Vælg en side

B.93 is special to me.

Text this time both in English and Danish, webred.

Isagani Calumpang Limbaga is this week’s profile in 93’eren. He is from our skillfull and talented tennis department. Isagani “Gani” Limbaga is a B.93 coach, and if you check his profile you will find this:

 • Professional Tennis Registry:
  • 10 & under certification – prof. rating
  • 11 to 17 junior development certification – prof. rating
  • Adult development certification – prof. rating
  • Etcheberry Certification – Strength, Conditioning and Movement in Tennis
 • He started coahing in 1995.

His date of birth is March 22, and he born is born in the Philippines. Gani (his nick name) family include daughter Madeleine Lisa and wife Pernille Baumann.

Isagani Calumpang Limbaga er denne uges profil i 93’eren. Han er fra vores dygtige og talentfulde tennisafdeling. Isagani “Gani” Limbaga er træner i B.93, og hvis du tjekker hans profil finder du dette:

 • Professionelt tennisregister:
  • 10 & under certificering – prof. rating
  • 11 til 17 junior udviklingscertificering – prof. rating
  • Voksenudviklingscertificering – prof. rating
  • Etcheberry certificering – styrke, konditionering og bevægelse i tennis
 • Han begyndte at arbejde som træner i 1995.

Gani er født 22. marts og har en datter (Madeleine Lisa) og er dansk gift med Pernille Baumann.

Why I work at B.93
After more than 27 years in Macau and 12 years for my wife, and my daughter born there, it was time for a change. Asia and in particular Macau has been changing rapidly over the past 20 years and it was time for a new adventure for the entire family.

I have always enjoyed vacationing in Denmark and it would bring us closer to my wife’s family, so it was the obvious choice. Before we arrived in Denmark, we knew that I would not be able to work for the first few months due to visa applications so my wife did a lot of research to ensure we would find a tennis club from day one that would allow us in and where I could play tennis while I was learning Danish and waiting for the visa application to be approved.

Literally the first day we arrived in Denmark we had two appointments: One at Borgerstyrelsen and one at B.93 where we all three became members and started playing tennis immediately.

Grunden til jeg arbejder i B.93
Efter mere end 27 år i Macau og 12 år for min hustru og min datter (som er født der), var det tid til forandring. Asien og især Macau har ændret sig hurtigt i løbet af de sidste 20 år, og det var tid til et nyt eventyr for hele familien.

Jeg har altid været glad for at holde ferie i Danmark, og det ville bringe os tættere på min kones familie, så det var det oplagte valg. Før vi ankom til Danmark, vidste vi, at jeg ikke ville være i stand til at arbejde de første par måneder på grund af visumansøgninger, så min kone lavede en masse research for at sikre, at vi ville finde en tennisklub fra første dag der ville lade os komme ind, og hvor jeg kunne spille tennis, mens jeg lærte dansk og ventede på, at visumansøgningen blev godkendt.

Bogstaveligt talt den første dag vi ankom til Danmark havde vi to aftaler: Først på Borgerstyrelsen og derefter på B.93, hvor vi alle tre blev medlemmer, og begyndte at spille tennis med det samme.

What I like about B.93
B.93 is special to me, as it’s the first club my family and I became a part of when we came to Denmark and it continues to be our home. The warm and welcoming atmosphere here has always made me feel like I truly belong.

The very good facilities and the high level of players create an environment where I could measure my progress and felt comfortable with the other players even though my Danish was very limited from the very beginning. It is of course also special as they offered me a job so that the day, I had my visa papers approved, I started working here.

What truly sets B.93 apart for me is the incredible camaraderie with my fellow colleagues. Working alongside them feels not just like a professional relationship but a friendship, making my experience here even more enjoyable.

This club is more that just a sports facility; it’s a community where I thrive, learn, contribute and build meaningful connections. In Macau my family and I were members of a small and very friendly club. The atmosphere was that of one big family and often you would just go for a coffee or pass by to see if any of our friends were around. You couldn’t book courts, so you would just show up and then wait until a court was available and then play a double with whomever were around. It was a great atmosphere and it was guaranteed that you could always get to play.

