Vælg en side

Det officielle referat fra klubbens generalforsamling den 25. april 2017 er nu klar.

Referat af B.93 Generalforsamling den 25. april 2017

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Uddeling af årsnåle
3. Årets Leder og Årets B.93’er
4. Guldnål
5. Beretning
6. Præsentation af hjemmeside
7. Regnskab
8. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer
9. Forslag
10. Valg
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Ole Petersen blev valgt som dirigent, Nanna Nyholm som referent og Palle “Banks” Jørgensen og Klaas Muizelaar til stemmetællere.

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Inden mødet mindedes forsamlingen med et minuts stilhed de medlemmer, der i årets løb var gået bort.

Jørgen Bundgaard, 80 år
Jørgen Arthur Hansen, 76 år (lillebror til Lille Kaj)
Henry Jørgensen, 80 år
Erling Thrane, 70 år

2. Uddeling af årsnåle
Der blev uddelt årsnåle til flg.:

25 år: Jasin Rahmani Christensen, Henriette Nørregaard, Per Leif Nielsen, Leif Lykke Nielsen, Tommy Møller
40 år: Jens Harild, Leo Noer, Jan Nyvand Larsen, Per Clausen, Anett Weiss Lund, Jan Hansen
50 år: Jørgen Nordbæk, Peter Stahlhut, Ole Rintza
60 år: Jesper Kirscheiner, Palle Jørgensen, Per Jürgensen, Sven-Erik Jensen, Peter Thorsen, Tom Andersen
70 år: Ralf Bo Petersen, Henrik Lindholm, Bjarne Eklund

3. Årets leder og årets B.93’er
Hovedbestyrelsen har valgt Morten Hemmingsen som årets leder og Ole Ringheim som årets B.93’er, efter indstilling fra fodboldbestyrelsen.

Formand Hans Drachmann begrundede beslutningen.

Årets B.93’er: Ole Ringheim


Foto: Torben Klarskov 

Årets leder: Morten Hemmingsen


Foto: Torben Klarskov

4. Guldnål
Hovedbestyrelsen indstillede Klaas Muizelaar, Jens Kolding og Ole Petersen, og generalforsamlingen tilsluttede sig indstillingen.

Formand Hans Drachmann begrundede indstillingerne.


Fra venstre: Jens Kolding, Klaas Muizelaar og Ole Petersen.
Foto: Torben Klarskov                               


Hans Drachmann begrunder indstillingerne.
Foto: Torben Klarskov

5. Beretning
Nedenstående er et referat af formandens beretning og således en ordret gengivelse af formandens talepapir.

INDLEDNING

Det forløbne år har ikke været så skidt endda for B.93, for nu at sige det på jysk. Meget er lykkedes, men ikke alt. Der er (heldigvis) stadig opgaver at tage fat på.

Først et par ord om det sportslige:

I tennis sikrede vores bedste kvinder sig oprykning til elitedivisionen. Stort tillykke til dem og til klubben. Det føles godt at være tilbage i den bedste række. Det er der, B.93 hører hjemme.

Jeg er sikker på, at vi i løbet af nogle år vil se herrerne følge efter, for der er en fantastisk god udvikling i gang i tennisafdelingen.

Det så vi også forrige weekend, hvor vi fik to Danmarksmestre ved ungdoms-Danmarksmesterskaber, der blev afholdt i Hørsholm.

Zoe Helle du Pasquier Jensen blev Danmarksmester i U12-rækken. Sofie V. Bjerringgaard blev Danmarksmester i U18. B.93 blev dermed den klub, der vandt flest guldmedaljer. Zoe var også i finalen i double, og vi havde flere spillere med i semifinalen.

Det er det bedste juniorresultat i klubbens historie, og det siger noget om det fantastiske arbejde, der er i gang i tennisafdelingen. Det lover godt for fremtiden, og ambitionerne er høje.

Tillykke til Zoe, Sofie, alle klubkammeraterne, der også gjorde det så flot, tillykke til tennisbestyrelsen og til vores ansatte i tennisafdelingen, Steen Højlo, Hoomann Samimi, Bo Thaysen og Bo Mortensen, som arbejder målbevidst og dygtigt med at skabe en ny stor fremtid for tennisafdelingen i B.93.

I det hele taget kan vi glæde os over en på alle måder meget velfungerende tennisafdeling. Både det sportslige, organisatoriske og økonomien kører på skinner. Det er en fornøjelse at opleve.


