Vælg en side

Eksterne nåle

Siden er en samlet oversigt over de 93’ere der har modtaget hædersbevisninger fra paraplyorganisationerne:

1: DBU København (KBU)
2: Dansk Boldspil Union (DBU)
3: Dansk Tennis Forbud (DTF)
4: Danmarks Idræts Forbund (DIF)

1: DBU København (KBU)

Lokalunionen blev stiftet i 1903. Gennem tiderne har der været 16 forskellige formænd, hvoraf to har været fra B.93, nemlig P. N. Holst (1914/19) og Svend V. Berendt (1931/45). Det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at Kjeld Hjorth (Skjold), der var inspektør i B.93, var formand (1978/92).

DBU København har to hædersbevisninger. Guldnålen der gives for et længevarende ekstraordinært arbejde for den københavnske fodbold. Guldnålen blev uddelt første gang i 1960, hvor den blev tildelt de fire tidligere formænd der stadig levede, nemlig Kristian Middelboe (KB), Leo Frederiksen (KB), Kurt Nielsen (Frem) og Edvin Hansen (AB). Guldnålen er kun uddelt 19 gange.

Sølvnålen gives for et længerevarende stort arbejde for den københavnske fodbold. Kræver som minimum 15-20 års bestyrelsesarbejde i klubregi. Første tildeling fandt sted i 1965. Ved udgangen af 2010 var nålen uddelt til 139 personer.

Guldnålen

1989: Børge Christensen

Sølvnålen

2005: Henrik Lindholm
2005: Jørgen Norsker
2005: Jørgen Ritnagel
1984: Aage Christensen (ansat sekretær)
1977: Verner Christensen
1969: Børge Christensen

2: Dansk Boldspil Union (DBU)

Unionen blev stiftet i 1989. Ligesom lokalunionerne opererer DBU med to hædersbevisninger. Guldnålen og sølvnålen. Guldnålen kan kun indstilles af DBU’s bestyrelse, og kriteriet er lederarbejde. Guldnålen er siden 1931 uddelt 104 gange. Sølvnålen kræver ligeledes et længevarigt lederarbejde.

Guldnålen

1957: Fritz Tarp
1953: Helge Scharff
1935: Gotfred Klint
1935: Johannes Gandil

Sølvnålen

2007: Henrik Lindholm
2007: Jørgen Ritnagel
1979: Verner Christensen
1973: Børge Christensen
1971: G. Rode-Jepsen
1953: Michael Rohde

3. Dansk Tennis Forbund (DTF)

DTF blev stiftet i 1920, hvor tennissporten blev udskilt fra Dansk Boldspil Union. Blandt de foreløbig 15 formænd har B.93 været repræsenteret af Helge Hassel (1949/58). Forinden havde Helge Hassel været kasserer (1933/46) og næstformand (1946/49), og sad således 25 år i bestyrelsen (1933/58). Harald T. Waagepetersen var kasserer (1920/24) og næstformand (1924/26). Carl Johan Klein var næstformand (1928/31). Frithiof Nexøe-Larsen var kasserer (1929/33).

Æresnålen blev indstiftet ved forbundets 25 års jubilæum i 1945, og tildeles personer der i særlig høj grad har gjort sig fortjent til forbundets anerkendelse ved et mangeårigt værdifuldt arbejde for DTF. Derudover findes Fortjenstnålen, der tildeles personer, som i en årrække har udført fortjenstfuldt arbejde for DTF.

Det skal bemærkes, at DTF i 2006 indstiftede en guldnål, som kun kan tildeles personer som har modtaget æresnålen. Ingen har endnu modtaget denne udmærkelse.

Æresnålen

1976: Poul Christensen
1963: P. R. Jørgensen
1950: Axel Thayssen
1950: Helge Hassel
1945: Harald T. Waagepetersen
1945: Frithiof Nexøe-Larsen
1945: Poul Groes

Fortjenstnålen

2003: Henrik Andersen
1973: Poul Christensen
1966: Niels Holst
1958: Viggo Baunøe

4. Danmarks Idræts Forbund (DIF)

DIF blev stiftet i 1896. I 1925 indstiftedes “Et udmærkelsestegn for godt idrætsligt arbejde uden hensyn til konkurrencer“. Betegnelsen blev: DIF’s ærestegn. Den første uddeling fandt sted i 1926, hvor der blev uddelt 19 ærestegn. Hvert specialforbund kan årligt indstille op til fire emner. I løbet af de første 45 år var der uddelt omkring 900 ærestegn.

DIF’s ærestegn (indstillet af)

1971: P. R. Jørgensen (Dansk Tennis Forbund)
1961: Magnus Simonsen (DIF, sportsredaktør Politiken)
1960: Michael Rohde (Dansk Boldspil Union)
1956: Helge Hassel (Dansk Tennis Forbund)
1954: Richard Lillie (Dansk Idræts Forbund)
1953: Helge Scharff (Dansk Boldspil Union)
1945: Svend V. Berendt (Dansk Boldspil Union)
1933: Johannes Gandil (Dansk Boldspil Union)*
1929: Gotfred Klint (Dansk Boldspil Union)

*Som der står i oversigten over uddelte ærestegn i DIF’s 75 års jubilæumsskrift (1896/71), så nægtede Johannes Gandil at modtage ærestegnet. Baggrunden for denne “ulydighed” er det ikke lykkedes redaktionen at opklare. Alle ærestegn har et nummer. Gandils ærestegn har nummer 147, og det må således befinde sig i DIF’s varetægt.

Beskrivelsen af de eksterne hædersbevisninger er skrevet af Palle “Banks” Jørgensen.