Vælg en side

Ros, visioner og spirende optimisme prægede fodboldafdelingens årsmøde. Læs beretning og se referat.

Referat af årsmøde i Fodboldafdelingen, tirsdag 15. november 2016

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Ole Petersen og Torben Klarskov blev valgt.

Pkt. 2. Uddeling af priser

Ole Petersen overrakte Victor og Henrik Surel Børge Strøyer Christensens Ungdomslegat. Bjarke Møller begrundede valget. Adam Emme Jørgensen blev kåret som årets spiller – et valg som Erling Bøje begrundede.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning

Fodboldformand Morten Hemmingsens beretning gengives herunder, webred.

2016 har været et godt år i Fodboldafdelingen.

Sidste år – på samme tid – sad vi her og hang lidt med skuffen – for selvom Giacomos andesteg og sovs var fremragende, så var der sorte skyer i horisonten. Fodboldafdelingen var jo i sommeren 2015 blevet ramt af et stort tab i vores professionelle selskab, kaldet ApS’ et, under de tidligere hovedanpartshavere.

ApS’et var dog ved en stor indsats fra vores tidligere fodboldformand, Steen, og fra vores Hovedformand, Hans, og ved hjælp af mange andre gode og loyale B.93’ere, blevet retableret med nye investorer bag, men hele miseren havde kostet Fodboldafdelingen en million kroner, som vi nok syntes kunne bruges på andre og bedre ting, og som vi nu skulle til at betale tilbage på.

Og vi havde alvorlige problemer i samarbejdet med Skolen – alt for tidligt – for de mange gode idéer var ikke blevet foldet ud endnu. Og samarbejdet fungerede slet ikke.

I 2016 har vi fået forløst nogle af udfordringerne – nogle af dem ved held og andre ved knofedt – og nye udfordringer er kommet til – det kommer vi tilbage til:

Først lidt om det sportslige, som det hele jo handler om, og damerne først.

I 2015 fik vi boostet pigeafdelingen i klubben med indlemmelse af BK Ryparken i vores pigeafdeling. Udover et betydeligt antal medlemmer bød det også på nye og dygtige elitespillere og dygtige, energiske trænere og ledere, som hurtigt fik udbygget pigeafdelingen og dannet kvalificerede holdtrupper i alle årgange på et højt niveau. Vi fik pigelandsholdspillere og vi fik dygtige ledere, hvoraf 2, nemlig Lene og Bjarke, kom med i bestyrelsen og fik en platform herfra til at drive udviklingen af pigeafdelingen videre på. Og det er lykkedes godt, synes vi. Vi har i dag ca. 250 pigemedlemmer og hold i alle relevante årgange. På talentsiden fra U13, 14, 16 og 18 klarer pigeholdene sig endog meget flot i deres puljer, og vi har fået genskabt et meget talentfuldt kvinde senior hold, som i efteråret vandt Københavnerserien og dermed skaffede sig oprykning til kvindeserie Øst – det skete ved at slå Vanløse 6-0 – så var det sat på plads.

Kvindeserie Øst er serien under 1. division – nye mål er sat. Og U18 piger spiller i den nationale DM liga med de allerbedste klubber i landet. Og de klarer sig flot. De har spillet betydeligt færre kampe end de øvrige hold i puljen, men med sejre i de næste kampe vil de placere sig i den bedste 3. del af en svær, landsdækkende række – det er ganske imponerende. Og U13 og U14 piger ligger helt i top i deres Øst-rækker, hvor de spiller blandt de bedste hold, under DBU København. Vi arbejder i bestyrelsen med en fortsat udvikling af pige ungdomsafdelingen. De nuværende 250 medlemmer skal blive til mange flere.

