Vælg en side

Det ved vi lige i øjeblikket om den kommende kunstgræsbane.

Samtlige partier på Københavns Rådhus blev i tirsdags enige om kommunens budget for 2017, og som det allerede er fremgået her på hjemmesiden, er der i budgettet afsat penge til, at der kan anlægges en ekstra kunstgræsbane på B.93’s anlæg ved Svanemøllen. Det er vi naturligvis meget glade for i B.93, da det betyder, at vi får fordoblet vores vinterbanekapacitet på anlægget.

Med budgettet og et beløb, der allerede var afsat i år, er der afsat penge til to nye kunstgræsbaner, hvoraf den ane altså skal anlægges på B.93’s anlæg, og den anden efter planen skal anlægges i Brønshøj.

Budgetaftalen er helt ny og vi kender endnu ikke tidsplanen. Det skal hovedbestyrelsen i den kommende tid drøfte med Københavns Kommune, og så skal vi nok informere om det.

Men, det vi kan oplyse; er, at den nye kunstgræsbane efter planen skal anlægges på den nuværende bane 4. Det havde vi en dialog med kommunen om ved årsskiftet, og det er vores ønske, at banen placeres på bane 4.

Det er der primært to grunde til, som begge hænger sammen med, at der som led i udviklingen af den samlede gasværksgrund skal flyttes rundt på vores fodboldbaner i de nærmeste år.

Kommunen er i øjeblikket i gang med at behandle et forslag til en ny lokalplan, der placerer den nye skøjtehal på bane 3 og som erstatning giver B.93 baneplads på den ubebyggede del af gasværksgrunden, hvor den nuværende boblehal ligger. Derfor skal de nuværende bane 1, 2 og 3 vendes, som det fremgår af denne tegning fra lokalplanforslaget:

Vi arbejder fra B.93’s side på at få skabt ekstra fodboldbaneareal lige syde for tennisbanerne, så de to små baner kan blive erstattet af en 11-mandsbane. Alle får mulighed for at tale for den løsning, når lokalplanen sendes i offentlig høring i oktober og november.

Men under alle omstændigheder vil klubbens opvisningsbane for fremtiden komme til at ligge oppe mod tennishallen på den nordligste del af banearealet. Og det er derfor naturligt og den bedste løsning at placere den nye kunstgræsbane på nuværende bane 4. Det har i hvert fald to fordele:

  1. Vi vil få to kunstgræsbaner lige ved siden af hinanden og dermed et sammenhængende område til vintertræningen.
  2. Arbejdet kan i princippet gå i gang hurtigt, da bane 4 ikke vil blive berørt af de ændringer, der sker som led i omlægningen af fodboldbanearealet og anlægget af skøjtehallen.

Vi skal nok fra både hovedbestyrelsens og fodboldbestyrelsens side holde alle informeret her på hjemmesiden om anlægget af den nye bane.

Venlig hilsen

Formand i B.93
Hans Drachmann
dra@b93.dk