Der lyttes koncentreret fra forsamlingen.

Foto: Torben Klarskov

På fodboldsiden gjorde flagskibet – 1. senior – det godt sidste år. Holdet vandt i foråret kvalifikationsspillet og spillede sig i efteråret frem til oprykningsspillet i dette forår.

Og så gjorde holdet en fornem indsats i DBU’s landspokalturnering, hvor holdet blandt andet vandt over Esbjerg fra superligaen og dermed kvalificerede sig til ottendedelsfinalen.

Den kamp blev spillet på hjemmebane i Parken – lige som for nogle år siden – den 1. marts. 4.000 tilskuere, et meget flot arrangement med et par hundrede nuværende og kommende sponsorer og på banen en absolut godkendt indsats, selv om FC København vandt 3-0.

Det var dejligt at være tilbage i de rammer. Det gav lyst til mere. Også her skal vi tilbage, hvor B.93 hører hjemme, og det er højere oppe end 2. division.

1. senior drives som bekendt af B.93 Kontraktfodbold Aps, hvor klubben ejer 20 procent, og hvor vi for halvandet år siden fik en ny investorgruppe ind. Det er dygtige folk med visioner, ideer og engagement, og det er folk, som fuldstændig deler de værdier og ambitioner, som vi bygger på i klubben. Og som også derfor er blevet en del af den samlede klub på linje med os andre.

Det er ikke nogen let opgave at sikre en bæredygtig økonomi under divisionsholdet, men vi er bedre på vej end i mange år. I efteråret indgik klubben og Aps’et en tillægsaftale til den oprindelige aftale fra 2015, som betød, at der er foretaget et nyt kapitalindskud og aftalt en række initiativer, som skal bringe Aps’ets økonomi i balance inden for de nærmeste par år. Der er lagt budgetter, som viser, at det mål er inden for rækkevidde.

Også i fodboldafdelingen arbejdes der godt med ungdommen og talenterne. Vi uddanner ungdomslandsholdsspillere og der arbejdes godt af trænere og ledere over hele linjen. Vores 2. senior vendte i sommer tilbage til Københavnerserien.

På pigesiden har vi netop igen fået DBU’s fineste licens, og de bedste kvinder er rykket op i østrækken lige under 1. division, hvor de er startet sæsonen forrygende. Der er igangsat et projekt med støtte fra kommunen og DBU, der skal tiltrække flere medlemmer, så vi får en større bredde.

I begge afdelinger er B.93 som altid en klub med plads til alle. En klub, hvor vi mødes og bliver klubkammerater uanset vores baggrund. 1. april rundede medlemstallet 3.000. Og heldigvis er der mange flere, der gerne vil være en del af fællesskabet i klubben, så vi kan se frem til at blive endnu flere i de kommende år, hvor der også flytter 40.000 nye beboere ind i Nordhavnen.

De mange medlemmer er en forudsætning for, at vi i fællesskab kan skabe en stærk klub med:

 • Et godt anlæg
 • Dygtige fastansatte til at støtte de frivillige
 • En god stemning.

ØKONOMI

Økonomisk kom vi godt igennem 2016. Kassereren vil gennemgå det nærmere senere under regnskabet, men lad mig blot nævne, at der i 2016 var pæne overskud i begge afdelinger. Og den betydelige interne gæld, som fodboldafdelingen opbyggede i 2015, blev afviklet med 80 procent i 2016.

Det skyldes i høj grad nogle ekstraordinære indtægter, og der er fortsat brug for en stram økonomistyring, men den gæld, der er betalt tilbage, er jo afviklet. Og den sidste del skulle gerne blive afviklet i nær fremtid.

Samlet set havde moderklubben – altså før datterselskabernes resultater – et overskud på 1,1 million kroner.

Halselskabet – Østerbros Idrætspark A/S – som driver hallen, nyder nu godt af, at vi i 2015 fik optaget et fast forrentet lån på 2,5 procent i Realkredit Danmark. Det gør, at vi har en bundsolid økonomi i hallen, hvor der hvert år afdrages 200.000 kr. på lånet.

Den gode økonomi betyder også, at vi kan vedligeholde hallen ordentligt. Sidste år fik vi udskiftet både gulvbelægningen og lyset. For sådan er det jo:

Har man styr på økonomien, har man frihed til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt.

