ØI modtager baneleje fra moderklubbens tennisafdeling og husleje fra B.93’s Skole- og Idrætsakademi.

Bestyrelsen består den 1. januar 2015 af Torben Henriksen (formand), Jens Agerbak og Niels Kjærulff. Leder af den daglige drift er Klaas Muizelaar.

17. januar 2015 / Palle ’Banks’ Jørgensen