Vælg en side

Vi iler med beskeden om dagsordenen til årets generalforsamling. Klubdemokratiets festdag. Vel mødt.

 

Der afholdes

Ordinær generalforsamling i Boldklubben af 1893

Tirsdag den 24. august 2021 kl. 20.00 i klubhuset, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Uddeling af årsnåle

3. Uddeling af jubilæumsprisen

4. Beretning

5. Regnskab

6. Kontingent
Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer.

7. Forslag
Hovedbestyrelsen stiller forslag om ændring af §3, 3. sætning i klubbens vedtægter:

“Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”

ændres til

“Klubben skal til enhver tid have minimum 10 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab”.

8. Valg
Følgende er på valg:

  • Formand
  • Repræsentant for Tennisafdelingen
  • Suppleant for fodboldrepræsentant
  • Suppleant for tennisrepræsentant.

9. Valg af revisor

10. Evt.

Generalforsamlingen er på grund af coronanedlukningen blevet udsat fra foråret til 24. august. Hovedbestyrelsen indkaldte til generalforsamling 24. august ved opslag på klubbens hjemmeside 16. juni 2021 og på facebook.com/b1893 21. juni 2021.

16. august 2021.
Hovedbestyrelsen