Før afskrivninger havde ØI et overskud på godt 200.000 kroner. Når selskabet alligevel ender med et underskud, som I vil se senere, skyldes det alene afskrivningerne på godt en halv million kroner.

Driften i ØI styres med sikker hånd af bestyrelsen og Klaas Muizelaar, der tiltrådte som direktør.

ANLÆGGET

Der er sket og der sker store ting med vores anlæg i de her år.

Gasværksgrunden
En af de største sager, som har stået på i flere år, er lokalplanen for Østre Gasværk Kvarteret, som den 30. marts blev endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen.

Igennem to år har vi forsøgt at overbevise embedsmænd og politikere på rådhuset om, at man skulle benytte anledningen til at udvide idrætsarealet, som der bliver hårdt brug for med de mange nye indbyggere i Nordhavnen.

Men det politiske flertal har haft et meget stærke ønske om at få flere boliger og især flere almene boliger – som man har en særlig mulighed for på en kommunalt ejet grund – og det betød, at vi ikke kom igennem med vores ønske om en ekstra 11-mandbane til B.93.

Lokalplanen giver plads til, at der kan opføres en permanent skøjtehal til KSF og Skøjteklub København. Det har de fortjent, og det har vi fra B.93’s side støttet de seneste 10 år.

Vi har også i forhandlingerne sagt ja til at flytte rundt på vores fodboldbaner, såfremt en løsning opfyldte tre betingelser:

— Banearealet måtte ikke blive mindre, der er behov for et større anlæg.
— Vores anlæg skulle gøres mere sammenhængende, ikke splittes ad.
— Trafikken skulle ledes uden om anlægget, ikke gennem det.

Resultatet (som kan ses på tegningen her), og som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen, blev:

1. Vi fik ikke en bane mere, som vi ønskede, men vi får et anlæg, der er en lille smule større. Kommunen har målt, at det nuværende baneareal er på 51.114 m2. Efter omlægningen vil det være 51.564 m2. Altså 450 m2 større. Blandt andet fordi 11-mandsbanerne kommer op i fuld DBU-godkendt størrelse.

2. Vores anlæg bliver mere sammenhængende, kommer tættere på, og vi får åbnet adgangsvejene til anlægget fra Strandboulevarden i syd.

3. Trafikken bliver ledt uden om anlægget (Hvad den ikke blev i de første udkast).

Der var på et tidspunkt tale om at anlægge en minikunstgræsbane på taget af parkeringshuset, men det blev opgivet. Kommunen ville så gerne anlægge en 8-mands kunstgræsbane på Strandvejsskolen, hvilket vi syntes var en god idé, men det blev desværre stoppet af protester fra naboerne.

Sagen er derfor foreløbig endt med, at der er afsat 1 million kroner til at undersøge muligheden for at etablere yderligere kunstgræsareal. Det drøfter vi i øjeblikket nærmere med kommunen. Vi håber på og arbejder for en god løsning.

Samlet set:

Vi får ikke udvidet med en 11-mandsbane, som vi havde ønsket så stærkt. Vi får ikke et større anlæg, men vi får efter hovedbestyrelsens opfattelse et bedre anlæg, der kommer tættere på og med mere kunstgræs.

Tidsplanen, som den ser ud nu, indebærer, at arbejdet med at opføre den nye skøjtehal vil gå i gang i begyndelsen af 2019 og ventes afsluttet i slutningen af 2020. Den nuværende midlertidige skøjtehal vil først blive revet ned, når den nye skøjtehal står klar.

Det betyder for B.93, at vi i to sommersæsoner vil have en 11-mandsbane mindre til rådighed, nemlig fire i stedet for fem. Det er klart, at det vil give nogle problemer, som vi vil forsøge at løse i dialog med kommunen.

Læs mere om den nye lokalplan her.

Ny kunstgræsbane
Anlægget vil blandt andet blive forbedret, fordi alle partier på Rådhuset i september sidste år i enighed besluttede at bevilge 10 millioner til anlæg af en ny kunstgræsbane på Svanemølleanlægget. Den vil blive lagt på den nuværende bane 4. Foreløbig tidsplan siger, at arbejdet vil strække sig fra august til oktober, så den skulle stå klar til vintersæsonen.

Det er noget, vi har ønsket i flere år, og det vil blive en stor forbedring. Tak til politikerne på Københavns Rådhus.

