Vælg en side

BackOp Foreningen

Foreningen henvender sig til medlemmer, der godt vil støtte klubben. Det årlige kontingent er 1.000 kroner, og sådan har det været siden starten for over 25 år siden.

Foreningen, som hed ’100 mandsklubben’, blev startet helt tilbage til 1988. Det var den tidligere førsteholdsspiller Kurt Olsen, der var initiativtager. Han havde fået tippet fra en god kammerat i Hvidovre Idrætsforening. Ideen var, at 100 medlemmer hver skulle donere 1.000 kroner. Pengene skulle primært benyttes på ungdomsafdelingen.

Til trods for Kurts gode salgsevner nåede man aldrig op på det magiske tal. De første par år var man oppe på omkring 70 medlemmer, så foreningen kunne give nogle flotte tilskud til ungdomsafdelingen.

Kurt blev senere afløst af Paul Davidsen, bedre kendt som Oste-Paul, som formand. Ved foreningens årlige generalforsamling i 2010, var bestyrelsen med Paul Davidsen, Henrik Lindholm, Fritz Juhl Jensen og Ole Axboe indstillet på at lukke foreningen. Medlemstallet var for lavt.

Den gamle førsteholdskæmpe, Leif Rønnow mente, at der var basis for at danne en ny bestyrelse. Og på generalforsamlingen i 2010 blev der således valgt en ny bestyrelse, som kom til at se således ud:

Torben Klarskov (formand), Peter ’OB’ Jensen (næstformand), Henrik Dreiager (kasserer) og Hans Hesselberg (sekretær).

For bedre at synliggøre foreningen, valgte man på generalforsamlingen i 2011, at ændre navnet til ’Back-Op Foreningen’.

Medlemstallet har de senere år udgjort omkring 30. Alligevel er det lykkedes, at donere årligt omkring 25.000 kroner til ungdomsarbejdet i klubben.

Bestyrelsen arbejder til stadighed på at få flere medlemmer. Derfor indrykkede Back-Op-foreningen en fire siders annonce i sidste medlemsblad (november 2014).

2023: Efter mange år på posten gik den gamle bestyrelse med Torben Klarskov (formand), Peter ’OB’ Jensen (næstformand), Finn ’Ludo’ Jensen og Palle ’Banks’ Jørgensen (kasserer) på pension. Der skulle nye kræfter til.

På generalforsamlingen 21-02-2023 blev der valgt en helt ny bestyrelse, som blev konstitueret således: Jens Ritnagel (formand), Brian Larsen (næstformand), Benny Gerneke, Mads Mazanti Jensen (sekretær) og Jørgen Ritnagel (suppleant).

Medlemstallet var i 2022 på 35 og der var ydet tilskud på i alt kr. 52.000,- i kalenderåret.

22. marts 2023 / Palle ’Banks’ Jørgensen