Mens det høje niveau i talentafdelingen fastholdes og udbygges, skal vi gøre endnu mere for breddefodbolden i pige afdelingen fremover. Det er vi ikke alene om. DBU har en 2025 plan, hvorefter man skal fordoble de nuværende ca. 65.000 fodboldspillende piger i Danmark til godt 130.000 fodboldspillende piger. Den er vi med på i B.93. Vi har en overordnet plan om at fordoble vores nuværende pige / kvindemedlemmer til ca. 450-500 pige/kvinde medlemmer i 2020. Det vil sige med ca. 65 nye medlemmer om året. Det er en ambitiøs plan, men vi mener ikke, at det er nogen helt urealistisk plan. Planen vil sikre et fortsat fundament for pigefodbolden og en dækning af det økonomiske grundlag for den i B.93 og god motion og godt kammeratskab blandt pigerne i alle aldre. Og lige nu har vi medlemsfremgang i pigeafdelingen – helt ned til de yngste børnerækker etableres nye hold med gode (forældre) trænere, som vi håber med tiden at kunne knytte endnu tættere til klubben, så de kan få roller i klubben, hvor frivillige forældre – som altid – er et efterspurgt folkefærd.

På drengesiden ser det også rigtigt fint ud.

I børnerækkerne har vi oplevet en massiv medlemstilgang i kraft af en fokuseret indsats på børnefodbolden.

I børneafdelingen med Casper Wulff, Jesper Nielsen og vores kommercielle medarbejder, Allan Bisgaard i spidsen, er det lykkedes på et par måneders indsat i eftersommeren og efteråret at få 80 nye børnemedlemsskaber i årgangene 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Der er oprettet 7- 8 nye børnehold, fundet nye trænere og alle er kommet i gang. Det kan man særligt nyde synet af i weekenden, hvor mange af børneholdene har trænet. Her er der plads på anlægget og den plads vil vi gerne udnytte til blandt andet udvidelse af børnefodbolden, som sikrer fortsat rekruttering til holdene ovenover i takt med, at børnene bliver ældre. Det er fodbold for sjov uden niveaudeling, hvor vi håber at der skabes lyst til at spille fodbold i årene fremover og hvor der kan dannes venskaber og sammenhold bland børnene. I ungdomsrækkerne har vi kunnet fastholde langt flere unge end hidtil med den gode vane at spille fodbold, og det har betydet, at vi i 2016 på drengesiden har historisk mange hold blandt andet: 3 U19 hold – 2 U17 hold – 4 U16 hold – 3 U 15 hold- 5 U14 hold – 4 U 13 hold. På disse årgange er vi jo væk fra forældretrænere.

Heldigvis er B.93 en klub, som mange unge trænere synes er spændende at arbejde i, så det er lykkedes at tilknytte og fastholde dygtige trænere og assistenttrænere til de mange hold – stadig med forældre på sidelinjen – både som holdledere, chauffører, kampklaransvarlige, vandbærere mv. – og ivrigt heppende på sidelinjen under kampene. Det er vigtigt med denne brede organisation, som rodfæster klubben i familierne rundt omkring, og det er med til at gøre både klubben og tilknytningen til klubben langtidsholdbar, tror vi.

I de ældste årgange på eliteniveau leverer U17 og U19 division endog meget flotte resultater i U17 division og U19 division, hvor begge hold er med helt i top. U17 på en flot 3. plads i deres division og U19 division kan med en sejr på lørdag bringe sig op på 1. pladsen – delt ganske vist. Og på U19 mesterrækken, vandt vores mesterrækkehold deres pulje, så de næste år spiller I Øst rækken. Flot og stort tillykke med det – for det er ikke kun eliteholdene, der kan levere flotte resultater. Vi ser tilsvarende i andre årgange. Årgangenes næstbedste hold leverer også resultater helt i top. Det er vigtigt for også at kunne sikre, at rekruttering til eliteholdene kan ske med egne dygtige spillere – det motiverer og underbygger lysten til fortsat at spille fodbold på højt niveau i B.93. Det tegner godt for fremtiden og for rekrutteringen til 1. senior og til ungsenior afdelingen i almindelighed.

Vi vil gerne arbejde for fremover at sikre en bedre overgang fra ungdomsfodbold til ungsenior fodbold.

