Vælg en side

Formand for Hovedbestyrelsen, Hans Drachmann, sætter ord på sidste år i Boldklubben af 1893. Og ikke mindst hvad vi som klub nu kan se frem til i 2024.

Godt nytår.

Alle medlemmer, venner af klubben og alle andre ønskes hermed et godt nytår. Tak for indsatsen til alle, der bidrog til at gøre 2023 til et godt år for Boldklubben af 1893.

2023 var året, hvor:

  • Vi fejrede klubbens 130 års fødselsdag og kunne glæde os over, at klubben ikke har været større og stærkere i mange år.
  • Vi kunne glæde os over, at vores bedste hold i både fodbold og tennis leverede fine sportslige resultater.
  • Vi havde større aktivitet på banerne end nogen sinde før og kun var 85 medlemmer fra at runde de 4.000 medlemmer, som vi satte os for at nå, da klubben fyldte 125 år. Aldrig har så mange børn, unge og voksne i alle aldre været aktive på klubbens baner og med stort set lige mange medlemmer i de to sportsgrene.
  • Forberedelserne til en udvidelse af hallen så småt kom i gang igen, efter at Banedanmarks midlertidige ekspropriation af området, hvor vi gerne vil udvide, var ophørt.
  • Det forbedrede fodboldbaneanlæg med tre kunstgræsbaner blev så godt som færdiggjort inden for hegnet – stor tak til Kultur- og Fritidsforvaltningen for det – så det nu blot er aktivitetsringen uden for hegnet, der stadig mangler at blive færdiggjort.
  • Vi sagde farvel Giacomo og Anette som forpagtere af caféen i klubhuset. Vi siger tak for mange års fin indsats og ønsker dem held og lykke med deres fremtidige virksomhed i nye omgivelser.

Foran os ligger nu 2024, hvor:

  • Vi skal videre med planerne om at udvide hallen, så vi kan få to nye indendørsbaner og en sidebygning.
  • Vi skal have caféen op at køre i klubbens eget regi, og vi skal gennemføre den 12-punktsplan, som Hovedbestyrelsen har vedtaget, der skal skabe et bedre klubliv og et større fællesskab og gøre klubhuset til det naturlige tilholdssted for alle klubbens medlemmer.
  • Vi skal fortsætte den gode udvikling på banerne og tiltrække flere glade mennesker i alle aldre, som ønsker at være en del af fællesskabet i B.93, ligesom vi i klubben ønsker at være en aktiv og synlig part i København, som vi har været i mere end 130 år.

Der er også en del bureaukratiske ting, som vi skal håndtere i hovedbestyrelsen, og en noget besværlig dialog med kommunen om vores aftaleforhold, som vi skal have afklaret, men det kan I få mere at vide om en anden dag.

Der er også ting i det daglige, vi skal gøre bedre, og det må vi bare tage fat på og huske på, at hvis vi alle hjælper til, så går det meget lettere og bedre.

Godt nytår til alle.

Hans Drachmann
Formand for Boldklubben af 1893

 

 

 

 

 

Topfoto: Johan Neve. Portrætfoto af Hans Drachmann: Privatarkiv.