Vælg en side

Generalforsamling tirsdag 25. april
Indkaldelse til klubdemokratiets festdag.

Ordinær generalforsamling afholdes

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.30 i klubhuset

Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Uddeling af årsnåle

3. Årets Leder og Årets B.93’er

4. Fortjenstnål
Hovedbestyrelsen indstiller følgende til modtagelse af fortjentsnålen:
Jens Kolding, Klaas Muizelaar og Ole Petersen.

5. Beretning

6. Præsentation af ny hjemmeside

7. Regnskab

8. Kontingent
Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent på 550 kr. per år.

9. Forslag
Forslag skal være indleveret til Hovedbestyrelsen mindst 10 dage før generalforsamlingen.

10. Valg
Følgende er på valg:

Formand: Hans Drachmann er villig til genvalg.
Repræsentant for tennisafdelingen: Preben Keldsen er villig til genvalg.

Suppleanter:
David Kendal (fodbold) er villig til genvalg.
Klaas Muizelaar er trådt tilbage, og der skal ske nyvalg af suppleant for tennisafdelingen.

11. Valg af revisor

12. Evt.

Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen.