Vælg en side

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893

Tirsdag den 23. april 2018 kl. 19.00 i klubhuset, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Uddeling af årsnåle

3. Uddeling af jubilæumsprisen

4. Beretning

5. Regnskab

6. Kontingent
Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent på 550 kr. per år.

7. Forslag
Forslag skal være indleveret til Hovedbestyrelsen mindst 10 dage før generalforsamlingen.

8. Valg
Følgende er på valg:

Formand
Repræsentant for tennisafdelingen
Suppleant for fodboldrepræsentant
Suppleant for tennisrepræsentant

9. Valg af revisor

10. Evt.

24. marts 2019. Hovedbestyrelsen.