Vælg en side

Status vedrørende arbejdet på Svanemølleanlægget.

Arbejdet med at færdiggøre anlægget med de nye græsbaner, anlæg af aktivitetsring og HOFOR’s arbejder på cykelstien skrider fremad. Vi har i B.93 et meget fint samarbejde med kommunen – Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) – og vi har netop haft et statusmøde med en rundtur på anlægget.

Først og fremmest glæder vi os over, at vi er på vej til at få et fantastisk godt og flot anlæg, og der vil blive etableret nogle adgangsveje og en aktivitetsring, som vil være en gevinst for hele lokalområdet.

Som altid tager det noget tid at få det færdiggjort, og de ledningsarbejder, som HOFOR er ved at gennemføre på cykelstien og andre steder, betyder, at det trækker lidt ud. Den aktuelle tidsplan er, at fodboldbanerne – græsbanerne – skulle stå klar til opstart i juli.

På rundturen med kommunen aftalte vi følgende for tidsrummet frem til da:

  • Det skal prioriteres, at der hurtigst mulig skabes adgang til kunstgræsbanerne via Svanemølleruten. TMF er opmærksomme herpå og går i dialog med HOFOR, så snart de store maskiner er væk fra arealet
  • Der ønskes udlægning af plader, så der skabes en midlertidig, mudderfri stiadgang henover græsbaner indtil adgang via Svanemølleruten. TMF undersøger muligheden
  • TMF undersøger om der er i projektet kan findes midler til en hjertestarter
  • TMF sender info om opbygning, jordkvalitet og græsprodukt i forhold til græsbanerne
  • Ejendom og Service vil efter aflevering af græsbanerne vurdere, hvornår de kan tages i brug
  • KFF og B.93 ønsker løbende at blive orienteret om fremdrift og særlige opmærksomhedspunkter i forhold til dagligdagen på anlægget under anlægsprocessen.

Vi beder alle om at have lidt tålmodighed og vise hensyn både til hinanden, til dem, der arbejder på at gøre anlægget færdigt og til baner og anlæg.

Topfoto af anlægget med drone: Theis Elkjær.