Vælg en side

Det er pinselørdag, men det er også en fødselsdag for en klub, vi alle holder meget af.

Du er hermed inviteret med til klubbens 125 års fødselsdag den 19. maj 2018.

På side 40 i juninummeret af klubbladet kan du læse mere om arrangementet, der vil finde sted i pinsen næste år.Så tænker du nok. Hvad skal man dog give en, der fylder 125 år? Det er jo ikke hverdagskost at få lov til at hylde en fød-selar med så mange år på bagen.

Back-Op foreningen har igennem mange år støttet klubbens ungdomsarbejde i fod-bold. Fra denne forening udspringer ideen til, at klubben skal have en særlig gave.

I lighed med det initiativ, der blev taget  i anledning af klubbens 100 års dag, hvor klubben med formand Jørgen Norsker  i spidsen besluttede at indstifte en ung-domsfond, har Back-Op foreningen på sin årlige generalforsamling besluttet at gå forrest med henblik på at indstifte en jubilæumsfond, der fremover skal kunne yde støtte til særlige medlemmer af klubben fra såvel tennisafdelingen som fodboldafdelingen.

Vi stiler højt og håber at kunne nå op på et beløb på 125.000 kr. og du kan være med til at give denne gave. Alle beløb er velkomne.

Støt B.93’s jubilæum enten med Mobile Pay eller kontooverførsel. Husk at påføre dit navn ifm. overførslen.

1) Mobile Pay

Send dit beløb via Mobile Pay til 21 14 14 93.

2) Overførsel til konto i Danske Bank

Brug dette kontonummer:

Reg.nr. 3001
Kontonummer 3121223627

På vegne af jubilæumsfonden
Torben Klarskov