Det er svært, for på det tidspunkt byder livet på mange andre spændende udfordringer og hormonerne er på overarbejde, og mange finder ud af, at livet byder på andet end at løbe rundt efter en fodbold. Vi arbejder på – men har ikke løst det endnu – en model for, hvordan denne overgang fra sen ungdom til tidligt senior bold kan lettes – og gøres attraktiv, så der er plads til både fodbold på et godt niveau, for dem, der ikke nåede 1. senior, og plads til et andet liv også – men så man også fortsat kan spille fodbold på et godt niveau i B.93, selvom man er blevet voksen.

Og seniorafdelingen har igen i år med de mange forskellige hold, gjort det rigtigt godt. Både i senior- og i Old Boys afdelingen er der mange velfungerende hold, der trives på og udenfor banen. Lad os bare gøre et par korte nedslag her også:

I Old Boys afdelingen nappede vi 2 guld og 3 gange sølv i efterårets turneringer.Vores 2. senior mænd klarer sig flot i Københavnerserien og har god tilgang af nye interesserede spillere til holdet, så det løbende suppleres.

Og vores 1. senior mænd kvalificerede sig til oprykningsspillet i 2. division fra foråret og har klaret sig fantastisk i pokalturneringen, hvor Esbjerg fik bank på Østerbro stadion og hvor FCK nu venter til marts. Det bliver en Københavner begivenhed – stort for Østerbro og ikke mindst for klubben – vi skal have fyldt lægterne den dag med B.93 støtter fra hele klubben.

Vores trænere
Vi har mange dygtige trænere i klubben. De er vores krumtap i klubmotoren, der sikrer, at holdene får trænet, spillet kampe, banket KB en gang i mellem, og udviklet sig. Vi har mange trænere, så mange at jeg ikke har tal på dem – det har til gengæld vores dygtige cheftræner Sune Jensen, som leder og inspirerer dem som øverste ansvarlig. Det er ikke noget nemt job, for som i andre sammenhænge ender aben altid på trænerens skulder, når noget går galt, og det sker jo i fodbold, og så er der udfordringer, der skal løses – internt, med forældre, spillere eller i forhold til andre hold, eller DBU, eller når det besluttes, hvem der skal på kursus og på hvilket osv.

Og det gør Sune meget dygtigt, sikkert sekunderet af blandt andet Niels og Max fra foldboldbestyrelsen, der som talentudviklingsansvarlig i ungdomsafdelingen sikrer en ordentlig kontakt til trænere, assistenter, forældre osv. og får løst problemer, hvis og når de opstår.

Vi vil gerne fortsat gøre vilkårene endnu bedre for at være træner i B.93 – uanset hvilket hold, man er træner eller assistenttræner for. Det kan gøres på forskellige måder, men vi er jo desværre underlagt en økonomisk virkelighed, og økonomien skal hænge sammen, også. Vi vil fastholde og gerne udbygge et uddannelses- og efteruddannelses niveau hos vores trænere. Det praktiserer vi i dag således, at man tilbydes – som en del af det at være træner – at få forskellige træneruddannelser efter ønske og behov. Det kan starte som et DBU C-træner forløb, eller være en B1 eller B2 træner uddannelse eller tilsvarende målmandstræner og de allerdygtigste – få – tilbydes en A-licens, som er dyr og vanskelig at komme på eller bestå og som kræver en særlig tilknytning til klubben også i årene fremover.

Som noget nyt skal vi arbejde med intern efteruddannelse af trænere, så erfaringer gives videre, og et som et supplement til en mere struktureret træneruddannelse i DBU-regi dannes hos vores mange trænere. Det for at sikre, at vores trænere får de nødvendige redskaber til at tackle de forskellige situationer, som de kan komme til at stå i, ved for eksempel at skulle lede et fodboldhold, eller være det yngre end krævende og ambitiøse forældre, eller at kunne optræde fornuftigt overfor modstanderhold, dommer mv. og i det hele taget at kunne tackle de forskelligartede udfordringer, som fodboldtræning – og ikke mindst kampafvikling – kan afstedkomme. Vi skal klæde vores trænere bedre på. Det skal vi også gøre i andet end overført betydning. En ensartet træneruniformering er vigtig og den har vi desværre ikke i dag på alle hold, og den vil vi arbejde med at sikre. Selvom det koster, skal alle vores trænere som et mål have træner tøj, så de udstråler det, de er: nemlig trænere i B.93.

