Vælg en side

Hans Drachmann ser tilbage på året, der nu snart er gået. Og kigger frem mod næste år.

2016 blev et godt år for B.93. Sportslig og økonomisk, ja på næsten alle områder skete der positive ting i klubben.

1. holdet i fodbold har kvalificeret sig til forårets oprykningsspil, og forude venter en pokalkamp mod FC København. Tenniseliten er igen på vej frem, og i begge afdelinger arbejdes der seriøst og målrettet med ungdommen. Det tegner lovende.

Og endelig er B.93 en klub, som flere og flere ønsker at være medlem af. Her lige før juleferien viser den seneste medlemsoptælling, at vi mangler 23 medlemmer i at runde medlem nummer 3.000. Det skal vi nå i løbet af 2017, hvor vi for alvor skal manifestere, at B.93 er en klub i fremgang og med et fællesskab, som det er sjovt og godt at være en del af, uanset om man dyrker idræt på højt niveau eller bare for sjov. I B.93 har vi plads til alle.

Økonomisk kommer klubben godt ud af 2016. Det endelige resultat vil blive gjort op i begyndelsen af det nye år, men vi kan allerede nu sige, at vi har overvundet de økonomiske trængsler, vi løb ind i sidste år på fodboldsiden.

2016 blev også året, hvor der skete mange spændende ting i udviklingen af klubbens anlæg.

Vi indgik en aftale med Københavns Kommune om egen drift af tennisbanerne, så vi kunne ansætte vores egen baneinspektør. Tennishallen har fået nyt gulv og ny belysning.

1. salen i klubhuset med fodboldafdelingens omklædningsrum blev renoveret med støtte fra kommunens klubhuspulje. Vi fik anlagt en minibane til fodbold for de mindste mellem pavillonen og tennishallen.

Og en af de helt store sager – forhandlingerne om gasværksgrunden ved siden af anlægget – er foreløbig endt med et forslag til en lokalplan, der giver B.93 et godt og veldisponeret anlæg, og vi vil i det nye år fortsætte arbejdet for få skabt lidt mere plads til idræt på området også.

2016 blev også det år, hvor vi igen fik ansat en inspektør til at passe klubhuset, og alle kan vist se, hvilken forbedring, det har været, at Dragan Sabov er trådt til. Både fodbold- og tennisafdelingen har fået flere ansatte, og samlet kan vi nu mønstre en stab på 11 fuldtidsansatte personer. Det giver et godt fundament for det videre arbejde.

Og der bliver nok at se til i 2017, hvor ambitionen er klar. Det skal være et endnu bedre år end 2016. Og det tegner allerede godt på en række områder.

Vi ved, at villaen ved det gamle tennisanlæg på P.H. Lings Allé vil blive renoveret til gavn for medlemmerne. Kommunen har bevilget mere end en halv million kroner til formålet.

Politikerne på rådhuset har i det hele taget været gode ved os i det forløbne år, så de skal også have en venlig julehilsen og tak fra B.93. Politikerne har således også bevilget penge til anlæg af en ekstra kunstgræsbane til fodbolden, som efter planen skal placeres på den nuværende bane 4. Vi håber, at banen vil stå klar til næste vintersæson, men den endelige tidsplan kender vi først i det nye år.

Vi håber også, at vi i 2017 kan tage nye skridt mod at færdiggøre området mellem den lille pavillon og tennishallen. Vi har med professionel hjælp fået udarbejdet et projekt, der skal gøre området til et nyskabende familieidrætsområde med paddle tennis og en række andre aktiviteter. Det kræver dog, at der rejses et betydeligt beløb, og det vil der blive arbejdet med i 2017.

Vi håber også, at vi i det nye år vil kunne friske restaurationen op efter de idéer, som et udvalg af gode klubfolk har fremlagt, så vi kan styrke klublivet og aktiviteterne i klubhuset. Og vi håber også at kunne præsentere nye ideer for anvendelsen af pavillonen og de lokaler, der tidligere blev anvendt af skolen. Mere om det til næste år.

Det nye skolesamarbejde, som er ved at blive bygget op med Strandvejsskolen for både fodbold og tennis, skal gerne folde sig ud for alvor i 2017.

Og endelig er arbejdet med en relancering af klubbens hjemmeside under ledelse af klubbens webmaster ganske langt fremme. Vi glæder os til at gå i luften med den.

I 2018 vil klubben kunne fejre 125 års jubilæum. Det skal fejres, så ingen vil være i tvivl om, at den gamle klub stadig er ung og livskraftig. Vi håber, at mange frivillige vil melde sig og deltage i forberedelserne.

Og sidst men ikke mindst ser vi frem til mange gode præstationer og sjove oplevelser på fodbold- og tennisbanerne.

Vi har et godt samarbejde i ledelsen af klubben, og vi håber, at vi i 2017 kan tage skridt til at styrke fællesskabsfølelsen og klubånden på tværs af hold, køn, årgange og sportsgrene.

Tak til klubbens ansatte og de mange frivillige for en fornem indsats i 2016.

God jul og godt nytår til alle. Vi ses i klubben.

Venlig hilsen

Hans Drachmann
Formand for Hovedbestyrelsen