Vælg en side

Kom og hør hvordan det står til på tværs af klubbens afdelinger.

Der afholdes

Ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893

Tirsdag 23. april 2024 kl. 20.00 i klubhuset, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Uddeling af årsnåle

3. Uddeling af jubilæumsprisen
Det står Jubilæumsfondens bestyrelse for.

4. Uddeling af Fortjenstnål
Hovedbestyrelsen indstiller, at Christian Lunøe tildeles fortjenstnålen.

5. Beretning

6. Regnskab 2023

7. Kontingent
Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer. Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent på 750 kr. per år.

8. Forslag
Forslag til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne indleveres senest 10 dage før generalforsamlingen.

9. Valg
Følgende er på valg:

  • Kasserer: Peter Lysdahl er villig til genvalg
  • Repræsentant for Fodboldafdelingen: Jørgen Ritnagel er villig til genvalg
  • Suppleant for fodboldrepræsentant
  • Suppleant for tennisrepræsentant.

10. Valg af revisor

11. Evt.

1. april 2024
Hovedbestyrelsen