Vores trænere indgår også i det ny skolesamarbejde, som vi har etableret med Strandvejsskolen. Som alle ved flyttede B.93 Skole og Idrætsskademi til Ryparken i sommer efter en ulykkelig skilsmisse fra klubben. Det har der været sagt meget om, og det vil jeg ikke komme mere ind på her, udover at sige, at det var en kedelig sag og trist for alle parter.

Klubben fik til gengæld op til sommerferien etableret et nyt skolesamarbejde med Strandvejsskolen, som ligger lige ved siden af vores anlæg, og som en hel del af vores yngre medlemmer går i skole på. Samarbejdet består i, at Strandvejsskolen fra sommeren 2017 etablerer en selvstændig linje på skolen, som eleverne kan vælge, og som består i undervisning i fodbold eller tennis i 5-6 lektioner ugentligt fordelt på 3 ugentlige træningspas, fortrinsvis om morgenen. Det bliver på samme vis for andre elever, der ikke interesserer sig for fodbold eller tennis, der kan vælge en IT-linie eller en medielinje.

Det er B.93’s trænere i tennis og fodbold, der forestår denne træning på B.93’ anlæg, startende med 6. og 7. klasse på Strandvejsskolen. Linjen skal efter 2 år dække fodbold-eller tenniskyndige elever fra 6. – 9. klasse – forventeligt 20-25 fra hver årgang. Ordningen er allerede igangsat med nogle 6-ugers prøve forløb i fodboldundervisning, som kører nu i disse uger. Der er kun gode tilbagemeldinger – so far. Forløbet evalueres i december måned og så gør vi klar sammen med Strandvejsskolen til at indfase linjen på skolen i 2017. Vores trænere skal udvikle denne undervisning og samarbejdet, som med tiden kan komme til at dække bredt – ikke kun teknisk træning men også relevante, sideordnede discipliner som ernæringslære, sund kost, fysiologi, biologi, som kan indgå som elementer i fodbold- eller tennisundervisningen. For vores unge medlemmer bliver det en mulighed for at kunne gå i skole tæt på ens fodboldklub (eller tennisklub) og sammen med kammerater, også fra ens fodboldhold.

Vi tror, at det vil danne et fortsat stærkt sammenhold blandt børnene og vil være med til at forstærke deres tilknytning til B.93 – og skulle der være et talent eller to blandt eleverne, som ikke spiller i B.93, så får de chancen for at se, hvad klubben kan tilbyde af fodboldtræning, selvom det ikke er meningen, at samarbejdet skal være nogen rekrutteringscentral for nye medlemmer. Alle – også børn, der spiller i andre klubber – skal kunne vælge fodboldlinjen på Strandvejsskolen.

En helt frisk undersøgelse fra Danmarks Idræts Forbund viser i øvrigt, at hver 4. elev, der får undervisning i skoletiden af foreningsfolk – som vores trænere – starter efterfølgende på den pågældende idræt. Så også ud fra den betragtning – og for at sikre motion i hverdagen og interessen for at dyrke sport/fodbold i øvrigt – ser vi samarbejdet som vigtigt for klubben.

Økonomien i Fodboldafdelingen
Som jeg indledte med har økonomien i Fodboldafdelingen været underlagt den virkelighed, at vi i 2015 fik et tab på en million kroner fra ApS ’et og den rekapitalisering, vi var nødt til at gøre. Det var vi nødt til for at sikre, at vi fortsat havde et 1. hold, der spillede i 2. division og ikke kom ud i tvangsnedrykning.

Vi måtte lægge et meget stramt budget, der opererede med at afdrage dette tab over 5 år, hvilket reducerede mulighederne for at lave nye udgiftskrævende fodbold tiltag betydeligt. Og så skete der det, som giver grobund for religion, nemlig et sandt mirakel, da Fodboldafdelingen i juli måned 2016 – godt nok efter ansøgning – fik et kærkomment tilskud fra Staten på en million kroner under en tilskudsordning, som udfaser nogle afskaffede indtjeningsmuligheder fra spil og lotto, som klubben tidligere havde haft som indtægt over en årrække.

