Vælg en side

Jubilæumsskrifter

Første gang klubben udgav et jubilæumsskrift var ved 50 års jubilæet i 1943. Dette er sidenhen fulgt op af udgivelser i 1953 (60 år), 1968 (75 år), 1983 (90 år), 1993 (100 år) og 2003 (110 år). Nedenfor følger en beskrivelse af hvert enkelt skrift.

Alle jubilæumsskrifterne befinder sig i Kulturudvalgets lokaler på Svanemølleanlægget, hvis du vil læse dem.

7. december 2010
Palle “Banks” Jørgensen

 

B.93 fylder 110 år – 19. maj 2003

110 års jubilæumsskrift på 32 sider.

Redaktion: Freddie Birtø (ansvarshavende), Andrea Balogh (tennis) og Palle ’Banks’ Jørgensen (fodbold).

Skriftet omhandler primært de 10 år efter 100 års jubilæet i 1993. Udflytningen fra Stadionbygningen til Svanemølleanlægget var et væsentlig punkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.93 fylder 100 år – 19. maj 1993

100 års jubilæumsskift på 120 sider. Undertitlen var: En idrætsklubs liv og levned gennem 100 år.

Redaktion: Freddie Birtø (ansvarshavende), Hans Hesselberg (fodbold og grafik), Palle ’Banks’ Jørgensen (fodbold), Paul Rømert (tennis) og Lone Vandborg (tennis). Udgivelsen blev støttet af syv forskellige virksomheder, som var løbet op af Erhvervsklubben.

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen skriver i sin hilsen indledningsvist: B.93 har i hundrede år været en vigtig og dynamisk, del af det københavnske idrætsliv. Som den førende idrætsklub i sin bydel har den været normsættende for mange generationer af københavnere … .

Jubilæumsskriftet gennemgår de 100 år opdelt i 10 års perioder og med de fire forskellige idrætsgrene, nemlig Cricket (1893-59), Fodbold (siden 1896), Tennis (siden 1901) og Bordtennis (1940-49).

 

 

 

 

 

 

B.93 fylder 90 år – 19. maj 1983

90 års jubilæumsskrift var i form af et tillæg til medlemsbladet på beskedne 12 sider.

Så man kan diskutere om dette tillæg hører til i den fine klub. Som forklaring på det beskedne ’jubilæumsskrift’ skriver redaktøren af medlemsbladet Ole Klarskov:

Denne gang har vi valgt at være knap så pretensiøse. Dels er 90 år vist kun det, man kalder halvrundt. Og dels er økonomien ikke rigtig til de store udskejelser – i sparetider er det begrænset, hvad man skal ofre på at fejre sig selv.

Tillægget omhandler de sidste 15 år (1968-83), delt op i fodbold og tennis. Dog har bridgeklubben fået hele bagsiden. Anledningen var, at kortklubben havde eksisteret i 50 år. Artiklen var forfattet af H. C. Andersen, og øverst på årets ranglisten lå gode navne som Ernst Henriksen, Henning Wiig og Poul Zølck.

 

 

 

 

 

 

B.93 fylder 75 år – 19. maj 1968

75 års jubilæumsskrift på 32 sider.

Har nærmest format af et udvidet medlemsblad.

Redaktionen var stærk besat med navne som: G. Rode-Jepsen (ansvarshavende), Verner Christensen, Tage Jørgensen, Preben Kargaard, G. A. Lorentzen (klubstatistikker), Flemming Nielsen, Knud Rasmussen og tennismanden Kaj Sode-Pedersen.

Skriftet omhandler primært de sidste 15 år (1953-68). Forordene blev meget passende skrevet af formanden Knud Rasmussen, der stod set havde siddet i chefstolen i hele perioden (1955-69).

Det var først efter flere overtagelsesforsøg, at Knud ‘Ras’ sagde ja til formandsposten. Det blev 15 bevægede år – med nedrykningen i 1954, økonomiske problemer og andre store udfordringer, ikke mindst de evindelige baneproblemer.

Resultatet blev, at man måtte sige farvel til det gamle klubhus ‘Pavillonen’, og flytte til Stadionbygningen.

 

 

 

 

 

B.93 fylder 60 år – 19. maj 1953

60 års jubilæumsskrift på 48 sider.

Ansvarshavende redaktør var bestyrelsesmedlemmet P. T. Jørgensen (tennis), Carl Johansgade 5.

Skriftet adskiller sig ved, som det eneste i kongerækken, at have annoncer, hele 21 er det blevet til.

I forordene skriver bestyrelsen, at hæftet er et jubilæumsnummer af medlemsbladet, og skal betragtes som supplement til det jubilæumsskrift, der blev udsendt, da B.93 blev 50 år i 1943 – en oversigt over klubbens liv og virke i de sidste 10 år.

Der er en stor foromtale af jubilæumskampen mod selveste Juventus med danskertrioen John Hansen, Karl Aage Hansen og Carl Aage Præst, der fandt sted i juni måned i en fyldt Idrætsparken (41.800 tilskuere). Italienerne vandt 2-1 over et 93-hold forstærket med målmanden Per Henriksen (Frem) og angriberen Knud Lundberg (AB).

 

 

 

 

 

 

B.93 fylder 50 år – 19. maj 1943

50 års jubilæumsskrift på 148 sider.

Redaktionen bestod af Johannes Gandil og Ove Jørgensen med kunstnerisk assistance af Sven Brasch.

I forordene skriver formanden Helge Hassel bl.a. ”Vi har lov til at være stolte af, hvad vi nåede i de forløbne 50 år. Den ramme, der i årenes løb er skabt af mænd, der med kærlighed til deres gerning ofrede tid og arbejde for klubben, fylder os ved jubilæet med taknemmelighed. Det er mit håb, at vi og kommende slægter må vide at værne om den arv, der blev os givet, således at klubbens traditioner og mål stedse må blive vor fortid værdig”.

Det var Johannes Gandil der fortalte klubbens historie, og det var meget naturligt, idet han havde været med i klubben fra starten i 1893, og var menigt bestyrelsesmedlem i årene: 1895, 96, 97, 98, 99, 1900, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44 (det giver 49 år fra 1895-44).

Samme Gandil var redaktør af værket Dansk Fodbold, som udkom i 1939, og som har haft uvurderlig betydning for fodboldhistorien. Klubbens første jubilæumsskrift er meget informativt – simpelthen en guldgrube af rang.