Vælg en side

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893:

Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.30 i klubhuset, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Uddeling af årsnåle

3. Uddeling af jubilæumsprisen

4. Beretning

5. Regnskab

6. Kontingent
Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.

7. Forslag
Forslag skal være indleveret til Hovedbestyrelsen mindst 10 dage før generalforsamlingen.

8. Valg
Følgende er på valg:
— Kasserer
— Repræsentant for fodboldafdelingen
— Suppleant for fodboldrepræsentant
— Suppleant for tennisrepræsentant

9. Valg af revisor

10. Evt.

11. juni 2020.
Hovedbestyrelsen.