Heldet følger de tossede, siger man. Også os i denne sammenhæng og tilskuddet gjorde det muligt at indfri den tidligere opståede gæld fra kapitaliseringen af ApS ’et og vi kunne lette lidt på trykket på budgettet. Dette tilskud på en million kroner, sammenholdt med en markant forøget medlemstilgang, har bevirket, at vi igen ser lyst på fremtiden i Fodboldafdelingen, men det forudsætter stadig, at vi budgetterer fornuftigt og holder os inden for det budget, der hvert år vedtages på baggrund af foregående års indtægter – og det agter vi at gøre. Der skal også være plads til at vi lægger lidt til side til en opsparing i Fodboldafdelingen hvert år, så vi ikke kommer i uføre igen. Vi har altså i Fodboldafdelingen i 2016 udsigt til at komme ud med et regnskabsmæssigt overskud på en lille million kroner, sådan regnskabsmæssigt. Den bruger vi til at indfri den gæld, der opstod, da vi fik et tilsvarende tab sidste år, men det betyder, at vi fremover kan bruge lidt ekstra penge i budgettet på at drive fodboldforretning og ikke på at betale gæld tilbage. Det er dejligt og det kommer til at gøre en forskel.

I 2016 har vi haft en fin udvikling i kontingentindtægterne. Vi får samlede kontingentindtægter på ca. kr. 3,1 mio. inklusive Elitetillæg. Det er ca. kr. 500.000 mere end i 2015. Elitetillægget indførte vi som bekendt i 2015 fra 2. halvår for at sikre, at de der træner allermest – typisk 3-4 gange om ugen og med kamp i weekenden – og som har betalte trænere og assistenttrænere og adgang til fysioterapi, fitnesstræning mv., og som klubben bruger flest penge på, også skal medvirke til at betale for det. Det skal de, for at vi kan sikre, at der også er ordentlige forhold for breddefodbolden i B.93. Elitetillægget er blevet indarbejdet nu og bidrager årligt med ca. kr. 350.000 i 2016 budgettet, stigende til godt kr. 425.000 i 2017, når alle hold, der skal omfattes, er indfaset i ordningen. Der er taget stilling årgang for årgang, om der er et tilstrækkeligt elitekoncept på også A-holdene til at et Elitetillæg kan forsvares som rimeligt. Og der, hvor det har været tilfældet, har vi indført Elitetillæg, og hvis ikke, har vi ikke indført et Elitetillæg på det pågældende hold.

Til gengæld skal klubben så være dygtig nok til at kunne levere de ekstra træner ydelser og sikre tilstrækkeligt materiel og ordentlige banefaciliteter, fysioterapi mv., til at Elitetillægget er rimeligt. Det er vores vurdering, at det gør vi nu, i hvert fald, og derfor vil Elitetillægget være fuldt indfaset fra januar 2017.

Udover kontingentindtægterne på cirka 3,1 mio. får vi tilskud fra kommunen (FOS tilskud) og DBU og Team Copenhagen og vi tjener nogle penge på at arrangere stævner og camps og har nogle enkelte sponsorer også, så de samlede indtægter i Fodboldafdelingen udgør ca. kr. 4.400.000 i 2016 og cirka. kr. 4.700.000 i 2017.

Vi har også mange udgifter, som jeg gerne vil give et kort indblik i og det vil jeg gøre ved samtidigt, når jeg gennemgår udgiftstyperne, at give et indblik i, hvad vi gør for at reducere udgifterne eller bibringe nye indtægter.

Fodboldafdelingens hoved udgiftstyper er følgende. Der er 4 hovedgrupper:

1. Udgifter til trænergodtgørelser til klubbens mange trænere, fuldtidsansat træner, specialtrænere, målmandstrænere, sundhedssektor, kurser, transport til udekampe, trænertøj, bolde og materialer.

