Vælg en side

BREAKING NEWS: B.93 lukker fodbold og tennisbanerne efter påske.

Danmarks Naturfredningsforening har meddelt kommunen, at B.93 desværre må lukke vores anlæg i en periode.

Dette skyldes at den fredede sommerfugleart Nældens Takvinge har valgt vores fodbold- og tennisbaner til at lægge æg på. Dette har mødt stor opbakning blandt vores politikere, og selvom vi selvfølgelig har protesteret – står kommunens folk fast.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at hjælpe de truede arter ved at skabe mere og bedre natur i Danmark og dermed forbedre arternes levesteder.

Dette har mødt stor opbakning politisk, da der er stemmer i den slags – især i kulturradikale valgområder.

Over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrugsarealer, og kun ganske få dyrearter kan trives på landbrugsjord. Derudover ligger vores tilbageværende natur ofte som isolerede øer mellem landbrugsjord, veje og byer. Dyr i skovene har det svært på grund af intensiv skovdrift – kun omkring 0,5 procent er beskyttet urørt skov.

Alt dette betyder, at mange arter mangler de levesteder, som er nødvendige for at overleve. Nogle arter stiller særligt specifikke krav til deres levesteder, og det er især disse arter, der er særligt udsatte for at blive truede.

Eksempler er truede arter som Nældens Takvinge og Sortplettet Blåfugl, og pattedyrene Hasselmus og Birkemus. Arter som disse kan kun reddes, hvis vi skaber flere levesteder, og derfor må B.93 bøje sig for naturen, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

B.93 har derfor bestemt at al træning, både fodbold og tennis, skal finde sted i Tennishallen indtil Nældens Takvinge forlader vores anlæg.

Rent praktisk vil det betyde at alle skal træne i Tennishallen, og man vil opdele indendørsbanerne mellem de to sportsgrene retfærdigt. Trænerne vil få besked af deres respektive afdelingsledere, hvornår holdet skal træne.

På grund af presset med de mange som skal dele Tennishallen man, skal “Gammelmandsspillere” fra begge afdelinger (over 33 år) træne i De Gamles By – set fra den vinkel at de alligevel snart skal derover, og vores to 1. seniorhold får råderet over de baner vi bruger i Ryparken, ellers må de lave trappetræning på stationen derude.

B.93 har ikke fået noget tidsperspektiv af kommunen for genåbning af anlægget, men et forsigtigt bud er at vi åbner for banerne igen i starten af juli.

Ledelsen håber, at der er forståelse for disse omstændigheder, og klubben ikke kommer i situation hvor vi må indkalde et vagtkorps til at stoppe medlemmer, der prøver at komme på banerne.

Yderligere oplysninger kan hentes hos klubbens kommunikationschef hele 1. april.

Skrevet af Claus Vandborg.
Foto: Theis Elkjær.