Vælg en side

Hovedbestyrelsen gennem tiderne

Her kan du se en liste over klubbens Hovedbestyrelsesmedlemmer fra 1893 til 2015 (efter generalforsamlingen).

Ved stiftelsen i 1893 blev der valgt en bestyrelse på fem personer. Antallet blev udvidet til ni personer i 1900, da klubben erhvervede sig anlægget på P. H. Lings allé, idet det som “baneejende” medførte mange nye udfordringer, med bl.a. opførelse af klubhuset (Pavillonen).

De næste 90 år var klubbens bestyrelse på 9-11 personer, som bestod af en formand, 1-2 næstformænd, en kasserer, periodevis en ungdomsformand og diverse menige medlemmer, jævnt fordelt blandt de aktuelle sportsgrene, fodbold, tennis og cricket.

Sådan fungerede det – mere eller mindre – frem til 1990, hvor hele strukturen blev ændret. Bestyrelsen, som skiftede navn til Hovedbestyrelsen, blev skåret ned til kun fire personer (formand, næstformand, kasserer og sekretær). Samtidig blev der under Hovedbestyrelsen etableret to kasser, en fodboldbestyrelse og en tilsvarende tennisbestyrelse. Der findes en selvstændig oversigt over fodboldbestyrelsen, desværre ikke tennisbestyrelsen.

Disse to bestyrelser holder et årsmøde – før klubbens generalforsamling – hvor der vælges formænd, næstformænd etc. Hovedbestyrelsen blev i 1997 udvidet med to personer, nemlig formændene for hhv. fodboldbestyrelsen og tennisbestyrelsen, som herefter var fødte medlemmer af HB.

Det er ikke lige længe de respektive medlemmer har siddet på stolen. Den længst siddende er suverænt Johannes Gandil, der sad i årene 1895 (marts), 96, 97, 98, 99, 1900, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45 (marts) – så gad han heller ikke mere.

Det blev til 49 år, alle som menigt medlem. Hvis den nuværende bestyrelse skal overgå Gandil skal dem med længst anciennitet sidde der til år 2054. Efter Gandil kommer Aage Buntzen (29 år), P. N. Holst (26 år), Olaf Lindstrøm (22 år), Henrik Lindholm (21 år), P. T. Jørgensen (21 år) og John Andreasen (20 år).

Hvis man er på jagt efter nye damebekendtskaber, så skal man nok i stedet opsøge “Dammerten”(Damhuskroen, red.). Vi skal helt frem til 1970 før den første dame gjorde sit indtog i cigarosen. Det var tennisspilleren Birgit Juul Jørgensen, der sammen med Jørgen Lundgaard blev valgt ind i stedet for Arne Ohrt og Poul Christensen. Sidenhen har yderligere fire damer “kigget forbi”, nemlig Inge-Marie Gotil, Britta Lunøe, Nana Vedsø og den nyvalgte tennisformand Line Rener Kristensen.

De som har siddet mest uroligt i stolen er John Andreasen og Jon Bremerskov, der begge har siddet i syv forskellige stole/perioder.

Der findes en separat side med oversigt over de ordinære generalforsamlinger med dato, sted, dirigent og formand.

Der findes også en separat side med samtlige klubbens formænd.

Nedenfor en totaloversigt over samtlige personer, der har siddet i moderklubbens bestyrelse (altså nu Hovedbestyrelse).

Navnene på de forskellige bestyrelsesmedlemmer ses i alfabetisk orden. Efter fødselsdagen følger: antal år i bestyrelsen (År), heraf som formand (FM), som næstformand (NF), som kasserer (KAS) eller som menig eller arbejdende suppleanter (M). Herefter en markering om tilhørsforholdet er fodbold (F) eller tennis (T). Det bemærkes, at cricketspillere hørte under fodboldafdelingen. Perioden angivet i årstal, eksempelvis er Bent Andersen valgt i marts 1976 og udtræder ved næste generalforsamling i 1977.

I kolonnen ‘Død/bor’ er anført personens dødsdato eller nuværende (2012) bopæl. Alderen på afdøde er anført i sidste kolonne.

Hovedbestyrelsesmedlemmer gennem tiden (tryk på fotoet for at se alle, webred.)

20. maj 2015 / Palle ‘Banks’ Jørgensen