For hovedpartens vedkommende er det udgifter, der relaterer sig til Eliteafdelingen. Disse udgifter har vi som sagt søgt balanceret ved indførelse af et Elitetillæg. Det skal sikre, at breddemedlemmerne også fremover får en ordentlig ydelse for deres kontingenter.

2. Drift af fodboldklub, lønninger til administration, dommere, tøjvask til udvalgte hold, turneringsgebyrer mv.

Her har vi i årets løb lavet om i klubbens ordning for tøjvask til de hold, der får det, så vi sparer en betydelig udgift på den post fremover og vi har ansat en salgsmedarbejder, Allan, der arbejder succesfuldt på at rekruttere nye medlemmer, arrangere Copenhagen Football Camp, sælge individuel skills træning og andre indtægtsgivende arrangementer, som også sikrer yderligere indtægter til Fodboldafdelingen. Copenhagen Football Camp er blevet fodboldafdelingens ”skal” for gennemførelse af Camps. I sommer deltog over 200 børn og unge i en uges intensiv fodboldtræning i første uge af sommerferien og i efterårsferien deltog 130-140 børn og unge tilsvarende i Efterårs Camp. Begge Camps med B.93 trænere som, ledere og trænere på Camps`ene. Disse camps og den individuelle fodboldtræning – og den fortsatte medlemsrekruttering, der også sker under disse aktiviteter – er elementer i Fodboldafdelingens økonomiske strategi, som skal sikre yderligere indtægter i årene fremover.

3. Bidrag til Hovedbestyrelsens budget, som er til klubhus, el, vand og varme, leje af baner, administration mv.

I modsætning til mange andre klubber i Storkøbenhavn, så betaler B.93 leje for klubhus og baner til kommunen. Vi har en lejekontrakt på cirka 70.000 m2 boldbaner og på klubhuset, Slottet, som løber ca. 25 år endnu, hvor den så skal forlænges. Selvom det er en udgift af betydelig størrelse for klubben, så sikrer den lejekontrakt samtidigt B.93 mod, at kommunen kan indskrænke vores arealer i klubhuset eller vores baneareal eller lade andre benytte vores baner, når vi selv kan benytte dem.

Den rettighed har været af meget væsentlig betydning under de forhandlinger, der har været i 2016 med forskellige instanser i kommunen om udnyttelsen af Gasværksgrunden, mener vi.

Det er dyrt at drive et så stort og flot Klubhus, som vi har. Det koster i runde tal godt en million kroner om året til husleje, varme, el, vand, alarm, rengøring mv. Hovedbestyrelsen har i årets løb på forskellig vis lavet initiativer, der skal sikre forskellige besparelser på denne udgift. Blandt andet har vi ansat en ejendomsinspektør, Dragan, fra egne rækker, idet Dragan også er U19 assistenttræner hos Sune. Dragan sikrer, som alle kan se, at klubhuset fremtræder pænt og altid rengjort, at omklædningsrum er rene og ryddelige, når de forskellige hold skal benytte dem, at kælderen er pæn og stueetagen i øvrigt ser ordentlig ud for de mange besøgende, og at der er ryddeligt udenfor. Der har ikke været pænere i mange, mange år, og det har en god effekt, at vi har en inspektør i klubhuset både for medlemmerne og for de mange besøgende hold, vi har.

Vi skal passe godt på Dragan, for han skal holde i mange år, og det gør vi blandt andet ved at hjælpe med at holde omklædningsrum og fællesarealer ryddelige selv og ikke efterlade dem i udbombet tilstand, at gå med fodboldstøvler indendørs eller at give affaldsspanden et spark, forbi man nu tabte til HIK den dag!

Og så arbejder Hovedbestyrelsen med at skaffe indtægter på de tomme lokaler. Der er spændende initiativer i gang – aktiviteter, der ligger indenfor klubbens naturlige sfære, kan man sige.

