Vælg en side

Fodboldbestyrelsen gennem tiderne

Fodboldbestyrelsen: Medlemmer gennem tiden (fra 1989)

Fra stiftelsen i 1893 frem til 1989 havde klubben kun én samlet bestyrelse, som typisk var på 11 personer. En strukturændring i 1989 medførte, at der nu var en Hovedbestyrelse og to “sportsbestyrelser”:

A: Hovedbestyrelse på fire medlemmer (senere udvidet til seks medlemmer)
B: Fodboldbestyrelse på seks personer (plus to aktive suppleanter)
B: Tennisbestyrelse på seks personer.

Fodbold (og tennis) afholder hvert år – senest 15. november – et årsmøde, på hvilket man vælger bestyrelsen. Da valgperioden er på to år, er der på hvert årsmøde tre medlemmer på valg. De to suppleanter vælges dog kun for et år. De respektive formænd er fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen, som holder generalforsamling i marts/april måned.

Det første valg til Fodboldbestyrelsen fandt sted 7. marts 1989. Bestyrelsen kom til at bestå af Palle Niemann (formand), Finn Christensen, Stig Christensen, Kurt Henriksen, Flemming “Bays” Jensen, Tom Jensen og Henry Jørgensen.

Der har gennem tiderne været en pæn rokering i Fodboldbestyrelsen, Det er kun Jørgen Ritnagel og Tommy Møller, der har kunnet fejre 10 års jubilæum. Med sine 19 år har “Ritter” lagt sig suverænt i spidsen, efter ham følger Tommy Møller (12 år) og Jan Rasmussen (9 år).

Forbruget af formænd har været stort, Palle Niemann (2½ år), Jan Rasmussen (5 år), Henrik Jansson (4 år), Steen Bakmann (1 år), Arne Kaalund (½ år), Erik Bjergfeldt (1½ år), Johnny W. Hansen (1 år), Jørgen Ritnagel (6½ år), Hans Drachmann (3 år), Steen Müntzberg (2 år) og siden november 2015 Morten Hemmingsenet (nummer 11 i kongerækken).

De 84 forskellige bestyrelsesmedlemmer (incl. suppleanter) pr. 06-11-2015:

Nedenfor en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne. Vi har valgt også at medtage suppleanterne, idet Fodboldbestyrelsen typisk benytter sig af arbejdende suppleanter (ingen regel uden undtagelse, red.). Bortset fra formand – og næstformænd når den betegnelse har eksisteret – og suppleanter betegnes øvrige medlemmer som menige. Der er ofte sket strukturændringer i fodboldbestyrelsen, det mest markante da klubben 9. december 1997 udskilte divisionsholdet i et særskilt selskab.

Bemærk, at ancienniteten for den nuværende bestyrelse er fremskrevet til næste årsmøde i november måned. Oversigten pr. 06-11-2015 (tryk på fotoet for at se hele oversigten, webred.):

11. november 2015 / Palle ‘Banks’ Jørgensen