Vælg en side

Københavns Kommune har bevilget 540.000 kr. til istandsættelse af villaen på det gamle anlæg.

Først blev villaen på det gamle anlæg ved Østerbro Stadion brugt som inspektørbolig. Så blev det til klubbens kontor. Og i de sidste mange år har den fungeret som tilholdssted for medlemmer og trænere i tennisafdelingen.

Men villaen er blevet noget nedslidt i de senere år. Derfor er det med stor glæde, at B.93 har modtaget tilsagn om støtte til en renovering af villaen fra Københavns Kommunes klubhuspulje.

Istandsættelsen af villaen ventes at koste godt 600.000 kroner, og politikerne i kommunens Kultur- og Fritidsudvalg har besluttet at støtte projektet med 540.000 kroner ved den årlige uddeling af midler fra kommunens klubhuspulje.

Tidligere i år blev tennisbanerne på det gamle anlæg renoveret forud for, at klubben overtog driften af banerne på linje med det, der er sket med tennisanlæggene andre steder i kommunen. Efter renoveringen af banerne kommer turen nu til villaen, og det betyder, at vi til næste år vil have et højkvalitetsanlæg ved Østerbro Stadion.

Det bliver til stor glæde og gavn for klubbens medlemmer, og fra B.93 side siger vi mange tak for tilsagnet til politikere og embedsmænd i Københavns Kommune.