Læs mere om den nye kunstgræsbane her.

Villaen
De har også på andre måder været venlige ved os det sidste år.

I november besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge 540.000 kroner fra Klubhuspuljen til istandsættelse af villaen på det gamle anlæg.

Villaen bruges jo primært af tennisafdelingen som klubhus i vores lille oase på det gamle anlæg. Og det er tennisbestyrelsen og de ansatte i tennisafdelingen, der styrer renoveringen, som kommer til at ske i løbet af sommeren.

Bevillingen følger et lignende tilskud til renovering af omklædningen her på 1. sal, som vi fik et år tidligere. Så ja, politikerne på rådhuset har været venlige ved os. Også takket være gode ansøgninger, som er skrevet af gode folk i bestyrelserne.

Familieidrætsområdet
I året, der gik fik vi også anlagt en minifodboldbane ved siden af pavillonen. Betalt af DBU og Københavns Kommune.

Banen er starten på det, der gerne skulle blive et børne- og familieidrætsområde.

Vi har fået firmaet Keingart til at udarbejde et projekt, der indeholder en række træningsfaciliteter – padletennis, styrketræning, opvarmning, særlige øvelser, leg og ophold.

Forslaget inddrager også terrassen og området omkring denne for at skabe mere liv og aktivitet tæt ved klubhuset for på den måde også at fremme klublivet inde i cafe og klubhus.

Det er et projekt til 3,5 mio. kroner ex. moms, så det kræver, at vi finder gode folk, der vil støtte det. Foreløbig har vi en god dialog med Lokale- og Anlægsfonden, og vi vil søge forskellige fonde og i det hele taget afsøge de muligheder, der er.

Det vil der gå lidt tid med, men det er et meget spændende projekt, som kan være med til at løfte klubben og anlægget.

ANDRE PROJEKTER

Cafeen og klublivet
Vi nedsatte sidste år et caféudvalg, der har arbejdet med forbedringer i cafeen for at styrke klublivet og få nogle flere mennesker i klubhuset. Udvalget har haft lidt skiftende besætninger men består p.t. af Ole Ringheim, Jens Kolding og Flemming Lauenborg. Henrik Lindholm, Cathrine Ørbeck Riis og Nanna Nyholm har også været med. Og det er selvfølgelig sket i samarbejde med Giacomo.

Udvalget gennemførte en brugerundersøgelse for at finde ud af, hvilke ønsker medlemmerne har til menukortet. Og der er sket en række gode ting på det område.

Udvalget har også udarbejdet en plan for anvendelse og istandsættelse af lokalerne, som efterfølgende er godkendt i Hovedbestyrelsen. Der er sendt en række ansøgninger til fonde. Desværre uden positive svar indtil nu, men arbejdet fortsætter.

Pavillonen og 2. salen
Skolens fraflytning den 30. juni sidste år betød, at der er lokaler i pavillonen og i klubhuset, som vi nu kan bruge til noget andet.

Generalforsamlingen godkendte sidste år, at vi kunne undersøge muligheden for at lave et samarbejde med en triatlonklub og indrette styrketræningsfaciliteter på jøjt niveau i pavillonen. Det blev desværre ikke til noget, da den samarbejdsklub, vi havde i tankerne, fik andre ting at tænke på.

Vi arbejder derfor i stedet på at etablere et sundhedscenter i pavillonen i samarbejde med en fysioterapiklinik. I den plan indgår også, at vi flytter styrketræningen tilbage i klubhuset, hvor det var før.

Vi har haft drøftelser med kommunen, og det ser fornuftigt ud, så vi håber at komme videre med planerne i meget nær fremtid.

2. salen havde vi tænkt os at indrette akademiboliger i til unge talenter fra både fodbold og tennis. Der er som bekendt mangel på ungdomsboliger i København – det hører vi hele tiden fra kommunen, der også vil bygge ungdomsboliger på gasværksgrunden. Men af uransaglige årsager har de sagt nej til vores forslag.

Så vi er her i gang med andre planer.

Skolesamarbejdet
For et år siden udarbejdede vi sammen med Strandvejsskolen et ambitiøst projekt, hvor skolen skulle have en idrætslinje, som B.93 skulle levere idrætstræning til, og som led i dette kunne man bruge dele af klubbens lokaler. Det er direkte udtrykt i folkeskolereformen, at man ønsker den slags, og borgmesteren var da også positiv. Alligevel sagde forvaltningen nej med den begrundelse, at Strandvejsskolen ikke er nødlidende.

