Vælg en side

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00 i klubhuset, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Bemærk – nu også med: Klubaften med Champions League semifinale på storskærm efter generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Uddeling af årsnåle

3. Årets Leder og Årets B.93’er

4. Æresmedlemmer
Hovedbestyrelsen indstiller, at Klaas Muizelaar og Torben Klarskov Andersen udnævnes til æresmedlemmer.

5. Beretning

6. Regnskab

7. Kontingent
Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.
Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent på 550 kr. per år.

8. Forslag
Forslag skal være indleveret til Hovedbestyrelsen mindst 10 dage før generalforsamlingen.

9. Valg
Følgende er på valg:

Kasserer
Repræsentant for fodboldafdelingen
Suppleant for fodboldrepræsentant
Suppleant for tennisrepræsentant

10. Valg af revisor

11. Evt.

22. marts 2018. Hovedbestyrelsen.