Det holder jeg holder af ved B.93
B.93 er helt speciel for mig, da det er den første klub, min familie og jeg blev en del af, da vi kom til Danmark, og den er fortsat vores hjem. Den varme og indbydende atmosfære her har altid fået mig til at føle, at jeg virkelig hører til.

De meget gode faciliteter og det høje niveau af spillere skaber et miljø, hvor jeg kunne måle mine fremskridt og følte mig godt tilpas med de andre spillere, selvom mit dansk var meget begrænset fra starten. Det er selvfølgelig også specielt, da de tilbød mig et job, så den dag, jeg fik godkendt mine visumpapirer, begyndte jeg at arbejde her.

Dét, der virkelig adskiller B.93 for mig, er det utrolige kammeratskab med mine kolleger. At arbejde sammen med dem føles ikke kun som et professionelt forhold, men et venskab, hvilket gør min oplevelse her endnu sjovere.

Denne klub er mere end bare en sportsfacilitet. Det er et fællesskab, hvor jeg trives, lærer, bidrager og opbygger meningsfulde forbindelser. I Macau var min familie og jeg medlemmer af en lille og meget venlig klub. Atmosfæren var som i en stor familie, og ofte ville du bare komme for en kop kaffe eller gå forbi for at se, om nogen af vores venner var omkring. Du kunne ikke booke baner, så du ville bare dukke op og derefter vente, indtil en bane var tilgængelig, og derefter spille en double med dem, der nu var i nærheden. Der var en fantastisk stemning, og det var garanteret, at man altid kunne komme til at spille.

The best moment for me in B.93
One of the proudest moments for me during my time in B.93 was this summer when witnessing the remarkable achievements of our U12 Boys and Girls both during the Tennis Øst holdkamp and the Junior holdkamp at Danmarksmesterskabet. The children’s dedication, hard work, and passion for tennis truly showed up during these tournaments.

In a display of exceptional talent and teamwork, our U12 Girls won the silver medal and the Boys won gold, showcasing their tenacity and skills on the court during the Junior Holdkamp Danmarksmesterskab.

Our other U12 Boys team won the gold medal in Holdkampe Tennis Øst on the same day. Their triumphs not only speak volumes about their individual abilities, but also highlight the strength of our coaching and the unwavering support of our tennis community.

These victories are more than just medals; they are a reflection of the passion, resilience, and spirit that define our tennis programme.

Min største oplevelse i B.93 regi
Et af de stolteste øjeblikke for mig i min tid i B.93 var denne sommer, da jeg var vidne til de bemærkelsesværdige præstationer af vores U12 drenge og piger både i Tennis Øst Holdkamp og Junior Holdkamp Danmarksmesterskabet. Børnenes engagement, hårde arbejde og passion for tennis viste sig virkelig under disse turneringer.

I en opvisning af exceptionelt talent og teamwork vandt vores U12 piger sølvmedalje og drengene vandt guld, hvilket viste deres vedholdenhed og færdigheder på banen under Junior Holdkamp Danmarksmesterskabet.

Vores andet U12 drengehold vandt guldmedalje i Holdkampe Tennis Øst samme dag. Deres triumfer fortæller ikke kun meget om deres individuelle evner, men fremhæver også styrken i vores coaching og den urokkelige støtte fra vores tennisfællesskab.

Disse sejre er mere end bare medaljer; de er en afspejling af den passion, ukuelighed og ånd, der definerer vores tennisprogram.

Five things you don’t know about me
1 … I speak Cantonese.

2 … Worked as a full-time musician for 20 years.

3 … Likes jam sessions.

4 … Like eating different kinds of “sild på rugbrød”.

5 … Like scuba diving.

Fem ting I ikke ved om mig
1 … Jeg taler kantonesisk.

2 … Arbejdede som fuldtidsmusiker i 20 år.

3 … Kan lide jamsessioner.

4 … Kan lide at spise forskellige slags “sild på rugbrød”.

5 … Ligesom dykning.

Skrevet og oversat af Claus Vandborg.
Foto: B.93.