Vi arbejder derfor videre med et – også ambitiøst – samarbejde, som på samme måde betyder, at Strandvejsskolen får en idrætslinje fra 6. til 9. klasse, som B.93 skal levere idrætstilbud til. Det er sat i gang som pilotprojekt i dette og næste skoleår. Det tager lidt tid at løbe i gang. Vi håber, og det er planen, at det er fuldt indført fra august 2018.

Vi er meget glade for samarbejdet med Strandvejsskolen, som har nogle virkelige positive og visionære ledere og medarbejdere.

Hjemmesiden
Vi er tæt på at være færdige med moderniseringen af hjemmesiden, som blev sat i gang sidste år. Den nye hjemmeside vil også indeholde et intranet til styrkelse af informationsudveksling mellem bestyrelser og ansatte.

Arbejdet styres med sædvanlig autoritet og en kæmpe arbejdsindsats af webmaster Klaus B. Johansen, der vil vise jer resultatet her om lidt. Så ikke mere om det nu.

DE ANSATTE

Vi har en stab af gode og dygtige ansatte. Senest har vi ansat Claus Vandborg – et gammel klubmedlem, som mange af jer kender – i et deltidsjob som presse- og kommunikationschef.

Velkommen til Claus.

Vi har dermed 12 ansatte: Gitte, Dragan og Claus. Steen Højlo, Hoomann, Bo Thaysen, Bo Mortensen og Sebastian, der arbejder for tennisafdelingen. Jesper, Allan, Jonas Klausen og Sune Jensen, der arbejder i fodboldafdeling og Aps.

12 ansatte er jo et pænt niveau i forhold til tidligere. Men det er også nødvendigt i en klub, der har 3.000 medlemmer, en omsætning på 12-14 millioner kroner, og hundredvis af frivillige, som har brug for nogen at støtte sig til, samt gæster i klubben.

DET KOMMENDE ÅR

I det kommende år vil vi arbejde videre med mange af de projekter, som er sat i søen, og som her er omtalt.

Vi vil have et skarpt øje på økonomien. Det er desværre et emne, som tager en meget stor del af vores tid. Det er – som sagt – blevet en ganske stor butik, og det kræver en del at holde styr på det hele.

Også mere end man kan forvente af frivillige. Vi vil derfor i det kommende år arbejde med at få undersøgt, hvordan vi kan professionalisere økonomistyringen i klubben. Målet må jo helt klart være, at vi har en bæredygtig klub, som ikke ryger ud i høj søgang hvert 3. eller fjerde år, men som har en solid daglig drift.

Her mangler vi noget.

Mange af de ting, vi derudover arbejder med – hjemmeesiden, cafeén, klublivet, sundhedscentret, familieområdet, samarbejdet med Aps’et – har også det formål at styrke opfattelsen af, at vi alle er medlemmer af den samme klub, at vi er klubkammerater, der støtter hinanden uanset om vi hører til bredden eller eliten, tennis eller fodbold eller vi bare i klubben, fordi vi kan lide det.

Derfor vil jeg også gerne opfordre alle til at komme i klubben og deltage og bakke op om andre aktive, hvad enten det er vores bedste tennisungdom, lørdagsopen, det talentfulde kvindesenior eller 1. senior i fodbold. Kan vi få styrket opfattelsen af, at vi alle er en del af samme klub og dermed styrket opbakningen til vores bedste hold, så vil meget være nået.

Jubilæet med mere
Vi får næste år en ekstra anledning til at vise det, idet klubben fylder 125 år. Det skal selvfølgelig markeres. Vi har et jubilæumsudvalg anført af Torben Klarskov, Palle Banks og Jørgen Ritnagel, som i de kommende måneder vil forsøge at inddrage mange andre – ikke mindst fra ungdommen – i arbejdet, så vi kan få fejret de 125 år på en måde, der giver genlyd i Danmark.

Til sidst:

Vil jeg sige tak for samarbejdet i hovedbestyrelsen og i afdelingsbestyrelserne. Vi har i dag et godt og konstruktivt samarbejde i klubben og afdelingerne imellem. Det skal vi fortsætte med.

