Vælg en side

Vi siger farvel til Torben Klarskov som redaktør på vores medlemsblad, og goddag til Mads Mazanti. 

Torben har siddet fra 2010 (en periode med et fodboldmedlemsblad) som redaktør for klubbens medlemsblad – og det skal nævnes at han også har været i spidsen for mange andre gøremål i klubben. Hør mere i B.93 TV interviewet med Torben, men nu er det slut i rollen som leder af bladet: Efter mange gode år (og mange fine medlemsblade) har Torben valgt at trække sig.

Afløseren er Mads Mazanti, som bl.a har været en dygtig holdleder for divisionsholdet og lavet mange strålende referater fra deres kampe (se fx dette).

VI har fået klubbens formand Hans Drachmann til at sætte et par ord på dette skift

– Klubben skylder Torben Klarskov en stor tak for en kæmpeindsats gennem en årrække som redaktør af medlemsbladet. Det skal ikke mindst fremhæves, at det var Torben, der tog initiativ til, at medlemsbladet igen skulle være et blad for hele klubben, efter at det i nogle år havde været et rent fodboldblad.

– Det var med til at genskabe den gode stemning mellem klubbens fodbold- og tennisafdeling, som hersker i dag, og som er af stor værdi for klubben.

– Vi glæder os til at byde Mads Mazanti velkommen som ny redaktør. Vi ved alle, at han er særdeles velskrivende, og han har et stort kendskab til klubben. Vi glæder os til at se, hvordan han vil sætte sit præg på bladet.

– I en tid, hvor næsten alt er elektronisk og flygtigt, har B.93’s Medlemsblad en særlig værdi som en del af klubbens liv og historie. Med den nye redaktør vil det nu fortsætte.

———————————————————–

En stor tak til Torben for flot stykke arbejde (Torben er heldigvis interesseret i at hjælpe klubben fremadrettet på andre poster) og et ditto stort velkommen til Mads, som vil trække på Torbens rutine i starten. .Mads får sin debut med det første medlemsblad 2019 – det skulle udkomme til marts.

Foto er af Torben og Hans. Dette selvfølgelig fra et af de mange vellykkede medlemsblade (dette nummer ikke helt tilfældigt valgt) som Torben stod bag.

Skrevet af Claus Vandborg.
Foto fra Medlemsbladets arkiv.