Vi vil gerne have en udbygget Sundhedssektor her i klubhuset til gavn for vores mange hold, der skal bruge det, og også gerne til gavn for vores mange medlemmer i øvrigt, så det arbejder vi på at etablere og det vil bidrage til en reduktion af omkostningerne ved at drive klubhuset og derved også komme Fodboldafdelingen økonomisk til gavn.

4. Bidrag til at drive vores divisionshold, 1. senior

Det er vigtigt for klubben fortsat at have et 1. senior, som spiller divisionsfodbold. Fordelene herved er mange.
Det er klubbens 1. hold og DNA vil nogen sige
Det er klubbens historie, vil andre sige
Det er det hold i klubben, alle talentfulde spillere skal stræbe hen i mod og spille for, vil nogle helt andre sige

og klubben har fejret mange triumfer i årenes løb og 1. holdet har været en vigtig del af klubben og klubbens liv i mange, mange år.

Det er det stadig, men vi må nok også erkende, at det for alt for mange af klubbens – yngre – medlemmer ikke har samme store betydning, som det har for seniorerne, hvoraf mange er til stede her i aften og selv har spillet på 1. holdet. Ulempen ved at have et divisions hold er, at det er dyrt at drive. Der er udgifter til spillerlønninger, trænerlønninger, materialer, stadionleje, transport, dommerudgifter, fysioterapeuter, massører, læger, målmandstrænere, mentaltræner og meget andet, som er en nødvendighed, hvis man skal kunne spille også i 2. division – om oprykning – og slå Esbjerg i Pokalen – og spille mod FCK til marts 2017. Man kan desværre ikke bare skære alle disse udgifter fra og spille ren amatørbold længere – så gør man det i hvert fald ikke ret længe i 2. division.

I fodboldafdelingen støtter vi op om vores 1. senior – det gør vi økonomisk og på anden vis. Det viser vi ved at yde et årligt tilskud til 1. senior, fordi 1. senior indgår i vores elitesatsning i almindelighed, og ved at hjælpe med spillermaterialer, tøj, tøjvask, fysioterapi, frivillig arbejdskraft mv. i ganske betydeligt omfang. Sidste år fik selskabet bag 1. senior, Aps ’et, som bekendt nye investorer, med advokat Lars Lütjohan Jensen i spidsen – godt sekunderet af gode gamle klubfolk. De skød ny kapital ind i selskabet og de er lykkedes med at strømline selskabet og organisationen omkring det – og spillertruppen og trænertruppen ikke mindst – så det i dag fremstår betydeligt mere professionelt end for et år siden.

Klubben og ApS ’et har lige afsluttet forhandlinger om en tilpasning af aftalen mellem os om driften af selskabet, som skaber enighed om et budget for ApS tre år frem i tiden. Det er vigtigt for os og for investorerne og budgettet viser at der allerede om to år er ved at være balance i budgettet mellem indtægter og udgifter. Det skal sikre, at vi ikke kommer til at stå i samme situation som sidste år.

Kunsten for fodboldafdelingen den næste tid består i at udbygge samarbejdet med Aps ’et – det vil vi gøre – og så fortsat sikre en fortsat udvikling af vores egne fodboldafdeling og vores egne mange og meget forskellige hold, med mange og forskellige interesser – og dem er der nu 104 hold af nu i klubben – og som vi først og fremmest repræsenterer i fodboldbestyrelsen. Der er alle slags hold fra U4 –U11 børnefodbold, til pige fodbold, til ungdomshold, talenthold, ung seniorer, senior, Old Boys helt op til Grand Veteran Masters – alles interesser skal varetages. For Fodboldbestyrelsen har det været vigtigt at finde den rigtige balance mellem at støtte op om ApS ’et og 1. senior og varetage hensynet til vores 1700 andre medlemmer, der betaler kontingent for at spille i klubben. Den balance synes vi er fundet med den fortsatte aftale og vi er fortrøstningsfuld for det fremtidige samarbejde på baggrund af den nye aftale, vi har indgået, selvom opgaverne er mange.

Til slut et par ord om nogle af de opgaver, som klubben i øvrigt har arbejdet med i 2016, selvom det er hovedbestyrelsesstof – i Fodboldafdelingen blander vi os jo i det hele.

