Vælg en side

Indkaldelse til årsmøde i Fodboldafdelingen

Fodboldbestyrelsen indkalder hermed til årsmøde.

Onsdag 15. november 2017 kl. 19.00 i B.93s klubhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent

2 .Uddeling af priser

3. Beretning om afdelingen

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af indskud / kontingent

6.Valg af 3 medlemmer hvert år for 2 år

På valg er Bjarke Møller og Casper Wulff, der begge er villige til genvalg samt Lene Holmskov, der ikke genopstiller.

Bestyrelsen foreslår følgende kandidater til bestyrelsen for 2 år:
Bjarke Møller, Casper Wulff og Flemming Lauenborg.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
På valg er Niels Møller og Nanna Nyholm, der er villige til genvalg.

Bestyrelsen indstiller Niels Møller og Nanna Nyholm som suppleanter for 1 år.

8. Eventuelt.

Indkomne forslag
Forslag skal, for at komme i behandling på årsmødet, være afdelingsbestyrelsen skriftligt i hænde senest 1 uge før årsmødet.Forslag mailes således senest onsdag 8. november til fodboldformand Morten Hemmingsen på mhe@b93.dk.

Fodboldbestyrelsens vegne

Morten Hemmingsen
Formand
mhe@b93.dk