Vælg en side

Bemærk, at banerne ikke skal bruges som erstatning for de lukkede cykelstier langs banerne.

Græsset må ikke betrædes … af cykler!

Læs den tidligere nyhed om anlægsarbejdet.

– Imedens gravearbejdet står på, vil vores folk være iført værnemidler, for at beskytte sig i mod den meget forurenede jord når de skal håndtere jorden. Da forureningen er bundet til jorden, så skal i ikke tage særlige hensyn til jeres selv når der spilles fodboldkampe, eller når der trænes på anlægget.

– Af hensyn til jeres sikkerhed, så skal jeg samtidig bede jer om at informere brugerne af banerne om IKKE at hente de bolde der måtte ryge over hegnet i den periode hvor vores arbejde pågår.Der vil være tung trafik på stien, så for at undgå uheld vil jeg sørge for at vildfarende bolde bliver samlet sammen, og leveret tilbage til en kasse ved klubhuset hver dag. Kassen vil være monteret med kodelås, som i kan udlevere til dem i synes har behov for dette.

– Skulle i have nogen spørgsmål til vores projekt, så er i velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Eric Hass Hansen
Projektleder
Anlæg
Projekt – Byggeledelse