1. Ny kunstbane i 2017
Kommunen har bevilget penge til en ny kunstbane i 2017. Det er en særdeles glædelig nyhed. Den kommer til at ligge ved siden af den nuværende bane – på bane 4 – som flyttes som opvisningsbane. Vi håber og sigter efter, at den ny kunststofbane kan være på plads til efterårssæsonen 2017, hvor der bliver behov for den ekstra baneplads, som en kunststofbane giver i vinterperioden.

Der vil være en periode, mens den etableres, hvor vi bliver generet af anlægget af den. Det må vi klare bedst muligt og med fleksibilitet. Sandheden er, at vi lige nu ikke ved, hvornår man går i gang eller hvor lang tid anlæg af banen tager.

2. Udvikling af Familieområdet
Vi har fået bevilget og udført en ny minibane på Familieområdet op mod tennishallen ved sædvanligt godt benarbejde af David Kendal. Der er lys på banen også indenfor kort tid og så kan den tages i brug af fortrinsvis de mindste årgange i klubben. Det er første skridt i udbygningen af Familieområdet. Næste skridt er taget ved at få lavet en skitse til yderligere aktiviteter på området, så som tennis slå mur, Paddle tennis, aktivitetsring mv., som kan danne en flot ramme om familieaktiviteter på området.

3. Gasværksgrunden
Planlægningen af byggeriet på Gasværksgrunden er gået ind i sin afsluttende fase. Klubben har spillet med og fremlagt gode forslag om den fremtidige banekapacitet, så den sikres bedst muligt fremover til også at kunne betjene de mange nye indbyggere i Nordhavn. Klubben har – med en stædig hovedformand i spidsen – forsøgt at overtale beslutningstagerne om det fornuftige i at etablere en 11-mands bane mere ved at indskrænke et af de byggefelter, hvor der skal bygges nyt boligbyggeri. Der er mange interesser i denne Gasværksgrund, har vi kunnet konstatere – og det er vanskeligt at sige, hvor ønsket om en yderligere 11-mands bane ender, men der har været kæmpet stædigt for den, kan jeg godt sige. Vi får se, det er ikke afgjort endnu.

Der er masser af opgaver i 2017 også – nok at tage fat på. Vi glæder os til arbejdet, for nogens vedkommende, hvis vi altså bliver genvalgt.

Kommentarer til bestyrelsens beretning
Torben Henriksen redegjorde for det lån som klubben havde aftalt med tennisbestyrelsen. Klubkassen var en fælles kasse og lånet var nu tilbagebetalt. Han havde deltaget i tennisårsmødet, hvor der havde været fornem service.

Ingen andre ønskede ordet – og beretningen blev vedtaget med kraftige klapsalver.

Pkt. 4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5. Fastsættelse af indskud og kontingent

Bestyrelsen havde indstillet uændret indskud og kontingent. Det blev vedtaget.

Pkt. 6. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen

Morten Hemmingsen, Max Riis Christensen og Tommy Møller blev genvalgt for en toårig periode. Bjarke Møller, Lene Holmskov og Casper Wulff fortsætter i bestyrelsen.

Pkt. 7. Valg af to suppleanter for 1 år

Nanna Nyholm og Niels Møller blev genvalgt.

Pkt. 8. Eventuelt

Erling Bøje spurgte, om der ville blive arbejdet på en bedre belysning på banerne. Morten Hemmingsen svarede positivt på spørgsmålet.

Kim Millwertz gjorde opmærksom på, at der afholdes Five A Side lørdag den 14. januar. Opfordrede alle til at tilmelde sig allerede nu og gøre en indsats for at flere ville melde sig.

Hans Drachmann opfordrede til at medlemmer gik ind på Københavns Kommunes høringsportal og argumenterede for flere idrætsfaciliteter på Gasværksgrunden og mere begrænset areal til boliger.

Morten Hemmingsen takkede for medlemmernes fremmøde og for et godt møde i god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.40.

Ole Petersen, dirigent.
Torben Klarskov, referent.