Tak til alle de mange, mange frivillige, der gør en kæmpeindsats for klubben. Og tak til de ansatte, der hver dag får hjulene til at køre.

Lad os gøre det næste år endnu bedre end det foregående.

Tak for ordet.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

6. Præsentation af ny hjemmeside

Klaus Johansen præsenterede den ny hjemmeside. Klaus berettede, at den kommende hjemmeside visuelt vil lægge sig op af prof-sitet og vil fremover fremstå mere overskuelig. Sitet vil blive optimeret til mobil og tablet.

Såfremt man ønsker at bidrage til arbejdet med den nye hjemmeside, kan Klaus kontaktes.

Klaus kunne endvidere berette, at der i dag er lanceret en ny Twitter profil for B.93.

 •  Der blev spurgt til, om der vil komme indtægter fx i form af bannerreklamer. Hertil blev svaret, at dette er muligt, men at der p.t. ingen planer er herom.
 • Der blev spurgt til, om der kommer bevægelse på siden. Hertil blev svaret, at det vil der komme.
 • Der blev spurgt til, om der vil blive udviklet en app. Hertil blev svaret, at dette er muligt, men at der ikke p.t. er økonomi eller ressourcer hertil.
 • Der blev spurgt til økonomien i drift af hjemmesiden. Hertil blev svaret, at udgifterne er ganske lave (under 10.000 kr. årligt). Hertil tilkøbes i mindre omfang hjælp til udvikling/kodning.

Klaus opfordrede til at dele materiale til brug for den nye hjemmeside, fx video’er.

7. Regnskab

Kassereren fremlagde via Power Point årets økonomiske resultat. Regnskabet blev omdelt. Regnskabet ligger også på kontoret, hvis nogen ønsker et nærmere gennemsyn.

Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et overskud på kr. 1.093.000 i ordinær drift og efter afskrivninger i datterselskabet Østerbro idrætspark A/S (som afskriver på tennishallen) et overskud på ca. kr. 522.000 for den samlede klub.

Fodboldafdelingens overskud efter bidrag til Hovedbestyrelsen udgjorde kr. 847.422, som særligt skyldtes ekstraordinære indtægter og som var blevet anvendt til nedskrivning af fodboldafdelingens underskud fra foregående år og tennisafdelingens overskud efter bidrag til Hovedbestyrelsen udgjorde kr. 328.067.

 • Der blev spurgt til underskuddet i fodboldafdelingen sidste år (2015). Hovedformanden redegjorde herfor.
 • Der blev spurgt til fordelingen af indtægter og udgifter og om der er ekstraordinære hensættelser. Kassereren klargjorde herfor.

8. Kontingent

Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer:

Hovedbestyrelsen foreslog et uændret kontingent for det kommende år på kr. 550 årligt. Forsamlingen godkendte dette.

9. Forslag


Der er ikke indkommet forslag.

10. Valg

Hovedformand Hans Drachmann på valg. Genvalgt.

Tennisrepræsentant Preben Kjeldsen på valg. Genvalgt.

Fodboldrepræsentant (suppleant) David Kendal på valg. Genvalgt.

Klaas Muizelaar er trådt tilbage og der skal ske nyvalg af suppleant til tennisafdelingen. Tennisbestyrelsen indstillede Nils Broering, som blev valgt uden modkandidater.


Ny Tennissuppleant i Hovedbestyresen: Nils Christian Broering.
Foto: Torben Klarskov

11. Valg af revisor

Hovedbestyrelsen indstillede Time-Vision. Vedtaget.

12. Eventuelt

Torben Klarskov redegjorde for arbejdet med en jubilæumsfond i anledning af klubbens 125-års fødselsdag i 2018. Store såvel som små beløb vil være velkomne. Læs mere i næste udgave af Medlemsbladet.

 • Der blev spurgt til, om ribberne på 1. sal i Slottet kan sættes op igen. Hertil svarede fodboldformanden, at det er planen, at de genopsættes i pavillonerne.
 • Der blev spurgt til tennis gummibanen. Tennisformanden redegjorde herfor.

Dirigenten oplyste, at der er standerhejsning lørdag den 29. april.

Hovedformanden takkede for fremmøde. Mødet afsluttedes kl. 21.30 med det sædvanlige hurra-råb,
færdig!

Referatet skrevet af Nanna Nyholm.
Godkendt af dirigent Ole Petersen.