Vælg en side

Klubhus og anlæg
gennem historien

2016


Klubhuset fanget set fra Tennishallen af Johan Neve fra Tennisafdelingen en marts-dag i 2016, med genspejling.

2004

 

Loungen
Loungen på Østerbro Stadion som primært benyttes til sponsorpleje før kampene.

1994


Forsiden af ”Slottet” ved indflytningen i 1994. Det var før bygningen var blevet ”forskønnet” med forskellige logoer.

1994


Bagsiden af ”Slottet” ved indflytningen i 1994.

1994

Slottet_indvielse
Mange medlemmer var mødt op ved den officielle indvielse af ‘Slottet’, som blev foretaget af overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. Blandt tilhørerne ses ‘Posten’ (rød trøje) og hans fast makker George Pættges. I midten har vi klubbens ældste medlem Erik Brenting. Længst til højre blandt de voksne har vi Jens Kolding.

1992

bygning3
Det nye klubhus som det så ud 28. august. Bygningen, som var en del af Øresundshospitalet, blev kaldt ”Grødhuset”. Efter en kraftig renovering, maling, anlæggelse af terrasse, blev bygningen omdøbt til ”Slottet”.

1991 (historisk billede)

Oresundshospitalet_4
Øresundshospitalet. Et historisk billede tilbage fra omkring 1950 hvor man kan se, at hospitalets patienter ligger ude i det frie. Det var den måde man typisk behandlede turberkolosepatienter på. Klubbens æresmedlem Freddie Birtø var en af patienterne.

1991

Slottet_Inden_Tennisbaner_700px
Et fint billede af Slottet inden tennisbanerne blev anlagt. Bestyrelsesmedlem Henrik Lindholm ser frem mod nye tider for klubbens nye anlæg.

1988

restauration_stadion
Restaurationen i klublokalet i Stadionbygningen. Baren ind til køkkenet er blevet muret op. Det var i de gyldne tider med ternede duge og askebæger på bordet.

1974

bygning1
En større renovering af tennisbanerne er sat i gang. Til højre Gert Knudsen, der var tennisbestyrelsens repræsentant.

1970

luftfoto

Et fint overbliksbillede. Forrest til venstre ses Idrætsparken (F). Til højre herfor er det klubbens to fodboldbaner, som det fremgår var der ikke græs over det hele. I forlængelse heraf ses klubhuset Pavillonen. Bag dette klubbens mange tennisbaner. Til venstre ses Tennishallen (B), Idrætshuset (G), Østerbro Stadion (H) og Østerbro Svømmehal (A).

1963

bygning4
Et stemningsbillede taget den 1. januar fra den gule mur ud mod Øster Allé. Som det ret tydeligt fremgår, er bane 2 om vinteren omdannet til skøjtebane. Det havde den konsekvens, at man skulle langt ind i foråret før græsset igen var grønt. Den røde bygning er Pavillonen, som levede i perioden 1902/63.

1960

bygning2
Luftfoto af det gamle klubhus ”Pavillonen” med Sct. Jacobs kirke i baggrunden. Som det ses er fodboldbanen (Bane 1) noget nedslidt. Den anden bane (Bane 2) har formentlig ses endnu værre ud.

1915 (Københavns Idrætspark)

fodbold5
Københavns Idrætspark som den så ud i de første par år efter indvielsen i 1911, hvor tilskuerkapaciteten var 10.000 (heraf 700 siddende). Der er endnu ikke bygget en endetribune (Hockeybanen), så der er frit udsyn til Idrætshuset. Til venstre skimtes Tennishallen.

1922 (B.93’s baner på P. H. Lings Allé)

fodbold4
Kampbillede fra klubbens anlæg på P. H. Lings Allé, hvor der er stor tilskuerinteresse for dagens kamp. I baggrunden Lægeforeningens Boliger. Bemærk de hjemmelavede målstænger, som nok ikke ville blive godkendt af DBU nu om dage.

Billedtekster: Palle ‘Banks’ Jørgensen